Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

vineri, 10 august 2012

Profeţiile Maicii Shipton


Maica Shipton, născută Ursula Sontheil în 1488 în Norfolk, Anglia, a murit în 1561. Ea a arătat abilităţi profetice şi psihice încă de la o vârstă timpurie. La 24 de ani s-a măritat cu Toby Shipton şi în cele din urmă a devenit cunoscută ca Maica Shipton. Multe din viziunile ei au devenit adevărate de-a lungul vieţii ei şi în secolele următoare. Aceste versuri ale Maicii Shipton par să aibă indicaţii profetice pentru vremurile noastre, dar desigur ele sunt deschise interpretării. Este uimitor însă cum o femeie a prezis cu mult înainte autovehicolul, avionul, submarinul, navele de metal, telecomunicaţiile moderne, televiziunea sau cinematograful, precum şi multe altele.

Textul profeţiilor:

Şi acum un cuvânt în rimă liberă,
Despre ceea ce va fi în timpurile viitoare.

Atunci lumea va fi întoarsă cu susul în jos
Şi aur va fi gasit la rădăcină de copac
Toţi fii Angliei care ară pământul
Vor fi adesea văzuţi cu Cartea în mână.
Săracul va dispune de mare înţelepciune
Mari case vor sta în văi întinse
Totul acoperit cu zăpadă şi grindină

O trăsură va merge fără cai
Dezastre vor acoperi lumea cu nenorociri.
În Londra va fi inclus Primrose Hill
În centru va fi imaginea unui episcop.

În jurul lumii gândurile oamenilor vor zbura
Repede ca un clipit din ochi
Şi apa va face mari minuni
Cât de ciudat. Şi totuşi va fi adevărat.

Prin dealuri semeţe mândri oameni vor merge
Fără cai sau măgari pe lângă ei.
Sub apă oamenii vor păşi
Vor merge, vor dormi şi chiar vor vorbi.
Şi în aer oamenii vor fi văzuţi
În alb şi negru şi chiar şi în verde.

Atunci un mare om va veni şi va pleca
Pentru că profeţia declară aşa.

În apă fierul va pluti atunci
La fel de uşor ca o barcă de lemn
Aur va fi văzut în râu şi piatră
Pe pământ ce încă nu este cunoscut.

Şi Anglia va admite un evreu
Gândeşti că este ciudat dar este adevărat
Evreul a fost odată ţinut în dispreţ
Dar ca un creştin va fi născut.

O casă de sticlă se va îndeplini
În Anglia. Dar vai, vai
Un război va urma muncii
Acolo unde trăiesc pagânii şi turcii.

Aceste state se vor încleşta în cele mai mari conflicte
Şi vor căuta să-şi ia unul altuia viaţa.
Când Nordul astfel va divide Sudul
Şi Vulturul va clădi în gura Leului
Atunci taxele şi sângele şi crudul război
Vor veni la fiecare uşă umilă.

De trei ori încântătoarea şi însorita Franţă
Va fi condusă să danseze un dans sângeros
Înainte ca oamenii să fie liberi
Trei conducători tiranici ea va vedea.

Trei conducători vor fi în succesiune
Fiecare născut dintr-o altă dinastie.
Apoi când cea mai cumplită lovitură va fi îndeplinită
Anglia şi Franţa vor fi ca una.

Măslina engleză va fi apoi înfăşurată
În căsătorie cu o viţă germană.
Oamenii vor merge sub şi deasupra râurilor
Şi îndeplinite vor fi gândurile lor uluitoare.

Pentru că în acele uluitoare zile îndepărtate
Femeile vor adopta o nebunie
De a se îmbrăca precum bărbaţii şi pantaloni vor purta
Şi îşi vor tăia părul.
Ele vor călări bărbăteşte cu o căutătură neruşinată
Precum vrăjitoarele o fac acum pe coada de mătură.

Şi monştrii urlători cu oameni pe ei
Par să mănânce recolta proaspătă
Şi oamenii vor zbura precum păsările zboară acum
Şi vor renunţa la cal şi la plug.

Va fi un semn pentru toţi să vadă
Fiţi siguri că aşa va fi.
Apoi iubirea va muri şi căsătoria va înceta
Şi naţiunile se vor micşora precum nişte bebeluşi.

