Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

duminică, 20 aprilie 2014

Hristos a înviat din morţi!

Lumina şi căldura Sfintelor Paşti, să vă încălzească sufletele, să vă lumineze mintea, să vă deschidă inimile spre iubire şi iertare !


Hristos a înviat din morţi!
Cu moartea pe moarte călcând
şi celor din mormânturi
Viaţă dăruindu-le. 

sâmbătă, 19 aprilie 2014

Miracolul Focului Sfânt

În fiecare an Miracolul Focului Sfânt 
se întâmplă numai de Sfintele Paşte Ortodoxe !!!

Una dintre cele mai mari minuni ale creştinismului ortodox este "Lumina Sfântă" sau "Sfântul Foc". Acest miracol este observat în fiecare an Sâmbătă, în ziua care precede Paştele Ortodox, în timpul serviciului dimineaţa se aprinde flacăra la lumânările episcopului - care intră în Sfântul Mormânt, fără unelte de aprinere a focului - şi la alţi creştini din afara mormântului .Ceea ce mi se pare uimitor nu este faptul episcopul iese din Sfântului Mormânt cu lumânări aprinse, pentru că multe lucruri pot fi spuse despre acest eveniment, DAR CUM Focul Sfânt sa aprindă lumânările din jur ridicate sus de spectatorii la intamplare, ÎNAINTE ca episcopul să vină cu FOC LA EI!  

Acest fenomen este văzut în fiecare an. În următoarele imagini de pe YouTube, am încercat să demonstrez acest fapt.


În fenomenul Luminii Sfinte de la Ierusalim dăinuie o remarcabilă reminiscenţă datând din vremea Bisericii nedivizate a Vechii şi Noii Rome. Este un ritual ortodox prin excelenţă, dar şi o moştenire a rădăcinilor Occidentului creştin. De peste douăzeci de secole, venirea Sfintei Lumini în Sâmbăta Mare la Mormântul Domnului din Ierusalim este cea mai mare minune oferită oamenilor. Este miracolul care dovedeşte până la sfârşitul timpului Învierea lui Hristos, Lumina luminii. Minunea are loc în Biserica Învierii lui Hristos, impunătoarea biserică a întregii creştinătăţi de la Ierusalim. De peste două mii de ani, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12.30 şi 14.30, deasupra Sfântului Mormânt se coboară Lumina din Cer. Pentru că există încă oameni neîncrezători, se fac controale riguroase care dovedesc tocmai că minunea este autentică. Autorităţile laice din Ierusalim inspectează cu severitate locul sfânt pentru a se asigura că nu există nici o sursă de foc şi chiar îl controlează corporal pe arhiereul grec care presară vată deasupra locului unde a fost aşezat Mântuitorul înainte de a învia. După rigurosul control, se sting toate luminile şi se pecetluieşte uşa de la intrare cu benzi de pânză cu ceară şi sigilii aşezate astfel încât să formeze litera „X”. Gardienii rămân de pază la uşa Sfântului Mormânt până când se coboară din cer Lumina. După ce este controlat corporal de către poliţişti, patriarhul Ieusalimului dezlipeşte peceţile de la uşa Sfântului Mormânt. Este însoţit de un arab musulman care rămâne în Capela Îngerului (anticamera Sfântului Mormânt). Patriarhul intră singur în încăperea propriu-zisă a Sfântului Mormânt, îngenunchează şi se roagă. Biserica este cufundată într-o mare de beznă şi linişte. Numai arabii fac semne imploratoare. După 15-20 de minute de rugăciune, toţi cei prezenţi observă o lumină puternică alb-albăstruie, asemănătoare unui fulger, coborând în zig-zag prin cupola mare a bisericii. Scânteia divină aprinde vata de pe lespedea Sfântului Mormânt. Patriarhul pune bucăţile de vată aprinsă în două cupe de aur şi iese în Capela Îngerului. Aici aprinde două buchete de 33 de lumânări – număr care reprezintă vârsta lui Hristos în momentul crucificării. O dată cu vata se mai aprind miraculos candelele din biserică, lumânările din sfeşnice şi chiar unele lumânări din mâinile celor prezenţi. La început, lumina divină nu are consistenţă materială. Oamenii îşi ating părul, feţele şi hainele cu flacăra lumânărilor. Apariţiile, sunetele şi senzaţiile deosebite asociate Sfintei Lumini (licăriri de fulger, bubuituri etc.), toate calităţile supranaturale ale flăcării (culoare stranie, temperatură blând-caldă, temporar inconsumabilă) şi emoţia intensă produsă asupra credincioşilor i-au fascinat de veacuri pe cercetătorii fenomenului.
vineri, 18 aprilie 2014

