Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

sâmbătă, 8 decembrie 2012

Profeții despre România – Evanghelia de Foc - de Preot Ortodox Ioan Alexandru


 În data de 7 ianuarie 1992, preotul Ioan Alexandru (creştin-ortodox) a fost răpit cu duhul de către Fecioara Maria, în timp ce se ruga în casa unor credincioşidin Braşov.
Iată mesajul pe care Tatăl Ceresc i l-a revelat:

"Unicul Meu Fiu, IISUS HRISTOS, A VENIT DIN NOU PE PĂMÂNT, ÎN ROMÂNIA.
De asemenea, sfinţii Ilie, Enoh şi apostolul Ioan Evanghelistul sunt încarnaţi în aceea şi ţară, ce are o misiune spirituala deosebita. Ilie şi Enoh vor trai în trup doar 33 de ani şi 6 luni – până la sfârşitul lumii actuale – atât cat a trăit şi IISUS pe pământ; ei vor fi martirizaţi în Romania, în faţa catedralei Noului Ierusalim, construita pe locul unde a fost Pomul Vieţii şi al Cunoaşterii.
Sfântul Ioan va rămâne pe Pământ să propovăduiască adevărata credinţă:
Cultul Hristofil, Evanghelia de Foc viu Dumnezeiesc.
CEI TREI SFINŢI ÎMPREUNA CU IISUS, PRINŢUL CEL DIN VEAC,
VOR PROPOVĂDUI globului întreg ADEVĂRUL CEL DUMNEZEIESC, ca lumea să cunoască astfel că toate se schimbă pe faţa pământului. Acest lucru se va petrece în mărturia tuturor apostolilor ce vor fi formaţi în 3 zile şi 3 nopţi. Toate popoarele vor cunoaşte adevărul şi mulţi se vor creştina prin Cultul Hristofil. Veţi vedea pe cerul României un film dat de Dumnezeire, în care se va arăta fugitiv facerea planetei şi a omului, apoi toate evenimentele biblice, însoţite de o explicaţie justă, pentru a elimina astfel toate rătăcirile (sectelor) făcute până acum.
OAMENII VOR CUNOAŞTE PURUL ADEVĂR DIRECT DIN SURSA DUMNEZEIASCĂ.

Acest film, transmis pe bolta cereasca de deasupra Noului Ierusalim Pământesc, va fi redat tuturor ţărilor.
Două milioane de români vor fi făcuţi apostoli prin primirea Harului Sfânt de la cei 7 patriarhi, prin cele 7 sfinte taine.
SE VOR FACE FOARTE MULTE SCHIMBĂRI PRIN CENZURA SPIRITULUI SFÂNT, Care e persoană fizică. Nu vor mai fi partide politice.
După terminarea recensământului va veni la putere un nou guvern.
La conducerea ţării va fi ales un mic grup de oameni, pricepuţi şi binevoitori.
Toţi românii vor fi transformaţi prin Har şi abundenţă, vor fi aduşi să cunoască o noua formă de trăire Dumnezeiască.

VA FI O SELECŢIE ÎNTRE ALTRUIŞTI ŞI EGOIŞTI. UN FLUID DIVIN VA ACOPERI PĂMÂNTUL. România se va transforma într-o grădină minunată, iar natura îi va fi prielnica.
Nu se cer mătănii Şi nici credinţă oarbă, ci SINCERITATE şi OMENIE (BUNAVOINŢĂ).
Nu se cere să trăiţi în sfinţenie – fanatism religios – în pustnicie sau în păduri.
VÎNE DUHUL SFÂNT SĂ CENZUREZE VIAŢA OAMENILOR DIN ROMÂNIA.
Toţi nelegiuiţii vor fi trăzniţi, fulgeraţi. Toate bisericile şi lăcaşurile vor fi cenzurate şi cele
necorespunzătoare vor fi demolate cu tot respectul cuvenit. Vor fi zidite biserici frumoase, cu cele mai minunate materiale provenite direct din cosmos. Înainte de Judecata de Apoi, pe faţa pământului va fi o expoziţie de lăcaşuri sfinte închinate Dumnezeirii. Aproape că vor fi mai multe sfinte biserici, decât case de locuit, fiindcă toţi sfinţiidin Cer au cerut în genunchi lui IISUS să dea suflet şi generozitate oamenilor care sunt bogaţi şi au posibilităţi, să doneze românilor toate cele necesare construirii de biserici în apropierea reşedinţei Dumnezeirii – catedrala Noului Ierusalim Pământesc, ce va fi demnă şi minunată.
SE TERMINA VIAŢA PĂMÂNTEASCĂ PĂCĂTOASĂ ŞI ÎNCEPE CEA SFÂNTĂ, DIVINĂ, ETERNĂ.

