Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

vineri, 18 martie 2011

Mesaj important pentru România, de la Părintele Arsenie Boca, 28.11.2009 - Biserica Drăgănescu- Dragul meu Părinte, acum stau şi scriu la strana unde cu muţi ani în urmă, cred că aproximativ 30 de ani, Tu citeai în acest loc sfânt Am asistat la minunata slujbă de pomenirea pentru împlinirea a 20 de ani de când ai trecut la cele veşnice, la Ceruri. De acolo, de sus, Tu ne păzeşti cu cea mai mare dăruire. Valoarea Ta inestimabilă este acum percepută mai mult de Biserică. Eu sunt bucuroasă că înalta Divinitate îmi permite să scriu din Templul Tău, Biserica Drăgănescu, pictată de Tine cu atâta dăruire şi încărcătura spirituală. M-ai contactat vibraţional încă de la primele momente ale sosiri mele la înalta slujbă. Acum, eu pregătesc materialul pentru a 5-a carte. Aştept binecuvântarea ta înaltă şi te rog să transmiţi ceea ce doreşti pentru poporul tău drag.
- Draga mea copilă, ştiu neliniştile tale, drama prin care treceţi cu mic cu mare toţi copiii mei români. Doresc să folosesc acest moment de întâlnire pentru a transmite câteva învăţăminte românilor mei. Vocea cunoaşterii înalte va fi realizată prin multe spirite sosite acum pe Pământ. Au venit pentru a vă ajuta să ajungeţi la un alt fel de înţelegere, la cunoaştere, la aflarea adevărului despre esenţa voastră Divină, despre ceea ce este necesar pentru a vă ridica sufletul la o altă octavă dimensională. Vă transmit cu toată demnitatea mea de român, de iubitor al naturii, de tot ce include începutul şi sfârşitul ciclului actual şi infinitatea cosmică, că vă aşteaptă mari transformări planetare. Dar toate acestea vor fi în interiorul vostru, în esenţa voastră divină, nu în planurile fizice manifestate. Nu vă mai ancoraţi aşa de profund în materia realizată de voi, ci încercaţi să vă dezvoltaţi deasupra ei, să plutiţi precum porumbelul pe cerul plin cu stele şi ancorat în realitatea lui cu divinitatea coborâtă la El, prin ceea ce voi numiţi „dulcea emanaţie".
A sosit momentul schimbărilor, al transformărilor înalte. Calea deschisă prin mine aţi început să o percepeţi la alte valori spirituale.
„Cei mulţi vor fi cei puţini, iar cei puţini vor trece şi mai greu prin tot ce vă aşteaptă ca transformări majore".
Daţi ascultare la ceea ce simţiţi din interior, nu la ceea ce vă este dictat şi direcţionat. Priviţi Cerul înainte de a lua o hotărâre. El vă va inspira şi va fi singurul prieten sincer.
Nu luaţi cu asalt magazinele cu produse luxoase, deoarece acestea conţin programe de anihilare a simţurilor voastre interioare nealterate încă. Nu orice produs frumos ambalat, estetic este şi un produs benefic pentru voi. Încercaţi să-l priviţi prin ochii cerului şi să-i simţiţi vibraţia care o emană.
În această perioadă tulbure, prin toate mijloacele se încearcă anihilarea simţurilor voastre speciale. Acum aveţi nevoie de ancorarea la vibraţiile noi, la informaţiile noi care vin în valuri la voi, pe Pământ. Nu daţi ascultare dezinformărilor, pachetelor-gând formate special în această perioadă pentru a influenţa construcţiile înalte ale trupurilor voastre de lumină. Barierele care se pun în faţa voastră sunt precum nişte ziduri groase, aproape impenetrabile, care vă ţin la distanţă de Ochiul Divin ce există special proiectat în această perioadă pentru Pământ.