"Dacă voi nu plângeţi, plâng eu pentru voi, că tare este greu de ajuns la Rai"

După 40 de zile (de la adormirea Părintelui Paisie), săvârşindu-i-se toată rânduiala cuvenită, unul dintre ucenicii săi apropiaţi se ruga noaptea singur în chilia Părintelui Paisie.
De oboseală, a aţipit puţin în genunchi, şi l-a văzut pe bătrânul îmbrăcat cu rasa, cu schima şi epitrahilul, stând la marginea patului său, cu crucea în mână, unde zăcuse în suferinţă şase ani de zile, şi plângând.
Ucenicul întristat, i-a sărutat crucea şi mâna, şi l-a întrebat:

- De ce plângi, Părinte Paisie? Te doare ceva?
Iar el i-a răspuns:
- Nu, dragii mei. Dar dacă voi nu plângeţi, plâng eu pentru voi, că tare este greu de ajuns la Rai. O, câtă nevoie şi câtă frică are sufletul atunci!
Dacă nu plângi tu pentru tine aici, cine să te plângă după moarte? Că numai pe cel ce îl doare inima şi are conştiinţa curată, numai acela plânge. Vedeţi cum trece timpul?!
Vai, vai, să nu vă treceţi timpul fără folos, că nu-l mai întâlniţi.
Ce puteţi face astăzi, faceţi, şi nu amânaţi pe mâine, că nu ştim dacă mai ajungem până atunci. Că dacă poţi şi nu faci, ai mare păcat, şi de ochii Domnului nu poţi ascunde nimic…
Orice faci, se caută scopul cu care faci acel lucru.
Doreşti să placi oamenilor sau lui Dumnezeu?
Luaţi seama că tare este scump Raiul şi tare este greu de ajuns la Rai.
Aveţi grijă de suflet, că mare răspundere are fiecare pentru el. 
Că nu anii ne ajută, ci faptele, dragii mei!” 

Extras din Părintele Paisie Duhovnicul, Arhimandrit Ioanichie Bălan, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucuvinei, 1993

Citiţi mai multe articole interesante pe siteul: http://ortodox.md/articole/daca-voi-nu-plangeti-plang-eu-pentru-voi-ca-tare-este-greu-de-ajuns-la-rai/
Moldova Ortodoxă


joi, 17 aprilie 2014

Plasează bunătatea ca bază a vieţii tale, dreptatea ca măsură, înţelepciunea ca limită, iubirea ca desfătare şi adevărul ca lumină.


Maestrul Peter Deunov ne-a repetat deseori că pentagrama este simbolul omului care posedă cele cinci virtuți perfect dezvoltate: bunătatea, dreptatea, iubirea, înțelepciunea și adevărul. Dintr-un alt punct de vedere, pentagrama reprezintă și cele cinci simțuri: pipăitul, gustul, mirosul, auzul, văzul.
Se pot dispune astfel cele cinci virtuți pe pentagramă:


Maestrul ne-a dat de asemenea următoarea regulă: plasează bunătatea ca bază a vieții tale, dreptatea ca măsură, înțelepciunea ca limită, iubirea ca desfătare și adevărul ca lumină. Dacă reflectezi la sensul acestor sfaturi, le vom găsi foarte adevărate.
Bunătatea este o bază pe care trebuie să se așeze totul. Deși edificiul este frumos și inteligent, dacă bunătatea nu îl susține, el se va prăbuși.
Dreptatea este o calitate care dă adevărata măsură a lucrurilor, ea ne permite să le distingem și să le apreciem.
Iubirea este cea care dă savoare vieții. Chiar dacă posedăm mari bogății, cunoștințe intelectuale și glorie, fără iubire viața ne pare insipidă.
Înțelepciunea este o limită, cea care ne permite să apărăm calitățile bune pe care ni le-a dat Dumnezeu împotriva acțiunii forțelor negative și a tuturor dușmanilor vizibili și invizibili. Dacă înțelepciunea lipsește, animalele vor pătrunde și vor devasta grădina vieții noastre.