TOATE POPOARELE URMEAZA SĂ VADĂ O VIAŢĂ EXEMPLARĂ ÎN ROMÂNIA, ŢARĂ CARE VA FI CONDUSĂ DE SFINŢII VENIŢI DIN CER ÎN TRUPURI OBIŞNUITE: ILIE, ENOH ŞI IOAN EVANGHELISTUL.
EI VOR FACE TOATE RETUŞURILE NECESARE fără despotism, dar şi FĂRĂ MILĂ, deoarece sunt acum “oameni” care menţin funcţii prin care opresc bunul mers al ţării. Până la mila oamenilor, Îngerii vor aduce materiale din cosmos – metale nobile necunoscute – pentru construirea Noului Ierusalim Pământesc.

ÎN CEL MAI SCURT TIMP, ROMÂNIA VA FI CEA MAI BOGATĂ ŢARĂ DE PE SUPRAFAŢA PAMÂNTULUI, aducându-se aici sute şi mii de vagoane cu metale nobile.
Încât în România va fi Banca Internaţională a globului pământesc, de unde se vor emite banii în viitor. Moneda internaţională va fi impusă tuturor şi va avea 100 de grame de aur; se va numi “Cezarul”; fiecare monedă naţionala va avea 10 grame de aur şi va fi universal valabilă. Toţi vor munci cu plăcere şi vor câştiga după merit, vor avea o viaţă binecuvântată de bunul Dumnezeu.
POPORUL ROMÂN VA FI REEDUCAT ŞI, ÎN MIJLOCUL ACESTUI POPOR MINUNAT, VA FI REŞEDINŢA DUMNEZEIRII.

VA FI RAIUL PE PAMÎNT ÎN ROMÂNIA.
ŞI, din nou, pe PAMÎNTUL ROMÂNESC AL RAIULUI lui Adam şi Eva, pe locul unde a fost Pomul Cunoaşterii Binelui şi răului, se va sădi un pom care va creste de 100 de ori mai repede decât cresc pomii obişnuiţi, care va fi ca acela de la Început.
AICI SE VOR FACE CELE MAI MARI MINUNI ŞI SE VOR BOTEZA TOATE POPOARELE ÎN LUMINĂ.
CEI TREI SFINŢI DIN CER AU VENIT ÎMPREUNĂ CU PREOTUL CEL DIN VEAC
MELCHISEDEC, CARE E DUMNEZEU SPIRITUL SFÂNT, pe Care nu L-aţi cunoscut până acum, dar despre Care e scris În Sfânta Scriptura (vezi, de exemplu, la Ioan, cap. 14, Făgăduinţa Duhului Sfânt).
EL E FĂRĂ TATĂ, FARĂ MAMĂ, FAR SPIŢĂ DE NEAM OMENESC, CU TRUP IDENTIC CA AL LUI IISUS HRISTOS.
Deci DUMNEZEU SPIRITUL SFÂNT ESTE PREOTUL CEL DIN VEAC, Căruia Eu, Tatăl Ceresc, I-am format un trup din Foc Viu Dumnezeiesc, prin Cuvânt; este Cel Care, la majoratul Lui (30 de ani), mergând în cetatea Salemului (actualul Ierusalim), a fost proclamat de popor Patriarh şi Împărat; El este Cel Care a stat o vreme pe Pământ şi apoi S-a urcat în Ceruri.
DUMNEZEU SPIRITUL SFÂNT ESTE UNA CU DUMNEZEU FIUL IISUS HRISTOS, ŞI ACUM A VENIT DIN NOU PE PAMÎNT, ca sa ajute la refacerea cultului sfânt redresat de Mine, Dumnezeu Tatăl, denumit Hristofil, ce va fi compus din cele două culte care sunt mai apropiate de Adevăr: ortodox şi catolic.

