Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

joi, 12 iulie 2012

MESAJE EXTRATERESTRE

O lume necunoscută ne înconjoară. Ea nu e nici tăcută şi nici invizibilă. Lumini şi energii ciudate, înregistrări video şi audio incontestabile, chipuri pe ecranele televizoarelor, găuri în timp şi în spaţiu, o flotilă nedetectată protejând Pământul, mesaje bizare şi stranii coincidenţe, toate duc la o singură concluzie: „o altă populaţie” şi nu un„musafir temporar” convieţuieşte cu noi. Şi ne influenţează. În ce scop ? Şi până când ? Unii iniţiaţi ştiu şi vorbesc. Alţii tac şi poate acţionează. A sosit momentul să aflăm. Şi să înţelegem.

Deşi la nivelul planetei noastre prezenţa şi manifestările OZN au o vechime care se pierde în negura timpului, diversele interpretări -pline de misticism şi fantezie - care le-au fost atribuite în decursul mileniilor şi al secolelor anterioare au făcut să se creadă că abia în ultimele cinci decenii s-ar fi ivit pe cerul şi pe solul Pământului astfel de nave zburătoare neidentificabile.
Apariţiile şi „demonstraţiile” uimitoare ale celor mai felurite OZN-uri înmulţindu-se treptat, în unele perioade înregistrându-se adevărate „valuri” - care s-au tot derulat din anii ’50 şi până în prezent -, acestea au şocat atât opinia publică mondială, cât şi organismele oficiale - începând cu cele militare şi sfârşind cu cele ştiinţifice. Devenind foarte repede „o problemă planetară” pentru care nici autorităţile şi nici lumea savanţilor nu putea oferi explicaţii, s-a căutat, pe diferite căi, să fie eliminat interesul public.
Valurile de manifestări insolite au condus la acumularea continuă a unui material informativ şi documentar specific, determinând, pe de o parte, formarea unei variate literaturi a noului domeniu „ufologic”, iar pe de alta, impunând autorităţilor şi comunităţii ştiinţifice o atitudine mai realistă. Pe parcursul anilor, înregistrările documentare şi observa­ţiile directe a sute de mii de martori întâmplători au evidenţiat aspecte tulburătoare în natura manifestărilor OZN, care depăşeau de departe orice realizare a tehnologiei şi ştiinţei contemporane. În acest mod, ipoteza originii extraterestre a OZN-urilor a câştigat o adeziune tot mai largă, antrenând atât un număr crescând de savanţi şi cercetători, cât şi resurse materiale şi financiare tot mai mari - care au culminat cu programele internaţionale CETI (Communication with xtra- Terrestrial /ntelligence) şi apoi SETI (5earch for fxtra-Terrestrial /ntelligence). Ca în oricare alt domeniu al cunoaşterii ştiinţifice, şi în tânăra „ufologie” - care se dorea a fi tot mai scientizată prin implicarea inerentă a unui număr crescând de oameni de ştiinţă - s-a întâmplat acelaşi proces natural : acumularea unui material documentar tot mai bogat, analizat tot mai competent, a evidenţiat un fapt surprinzător : atât primele ipoteze, care negau în fel şi chip realitatea prezenţelor OZN - fiind emise cu scopuri psihologice -, cât şi ipoteza extrateres­tră nu puteau explica milioanele de observări semnalate în cele cinci decenii de manifestări moderne ale fenomenului; era într-adevăr necesară şi căutarea unei origini strict terestre a extrem de numeroase­lor apariţii ale ciudatelor „obiecte zburătoare” mereu neidentificabile. De la astfel de constatări - în care „fantasticul” rămânea totuşi o componenţă esenţială - şi până la conectarea „problemei OZN” la coexistenţa naturală a omenirii pământene cu lumea invizibilă „de dincolo” nu a mai fost decât un pas... Acest pas a fost făcut tocmai de „ufologii” cu mai multă experienţă şi cu o mai largă aprofundare a documentarului OZN. Matematicianul francez dr. Jacques Vallee - stabilit în Statele Unite ca şef al sectorului calculatoare la un departament de astronomie din California - a devenit încă din anii 70 „purtătorul de drapel” al primului grup de oameni de ştiinţă care au îmbrăţişat această ipoteză (Le College Invisible -Ed. A. Michel, Paris, 1975).
Ca răspuns la scrisoarea Dvs. din 22 aprilie, vă comunic că în timpul zborului meu cu nava cosmică „Gemini 4” (iunie 1965) am văzut într-adevăr ceea ce unii oameni numesc OZN... Obiectul pe care l-am văzut rămâne necunoscut, dar aceasta nu înseamnă nicide­cum că acesta ar fi fost o navă cosmică de pe o planetă oarecare din Univers. Rezultă doar un singur lucru : în timpul zborului am văzut un obiect pe care nici eu şi nici altcineva nu l-ar putea recunoaşte sau explica ce este. James McDivitt (din scrisoarea către L. Coushet)