Adevărul este lumina care ne luminează calea. Fără el ne aflăm în plin întuneric, în minciună și greșeală.
Cele cinci virtuți sunt necesare pentru buna noastră dezvoltare. Din nefericire, foarte putini oameni cunosc actualmente legătura existentă între virtuți și organismul uman. Adevărata știință stă cu toate acestea în cunoașterea acestei legături, la fel ca toate succesele, toate reușitele din viață. Bunătatea este
legată de picioare, dreptatea de brațe și mâini, iubirea de gură, înțelepciunea de urechi și ochii de adevăr.
Cele cinci virtuți sunt de asemenea reprezentate de cele cinci degete de la mână, datorită cărora omul are toate posibilitățile de a acționa, de a crea. 


Despre ochi

Există multe lucruri de spus despre ochi. știți poate că există o știință, irenologia, după care se poate, prin cercetarea atentă a irisului ochiului, să se descifreze toate bolile prezente sau trecute. Prin această observație se poate recunoaște chiar dacă vă lipsește un singur dinte. Fiecare organ este reprezentat
în ochi, chiar și ochii.
Schematic, ochiul este un cerc în centrul căruia se găsește, irisul . Cercul cu punctul central este de asemenea simbolul soarelui. Pentru astrologi, ochiul drept este legat de soare, ochiul stâng de lună, și dacă în horoscop soarele și luna sunt rău aspectare, ochii vor suferi fie datorită unui accident, fie unei boli; aceasta depinde de aspectele planetelor și de casele în care se găsesc ele.

Inițiații au studiat foarte atent toate imaginile naturii;
ei au observat toate semnele înscrise pe mâna, pe fată, pe plante, pe pietre, în aștri, și au rezumat anumite descoperiri ale lor în semnele astronomice. Voi încerca astăzi să vă explic deci profunzimea simbolului ochiului și vă cer numai putina răbdare.
Când întâlniți pe stradă un artist care pictează un tablou, vedeți prima dată niște linii și pete de culoare ce vă par lipsite de sens. Dar dacă continuați să îl priviți pictând, vedeți cum liniile se întâlnesc încet-încet, culorile se armonizează, și în sfârșit tabloul vă apare clar. Ei bine, sunt în fata voastră ca și pictorul de pe stradă. Aveți deci putina răbdare și, pentru moment, mulțumiți-vă să priviți una după alta liniile ce le trasez în fata voastră.
Din timpuri foarte îndepărtate, oamenii au folosit imagini și simboluri pentru a exprima adevărurile
cele mai profunde, dar pentru a putea interpreta aceste imagini și simboluri trebuie să le însuflețim, să le insuflăm spiritul; aceste simboluri reprezintă niște realități vii care se află în noi, și ele nu semnifică nimic atât timp cât ne mulțumim să le studiem din afară. În antichitate, Maeștrii își puneau discipolii în fata unor figuri geometrice (de exemplu, cele care constituie acum cărțile de Tarot), iar discipolii trebuiau să le însuflețească, adică să le găsească sensul și aplicarea în viața însăși. Astfel, dacă putem găsi sensul profund al formei gurii cu limba, cel al urechilor noastre cu organul Curți, și cel al ochilor noștri, vom descoperi o știință extraordinară.
Simbolul ochiului este reprezentat peste tot: în domeniile fizic, matematic, astrologic, botanic,
alchimic, mineral, vegetal, animal, uman, și trebuie să încercăm să îl descoperim. V-am spus deja că, din punct de vedere astrologic, este simbolul soarelui; dar de ce se desenează cu un punct în centru ? Cercul este simbolul universului, al Ființei Supreme, iar punctul reprezintă manifestarea sa.
Cercul fără punct este reprezentarea Ființei Supreme nemanifestată, absolută; dar când cercul are un centru, el reprezintă Ființa Supremă în stare de manifestare.