TOŢI VOR CUNOAŞTE ADEVĂRUL VĂZÂND FILMUL (AKASHIC) DE DEASUPRA ROMÂNIEI, CARE VA DURA 3 ANI ŞI 6 LUNI, TRANSMIS ZILNIC DE LA ORA 3 LA 7 SEARA.
În România vor veni oameni din toate ţările să vadă minunile de pe bolta cerească.
DEASUPRA ROMÂNIEI VA FI FĂCUTĂ ŞI JUDECATA DE APOI.
Va fi un şantier lucrativ:
TOTUL SE VA SCHIMBA RADICAL ÎN ROMÂNIA CĂTRE O FORMA IDEALĂ,
PARADISIACĂ. VOR AVEA LOC SCHIMBĂRI FULGERATOARE, atât la nivel naţional, cât şi la nivel mondial. SFANTUL DUH – ca persoana fizica – şi cei trei sfinţi vor face în 7 ani cele 7 sfinte taine fără de greşeli, căci vor primi de la Mine, Tatăl lor, darul de infailibilitate, pentru a sluji fără de păcat şi fără de greşeală. Acest mare dar Ei îl primesc si-l vor transmite unor 7 persoane mari, importante, care vor avea de la Mine dezlegarea de a ierta toate păcatele, astfel încât NICI UN OM DIN LUME (care nu a acceptat semnul fiarei şi care-şi va dori sincer Mântuirea)
NU VA RĂMÂNE NEMÂNTUIT, NEDEZLEGAT, NESFINŢIT ŞI NEMILUIT!
Iată ce milă mare vă vine prin aceşti Oameni chemaţi cu o misiune Dumnezeiască ! Conducerea se va schimba. Bolnavii se vor vindeca.
În România va fi laboratorul Akashic; pe bolta voastră cerească lumea va vedea lucruri minunate.
Sataniştii şi sectanţii vor fi desfiguraţi, iar şefii lor trimişi în iadul veşnic.

SATANIŞTII VOR FI LUAŢI PRIN VĂZDUH ŞI ARŞI DEASUPRA NOULUI IERUSALIM, ÎN VĂZUL TUTUROR.
În România va fi abundenţă mare; această ţară aparţine doar lui Dumnezeu. Să nu mai râvnească alte popoare pământul românesc!
AMERICA VA FI DISTRUSĂ. Anglia face spiritism cu demonii… Ruşii vor avea încercări grele, dar le vor trece şi se vor creştina. Chinezii vor lua şi vor lucra Siberia. Nu vor mai fi popoare subjugate.
OMENIREA SE VA CORECTA, DACĂ NU DE BUNĂVOIE, CEL PUŢIN DE NEVOIE.
Cultul Hristofil va fi prezentat 6 luni spre cunoaşterea românilor.