Prezenţa stranie şi uimitoarele manifestări în spaţiul terestru ale „Obiectelor Zburătoare Neidentificate” au influenţat şi ele felul în care, în cea de a doua jumătate a veacului, oamenii şi-au remodelat treptat concepţiile privind existenţa noastră ca fiinţe pământene aflate într-un cadru cosmic mult mai extins. În fapt, această influenţă -întru totul normală prin realismul unor evenimente tulburătoare extrem de numeroase - a venit să se adauge la remarcabilele descoperiri ale astrofizicii moderne referitoare la formarea a zeci de tipuri de molecule de materie organică în înşişi giganticii nori galactici din pulberi şi materie în stare atomică1; mai apoi, au survenit şi captivantele zboruri spaţiale, care au contribuit mult la deschiderea în gândirea umană a unor largi orizonturi cosmice.
În primii ani ai deceniului ’50, faţă de şocul psihologic care reflecta în cadrul unor mari colectivităţi noutatea total neînţeleasă a manifestărilor OZN, inerţia unui conservatorism inerent vehicula tot felul de explicaţii - care astăzi ni se par, în mare, măsură cu adevărat ridicole - : martorii de pe tot pământul ar fi văzut doar baloane, sau fulgere globulare, sau planeta Venus, sau simple fenomene atmosferice, sau arme secrete, sau nori de insecte etc. Dar înmulţirea şi amploarea manifestărilor respective, coborârile tot mai apropiate de sol şi chiar numeroasele aterizări demonstrative au eliminat treptat explicaţiile simpliste şi au conturat cea mai captivantă ipoteză: OZN erau nave extraterestre, trimise de civilizaţii galactice mult mai avansate ştiinţific şi tehnologic ! Drept urmare, relaţia Pământ - Galaxie şi respectiv Om - Cosmos a devenit treptat tot mai plină de semnificaţii, impunând în mod evident reconsiderări în gândire şi în cunoaştere.

Dar, chiar dacă omenirea a recunoscut treptat, după numeroase încercări de ascundere, necesitatea şi importanţa studierii com­petente a tulburătoarelor fenomene produse mereu de neînţelese „nave zburătoare străine”, nu s-au putut da răspunsuri clarificatoare la marile întrebări inerente :
• de unde vin în spaţiul terestru ciudatele aparate zburătoare - ce apăreau de fiecare dată cu modele constructive şi dimensiuni diferite - şi cine sunt inteligenţele care le dirijează deplasările aeriene şi aterizările ?
• de ce fiinţele care sunt la bord şi care în diverse cazuri au coborât pe solul terestru - în locuri întotdeauna izolate -, şi au contactat uneori persoane solitare, nu iau legătura în mod organizat cu autorităţile Pământului ?
• cu ce fel de energie sunt acţionate straniile nave, care, oricât de mari ar fi, nu au nici un fel de organe propulsive (elice sau jeturi) ?
• prin ce procese fizice pot dispărea subit aceste nave, atât din văzul martorilor, cât şi de pe ecranele radarurilor, sugerând adesea că ar fi dintr-o „altă materie” ?
• în baza căror principii tehnice sfidează legile fundamentale ale gravitaţiei şi ale inerţiei, precum şi efectul termic distrugător al frecării intense cu aerul, atunci când se deplasează cu viteze foarte mari în atmosferă ?
care este „secretul” strălucirii intense şi adesea în culori jucate, a suprafeţei lor exterioare ?
• care sunt mijloacele prin care controlează cu extremă uşurinţă şi în mod spectacular atât procesele biologice ale fiinţelor terestre, cât şi psihicul celor mai diferiţi martori, din diverse colţuri ale lumii ? care poate fi scopul, care este sensul acestor manifestări perma­nente - dar aleatorii şi foarte distante - din întregul spaţiu terestru ? Şi aceasta cu atât mai mult cu cât o anume literatură demonstrează că „prezenţa OZN” s-a manifestat nu numai din secole şi milenii anterioare, ci din cea mai îndepărtată 7 istorie ?


ozn-eterice
Parcurgând această carte, cititorul poate constata, pe de o parte, diferite aspecte (prezentate poate prea fugar) ale unor cunoaşteri fundamentale care fac parte din ampla „fizică eterică” specifică întregului Cosmos ; pe de altă parte, a regăsit amintite - de asemenea, prea fugar - unele relaţii pe care le avem noi,
pământenii, cu o lume invizibilă paralelă - cea a fiinţelor spirituale fără trupuri din materii dense-organice, dar care, în funcţie de nivelul lor de evoluţie, pot folosi creativ prin energia Gândirii şi a Voinţei proprietăţile intime ale materiilor eterice şi ale celor dense. Desigur, prezentarea aspectelor incluse în carte nu putea fi decât sintetică, întrucât în spatele fiecăruia din aspectele respective se află ample domenii fenomenologice, sesizate doar în mică parte de literatura specifică formată în ultimele decenii ale secolului XX; ceea ce este totuşi important, este faptul că, alături de literatura cu caracter informativ a fiecărui nou domeniu în parte, au început să fie editate şi lucrări scientizate care îmbrăţişează astfel de teme, pregătind treptat acea „unificare” dintre ştiinţa doctă şi încă atât de ascunsa ştiinţă spirituală, unificare ce va surveni în mod necesar într-un viitor nu prea îndepărtat.

