Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

marți, 18 octombrie 2011

Abundenţa este dreptul divin al omului!

Nu rezistaţi răului! Nu vă lăsaţi impresionaţi de rău, ci învingeţi răul prin bine !
Nimic în lume nu poate să se opună unei persoane care este absolut nerezistentă!
Chinezii spun că apa este elementul cel mai puternic pentru că este perfect nerezistentă. Apa poate să erodeze stânca şi să măture totul în calea ei. Iisus Hristos a spus: "Nu rezistaţi răului", căci El ştia că în realitate nu există rău, prin urmare nu este motiv să-i rezişti. Răul iese din imaginaţia iluzorie a omului, adică din credinţa în două puteri: Binele şi răul.
După o veche legendă, Adam şi Eva au mâncat fructul lui Maya, arborele iluziei şi au distins astfel două puteri în loc de una singură, care este Dumnezeu.
Prin urmare, RĂUL ESTE O LEGE FALSĂ PE CARE OMUL A ELABORAT-O din cauza unui psihom sau a adormirii sufletului, ceea ce înseamnă că omul a fost hipnotizat de credinţa în păcat, boală, moarte, etc., de gândirea carnală, şi astfel, faptele sale şi corpul său au luat forma iluziilor sale.
Am mai discutat că SUFLETUL ESTE SUBCONŞTIENTUL şi că TOT CEEA CE OMUL RESIMTE PROFUND, ÎN BINE SAU ÎN RĂU, ESTE REPRODUS DE ACEST FIDEL SERVITOR.
CORPUL SĂU ŞI FAPTELE SALE REPREZINTĂ CEEA CE EL ŞI-A IMAGINAT.
De pildă, bolnavul şi-a imaginat boala; săracul, sărăcia; bogătaşul, abundenţa.
Oamenii se întreabă: "Cum poate un copil să atragă boala, când el este atât de mic, încât nici măcar nu ştie ce înseamnă aceasta?".
Eu vă spun că aceasta este posibil, deoarece copiii sunt sensibili şi receptivi la gândurile celor care-i înconjoară şi că deseori ei exteriorizează temerile părinţilor săi.
Am auzit într-o zi un metafizician afirmând:
"DACĂ NU VĂ DIRIJATI SINGURI SUBCONŞTIENTUL, ALTCINEVA O VA FACE PENTRU VOI!".
Mamele atrag în mod inconştient asupra copiilor, bolile şi dezastrele temându-se încontinuu şi pândind simptomele.
Una dintre prietenele mele, de exemplu, o întreba pe o mamă dacă fetiţa ei a avut rujeolă. Aceasta i-a răspuns prompt: "Nu încă!", ceea ce însemnă că ea anticipa această boală, pregătind astfel, ceea ce nu era de dorit nici pentru ea, nici pentru copilul ei. Totuşi,
CEL CARE SE PROIECTEAZĂ ŞI SE STABILEŞTE ÎN ADEVĂR, CEL CARE ARE DOAR GÂNDURI POZITIVE FAŢĂ DE CEILALŢI ŞI CARE NU SE TEME, ACELA NU POATE FI ATINS SAU INFLUENŢAT DE GÂNDURILE NEGATIVE ALE ALTOR PERSOANE. TRIMIŢÂND DOAR GÂNDURI BUNE, NU POATE PRIMI DECÂT GÂNDURI BUNE.
Rezistenţa este Infernul, deoarece ea îl aşează pe om într-o stare de nelinişte.
Un metafizician mi-a dat într-o zi o minunată reţetă pentru a-mi asigura toate reuşitele din Jocul vieţii: neutralitatea totala. El îmi spuse: "A fost o vreme când botezam copii şi, bineînţeles, le dădeam numeroase nume. Acum eu nu mai botez copii, ci evenimente, şi dau fiecăruia aceeaşi denumire. În cazul unui eşec, îl botez Succes în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh!".
Este vorba aici de LEGEA TRANSMUTAŢIEI care se bazează pe nerezistenţă. Prin cuvântul său, acest om transformă în succes toate eşecurile sale !