Celelalte popoare vor lua să studieze Evanghelia de Foc timp de 3 ani. Evanghelia de Foc va fi cunoscută de toată lumea. În doua ediţii: una pentru iniţiaţi şi una pentru poporul simplu; şi de tot cosmosul (alte civilizaţii, lumi paralele) după Judecata de Apoi. Cât de curând, forma ideala de trăire va reveni pe pământ. Perversiunile şi curvia vor fi înlăturate. Fiecare trup omenesc este un templu al lui Dumnezeu. Fiecare preot care slujeşte sincer Sfânta Liturghie şi Sfintele Taine este un altar dumnezeiesc. Vieţuirea pe faţa pământului va mai dura 30 de ani (până în 2022). Până atunci TOATE NEDREPTĂŢILE VOR FI CURMATE. Timp de 3 ani şi6 luni – cât va dura filmul de deasupra Noului Ierusalim din România – vor fi pe faţa pământului perturbări şi încercări nedorite, dar apoi va veni pacea.
IISUS HRISTOS, ILIE, ENOH şi apostolul IOAN Evanghelistul, PRIN FLĂCĂRILE FOCULUI DE LA NOUL IERUSALIM, VĂ VOR VORBI 3 ZILE ŞI 3 NOPŢI, ÎN MĂRTURIA TUTUROR OAMENILOR CARE VOR FI ADUŞI PE CALEA AERULUI DE CĂTRE DUHUL SFANT SĂ AUDĂ ŞI SĂ CREADĂ TOATE CELE CE URMEAZA SĂ SE ÎNFĂPTUIASCĂ FULGERĂTOR PE FAŢA PĂMÂNTULUI.
După aceste 3 zile şi 3 nopţi, cei trei sfinţi vor face o liturghie întreită. Din slava cereasca vor veni la acel altar improvizat la Noul Ierusalim copilul Iisus şi prunca Fecioara Maria, care vor rămâne în mijlocul poporului omenesc spre a ajuta pe toată lumea să cunoasca mila dumnezeiască, să se vindece, să se corecteze şi să perfecţioneze toate lucrurile care trebuie să intre în eternitate.

Deci, CEEA CE NU S-A PUTUT FACE PÂNĂ ACUM CU TOATE MIJLOACELE DE CARE DISPUN OAMENII, SE VA FACE CUAJUTORUL CEL DUMNEZEIESC.
Pentru reuşita acestei schimbări – de la o formă neputincioasă a feţei pământului la o forma ideala – vă dăruiesc 3 trofee sfinte:
BASTONUL LUI AARON, CRUCEA LUI IEZECHIEL şi CORNUL DE AUR al lui SAMUIL, CU CARE SE VOR FACE CELE MAI MARI MINUNI şi prin care omenirea va primi tot ajutorul cel sfânt şi dumnezeiesc de care are nevoie.
Nu numai oamenii, ci şi Întreaga natură – împreună cu păsările şi animalele – se vor schimba după nevoile cerute de OM; climatul va fi temperat; acolo unde condiţiile de viaţă sunt aspre, cu bastonul lui Aaron se va da o binecuvântare să se încălzească, sau să se răcească vremea, după necesităţi. Gheţarii de la poli se vor dezgheţa datorită vulcanilor, astfel că oamenii vor putea locui atât la polul Nord, cât şi la polul Sud.

Apa va creşte ca volum; unele zone vor fi pentru totdeauna acoperite de ape. Scoarţa pământului trebuie să se aşeze corect pentru a intra în eternitate fără perturbările de acum. De aceea, vor veni foarte multe cutremure, iar vulcanii vor schimba mult înfăţişarea lumii.
Deoarece lumea dezorientată nu poate să creadă că VA VENI RAIUL PE PAMÂNT, demonstrativ, MAI ÎNTÂI ROMÂNIA, UNDE AU REVENIT IISUS HRISTOS ŞI SFINŢII DIN CER, VA FI PRIMA SCHIMBATĂ, de la forma deficitară în care se află acum, LA O FORMA IDEALĂ.
Tot ce lipseşte României va fi adus din cosmos de cătreSfinţii Îngeri împreună cu cei 3 sfinţi şi cu încă 100 de miliarde de Sfinţi Îngeri din ceata a zecea cerească, care cunosc toate preocupările necesare pe lume pentru a transforma fiecare colţ de pe Terra.
Vor fi aduse cele mai minunate plante, animale şi culturi din cosmos. Recolta va fi bogata.
Din materiile prime aduse se vor construi lucrări pentru cultul Sfânt, dar şi pentru uz lumesc, la o formă atât de frumoasă încât să rămână în muzeul eternităţii.
ÎNCEPÎND DIN MOMENTUL CÂND SE DAU CELE 3 TROFEE SFINTE ÎN ROMÂNIA, DUHUL SFÂNT VA ÎNCEPE SĂ CENZUREZE VIAŢA DE PE PAMÎNT, şi toate ambiţiile ori faptele negative vor fi retuşate fără voia oamenilor.
O mare parte din cei care nu se încadreaza în Legea Mea Dumnezeiască şi trăiesc prin ispita păcatelor o viaţă degradantă din toate punctele de vedere sunt programaţi să părăsească viaţa în trup şi să treacă în eterna durere (iad). Rămân numai oamenii care au o conduită demnă, umanitară, care au ataşament faţă de Legea Mea Dumnezeiască.
Aceştia care rămân după TRIEREA care se va face vor fi oameni care vor lucra la RAIUL CEL PAMÂNTESC, împreună cu Sfinţii Îngeri, şi Întreaga faţă a planetei se va schimba."