Dacă privim acest simbol din alt punct de vedere, vedem că este imaginea celulei: p
unctul central este nucleul; spațiul dintre centru și periferie este protoplasma, iar cercul reprezintă membrana. Principiul masculin se manifestă întotdeauna prin niște radiații rectilinii, iar principiul feminin prin niște unde
circulare. Electricitatea se probară în linie dreaptă, în timp ce magnetismul formează unde circulare. În înaltul munților, unde circulă curenți electrici, acești curenți care sunt paraleli cu solul dezgolesc complet pământul și rocile omorând întreaga vegetație. Din contră, pe câmpii, unde se manifestă magnetismul, vegetația este îmbelșugată. Regăsim aceleași legi pe chip: toate formele alungite și rectilinii sunt modelate de electricitate; toate formele rotunjite sunt modelate de magnetism. Principiul masculin, care lucrează în natură, creează toate liniile drepte, în timp ce principiul feminin creează toate liniile curbe. Simbolul reprezentând aceste două principii în acțiune în univers este soarele care se manifestă prin niște raze ieșite din centru și niște cercuri concentrice ce se propagă din
centru până la periferie. Se regăsește această figură în tăietura trunchiului unui copac unde lucrează în același timp principiile masculin și feminin.

Dar să revenim la ochi. Știți că în întuneric pupila se dilată, în timp ce la lumină ea se contractă, mai mult când lumina este mai intensă. Aceste mișcări de dilatare și contractare se fac după niște linii circulare. Atunci când pupila este complet contractată, imaginea ochiului este chiar simbolul soarelui.
Dacă ne situăm în punctul de vedere alchimic, acest simbol reprezintă aurul. Aurul este un metal nobil care rezistă la oxidare, este o condensare a razelor solare, iată de ce, omul resimte instinctiv dorința aurului: din cauza legăturii sale cu soarele. Razele soarelui străbate spațiul, pe urmă pătrund în pământ unde anumite creaturi din natură primesc această forță și fabrică aurul care nu este în realitate decât o condensare de energie solară. Omul care posedă mult aur este bogat și stimat în lume. Dar nu este de ajuns să se posede aur în exterior, trebuie deopotrivă să posedăm aur în interior, fiindcă acest aur ne permite să rezistăm la boli, la suferințe, la descurajare. 


Astăzi nu vă voi mai spune nimic în plus despre această problemă; las fiecăruia libertatea să creadă sau nu cuvintele mele .
(a se vedea: „Aurul și lumina”. Opere Complete, vol. 25, cap. V).fragment
Adevãrul ascuns în ochi - OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV
Conferinþa din 12.02.1938 (Paris)

download conferinta
http://portalspiritual.com/wp-content/public/OMA/Omraam%20Mikhael%20Aivanhov%20-%201938.02.12%20-%20Adevarul%20ascuns%20in%20ochi.pdf

miercuri, 16 aprilie 2014

Scrisoarea unui tată către fica lui - Charlie Chaplin - omagiu

Charlie Chaplin, tată a 12 copii, în 1965, fiind la venerabil la vârstă de 76 de ani, a scris o scrisoare fiicei sale de 21 de ani, Geraldine, care încerca să-și facă o carieră în lumea dansului, la Paris. Este un exemplu de dragoste paternă și grijă, de tristețe și bucurie, mândrie și îngrijorare, înțelepciune adunată de-a lungul anilor, care s-au păstrat în cel mai mare actor al tuturor timpurilor,