Doriţi un alt exemplu? O doamnă care avea nevoie de bani şi care cunoştea legea spirituală a opulenţei, era fără încetare obligată să întâlnească în afaceri un om a cărui prezenţă îi provoca sentimentul de sărăcie. El vorbea de sărăcie, de limitare, şi ea capta gândurile sale mediocre. Ea sfârsi prin a avea aversiune faţă de el şi îl considera cauza eşecurilor ei. Totuşi, ea ştia că, pentru a face demonstraţia resurselor ei Divine, trebuia să aibă sentimentul de a fi primit deja. Sentimentul opulentei trebuie să preceadă manifestarea.
Într-o zi, ea îşi dădu brusc seama, că "rezisţa", distingând două puteri în loc de una singură. Se grăbi atunci să binecuvânteze pe acel om, şi numi situaţia "Succes!". Ea afirmă: "deoarece nu există decât o singură putere, Dumnezeu, acest om este aici pentru binele şi pentru prosperitatea mea" (adică exact contrariul a ceea ce părea să fie!). Puţin după aceea, şi prin intermediul acelui om, ea întâlni o persoană care, pentru un serviciu făcut, îi dădu o suma mare de bani. Cât despre acel om, el plecă într-un oraş îndepărtat şi dispăru lin din viaţa ei. Trebuie să afirmaţi: "Orice om este o verigă de aur în lanţul binelui meu!", căci orice om este o manifestare a lui Dumnezeu, aşteptând ocazia, dată prin el însuşi, de a servi planul Divin privind viaţa ta.
"BINECUVÂNTAŢI PE DUŞMANUL VOSTRU ŞI ÎI VEŢI LUA SĂGEŢILE". ELE SE VOR TRANSFORMA ÎN BINECUVÂNTĂRI.
Această lege este tot atât de adevărată pentru naţiuni ca şi pentru persoane. BINECUVÂNTATI o naţiune, trimiteţi gânduri de dragoste şi de bunăvoinţă fiecăruia dintre componenţii ei ŞI ASTFEL NIMENI NU VA MAI PUTEA SĂ VĂ FACĂ VREUN RĂU.
Numai prin înţelegere spirituală omul poate să înţeleagă nerezistenţa. Când vă veţi servi cu întelepciune de nerezistenţă, nimeni nu va putea să vă calce în picioare!
ATÂTA TIMP CÂT UN OM REZISTĂ UNEI SITUAŢII, ACEASTA SE VA MENŢINE. Dacă el fuge de ea, aceasta îl va urmări.
În cartea sa, “Jocul vieţii” Florence Scovel Shinn povesteşte: Spuneam acest lucru deunăzi unei prietene, care îmi răspunse: 'Cât este de adevărat!' Eram nefericită acasă, nu-mi iubeam mama care avea mult spirit critic şi era autoritară; ca să scap, m-am măritat - dar m-am căsătorit tot cu mama mea, căci soţul meu este exact ca ea, şi m-am regăsit în aceeaşi situaţie!. Fii prompt în acord cu adversarul tău! Ceea ce înseamnă: 'Consideră că situaţia este bună, nu fi tulburat şi ea o să dispară de la sine...'
'Nimic nu mă emotionează' este o afirmaţie excelentă.
O situaţie discordantă provine dintr-o stare discordantă a celui care o suportă. Când nimic nu-şi mai face ecou în sinea noastră, acestă stare dispare pentru totdeauna din viaţa noastră.
Trebuie deci să lucrăm cu noi înşine!
Sunt rugata adeseori, spune Florence Scovel Shinn: 'Pronunţaţi cuvântul, ca să se schimbe soţul sau fratele meu!'.
Eu răspund: 'Nu, am să pronunţ cuvântul pentru ca să vă schimbatţ dumneavoastră! Atunci când vă veţi schimba, soţul şi fratele se vor schimba şi ei!'.
Una dintre elevele mele avea obiceiul să mintă. Eu am avertizat-o că această metodă o va duce la eşecuri şi că, dacă ea minte, va fi şi ea minţită. Ea mi-a răspuns: 'Cu atât mai rău, nu pot să mă abţin...' Într-o zi, ea vorbea la telefon cu un bărbat de care era foarte îndrăgostită. Ea se întoarse spre mine şi îmi spuse: 'Nu-l cred; ştiu că mă minte!'. Eu i-am răspuns: 'Ei bine, pentru că tu minţi, cineva trebuie să te mintă! Şi să fii convinsă că va fi tocmai acela de la care vei dori doar Adevărul!'. Puţin după aceea, ea mă anunţa: 'M-am vindecat de spus minciuni!' 'Ce te-a vindecat?', am întrebat-o.