http://2012numaratoareainversa.ro/2012/profe%C8%9Bii-despre-romania-de-preot-ortodox-ioan-alexandru_121.html

În noaptea de 21 Decembrie 1989 la Bucureşti, poetul Ioan Alexandru a purtat Crucea şi Icoana Mântuitorului Isus Hristos printre soldaţi, răniţi şi participanţi la Revoluţie, din Piaţa Romană până în Piaţa Unirii. Pentru fapta sa unică din întreg lagărul comunist, pentru curajul, rezistenţa şi mărturia creştină de care a dat dovadă în timpul regimului ateo-comunist şi ca semn de recunoştiinţă, poetul Ioan Alexandru a primit din partea Congresului Statelor Unite ale Americii, drapelul american “Old Glory”, ce a stat pe Clădirea Congresului S.U.A. în data de 31 August 1993, în cinstea României.

Ioan Alexandru este co-fondator împreună cu pastorul Petre Dugulescu al Grupului de Rugăciune din Parlamentul României (1993) şi fondatorul Mişcării Pro Vita.

După 1989, a desfăşurat o efervescentă activitate politică anticomunistă, făcând să răsune în Parlamentul României dojana iubitoare a Verbului dumnezeiesc şi bătând acolo Crucea – care îl străjuieşte şi astăzi.

Ioan Alexandru, creştin Christocentric, a făcut două lucruri esentiale pentru poporul român pe care nu le vom uita: A arătat că nu putem face nimic fără Scriptură, că nu putem face o casă a Europei fără să ţinem seama de Cuvântul lui Dumnezeu:

“O Europă care nu va fi creştină, va fi un nou Turn Babel; o nouă babilonie de criminali şi de oameni nefericiţi strânşi laolaltă” spunea Ioan Alexandru.
„Casă nu-ţi poţi face fără patru pereţi. Iar aceşti patru pereţi sunt cele patru Evanghelii. Este Scriptura, Evanghelia lui Hristos peste care vin scrisorile Sfântului Apostol Pavel şi celelalte, care sunt ca un acoperiş de şindrilă, cum sunt peste biserica aceasta.” (Ioan Alexandru, Cuvânt la mormântul Părintelui Nicodim Mândiţa)

Al doilea lucru pe care l-a cerut a fost necesitatea renaşterii familiei creştine: “Sunteţi datori fiecare să vă duceţi copiii la Biserică, la şcoli şi universităţi creştine, pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu. Evreii de la vârsta de 3 ani îşi duc copiii la rugăciune şi-i învaţă Tora şi de aceea fac lucruri mai mari decât alte popoare.”

A avertizat şi asupra valului de gunoi ateu care s-a vărsat peste România în anii de după Revoluţie.
Ioan Alexandru va rămâne în memoria multor români şi prin momentul venirii minerilor în Parlament şi a modului în care, cu ajutorul lui Dumnezeu, a rezolvat acel incident care putea avea consecinţe deosebit de grave pentru viaţa politică a ţării.

