Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

vineri, 15 iunie 2012

Imperiul celor trei orase

"Agitaţia iniţială provocată de adevăr este direct proporţională cu gradul de răspândire şi acceptare a minciunii. Nu faptul că Pământul era rotund i-a agitat pe oameni, ci faptul că Pământul nu mai era plat. Când un pachet bine ambalat, plin de minciuni, a fost vândut maselor vreme de generaţii, adevărul poate părea complet absurd, iar vorbitorul, un lunatic care delirează."
Dresden James (1931-2008)

În martie 2009, Max Igan demara proiectului acestui ultim film al său, The Calling, care include şi informaţii noi, dar, în acelaşi timp, s-a dorit a fi un film mai abordabil, condensând şi sintetizând, pentru o audienţă mult mai largă, parte din informaţiile cuprinse în alte trei filme mai vechi ale autorului: "The Big Picture", "Fight the NWO With Global Non Compliance" şi "NWO - The Final Solution", toate fiind destinate trezirii colective, prin dezvăluirea de informaţii accesibile şi verificabile de către oricine, privind planurile infame ale elitei, de accelerare a integrării noastre în "noua ordine mondială", făcând însă un apel urgent la solidaritate umană şi renaştere spirituală, singurele posibilităţi de răsturnare a balanţei puterii.
Sintagma, "noua ordine mondială", este de o prostie sfidătoare, de altfel, fiindcă, aşa cum arătam şi în articolul anterior dedicat lui David Icke, nu reprezintă decât noul ambalaj al unor planuri vechi de când lumea, de "renaştere a ordinii din haos", principul de aur masonic sau, mai simplu spus, de edificare a imperiului global la care au visat dintotdeauna, pe care numai lăcomia lor feroce şi luptele interne pentru putere cred că i-au împiedicat să-l impună cu mult timp înainte.

Pe de altă parte, însă, cred că totul rămâne o ambiţie irealizabilă, fiindcă dacă au reuşit vreodată să atingă perfecţiunea în vreun domeniu, atunci acest domeniu a fost al generării planificate a haosului şi, în nici un caz, cel al menţinerii sau impunerii ordinii.
Singura lor variantă de "ordine" este cea a autorităţii imperiale, impusă prin forţă brutală, crime sau, de ce nu, genocid, ignorând o lecţie pe care ar fi trebuit să o fi învăţat cu tare multă vreme în urmă: orice manipulare are o durată limitată de viaţă, ca orice minciună, de altfel, iar omenirea rabdă foarte multe, dar nu şi lanţurile - atunci când devine conştientă că sunt lanţuri, totuşi, chiar dacă, mai nou, sunt nichelate şi strălucesc frumos.

Filmul revelează un adevăr tulburător şi dureros, care pare să nu revolte şi să nu îngrijoreze pe nimeni, deocamdată, ce a părut a fi mai mult decât evident, la noi, cu prilejul ultimelor zăpezi, acest fenomen ciudat şi aleator, care surprinde grijuliul nostru guvern de fiecare dată, deşi este foarte posibil să aibă o recurenţă anuală.

"Copiii cărora li s-a permis să-şi asume responsabilităţi şi să joace un rol serios pe scena lumii, sunt întotdeauna superiori celor cărora li s-a permis numai să se conformeze şi să fie pasivi.",
spunea tot J.T. Gatto

Scopul acestui aşa-zis sistem educaţional nu este de a ne educa să avem o gândire liberă, naturală, ci de a ne obliga să ne conformăm dogmei, care deformează realitatea lumii, străduindu-se să ne convingă că întreaga noastră fericire depinde de "o bună educaţie", care ne va permite să avem un serviciu bun, pentru a putea face o grămadă de bani, cu scopul de a cumpăra cât mai multe lucruri inutile, posibil şi, ca atare, să devenim total dependenţi de ele, pentru a ne îndatora cât mai mult posibil.