"Fetița mea
Acum este noapte. Noaptea de Crăciun. Toți soldații înarmați din mica mea cetate au adormit. Fratele tău și sora ta dorm. Chiar și mama ta doarme. Aproape că nu am trezit puișorii adormiți, când m-am pornit în camera asta semilaminată. Cât ești de departe de mine! Și să orbesc dacă nu văd imaginea ta în fata ochilor mei tot timpul. Portretul tău stă aici pe masă și aici în inima mea. Dar unde ești tu? Acolo, în Parisul de poveste, dansezi pe măreața scenă  teatrală de pe Champs-Élysée. Știu asta prea bine și totuși mi se pare că aud pașii tăi în liniștea nopții, văd ochii tăi, care strălucesc ca stelele pe cerul de iarnă. Aud cum interpretezi în spectacolul de Crăciun rolul frumoasei persiene înrobită de hanul tătar. Fii o frumoasă și dansează! Fii o stea și strălucește! Dar dacă extazul și mulțumirile publicului te vor îmbăta, dacă mireasma florilor te vor ameți, așază-te în colț și citește scrisoarea mea, ascultă-ti glasul inimii. Sunt tatăl tău, Geraldine! Eu, Charlie, Charlie Chaplin! Știi tu oare câte nopți am stat lângă patul tău când erai mică și îți povesteam basme despre frumoasa adormită, despre dragonul care nu doarme niciodată? Și când somnul îmi biruia ochii bătrâni râdeam de el și îi ziceam: «Pleacă! Somnul meu e țesut din visurile fiicei mele!» Ti-am văzut visurile, Geraldine, ti-am văzut viitorul, ziua ta de azi. Am văzut o fată dansând pe scenă, o zână alunecând pe cer. Auzeam cum  vorbea publicul: «Vedeți fata aceasta? Este fiica unui bufon bătrân. Mai țineți minte? Îl chema Charlie». Da, eu sunt Charlie! Sunt acel bufon bătrân! Astăzi este rândul tău. Dansează! Eu am dansat în pantaloni rupți, largi, dar tu dansezi în costum de mătase de prințesă. Aceste dansuri și furtuna de aplauze te vor înalță la cer. Zboară! Zboară acolo! Dar coboară și pe pământ! Trebuie să vezi viața oamenilor, viața dansatorilor de pe stradă, care dansează tremurând de frig și de foame. Eu am fost ca ei, Geraldine,
"În acele nopți magice când tu adormeai legănată de poveștile mele, eu stăteam treaz. Mă uitam la fata ta, ascultam bătăile inimii tale și mă întrebam: «Charlie, oare acest pisicuț într-o zi te va recunoaște?» Nu mai știi, Geraldine. Multe povesti ti-am spus în acele nopți îndepărtate, dar poveste mea niciodată. Dar ea este interesantă. Este despre bufonul flămând, care cânta și dansa în cartierele sărace ale Londrei și pe urmă strângea pentru binefaceri. Iată povestea mea! Am cunoscut și foamea și ce înseamnă să nu ai un acoperiș deasupra capului. Mai mult decât atât, am simțit durerea umilitoare a măscăriciului hoinar, în pieptul căruia se frământa un ocean de mândrie; și această mândrie era rănită dureros de monedele aruncate. Și totuși sunt viu, așa că să lăsam asta. Mai bine să vorbim despre tine. După numele tău Geraldine   urmează familia mea   Chaplin. Cu această familie, mai bine de 40 de ani am amuzat oamenii. Dar eu am plâns mai mult decât au râs ei. Geraldine, în lumea în care trăiești, există nu numai dansuri și muzică! La miezul nopții, când ieși din sala imensă, poți să uiți de admiratorii bogați, dar nu uita să întrebi șoferul taxiului, care te va duce acasă, de soția sa. Și dacă este însărcinată și nu au bani de scutece pentru viitorul copil, pune-i niște bani în buzunar. Am dat ordin la bancă să-ti plătească aceste cheltuieli. Dar celorlalți plătește-le exact cât le datorezi. Din când în când mergi cu metroul sau cu autobuzul, mergi pe jos și cunoaște orașul. Privește mai atent la oameni! Uită-te la văduve și copii orfani. Măcar o dată pe zi vorbește-ți așa: «Sunt la fel ca ei».
