Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

miercuri, 24 septembrie 2014

„Autocontrolului pas cu pas" - DAN SERACU

Înaintea mea
"Cărarea kilometru cu kilometru, secole după secole, se întinde albă... iar drumul, în pantă imperceptibilă, urcă mereu..."
(Jiddu Krishnamurti, Cărarea)

Înaintea ta Divinitatea a pus o Cărare, diferită de la om la om, cărare la sfârşitul căreia este examenul cel mare dinaintea saltului spre lumile superioare. -Parcurgând această cărare avem două ţeluri: a acumula Cunoaştere şi a face Bine. Primul deziderat nu poate fi îndeplinit într-o viaţă, tocmai de aceea avem posibilitatea de a ne reîntoarce într-o alta, ca într-o clasă de şcoală. Modul în care absolvim aceste clase depinde numai şi numai de noi, iar de aceasta depinde numărul de reîntoarceri în alte vieţi ulterioare, în ceea ce priveşte a face bine, aici căile sunt nenumărate, iar fiecare dintre noi avem bine definită calea din faţa noastră. Problema este de a afla care este calea pe care ne-a pus-o El în faţă. Suntem puşi cumva în situaţia unui conducător auto care caută intrarea pe autostrada unde are o bandă a lui de circulaţie, într-un oraş necunoscut şi fără hartă. Modalitatea uşurării găsirii intrării în bandă o avem prin tehnicile de meditaţie. Voi aminti doar câteva din ele: Yoga, Mind Control-ul, tehnicile învăţate prin cursurile Meditation Group for the New Age, rugăciunea creştină, tehnicile extrem-orientale ca buddhismul, Zen etc., folosirea Cristalului de Cuarţ şi altele.

Există patru mari tipuri de unde cerebrale, înregistrabile la orice electroencefalograf:
1. • Undele BETA - care apar preponderent în starea de veghe, cu frecvenţele cuprinse între 14 şi 21 Hz;
2. • Undele ALFA - care apar preponderent în starea de semisomn, cu frecvenţele cuprinse între 7 şi 14 Hz;
3. • Undele TETA - corespunzătoare stării de somn, cu frecvenţele cuprinse între 4 şi 7 Hz;
4. • Undele DELTA - corespunzătoare somnului profund, cu frecvenţe sub 4 Hz.

Câteva detalii ar fi:
 1.       Domeniul Beta corespunde lumii fizice; aici există imagine, sunet, miros, gust, pipăit, există timp şi spaţiu.
2.           Domeniul  Alfa  corespunde   nivelului   cotiinţei interioare, lumii spirituale; aici nu mai există niunile de spaţiu şi timp. Notă: Frecvenţa de 10 Hz corespunde frecvenţei la care se
interconectează cele  do  emisfere  cerebrale:  dreapta (intuitivă, folosită rar, ca de exemplu la ascultarea unei bucăţi muzicale, la admirarea unei picturi etc) şi stânga (cu rol analitic şi sintetic - în cazul dreptacilor; la stângaci situaţia este inver). Tot frecvenţa de 10 Hz este atribuită frontierei PSI; sub nivelul acesteia apar toate fenomenele de parapsihologic cum sunt: telepatia, percepţia extrasenzorială (PSE, ESP), telekinezia, premoniţia etc. Chiar şi Pământul prezintă o vibraţie în acest domeniu, în jur de 8,5 Hz.
3.    Domeniul Teta este activat în timpul somnului, dar şi prin anestezie  generală.
4.  Domeniul Delta corespunde somnului profund şi incotientului. Deci     zona   Alfa (o  vom    numi  pe        scurt            „Alfa"} corespunde domeniului   în    care   frecvenţele     cerebrale   sunt diminuate      la aproximativ jumătate din starea de veghe. Cercetătorii care au utilizat    biofeedback-ul   sau EEG-ul (electroencefalografia), au observat    la  pacienţii  cu  zona  Alfa  activă  se  îmbunătăţte activitatea     organelor dezechilibrate        (supuse    stressului), se normalizează     tensiunea  arterială,      pulsul          devine        uniform, funcţionarea automată a corpului intră mai mult sub controlul nostru, crte capacitatea cerebrală dincolo de dublul normalului etc. Dar toate acestea, şi nu numai ele, pot fi obţinute şi în mod cotient dacă activezi volitiv Alfa, adică dacă îţi diminuezi în mod voluntar frecvenţele cerebrale - tocmai ceea ce doresc te învăţ în cele ce urmează!