Şi soţiile vor dezmierda câini şi pisici
Şi oamenii vor trăi precum porcii.

În 1926
Clădiţi case uşoare de paie şi beţe
Pentru că mari războaie sunt plănuite
Şi focul şi sabia vor mătura pământul.

Când picturile vor părea să aibă viaţă şi se vor mişca
Când bărci ca peşti vor înoata sub mare,
Atunci oamenii ca păsările vor colinda cerul
Şi jumătate de lume adânc înmuiată în sânge va muri.

Pentru aceia care vor trăi prin acel secol
În frică şi tremur aceasta va fi.
Fugiţi în munţi şi vizuini
În mlaştini, pădure şi sălbatice mocirle.

Pentru că furtunile se vor dezlănţui şi oceanele vor mugi
Când Gabriel va sta pe mare şi pe ţărm
Şi când el va sufla în cornul său miraculos
Vechi lumi vor muri şi altele noi vor fi născute.

Un dragon de foc va trece pe cer
De şase ori înainte ca pământul să moară
Omenirea va tremura şi va fi înspăimântată
Din cauza celor şase mesageri din această profeţie.

Pentru şapte zile şi şapte nopţi
Omul va privi această privelişte uluitoare.
Mareele se vor ridica peste orizont
Pentru a muşca din maluri şi apoi
Munţii vor începe să urle
Şi cutremure vor despica câmpia până la ţărm.

Şi apele viiturilor se vor grăbi înăuntru
Vor inunda pământurile cu un aşa zgomot
Că omenirea se va ascunde în vizuine mlăştinoase
Şi îşi vor arăta colţii oamenilor din jur.

El îşi va arăta dinţii şi va lupta şi ucide
Şi va ascunde mâncare în dealuri secrete
Şi urât în frica sa el va sta
Pentru a ucide prădătorii, hoţii şi spionii.

Oamenii vor fugi în teroare de inundaţii
Şi vor omorî, şi vor viola şi vor zace în sânge
Şi vărsatul sângelui de către oameni
Va întina şi va face amare multe pământuri.

Şi când coada dragonului se va duce,
Oamenii vor uita şi vor zâmbi şi vor trăi mai departe
Pentru a se adapta – prea târziu, prea târziu
Pentru că omenirea îşi va fi învăţat soarta binemeritată.

Zâmbetul lui ascuns – falsa sa grandoare,
Va servi să trezească mania cerească
Şi dragonul va fi trimis de ceruri înapoi
Să lumineze cerul – coada sa va pocni
Pe pământ şi va sfâşia pământul
Şi omul va fugi, rege, stăpân şi sclav.

Dar încet ei vor fi dispersaţi
Să caute gurile de apă care se vor diminua
Şi oamenii vor muri de sete înainte
Ca oceanele să se ridice pentru a acoperi ţărmul.

Şi pământul va trosni şi se va rupe din nou
Credeţi că este ciudat. Va deveni adevărat.

Şi într-un loc îndepărtat
Câţiva oameni-oh, o aşa de mică adunare
Vor trebui să îşi lase locurile solide
Şi să acopere pământul, aceşti puţini la număr,
Care vor supravieţui şi apoi
Să înceapă rasa umană din nou.

Dar nu în pământ care deja exista
Ci în ceea ce a dezvelit oceanul, tare, uscat şi gol
Nu orice suflet de pe Pământ va muri
Când coada dragonului îl va mătura.

Nu orice ţinut de pe pământ se va scufunda
Dar acestea se vor adânci în miros şi duhoare
De trupuri putrezite de animale şi oameni
De vegetaţie uscată pe pământ.

Dar pământul care se ridică din mare
Va fi uscat şi curat şi moale şi liber
De gunoiul omenirii şi astfel va fi
Sursa noii dinastii umane.

Şi acei ce trăiesc vor fi mereu înfricoşaţi
De coada dragonului pentru mulţi ani
Dar timpul şterge memoria
Credeţi că e ciudat. Dar va fi adevărat.

Şi înainte ca rasa să fie clădită din nou
Un şarpe de argint va apare la vedere
Şi va arunca oameni de un fel necunoscut
Să se amestece cu ceea ce a crescut pe pământ
Frig din căldura sa şi aceşti oameni vor putea
Să lumineze minţile oamenilor viitori.