Iată cum relata evenimentul jurnalistul Gabriel Klimowicz, martor ocular al acelui moment :
„…Nu mai ştiu ce se discuta atunci în Parlamentul dominat copios de FSN. La un moment dat s-a auzit un zvon: vin minerii!
Toţi jurnaliştii aflaţi acolo am început să dăm telefoane la colegii noştri care aveau ca sarcină să relateze isprăvile minerilor în Bucureşti şi aceştia ne-au confirmat: vin spre Parlament în frunte cu Miron Cozma.
Era evident că Parlamentul fusese lăsat la discreţia minerilor lui Cosma. Toţi jurnaliştii erau înspăimântaţi: ştiam ce făcuseră minerii pe 13-15 iunie 1990 şi acele imagini erau încă proaspete în memorie.
Uşile parlamentului nu au rezistat prea mult la presiunea minerilor care au dat năvală în incinta sălii de şedinţe urlând şi agitând răngile şi topoarele deasupra capului. S-a creat o tensiune teribilă.
Ioan Alexandru, senator PNŢCD, o raritate printre aşa-zişii politicieni care umpleau Parlamentul, le vorbea şi el minerilor.

Ioan Alexandru este cel mai important poet religios al românilor. Era un om de înaltă spiritualitate, om cu viaţă sfântă, complet devotat lui Isus Hristos şi poporului român. Printre politicienii noştri, gata să înghite o broască râioasă în fiecare dimineaţă şi să adopte imediat convingerile celui care dă mai mult, Ioan Alexandru se legitima la propriu în faţa minerilor cu Imnele Transilvaniei, ale Moldovei şi ale Tării Româneşti, cărţile lui principale. El striga de la tribună: „ Sunt autorul Imnelor Transilvaniei şi ale Moldovei”. Mi se părea că se dă o luptă între spiritul creştin al lui Ioan Alexandru şi forţa brută a minerilor. El le striga acestora, cu o cruce de placaj într-o mână( crucea care-l însoţise în Piaţa Universităţii în timpul carnagiului de pe 21 decembrie 1989) şi cu cealaltă ridicată profetic deasupra capului, să nu se facă vărsare de sânge în Parlament şi să părăsească Instituţia asupra căreia atacurile violente însemna tot atâtea lovituri date democraţiei. La un moment dat se întâmplă un fapt incredibil: îl văd pe Ioan Alexandru ţinând un piron şi pe un miner bătând pironul cu o rangă în peretele din spatele prezidiului Camerei Deputaţilor. De piron Ioan Alexandru a agăţat crucea lui traforată în placaj şi pirogravată cu linii grafice inspirate din arta ţărănească. El miza pe puterea de exorcizare a semnului creştin într-un Parlament în care majoritatea erau atei, proveniţi din rândurile Partidului Comunist sau ale fostei Securităţi a lui Ceauşescu.
Crucea a rămas acolo ani de zile cu toate încercările repetate ale liderilor FSN (Frontului Salvării Naţionale) de a o scoate de acolo. În amintirea acestei cruci a lui Ioan Alexandru a fost ulterior montată o alta de lemn, mai mare, mai frumoasă şi mai vizibilă în spatele prezidiului din sala de şedinţe a Camerei Deputaţilor, după ce aceasta s-a mutat în Palatul Parlamentului (fosta Casa a Poporului construită de Ceauşescu) unde se află şi astăzi.”


Evocare a lui Ioan Alexandru (1941-2000), poet, om politic creștin, fondatorul mișcării provita din România (în 1990). Realizată de Cristi Țepeș pentru Televiziunea Română.
„Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit.
De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui." (II Tim, 4:7-8)

http://rasvancristian.wordpress.com/2010/09/28/cristian-moisescu-despre-ioan-alexandru-9-omul-politic/
http://silviudespa.webs.com/fondatorioanalexandru.htm

Profeţii despre România Profeţii despre misiunea spirituală a României

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com