Creierul tău deja 1-ai mai programat de nenumărate ori în viaţă ca să efectueze în mod automat o serie de operaţii: dimineaţa te trezeşti, te ridici din pat, te îmbraci, îţi legi şireturile, conduci maşina - toate acestea fără a te gândi măcar un moment la ele. Prin parcurgerea celor ce urmează vei putea învăţa cum să îţi foloseşti subconştientul în programarea şi dirijarea conştientă a vieţii tale.

Vei putea învăţa să-ţi foloseşti creierul pentru:

- adormirea la o oră oarecare necesară;
- trezirea la fel, la orice oră;
- rămânerea în stare de veghe, în stare de somnolenţă;
- înlăturarea unei dureri (de cap, de exemplu);
- rezolvarea unor probleme apărute ad-hoc;
- renunţarea la unele vicii;
- reţinerea uşoară a unor liste lungi de probleme;
- învăţarea mai eficace;
- corectarea oricărei schimbări negative apărute în corpul tău;
- cuplarea simultană a ambelor emisfere cerebrale pentru rezolvarea unei sarcini oarecare 
- creşterea creativităţii şi a receptivităţii;
- ajutorarea altora în caz de boală;
- etc.

Toate acestea, şi nu numai atât, le vei putea învăţa prin tehnica „Autocontrolului pas cu pas" într-un timp relativ scurt.

„Ştiu faptele tale; iată, am lăsat înaintea ta o uşă deschisă, pe care nimeni nu poate să o închidă, fiindcă, deşi ai putere mică, tu ai păzit cuvântul Meu şi nu ai tăgăduit numele Meu". (Apoc., III, 8)

1. Meditaţia pasivă 1.1 Despre meditaţie. Cum să medităm

Deoarece vei învăţa singur, fără asistenţa directă a unui ghid experimentat, voi folosi o metodă mai lentă şi puţin modificată faţă de cele folosite la unele cursuri, Nu-ţi va fi greu.
Dacă înveţi doar meditaţia, după care vei întrerupe următorii paşi, chiar şi aşa deja vei putea rezolva anumite probleme, în timpul meditaţiei intri într-un teritoriu minunat, foarte greu de redat în cuvinte, iar frumuseţea întâlnită aici are un efect eminamente calmant. Pe măsură ce meditezi, ajungi pe nivele tot mai profunde ale Euiui tău şi simţi tot mai puternic pacea sufletească interioară, atât de solidă încât nu poate fi distrusă de nimic în viaţa.
De toate acestea va profita benefic şi corpul tău. Pentru început, vei observa că în timpul meditaţiei dispare orice sentiment de supărare, de ură, de angoasă. Una dintre frumuseţile meditaţiei în Alfa este că acolo nu poţi să duci cu tine sub nici o formă sentimentul supărării, al regretului, al urii, al angoasei. Ele rămân totdeauna la uşă, iar când revii vei constata că au fost luate de cineva. Dar dacă totuşi îţi apar aceste sentimente în timpul meditaţiei (practic imposibil), află că în acel moment ai şi fost pur şi simplu debarcat, ai revenit în Beta. Cu timpul, pe măsură ce exersezi, pe măsură ce avansezi în practicarea acestei meditaţii, asemenea sentimente (să le numim) malefice se vor îndepărta tot mai mult de tine, iar într-o zi vei constata că ele au dispărut cu desăvârşire din viaţa ta. Aceasta nu înseamnă altceva decât ca toate gândurile care îmbolnăvesc corpul şi spiritul au fost neutralizate complet. Corpul nostru are Modelul Său Perfect fiindcă a fost creat după chipul si asemănarea Lui', adică a fost proiectat să fie sănătos. Are mecanismele sale proprii de autovindecare încorporate din start. Aceste mecanisme sunt însă blocate de un mental care a uitat Autocontrolul. Fac o paranteză: probabil ştii că nu folosesc nici o dată expresia a vindeca pe cineva, ci pe aceea de a ajuta. Tocmai asta şi facem; ajutăm deblocarea mecanismelor prin lumina primită de la El şi totul se vindecă. Ştiu doar că un singur Om a vindecat în ultimii 2000 de ani; este lisus Hristos. Noi doar ajutăm, rugându-1 pe El să ne sprijine în această muncă. Să revenim: în autocontrol meditaţia este primul pas cu ajutorul căruia poţi ajunge foarte departe în deblocarea forţelor curative ale organismului propriu sau al altuia şi prin care îi poţi reda energiile împrăştiate, anihilând tensiunile apărute sau create.

sursa
https://www.dropbox.com/s/ozftikvaue1bcn7/Dan%20Seracu-Autocontrolul%20pas%20cu%20pas.pdf


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com