Să se amestece cu ei şi să le arate
Să trăiască şi să iubească şi astfel să înzestreze
Copiii cu cea de a doua vedere.
Un lucru natural ca ei să poată
Creşte armonios, umili şi când ei o vor face
Epoca de Aur va reîncepe.

Coada dragonului nu este decât un semn
Pentru căderea omenirii şi declinul omului.
Şi înainte ca această profeţie să fie îndeplinită
Voi fi arsă pe rug, deodată
Trupul meu a cântat şi sufletul meu a fost eliberat
Voi credeţi că eu spun blasfemii
Vă înşelaţi. Aceste viziuni au venit la mine
Această profeţie va fi să vină.

ACESTE VERSURI AU FOST GĂSITE PE ÎNVELIŞUL EXTERIOR AL MANUSCRISELOR

Eu ştiu că plec – Ştiu că sunt liberă
Ştiu că aceasta se va îndeplini.
Aceasta va fi ascunsă din cauza celor din ea
Găsită va fi de o dinastie ulterioară.

O lăptăreasă, o slujnică frumoasă
Va lovi această scriere în timp ce trece
Şi cinci generaţii ea va creşte
Înainte ca un băieţel să înveţe să citească.

Aceasta va fi apoi aşa an după an
Până cand un monstru de fier înfrigurat
Va mânca pergament, cuvinte şi condei de scris şi cerneală
Şi omenirii îi va fi dat timp de gândire.

Şi doar atunci aceasta va începe să fie
Va citi omenirea această profeţie
Dar ceea ce pentru unii este dulce pentru alţii este otravă
Deci eu nu voi fi ars în van.

Maica Shipton

ACEASTĂ SECŢIUNE A FOST ŢINUTĂ LA O PARTE DE CEALALTĂ ŞI APARE SĂ FI FOST SCRISĂ ÎMPREUNĂ CU CEALALTĂ DAR TOTUŞI A FOST ÎNTR-UN VAS SEPARAT

Semnele vor fi acolo pentru ca toţi să le poată citi
Când omul va face cele mai haine fapte
Omul va ruina vieţi inocente
Luându-le de parcă ar fi soţiile lor.

Şi crima murdară şi fapta brutală
Când omul se va gândi doar prin lăcomie.
Şi omul va merge ca prin somn
El nu priveşte – el nu trage cu ochiul
Şi omul va face coadă de fier
Şi căruţe de fier şi trăsură de fier.

Regii vor face false promisiuni
Şi vor vorbi corect doar de dragul vorbei
Şi naţiunile vor planui război oribil
Cum nu a mai fost văzut vreodată.
Şi taxele vor creşte şi viociunea va scădea
Şi naţiunile vor fi într-o perpetuă încruntare.

Şi încă un şi mai mare semn va apărea pentru a fi văzut
Pe când omul se va apropia de următorul secol
Trei munţi care dormeau vor căpăta suflare
Şi vor scuipa nămol şi gheaţă şi moarte.
Şi cutremurele vor înghiţi oraşe după oraşe,
În ţinuturi care încă îmi sunt mie necunoscute.

Şi un creştin se va bate cu alt creştin
Şi naţiunile vor suspina dar nu vor face nimic
Şi omul galben mare putere va câştiga
De la puternicul urs langă care sta.

Aceşti puternici tirani vor eşua să facă
Vor eşua să împartă lumea în două
Dar din actele lor se va naşte un pericol
O febră – lăsând mulţi morţi
Şi medicina nu va găsi un remediu
Pentru că aceasta va fi mai rea ca lepra.

Oh multe semne vor fi pentru ca toţi să vadă
Adevărul acestei adevărate profeţii.


sursa
http://2012numaratoareainversa.ro/2012/profetiile-maicii-shipton_141.html
http://www.crystalinks.com/shipton.html
http://www.shiptonprophecy.com/history.html
http://yowusa.com/planetx/2006/planetx-2006-01a/1.shtml#nexus
http://www.worldend.info/end-of-the-world/theories-surrounding-2012/mother-shipton-theory/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com