'Am locuit cu o doamnă care minţea mai mult decât mine!' a fost răspunsul ei.
Ne vindecăm adeseori de defectele noastre când le întâlnim la alţii.
VIAŢA ESTE O OGLINDĂ, ŞI NOI VEDEM ÎN CELĂLALT PROPRIA NOASTRĂ REFLECTARE.
A trăi în trecut este nefast şi, în acelaşi timp, este o violare a legii spirituale. Iisus Hristos a spus: 'ACUM este ziua propice, ziua mântuirii!'.
Soţia lui Loth a fost preschimbată în statuie de sare pentru că a întors capul.
TRECUTUL ŞI VIITORUL IŢI FURĂ TIMPUL.
MAI BINE SĂ BINECUVÂNTEZI TRECUTUL ŞI SĂ-L UIŢI, SĂ BINECUVÂNTEZI VIITORUL CU CERTITUDINEA CĂ-ŢI VA ADUCE BUCURII FĂRĂ DE SFÂRŞIT. ŞI SĂ TRĂIEŞTI DIN PLIN PREZENTUL.
A trăi în momentul prezent este esenţial.
'Trăieşte din plin această zi!' iată salutul Aurorei.
Omul trebuie să fie spiritual în alertă, să prindă mereu intuiţiile sale, nelăsând să-i scape nici o ocazie.
Într-o zi, repetam încontinuu (în tăcere): 'Spirit Infinit, nu mă lăsa să scap vreo ocazie favorabilă!' şi ceva de mare importanţă îmi fu revelat în aceeaşi seară. Este necesar să începi ziua cu cuvinte adevărate. De cum vă treziţi, faceţi o afirmaţie!
De exemplu: 'Facă-se voia Ta, azi! Azi este o zi plină de realizări; eu mulţumesc pentru această zi perfectă! Miracolele se succed şi nu se mai opresc!'.
Faceţi-vă din aceasta o obişnuinţă şi veţi vedea minunile apărând în viaţa voastră.
Afirmaţia următoare a adus reuşită multor oameni:
'Eu am mult de lucru,
Acest lucru mi-a fost dat în mod Divin,
Eu muncesc cât mai bine
Şi sunt foarte bine plătit.'
Am dat primele doua versuri uneia dintre studentele mele şi ea le-a adăugat pe celelalte două.
Aceasta este o afirmaţie foarte puternică, deoarece trebuie să existe întotdeauna o plată pentru un lucru perfect şi, de altfel, este uşor să faci să pătrundă versurile în subconstient. Eleva mea începu să le cânte în timp ce se ocupa cu diverse lucruri şi în curând afirmaţia se transformă în manifestare.
Una dintre elevele mele, ocupându-se de afaceri, substitui cuvântului 'lucru' pe cel de 'afacere'. În după amiaza aceleiaşi zile, ea făcu o afacere dintre cele mai strălucite, cu toate că de luni de zile nu mai încheiase nici o tranzacţie!
Fiecare afirmaţie trebuie să fie alcătuită cu grijă şi trebuie să exprime tot ceea ce este necesar, deoarece am cunoscut o persoana care cauta de lucru, ea a găsit într-adevăr mult de lucru, dar nu a fost bine platită. Acum ea adaugă: 'Eu lucrez cât mai bine şi sunt foarte bine plătită."

ABUNDENŢA ESTE DREPTUL DIVIN AL OMULUI!
El are dreptul la mare abundenţă! "Hambarele sale trebuie să fie pline şi chiar să-i prisosească!" Iată ideea lui Dumnezeu pentru om, şi când acesta va îndepărta barierele sărăciei, pe care el însuşi şi le-a format în conştiinţă, Vârsta de aur va străluci pentru el, şi fiecare dintre dorinţele sale va fi îndeplinită!

Prin cartea ei clasica Jocul Vietii, Florence Scovel Shinn se situeaza între scriitorii de frunte ai epocii ei care au abordat problematica succesului si prosperitatii, sugestiile ei practice, realiste trezind interesul tuturor categoriilor de oameni.

Jocul Vietii Si Cum Sa-l Joci_FLORANCE SCOVEL SHINN
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com