Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

joi, 30 iunie 2011

Profetiile de la Celestine


„Odată ce ai aflat ce reprezintă viaţa ta, nu mai poţi şterge sau ignora această cunoaştere. Dacă vei încerca să faci altceva cu viaţa ta, vei avea mereu senzaţia unui gol.

Nu vom putea salva mediul, nu vom putea democratiza planeta şi nu-i vom putea hrăni pe săraci atâta timp cât nu renunţăm la teama de lipsuri, de sărăcie, la nevoia de-a controla, atâta timp cât nu dăruim.”

Viziunile de la Celestina

1. Descoperim din nou că trăim într-o lume extrem de misterioasă a coincidenţelor şi sincronicităţilor ce ne sunt destinate.

2. Pe măsură ce ne trezim în faţa misterului, ne vom crea o nouă viziune asupra lumii.

3. Descoperim că tot ce este în jurul nostru, toata materia, este formată şi se trage dintr-o energie divină pe care începem să o simţim şi să o înţelegem.

4. Oamenii s-au simţit nesiguri şi deconectaţi de la această sursă sacră şi au încercat să obţină energie, dominându-i pe ceilalţi.

5. Singura soluţie este să cultivăm reconectarea personală cu divinitatea, o transformare mistică care ne umple de energie şi iubire, schimbă percepţia noastră asupra frumuseţii şi ne ridică către o conştiinţă de sine mai înaltă.

6. Astfel, putem să ne eliberam de tiparul controlului şi să descoperim un adevăr specific, o misiune, pentru care suntem cu toţii aici, aceea de a ajuta umanitatea să evolueze către acest nou nivel de percepţie a realităţii.

7. În urmărirea acestei misiuni, putem descoperi intuiţia care ne va arăta unde să mergem şi ce să facem, iar dacă interpretăm corect, se vor produce sincronicităţi care vor deschide uşile misiunii noastre.

8. Când suficienţi oameni intră în acest curent evolutiv, dăruind energie către eul superior al fiecărei fiinţe întâlnite, vom clădi o nouă cultură în care vom evolua către nivele înalte de energie şi percepţie.

9. Aşa participăm la lungul drum al evoluţiei de la Big Bang la scopul ultim al vieţii: să ne energizăm trupurile, generaţie de generaţie, până când putem pătrunde într-un paradis pe care-l putem vedea în sfârşit.

sursa: (vezi şi filmul)
http://casatreziriindieni.blogspot.com/2010/03/profetiile-de-la-celestine.html

Profeţiile de la Celestine, au fost descoperite într-un manuscris scris în limba aramaică, la Templele Celestine (Templele Cereşti) din Peru. Limba aramaică este limba în care a fost scrisă o parte din Vechiul Testament. Manuscrisul datează cam din anul 600 Î.Hr. şi prezice transformări uriaşe în societatea omenească. Este vorba despre o renaştere a conştiinţei, care nu e de natură religioasă, dar e spirituală. Manuscrisul descrie cum generaţiile care s-au succedat au progresat în procesul înţelegerii, au evoluat spre spiritualitate şi spre vibraţii mai înalte. Fiecare generaţie înglobează tot mai multă energie şi acumulează deci tot mai mult adevăr, lăsînd această moştenire generaţiei următoare, care o va duce mai departe.Manuscrisul e împărţit în mai multe părţi, fiecare fiind dedicat unei anume Viziuni asupra vieţii, unui anume gen de intuiţie.

Prima viziune– Masa critică
Transformarea începe cu Prima Viziune. Începem să percepem străfulgerări dintr-un tip de experienţă alternativă. Apar momente în viaţa noastră cînd ne simţim diferiţi, mai inspiraţi, mai intenşi. Toţi căutăm mai multă împlinire în viaţa noastră şi nu ne împăcăm cu întîmplările care par să ne doboare.

A doua viziune – Un prezent mai amplu
A doua Viziune aşează conştienţa noastra prezentă într-un context istoric mai larg. Vom descoperi că viaţa înseamnă trecerea unui test spiritual. Dorinţa individului de a-şi obţine siguranţa este scopul intermediar, în aşteptarea adevărului. A doua viziune statuează această conştienţă ca pe ceva foarte real.

A treia viziune – Este vorba despre energie
A treia Viziune descrie o nouă înţelegere a lumii fizice, aduce o altă înţelegere a universului fizic. Spune că noi, oamenii, vom învăţa să percepem ceea ce înainte era o formă de energie invizibilă. Manuscrisul spune că percepţia umană asupra acestei energii începe cu o mai mare sensibilitate la frumuseţe. Percepţia frumuseţii este ca un fel de barometru care ne spune cît de aproape sîntem de percepţia propriu-zisă a energiei. A treia Viziune dezvoltă natura frumuseţii, descriind percepţia ei ca fiind cale prin care oamenii vor învăţa să vadă cîmpurile energetice. Lumea fizică, este un vast sistem energetic.

A patra viziune – Lupta pentru putere
Ne-am întrebat ce se întîmplă în interiorul fiinţei umane şi ce o face să vrea să controleze o altă fiinţă. Am aflat că atunci cînd un individ merge către un altul şi se angajează într-o conversaţie, se întîmplă următorul fapt: la sfîrşitul conversaţiei, individul se simte mai puternic sau mai slab, depinde cum a decurs interacţiunea dintre cei doi. Din acest motiv, oamenii manipulează tot timpul. Dacă avem baftă şi punctul nostru de vedere e mai tare, vom primi un impuls psihologic.
Cînd controlezi o altă fiinţă, îi iei energia.