Să vă explic pe scurt ce reprezintă Ochiul Divin. Folosesc această expresie pentru a înţelege esenţa comunicării. Ochiul Divin reprezintă acea emanaţie divină proiectată prin structurile solare, care a fost direcţionată pentru modificarea elementelor vechilor energii planetare. Mama Pământ are o altă structură de elemente. În contact cu Voi Oamenii care locuiţi pe aici, s-a format o pânză energetică care se ondulează din zonă în zonă. Sunt multe elemente care nu mai pot fi susţinute pe Pământ. Atmosfera Pământului, în contact cu această pânză energetică, formează un fel de non-elemente, adică elemente de anulare şi de dezintegrare a elementelor chimice esenţiale din care se compune tot ce este construit pe Pământ. Mai exact, Pământul şi construcţia sa, care mai are încă în compunere elemente minerale totale, în special calciul iar ca element de legătură carbonul, nu mai pot rezista în această variantă în momentele-timp viitoare. Nu mai au susţinerea necesară, deoarece pe Pământ au intrat în lucru alte elemente noi, structurate pe alte vibraţii / octave de lucru. Corpurile voastre se vor transforma, în sensul de urcare şi de dilatare spaţială. Fiind în curs de epuizare elementele vechi, se fixează în locul lor altele noi. Vor fi alungite cele vechi până la epuizare şi vor fi structurate cele încărcate cu razele luminice radiante de frecvenţă sincronică la nivelul cel puţin D 5 / dimensiunea a 5-a celulară.
Să vă explic ce reprezintă aceasta. In acest moment, celula umană se compune din 4 elemente esenţă: cromozom, foton, neutron, moleculă. Acum, la ea este ataşat un element nou pe care noi îl numim cerulen, o subdiviziune multicelulară a celulei umane, care nu aparţine Pământului. Este inclusă în noua voastră celulă prin procedeul dilatării spaţiului şi al proiectării esenţei celulare din acest spaţiu. Acestea sunt structuri noi pe elemente noi. Nu trebuie să vă înspăimânte aceste informaţii. Este trecerea esenţială a planetei spre o altă dimensiune spaţială şi includerea ei în noua centură fotonică galactică. Calciul şi carbonul vor fi elementele transformate şi eliminate treptat de pe planeta Pământ. Trupurile vor fi schimbate în interior folosind elemente noi, neciclate pe planetă, care vă vor transforma din oameni primari- elementari în oameni cosmici, care vor fi uşor de accesat şi vor putea pătrunde în alte zone spaţiale. Ochiul Divin va fi impregnat în structura voastră celulară ca elemente esenţiale şi de compunere a ceea ce sunteţi, de fapt, în Ierarhia Divină.
Nu este uşor de explicat, deoarece sunt noţiuni noi pentru voi. Deci, să concluzionăm, dragii mei copii. Spaţiul planetar va fi transformat total. Elementele-esenţă vechi vor fi înlocuite cu altele noi. Trupurile voastre vor avea o altă construcţie de elemente şi un alt mod de manifestare. Nu toţi veţi trece peste această etapă mare de transformare, deoarece unii înota-ţi încă în materie densă. Deplasarea în spaţiu se va face pe verticală, nu pe orizontală, aşa cum se face acum. Ceea ce voi numiţi Realitatea Divină va fi percepută cu alte noţiuni. Corpurile voastre se vor dilua şi se vor alungi. Vor apare tehnici noi pe Pământ, ştiinţe noi şi ocupaţii noi. Dar, înainte de toate vă veţi ocupa de modelarea noului spaţiu prin cedarea din elementele vechi în vidul spaţial. Vidul spaţial este ceea ce voi numiţi „gaură neagră". Ea va colecta toate rezidurile planetare şi le va deplasa spre alte spaţii planetare similare Pământului actual.
Prin procedeul „plonjării şi al implonjării", vor curge elemente-esenţă noi pentru Pământ. Ele vă vor structura pe noi faze conceptuale şi creaţionale. Ceea ce numiţi voi fotoni şi neutroni vor deveni azoni şi mazoni, care vor aparţine spaţiului nou, din care vă veţi alimenta pentru structura corpurilor noi. Înfăţişarea voastră va fi mai măiastră, mai clară şi mai uşoară. Pământ nou cu oameni noi. Veţi vedea mai puţin cu ochii fizici şi mai mult cu Ochiul Divin. Noile percepţii se vor manifesta numai după transformări de natură eterică şi cu modificări în planul fizic. Tot ce veţi degaja prin deplasare va fi cumulat în jurul vostru, precum un aparat omniprezent, ce vă va conduce în orice spaţiu. Nu dorinţa vă va deplasa, ci intenţia creatoare de circulare a spaţiului dorit. Vor fi anihilate fără efect ulterior majoritatea noţiunilor ştiinţifice actuale. Gravitaţia Pământului va fi transformată prin antigravitaţia care se va forma pe Pământ.