"Toate proprietăţile aparţin, acum, statului şi, ca atare, vor fi folosite în beneficiul statului."
Iata cum gândea, de pildă, un corifeu al capitalismului, creatorul "New Deal", "marele arhitect" al primului Pearl Harbor, Franklin Delano Roosevelt, în 1933.
Mai mult decât credeţi, fiindcă tocmai cuvintele lui contrazic una dintre cele mai mari minciuni ale vremii, cum că noi, oamenii de rând, am fi, de fapt, "statul", al cărui destin îl reconfigurăm periodic prin alegeri glorioase: din moment ce proprietăţile noastre sunt confiscate în beneficiul statului, este limpede că este o entitate total diferită de noi sau, cum spunea tare inspirat George Carlin, "din clubul ăsta nu facem parte şi noi".

William Kristol era şi este omul ocultei mondiale, în calitate de comentator al maşinii de ştiri fabricate, Fox News Channel, aflată în proprietatea mogulului Rupert Murdoch, iar Robert Kagan este un "simplu membru" al Skull and Bones, aparţinând de grupul consultativ Brookings Institution, exact acelaşi grup care a sintetizat "New Deal" pentru Roosevelt şi ale cărui finanţări au devenit foarte clare, începând cu 1952, ca provenind de la fundaţiile Rockefeller şi Ford.

Cercul se închide de la sine, precum vedeţi şi se confirmă, încă o dată, că nimic nu este nou în strategia lor, a elitelor, cărora nu le este deloc greu să joace rol de oracol şi să prevadă "genial" manifestarea unui nou Pearl Harbor pentru americani, din moment ce ei au planificat şi executat atacurile din 11 septembrie 2001, folosite drept pretext pentru declanşarea invaziilor şi războaielor orientale, începând cu 2003.

De fapt, sunt atât de siguri pe ei încât nici măcar nu se mai obosesc să-şi ascundă planurile imperialiste:

"SUA este unica super putere a lumii, combinând o proeminentă putere militară cu o superioritate tehnologică globală şi cu cea mai mare economie a lumii. Mai mult decât atât, America se află în fruntea unui sistem de alianţe, care include cele mai importante puteri democratice ale lumii. În prezent America nu are rival, pe plan mondial. Strategia de bază a Americii ar trebui să fie de a menţine şi extinde această poziţie avantajoasă, cât mai mult timp posibil, pe viitor. Există, totuşi, unele state ce deţin o putere potenţială, nesatisfăcute de situaţia curentă şi dornice să o conteste, dacă pot, în direcţii care pot periclita condiţiile de pace relativă, prosperitate şi comerţ liber, de care lumea se bucură, actualmente. Până acum, au fost descurajaţi să o facă, de capacitatea şi prezenţa globală a puterii militare a Americii. Dar, în cazul în care această putere ar suferi un declin, relativ sau absolut, condiţiile fericite asigurate de ea ar fi, inevitabil, subminate."

Deşi se spune că idealismul este cel care precede experienţei, iar cinismul este cel care-i succede, vă sfătuiesc să urmăriţi documentarul, fiindcă este unul la fel de optimist ca şi altele consacrate aceleiaşi problematici, fiindcă vede ca soluţii de ieşire din criza actuală, informarea noastră corectă, trezirea noastră morală şi reconstituirea indivizibilităţii comunităţii umane, garantată de identitatea spirituală a tuturor oamenilor curaţi ai acestei planete năpăstuite, deocamdată.

"Tirania ideală este cea auto administrată, în deplină ignoranţă, de către victimele înseşi. Sclavii perfecţi sunt, în consecinţă, cei care fericiţi şi inconştienţi se înrobesc singuri."

Dresden James


sursa

http://antiiluzii.blogspot.ro/2012/03/chemarea.html 
http://archive.org/details/the.calling 

"Este necesar, pentru noi toţi, să trezim în noi înşine acest spirit de cooperare, pentru că atunci nu va fi doar un plan sau un acord care ne face să lucrăm împreună, ci un sentiment extraordinar de solidaritate, sentimentul bucuriei de a fi şi a face împreună, fără nici un gând dedicat unei recompense sau pedepse. Prin cunoaşterea de sine începeţi să aflaţi cine este Dumnezeu, ce înseamnă adevărul, ce înseamnă acea stare atemporală. În cunoaşterea de sine se află întregul Univers; ea cuprinde întreaga luptă a omenirii."

Jiddu Krishnamurtihttp://antiiluzii.blogspot.ro/2012/01/trezirea.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com