Da, ești una cu ei, fetița mea! Mai mult decât atât. Arta, înainte să dea aripi omului, ca el să zboare în sus, îi rupe picioarele. Și dacă va veni ziua când te vei simți mai presus decât publicul, părăsește scena imediat. Cu primul taxi mergi prin periferiile Parisului. Îl știu foarte bine! Acolo vei vedea multe dansatoare ca tine, poate chiar mai frumoase, mai grațioase, cu mai multă mândrie. Acolo nu va fi nici urmă de reflectoarele orbitoare ale teatrului tău. Reflector pentru dânsele este luna
"Uită-te bine! Nu dansează ele mai bine decât tine? Recunoaște, fetița mea! Întotdeauna se va găsi acela care dansează, joacă mai bine decât tine! Și tine minte: în familia lui Charlie nu a fost nici unul care să fi certat șoferul de taxi sau să râdă de săracii care locuiesc pe malurile Senei. Eu voi muri, iar tu vei trăi. Vreau ca tu niciodată să nu știi ce e aceea sărăcie. Cu această scrisoare îți trimit o carte de cecuri, pentru ca tu să poți cheltui cât îți dorești. Dar când vei cheltui doi franci să nu uiți că al treilea nu e al tău. El trebuie să îi aparțină unui necunoscut care are nevoie de dânsul. Iar tu vei găsi repede unul. Trebuie numai să vrei să-i vezi pe acești săraci necunoscuți și îi vei întâlni oriunde. Vorbesc cu tine despre bani, deoarece le-am cunoscut puterea demonică. Am petrecut foarte mult timp la circ și tot timpul îmi făceam griji pentru echilibriști. Și trebuie să-ti spun că oamenii cad cel mai des pe pământul tare, mai des decât echilibriștii de pe sârmă. Poate la vreo petrecere selectă te va orbi strălucirea vreunui diamant. În acel moment el va deveni acea sârmă periculoasă și căderea este inevitabilă. Poate, într-o bună zi, o să te cucerească chipul frumos al unui prinț. În acea zi vei deveni un echilibrist lipsit de experiență, iar aceștia cad de fiecare dată. Nu îți vinde inima pentru aur și bijuterii. Află că cel mai mare diamant este soarele. Din fericire el strălucește pentru toți. Când va veni vremea și te vei îndrăgosti, iubește acea persoană din toată inima. I-am spus mamei tale să-ti scrie despre asta. Ea înțelege dragostea mai mult decât mine și e mai bine ca ea să discute despre acest lucru cu tine. Munca îți este grea, știu asta. Corpul îți este acoperit de o bucată de mătase. Pentru artă poți să apari pe scenă și dezbrăcat, dar să te întorci de acolo trebuie nu numai să fii îmbrăcat, dar și mai curat. Sunt bătrân și poate, cuvintele mele sună amuzant. Dar, după mine, trupul tău dezgolit trebuie să aparțină numai celui care îți iubește sufletul dezgolit. Nu este grav, dacă părerea ta în această privință este veche de zece ani, adică aparține timpului trecut. Nu-ti fie frică, acești zece ani nu te vor îmbătrâni. Dar oricum nu ar fi, vreau ca tu să fii ultimul om care va deveni locuitor al insulei goilor. Știu că tații și copiii duc o luptă veșnică. Lupta cu mine, cu gândurile mele, fetița mea! Nu iubesc copiii ascultători. Și cum nu au căzut lacrimi din ochii mei pe această scrisoare, vreau să cred, că această noapte de Crăciun este noaptea minunilor
Îmi doresc să se întâmple o minune și tu să înțelegi cu adevărat ce am vrut să-ti spun. Charlie a îmbătrânit, Geraldine. Mai devreme sau mai târziu în loc de rochia albă de scenă va trebui să îmbraci veșminte de doliu ca să vii la mormântul meu. Acum nu vreau să te întristez. Dar din vreme în vreme uite-te în oglindă – acolo vei vedea trăsăturile mele. În venele tale curge sângele meu. Chiar și atunci când sângele se va opri în vasele mele, vreau ca tu să nu îl uiți pe tatăl tău. Nu am fost un înger, dar întotdeauna am încercat să fiu om. Încearcă și tu
Te sărut, Geraldine
Al tău, Charlie
decembrie 1965

