Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

joi, 17 aprilie 2014

Plasează bunătatea ca bază a vieţii tale, dreptatea ca măsură, înţelepciunea ca limită, iubirea ca desfătare şi adevărul ca lumină.


Maestrul Peter Deunov ne-a repetat deseori că pentagrama este simbolul omului care posedă cele cinci virtuți perfect dezvoltate: bunătatea, dreptatea, iubirea, înțelepciunea și adevărul. Dintr-un alt punct de vedere, pentagrama reprezintă și cele cinci simțuri: pipăitul, gustul, mirosul, auzul, văzul.
Se pot dispune astfel cele cinci virtuți pe pentagramă:


Maestrul ne-a dat de asemenea următoarea regulă: plasează bunătatea ca bază a vieții tale, dreptatea ca măsură, înțelepciunea ca limită, iubirea ca desfătare și adevărul ca lumină. Dacă reflectezi la sensul acestor sfaturi, le vom găsi foarte adevărate.
Bunătatea este o bază pe care trebuie să se așeze totul. Deși edificiul este frumos și inteligent, dacă bunătatea nu îl susține, el se va prăbuși.
Dreptatea este o calitate care dă adevărata măsură a lucrurilor, ea ne permite să le distingem și să le apreciem.
Iubirea este cea care dă savoare vieții. Chiar dacă posedăm mari bogății, cunoștințe intelectuale și glorie, fără iubire viața ne pare insipidă.
Înțelepciunea este o limită, cea care ne permite să apărăm calitățile bune pe care ni le-a dat Dumnezeu împotriva acțiunii forțelor negative și a tuturor dușmanilor vizibili și invizibili. Dacă înțelepciunea lipsește, animalele vor pătrunde și vor devasta grădina vieții noastre.

Adevărul este lumina care ne luminează calea. Fără el ne aflăm în plin întuneric, în minciună și greșeală.
Cele cinci virtuți sunt necesare pentru buna noastră dezvoltare. Din nefericire, foarte putini oameni cunosc actualmente legătura existentă între virtuți și organismul uman. Adevărata știință stă cu toate acestea în cunoașterea acestei legături, la fel ca toate succesele, toate reușitele din viață. Bunătatea este
legată de picioare, dreptatea de brațe și mâini, iubirea de gură, înțelepciunea de urechi și ochii de adevăr.
Cele cinci virtuți sunt de asemenea reprezentate de cele cinci degete de la mână, datorită cărora omul are toate posibilitățile de a acționa, de a crea. 


Despre ochi

Există multe lucruri de spus despre ochi. știți poate că există o știință, irenologia, după care se poate, prin cercetarea atentă a irisului ochiului, să se descifreze toate bolile prezente sau trecute. Prin această observație se poate recunoaște chiar dacă vă lipsește un singur dinte. Fiecare organ este reprezentat
în ochi, chiar și ochii.
Schematic, ochiul este un cerc în centrul căruia se găsește, irisul . Cercul cu punctul central este de asemenea simbolul soarelui. Pentru astrologi, ochiul drept este legat de soare, ochiul stâng de lună, și dacă în horoscop soarele și luna sunt rău aspectare, ochii vor suferi fie datorită unui accident, fie unei boli; aceasta depinde de aspectele planetelor și de casele în care se găsesc ele.