A cincea viziune – Mesajul misticilor
A cincea Viziune spune că oamenii sînt implicaţi într-o competiţie pentru energia celorlalţi. Cînd putem să-i convingem pe alţii să fie de acord cu noi, ei se identifică cu noi şi energia lor vine către noi, făcîndu-ne să ne simţim mai puternici. Problema e că fiecare vrea să controleze şi să manipuleze alţi oameni pentru energie, pentru că simte cînd aceasta scade sub anumite niveluri.

A şasea viziune – Lumină asupra trecutului
“ Teatrul “ de control, nu permite unei “ coincidenţe”să se producă.
Primul pas în procesul de clarificare, pentru fiecare din noi, este conştientizarea deplină a propriului joc. Nimeni nu-şi poate urma cursul pînă cînd nu ne privim cu adevărat şi nu descoperim cuim manipulăm noi înşine, în căutarea energiei.

A şaptea viziune – Pe firul lucrurilor
Cum se acumulează energie ?
Primul lucru pe care trebuie să îl facem, este să ne concentrăm asupra mediului în care ne aflăm. Apoi încercăm să ne aducem aminte cum apare totul atunci cînd sîntem plini de energie. Aceasta se face amintindu-ne senzaţia unei
“ prezenţe “, frumuseţea unică a tuturor lucrurilor, mai ales a plantelor, felul în
care strălucesc şi se diferenţiază culorile, lor.

A opta viziune – Etica interpersonală
A opta Viziune vorbeşte despre cum îi putem ajuta pe cei care ne aduc
răspunsurile care le căutăm. Este descrisă o etică absolut nouă, o cale care ar Profeţiile de la Celestine
trebui să o urmeze oamenii în relaţiile lor, pentru a uşura evoluţia tuturor. Această
viziune ne arată modul în care se vor comporta oamenii, unii cu ceilalţi.
A opta Viziune dă un avertisment. Avertizează despre posibilitatea
opririi evoluţiei ! Acest lucru se întîmplă atunci cînd devii dependent de o altă
persoană !
A opta Viziune tratează felul în care oamenii trebuie să înveţe să se comporte unii cu alţii, cum să proiecteze energie asupra celorlaţi şi cum să evite dependenţa de alţii. A opta Viziune descrie un nou mod de a folosi energia în relaţiile cu oamenii în general, dar pentru a începe cu începutul, se vorbeşte despre copii.
A opta Viziunespune că atunci cînd un om învaţă să se limpezească şi
să pornească pe drumul evoluţiei, poate fi oricînd oprit, în oricare moment, de
dependenţa de o altă persoană.

A noua viziune – Viaţa care va urma
A noua Viziune este cea mai importantă dintre Viziuni, pentru că le pune pe toate celelalte într-o perspectivă unică şi ne dezvăluie adevăratul scop al vieţii. Conform celei de a noua viziuni, spre mijlocul mileniului 2001 – 3000, oamenii vor trăi printre copaci vechi de 500 de ani, în grădini enorme şi vor călători rapid la distanţă, spre zonele urbane, graţie unor incredibile minuni ale tehnologiei. Pînă atunci, mijloacele de supravieţuire – hrana, îmbrăcămintea, transportul – vor fi complect automatizate şi puse la dispoziţia tuturor. Necesităţile noastre vor fi complect satisfăcute, fără a mai fi nevoie de bani, dar nici nu vom mai fi exagerat de indulgenţi cu cei leneşi. Ghidat de intuiţie, fiecare va şti precis ce să facă şi cînd să acţioneze şi totul se va desfăşura în mod armonmios. Nimeni nu va consuma exagerat, pentru că nu va mai avea dorinţa de a poseda şi de a-i controla pe alţii, în vederea asigurării propriei securităţi.
A noua Viziune spune că în momentul în care vom începe să dăruim constant, se va întoarce spre noi, mai mult decît ceea ce dăm. Darurile noastre ar trebui să se îndrepte spre aceia care ne-au oferit adevăruri spirituale.
A noua Viziune dezvăluie destinul nostru ultim. Face ca totul să fie foarte limpede şi spune că omul reprezintă o culme a evoluţiei. Vorbeşte despre materie, care a pornit de la o formă simplă, pentru a deveni apoi din ce în ce mai complexă, adăugînd elemente noi, specii noi, cu niveluri de vibraţie tot mai înalte. Acum, ne putem mări nivelul energetic şi putem trăi toate coincidenţele în mod conştient. Acest lucru grăbeşte evoluţia, înălţînd şi mai mult vibraţia noastră.
A noua Viziune spune că dacă noi oamenii, ne vom creşte nivelul
energetic, va începe să se întîmple ceva uimitor. Grupuri întregi de oameni, ajunşi
la un anumit nivel, vor deveni dintr-o dată invizibili pentru cei care vibrează la un nivel mai scăzut. Acestora din urmă li se va părea că au dispărut, pur şi simplu,
dar cei “ dispăruţi “ vor fi tot acolo, doar că se vor simţi mult mai uşori.
Teama duce la scăderea drastică a nivelului energetic.Cu cît evoluăm mai mult, cu atît vibrăm mai sus. A noua Viziune spune că în cele din urmă, percepţia şi vibraţia noastră ne vor deschide spre unParadis care se află în faţa noastră, doar că nu-l putem vedea încă.
sursa
http://www.scribd.com/doc/27438119/Profetiile-de-La-Celestine-Sinteza
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com