Charles (Charlie) Spencer Chaplin (n. 16 aprilie 1889, Londra, Marea Britanie, d. 25 decembrie 1977, Vevey, Elveția.) a fost un actor și regizor englez. Este considerat a fi unul dintre cele mai mari staruri de cinema din secolul XX. Cele mai renumite filme ale sale sunt City Lights (Luminile orașului), Modern Times (Timpuri noi) și The Great Dictator (Dictatorul).
Sursa: Amos News

 Citate :

"Sufletul omenesc îşi găseşte plăcere în liniştea naturii care se descoperă numai celor care o caută."

Liniştea este un dar pe care puţini îl ştiu preţui. Poate pentru că nu poate fi cumpărată. Cei bogaţi cumpără zgomote...

Viaţa râde de tine atunci când eşti nefericit... Viaţa îţi zâmbeşte atunci când eşti fericit... Dar, viaţa te salută atunci când îi faci pe alţii fericiţi...Traducere

Un bărbier evreu: Îmi pare rău, dar nu vreau să fiu împărat, nu e treaba mea. Nu vreau să conduc sau să cuceresc, aş vrea, dimpotrivă, să-i ajut pe toţi dacă s-ar putea – evreu, arian, negru sau caucazian. Cu toţii vrem să ne ajutăm unii pe alţii, aşa e natura umană. Vrem să trăim din fericirea celorlalţi, nu din suferinţa lor. Nu vrem să ne urâm şi să ne dispreţuim. E loc pentru toţi în lumea asta, iar pământul e bogat şi darnic. Ne-am rătăcit pe drumul unei vieţi care poate fi liberă şi frumoasă. Lăcomia ne-a otrăvit sufletele, a închis lumea cu o baricadă de ură şi ne-a împins în sărăcie şi vărsare de sânge. Alergăm din ce în ce mai repede, dar ne-am închis în noi înşine. Maşinăria abundenţei ne-a lăsat în penurie. Ştiinţa ne-a făcut cinici, inteligenţa – distanţi şi inumani. Gândim prea mult şi simţim prea puţin. Mai mult decât tehnologie, avem nevoie de umanitate. Mai mult decât inteligenţă, avem nevoie de bunăvoinţă şi tandreţe. Fără acestea, viaţa devine potrivnică şi atunci totul e pierdut. Avioanele şi radioul ne-au adus mai aproape. Însăşi natura acestor invenţii ne cere să fim buni, să ne avem ca fraţii, să fim uniţi. Chiar în acest moment vocea mea este auzită de milioane de oameni din toată lumea, milioane de bărbaţi, femei şi copii deznădăjduiţi, victime ale unui sistem care chinuie şi arestează oameni nevinovaţi. Celor care mă aud acum le spun să nu-şi piardă speranţa. Sărăcia care se abate acum asupra noastră e doar efectul trecător al lăcomiei, al amărăciunii oamenilor care se tem de progres. Ura dintre oameni va dispărea, dictatorii vor muri, iar puterea pe care au luat-o de la oameni, va reveni oamenilor. Şi atâta timp cât oamenii vor muri în numele libertăţii, ea, libertatea nu va pieri. Soldaţi! Nu vă lăsaţi pe mâna brutelor, a celor care vă dispreţuiesc, care vă transformă în sclavi, care au pus stăpânire pe vieţile voastre, care vă spun ce să faceţi, ce să gândiţi şi ce să simţiţi! A celor care vă îndoctrinează şi care vă tratează ca pe nişte animale. Nu vă lăsaţi pradă acestor monştri, acestor oameni-roboţi cu minţi şi inimi mecanizate! Voi nu sunteţi roboţi, nici animale, ci oameni! Aveţi în inimi umanitate! Voi nu purtaţi ură celorlalţi. Doar cei neiubiţi şi inumani urăsc. Soldaţi! Nu luptaţi pentru sclavie, ci pentru libertate! În versetul 17 din Evanghelia după Luca scrie: "Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru", al tuturor oamenilor, nu al unui grup, nici al unuia singur! Voi, oamenii, sunteţi cei care aveţi puterea să creaţi roboţi, să creaţi fericire! Voi, oamenii, aveţi puterea să faceţi această viaţă să devină liberă şi frumoasă! Să folosim această putere în numele democraţiei, să ne unim în lupta pentru o nouă lume, o lume decentă care va oferi oamenilor şansa să muncească, tinerilor – un viitor şi celor în vârstă, o bătrâneţe sigură. Brutele au ajuns la putere promiţând toate acestea. Dar au minţit, nu şi-au ţinut promisiunea şi nu o vor face niciodată! Dictatorii se eliberează pe sine înrobind oamenii! Să luptăm acum pentru a împlini această promisiune! Să luptăm pentru o lume liberă! Să rupem toate barierele naţionale, să înlăturăm lăcomia, ura şi intoleranţa! Să luptăm pentru o lume raţională, o lume în care ştiinţa şi progresul să aducă fericire oamenilor. Să ne unim întru democraţie! Hannah, mă auzi? Oriunde ai fi, Hannah, priveşte spre cer! Norii se risipesc, soarele răsare din nou. Am ieşit din întuneric la lumină. Ne aşteaptă o lume nouă mai bună, în care oamenii vor lăsa în urmă ura, lăcomia şi cruzimea. Priveşte spre cer, Hannah, sufletul omului a prins aripi şi zboară în sfârşit spre curcubeu, către un viitor glorios. Un viitor al tău, al meu, al nostru tuturor. Priveşte spre cer, Hannah! Priveşte spre cer!
replică din filmul artistic Dictatorul, scenariu de
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Testul dominanței emisferei cerebrale