Inițiații au studiat foarte atent toate imaginile naturii;
ei au observat toate semnele înscrise pe mâna, pe fată, pe plante, pe pietre, în aștri, și au rezumat anumite descoperiri ale lor în semnele astronomice. Voi încerca astăzi să vă explic deci profunzimea simbolului ochiului și vă cer numai putina răbdare.
Când întâlniți pe stradă un artist care pictează un tablou, vedeți prima dată niște linii și pete de culoare ce vă par lipsite de sens. Dar dacă continuați să îl priviți pictând, vedeți cum liniile se întâlnesc încet-încet, culorile se armonizează, și în sfârșit tabloul vă apare clar. Ei bine, sunt în fata voastră ca și pictorul de pe stradă. Aveți deci putina răbdare și, pentru moment, mulțumiți-vă să priviți una după alta liniile ce le trasez în fata voastră.
Din timpuri foarte îndepărtate, oamenii au folosit imagini și simboluri pentru a exprima adevărurile
cele mai profunde, dar pentru a putea interpreta aceste imagini și simboluri trebuie să le însuflețim, să le insuflăm spiritul; aceste simboluri reprezintă niște realități vii care se află în noi, și ele nu semnifică nimic atât timp cât ne mulțumim să le studiem din afară. În antichitate, Maeștrii își puneau discipolii în fata unor figuri geometrice (de exemplu, cele care constituie acum cărțile de Tarot), iar discipolii trebuiau să le însuflețească, adică să le găsească sensul și aplicarea în viața însăși. Astfel, dacă putem găsi sensul profund al formei gurii cu limba, cel al urechilor noastre cu organul Curți, și cel al ochilor noștri, vom descoperi o știință extraordinară.
Simbolul ochiului este reprezentat peste tot: în domeniile fizic, matematic, astrologic, botanic,
alchimic, mineral, vegetal, animal, uman, și trebuie să încercăm să îl descoperim. V-am spus deja că, din punct de vedere astrologic, este simbolul soarelui; dar de ce se desenează cu un punct în centru ? Cercul este simbolul universului, al Ființei Supreme, iar punctul reprezintă manifestarea sa.
Cercul fără punct este reprezentarea Ființei Supreme nemanifestată, absolută; dar când cercul are un centru, el reprezintă Ființa Supremă în stare de manifestare.

Dacă privim acest simbol din alt punct de vedere, vedem că este imaginea celulei: p
unctul central este nucleul; spațiul dintre centru și periferie este protoplasma, iar cercul reprezintă membrana. Principiul masculin se manifestă întotdeauna prin niște radiații rectilinii, iar principiul feminin prin niște unde
circulare. Electricitatea se probară în linie dreaptă, în timp ce magnetismul formează unde circulare. În înaltul munților, unde circulă curenți electrici, acești curenți care sunt paraleli cu solul dezgolesc complet pământul și rocile omorând întreaga vegetație. Din contră, pe câmpii, unde se manifestă magnetismul, vegetația este îmbelșugată. Regăsim aceleași legi pe chip: toate formele alungite și rectilinii sunt modelate de electricitate; toate formele rotunjite sunt modelate de magnetism. Principiul masculin, care lucrează în natură, creează toate liniile drepte, în timp ce principiul feminin creează toate liniile curbe. Simbolul reprezentând aceste două principii în acțiune în univers este soarele care se manifestă prin niște raze ieșite din centru și niște cercuri concentrice ce se propagă din
centru până la periferie. Se regăsește această figură în tăietura trunchiului unui copac unde lucrează în același timp principiile masculin și feminin.

Dar să revenim la ochi. Știți că în întuneric pupila se dilată, în timp ce la lumină ea se contractă, mai mult când lumina este mai intensă. Aceste mișcări de dilatare și contractare se fac după niște linii circulare. Atunci când pupila este complet contractată, imaginea ochiului este chiar simbolul soarelui.
Dacă ne situăm în punctul de vedere alchimic, acest simbol reprezintă aurul. Aurul este un metal nobil care rezistă la oxidare, este o condensare a razelor solare, iată de ce, omul resimte instinctiv dorința aurului: din cauza legăturii sale cu soarele. Razele soarelui străbate spațiul, pe urmă pătrund în pământ unde anumite creaturi din natură primesc această forță și fabrică aurul care nu este în realitate decât o condensare de energie solară. Omul care posedă mult aur este bogat și stimat în lume. Dar nu este de ajuns să se posede aur în exterior, trebuie deopotrivă să posedăm aur în interior, fiindcă acest aur ne permite să rezistăm la boli, la suferințe, la descurajare. 


Astăzi nu vă voi mai spune nimic în plus despre această problemă; las fiecăruia libertatea să creadă sau nu cuvintele mele .
(a se vedea: „Aurul și lumina”. Opere Complete, vol. 25, cap. V).fragment
Adevãrul ascuns în ochi - OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV
Conferinþa din 12.02.1938 (Paris)

download conferinta
http://portalspiritual.com/wp-content/public/OMA/Omraam%20Mikhael%20Aivanhov%20-%201938.02.12%20-%20Adevarul%20ascuns%20in%20ochi.pdf

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com