Natura va fi una cu Omul, iar Omul va respecta în totalitate Natura. Cine nu va respecta noile legi ale Pământului va fi ajutat să părăsească acest spaţiu. Animalele şi plantele vor trece mult mai uşor prin aceste transformări faţă de voi. Ei nu sunt legaţi de materia creată şi au capacităţi de anihilare a vechiului mai mari decât voi.
Toate animalele carnivore vor dispare şi vor fi înlocuite cu altele noi sosite prin proiecţiile altor spaţii planetare.
Păsările vor fi ridicate la ranguri cereşti. Porumbelul va patrona Pământul ca simbol al Divinităţii Celeste. Se va forma un Porumbel mare deasupra României, care va proteja cu aripile lui tot ţinutul românesc. Mulţi dintre voi îl veţi vedea şi vă veţi minuna de frumuseţea lui deosebită. Aripile lui vor avea culoarea aurului alb şi vor anihila toate efectele nocive care urmează să apară în urma transformărilor.
Luaţi aminte, dragii mei, la acest mesaj.
Eu doresc să vă pregătesc sufletul pentru noua perioadă care vă aşteaptă.
Ascultaţi-vă Sufletul şi Cerul. Sufletul vă dă Lumină, iar Cerul vă dă înţelepciune. Nu ignoraţi informaţiile care apar despre era nouă, despre Pământului Nou. Adevăr Divin vă grăiesc vouă. Luaţi aminte la semnele de pe Cer.
Când Luna se va apropia de Pământ de veţi crede că este aşezată pe Pământ, atunci va fi momentul transformărilor voastre cheie. Totul se va face rapid şi uşor. Fără chinuri şi dureri. Durerile sunt numai în planul fizic, create de Voi.
Fiţi ceea ce sunteţi şi dăruiţi ceea ce nu vă aparţine. Iubirea este cheia care vă duce spre Noua Eră. Iertarea vă iartă pe voi de ceea ce nu conştientizaţi suficient. Învierea sufletului aparţine spaţiului nou si Pământului Nou.
Lucrarea aparţine Cerurilor şi este coborâtă pe Pământul Nou cu mult timp în urmă. Pacea va fi peste voi pană la sfârşitul veacurilor, care va plasa planeta pe alte spaţii vectoriale. Vom intra intr-un nou ciclu planetar şi vom zbura spre ceea ce Noi numim Era noii conştiinţe planetare.
Structuri noi pe elemente vechi şi elemente noi pe structuri vechi se vor interconecta reciproc şi se vor autoelimina până la formarea elementelor noi, definitorii. Este noua floare planetară cu zeci de mii de petale, care-şi va duce parfumul până la cele mai mici existenţe.
Nu este o percepţie falsă faptul că Pământul va găzdui oameni noi şi oaspeţi noi. Este o hotărâre intergalactică de modelare a Pământului nou cu o nouă organizare existenţială. Toate programele vor fi numai la nivel planetar şi vor fi accesate de toţi locuitorii ei.
România va avea marele rol de moderator al noilor vibraţii. Se fac pregătiri prin intermediul Celor din Centrul Galactic să propulseze un aparat vibrator pentru noile energii, prin activarea tuturor cristalelor care există aici, în mijlocul ţării. Odată activate, ele nu vor mai putea fi anihilate şi distruse de nimeni. De aici, se vor face proiecţii secvenţiale la mari distanţe pe planetă. Ajutorul României pentru toată planeta va fi imens.
12 învăţaţi mari se vor naşte aici, în România.
Legile pământene prin ei vor fi dictate, iar aceste legi vor fi cuplate la legile divine. Poate vă gândiţi că mai durează până vor creşte copiii iluminaţi, însă să ştiţi că ei vor sosi în Corpuri de Lumină şi nu vor putea fi atacaţi, modificaţi sau alungaţi de nimeni. Noile legi ce vor conduce planeta prin ei se vor transmite.
Timpul transformărilor este scurt şi rapid. Ceea ce vă spun este un adevăr măreţ.
Fiţi liniştiţi şi pace vouă.
lubiţi-vă ca fraţii şi ajutaţi-vă precum animalele în deşert. Priviţi Cerul permanent şi duceţi lumina voastră în toate zonele.
Transmite acest mesaj tuturor, prin cartea ta frumoasă care va apare.
Binecuvântez lucrarea ta frumoasă şi pe toţi românii mei, precum şi toată planeta.

AMIN!

Arsenie Boca

sursa
http://daniilgaucan.files.wordpress.com/2011/03/mesaj-important-pentru-romania-de-la-parintele-arsenie-boca.pdf
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com