Care este emisfera ta dominantă, stânga, dreapta sau cele două sunt echilibrate? Aici este un test pe care îl poți face ca să afli. Traducerea chestionarului o poti descărca aici.
Right Brain/ Left Brain Quiz
The higher of these two numbers below indicates which side of your brain has dominance in your life. Realising your right brain/left brain tendancy will help you interact with and to understand others.
Left Brain Dominance: 6(6)
Right Brain Dominance: 7(7)
Right Brain/ Left Brain Quiz
Cum se procedează: Citește fiecare descriere sau caracteristică și selectează, fără să stai pe gânduri, răspunsul care ți se potrivește cel mai bine în momentul prezent. Răspunsurile tale vor fi evaluate în mod automat iar la finalul testului vei primi un scor. Indiferent care este numărul mai mare și cât de mare sau mică este diferența între cele două numere, scorul mai mare indică care este emisfera ta cerebrală dominantă. În cazul în care numerele sunt apropiate, înseamnă că utilizezi ambele emisfere ale creierului aproape în mod egal. În cazul în care testul indică un scor mai mare pentru emisfera dreaptă, atunci trebuie să alegi înregistrările pentru partea dreaptă a creierului - Right (Rt) Hemisphere Dominant - și invers, cei care au scorul mai mare pentru emisfera stângă vor descărca varianta pentru emisfera stângă - Left (Lt) Hemisphere Dominant. Doar în cazul în care cele două numere sunt identice, descărcați varianta, Balanced Hemispheres – Emisfere echilibrate. http://www.freemp3go.org/balancing-left-right-brain-hemisphere-integration-2-mp3/

MESAJ

Dragi prieteni,

Pentru ca am observat ca zilnic dispar Documentare, Carti sau alte Materiale de pe internet sau se Restrictioneaza anumite Linkuri, va recomand sa salvati CAT MAI MULTE FISIERE fiecare pe calculatorul lui sau pe unitati de memorie ( stick-uri, hard disk-uri externe etc) - astfel incat cand vom avea nevoie de ele sa ni le putem transmite reciproc.
Acelasi lucru il recomand prietenilor de pe yahoogroups salvati-va materialele importante postate, mai ales atachments, files, photos etc, salvati URGENT pentru ca veti pierde informatiile curand, eu am primit mesaje explicite de atentionare in acest sens de la admin yahoogroups.

CU DRAG,
admin

Acest videoclip este un dar din suflet pentru suflete.

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com