Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

sâmbătă, 8 septembrie 2012

Cetatea Sfântă Noul Ierusalim

"Şi am văzut Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru mirele ei. Şi am auzit, din tron, un glas puternic care zicea: Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii şi El va sălăşlui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Însuşi Dumnezeu va fi cu ei." (Apocalipsa, 21/2,3)

„Apoi am vazut un cer nou si un pamant nou; pentru ca cerul dintai si pamantul dintai pierisera si marea nu mai era. Si eu am vazut coborandu-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfanta, Noul Ierusalim, gatita ca o mireasa impodobita pentru barbatul ei.” (Apocalipsa, 21:1-2)


«Vedeţi, îngâmfaţilor, miraţi-vă şi pieriţi, că Eu lucrez un lucru în zilele voastre, un lucru pe care nu-l veţi crede dacă vă va spune cineva». (Faptele Apostolilor, 13/41)

Mulţi au vorbit şi au scris până acum în necunoştinţă de cauză despre noi, şi mai ales unii teologi ai României, care, după mintea noastră, s-au dovedit infantili în credinţă, căci «credinţa nu este a tuturor» (II Tesaloniceni, 3/2), şi chiar analfabeţi în Scripturi, de parcă n-au citit şi nu cunosc sfânta Scriptură: «Drept aceea, orice descoperire este pentru voi ca graiurile dintr-o carte pecetluită. Dacă le dai cuiva care ştie carte şi îi zici: „Citeşte!“, el îţi răspunde: „Nu pot, căci ea este pecetluită!“. Şi dacă o dai cuiva care nu ştie carte şi îi zici: „Citeşte!“, el îţi va răspunde: „Nu ştiu carte!“. Şi a zis Domnul: „De aceea poporul acesta se apropie de Mine cu gura şi cu buzele Mă cinsteşte, dar cu inima este departe, căci închinăciunea înaintea Mea nu este decât o rânduială omenească, învăţată de la oameni“» (Isaia, 29/11-13).

Nu ne mirăm de necredinţa cărturarilor care, propovăduind Scriptura, nu o cunosc, căci în ea scrie: «Ceea ce a mai fost, aceea va mai fi, şi ceea ce s-a întâmplat, se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care să se spună: „Iată ceva nou!“, aceasta a fost în vremurile străvechi de dinaintea noastră». (Ecclesiastul, 1/9-10). Aşa cum sfântul apostol Pavel cita adesea, pentru cerbicea cea tare a cărturarilor, din cărţile Vechiului Testament, adeverind proorociile dinainte vestite şi împlinite prin Hristos acum două mii de ani, la fel şi noi, astăzi, dezvăluim despecetluirea tainelor ascunse în Scripturile care proorocesc cea de a doua venire a lui Hristos pe pământ.

«Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pământ?» (Ev. Luca, 18/8)
Va găsi! Şi a găsit!

Într-un veac al deşertăciunilor, credinţa curată este clopotul care cheamă înapoi, la Tatăl ceresc, pe toţi fiii Săi. Puţini ştiu astăzi cum se manifesta comuniunea între fraţi sau ritualul în primele veacuri, însă toţi ştiu, au credinţa că iubirea era atunci piatra pe care se zidea orice faptă, orice jertfă.
Dacă ceea ce astăzi pentru unii pare neînţeles, mâine se va dovedi a fi curăţenie şi cuminţenie, atunci ruşinea nu va fi a celor ce au răbdat. Iar puterea de a spăla tina de pe ochi o are doar Mântuitorul Iisus Hristos, prin Care cerem şi aşteptăm binecuvântarea jertfei noastre.

Ucenicii
2 august 2003

http://www.noul-ierusalim.ro/index2.htmAceastă sfântă mănăstire a fost construită la anul mântuirii 1991, după porunca şi planul transmis de Domnul prin servii Săi proorocii, prin izvorul Cuvântului Său, care curge în România şi din care se vor adăpa toate neamurile. Locaşul sfânt s-a ridicat acum de puterea lui Dumnezeu întru cei credincioşi ai Săi, şi va fi turn de mărturie, stâlp tare şi piatră de înviere pentru toată făptura lui Dumnezeu. Prin această începătură nouă, se împlinesc toate proorociile din Cartea Adevărului cum că România va fi regină aleasă şi binecuvântată pentru popoare, va fi nou Canaan, nou Eden şi nou Ierusalim, după Scriptura de la Ioan citire, din cartea Apocalipsei:
«Şi am văzut cetatea sfântă, Noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu. Şi Cel ce şedea pe tron a grăit: „Iată, noi le fac pe toate“. Şi cetatea avea zid mare şi înalt şi avea douăsprezece porţi, iar la porţi, doisprezece îngeri şi nume scrise deasupra, care sunt numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel. Iar zidul cetăţii avea douăsprezece pietre de temelie şi în ele, douăsprezece nume, ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. Şi cetatea este în patru colţuri. Lungimea şi lăţimea şi înălţimea ei sunt deopotrivă. Şi neamurile vor umbla întru lumina ei. Şi în cetate nu va intra nimic pângărit şi nimeni care este dedat cu spurcăciunea şi cu minciuna, ci numai cei scrişi în Cartea Vieţii Mielului».
http://www.noul-ierusalim.ro/prezentare.htmsurse

http://www.noul-ierusalim.ro/
http://www.torentedeslava.ro/mesaj/o-mare-elita/
http://www.bibleuniverse.com/study-tools/bible-study-guides/romanian/study-guide/iid/2-4/lng/ro.aspx
 http://www.lovendal.net/wp52/paradisul-ceresc-cetatea-sfanta-sau-noul-ierusalim-a-fost-fotografiat-in-1993-de-telescopul-spatial-hubble/
http://blogulujoelampton.blogspot.ro/2010_08_01_archive.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com