ILUSTRATII


  

 
 

 
Papa a declarat că există extratereştri!

De fapt Directorul observatorului astronomic de la Vatican a declarat asta. Dar sigur, de acolo nu se declară nimic fără acordul Papei. Şi aşa a început vânzoleala în mass media! E drept că acum încurajaţi de această declaraţie, “ceioprimaţi” şi consideraţi nebuni fiindcă credeau în asfelde poveşti, au ridicat capul mândri şi bucuroşi că au avut dreptate şi că în sfârşit, la modul oficial se spun lucrurilor pe nume.“Mintea omului este ca o paraşută. Cu cât o deschizimai mult cu atât aterizezi mai bine.”Deci, aşa cum a afirmat şi domnul Emil Streinu, General de Brigadă şi singurul nostru expert la N.A.S.A., acum când 30% din populaţia globului are calităţi extrasenzoriale, nu mai poţi minţi pe nimeni,dezminţind cu neruşinare lucruri care au “răsuflat” decel puţin 60-70 de ani. „Şi cel mai frecvent acestecapacităţi se manifestă în Tibet şi în România, mai precis în Bucovina şi Basarabia” afirmă generalul.Banii pentru cercetare îi iau guvernele de la contribuabili care, măcar din respect, ar trebui ţinuţi la curent cu ultimele descoperiri. Dar se pare că contribuabilul are dreptul să muncească, să contribuie laridicarea societăţii şi să... tacă. Noi toţi cei care citim revista (http://www.scribd.com/doc/26939994/Revista-Cosmos-Nr-11) ca şi cei care o scriem, ştim (am ştiut şi am scris de asta înainte de declaraţia Vaticanului) căextratereştrii pot fi şi buni şi răi. Dacă Vaticanul ne-a anunţat oficial acest lucru, sper din tot sufletul că nu vrea să ne familiarizeze cu civilizaţia reptiloidă, fondatoarea tuturor religiilor lumii, fiindcă asta eextrem de grav. Evident că, dacă va fi aşa, aceştia vor fi prezentaţi ca adevăraţii salvatori ai lumii pământene şiasta-i şi mai grav! Dar să nu facem pronosticuri sau previziuni şi să lăsăm ca lucrurile să se deruleze în voie, “natural” aşacum ne-am obişnuit. Să lăsăm..., însă fără a scăpa din ochi următoarea mişcare... Vaticanul ştia aceste lucruride când “s-a înfiinţat”, dar n-a vorbit niciodată nimic şi acum ne oferă această informaţie ca pe “un dar de preţ”. N-ar trebui să fim vigilenţi, amintindu-ne de darulgrecilor oferit Cetăţii Troia?De ce ar face acest “dar” Vaticanul omenirii? Ca să-şi spele păcatele sau ca să acopere ceva care nu mai poate fi ţinut secret??Vaticanul, care tot timpul aluat de la omenire, acum sădea informaţia pur şisimplu gratuit??Primul pas însă a fost făcut. Poate aşa semenii noştrii limitaţi îşi vor “înghiţi limba” şi nu vor mai comenta pe seama semenilor lor deschişi spreorice fel de cunoaştere! Eu personal încerc să iau lucrurile aşa cum vin şi să mă bucur că răul se dărâmă prin el însuşi... De-a lungul istoriei, structurile de vârf ale Vaticanului au fost celecare au trimis la moarte violentă pe toţi aceia care gândeau cu mult înaintea timpului lor. Ei considerau erezie şi vrăjitorie tot ce sfida logica materiei şi a timpului.Copernic, GiordanoBruno, Goya, Leonardo daVinci, sunt numai câtevavictime ale acestui sistem,unii plătind chiar cu viaţa pentru ideile lor progresiste.Şi uite aşa istoria se schimbă radical în timpul nostru, sub ochii noştri! Este normal să plătim tribut întunericului prin ignoranţa noastră susţinută prin orice mijloace de sistemul religios limitat?! Veţi spune: “asta a fost de mult să uităm”... Totuşi pe uitare şi dezinformare funcţionează aceste periculoase şi păguboase sisteme... Şi credeţi că acest “mic” aspect nu ne-a ţinut legaţi în igoranţă şi necivilizaţi cel puţin două milenii?? Şi credeţi că e tot una dacă afli un adevăr astăzi sau peste două mii de ani?Eu zic să-i iertăm, dar să nu-i uităm, “fiindcă cine îşi uită trecutul este condamnat să-l retrăiască”. Şi nu putem spune că un Papă este mai vinovat ca altul. Toţicare au avut tiara papală pe cap, au ştiut de mult toate aceste taine, dar au acceptat şi s-au bucurat de sentimentul îmbătător al puterii date de controlul prin manipulare a generaţiilor pământene ţinute în ignoranţă cruntă! Le-a plăcut să fie deţinători de taine, fiindcă aşa puteau să controleze “turma”, prin mituri false şi multă frică!! Şi dacă l-au slujit pe Dumnezeu, de ce aveau nevoie de putere şi control??
Asta rămâne să stabiliţi dumneavoastră!!

Cecilia David
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com