Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

sâmbătă, 12 ianuarie 2013

Predicţiile sănătăţii în anul 2013 - Anul Sufletului (Anul Şarpelui de apă)


Direcţia de evoluţie în 2013

Verticalitatea fiinţei sau axa apă-foc
În filosofia chineză, modelul universului are în centru elementul pământ şi presupune două axe de evoluţie. Prima axă este orizontală şi lea­gă elementul lemn de elementul metal (lemnul sem­ni­fică viaţa, care este distrusă de metal, care la rân­dul lui înseamnă război, arme, pedeapsă), aceasta fiind, din păcate, axa pe care am evoluat mult prea mult şi până acum. (În planul sănătăţii, elementul lemn simboli­zează ficatul şi vezica biliară, tempe­ra­mentul, iar în plan mental, ca­pa­citatea de a lua decizii şi mânia. Ele­men­tul metal sim­bolizează intestinul gros, plă­mânul, pielea şi imu­nitatea, iar mental, subcon­şti­entul şi tristeţea.) Am dat aceste exem­ple pentru a în­ţelege de ce bolile de ficat sau intestin gros sunt atât de frecvente în so­cietatea în care trăim, de ce ne mâniem şi ne întristăm atât de des, de ce cazurile de cancer şi boli dege­ne­ra­tive sunt atât de frec­vente datorită afectării imuni­tăţii.
Ca o ironie, acele de acupunctură, care vin­de­că atât de minunat, sunt din metal, dovadă că poţi alege să faci bine chiar cu ajuto­rul uni ele­ment ne­gativ, binele sau răul fiind o chestiune de alegere.
Cea de-a doua axă este axa ver­ticală care leagă în­tre ele elemen­tul apă cu elementul foc, adică in­con­ştientul cu conştientul, cerul cu pă­mân­­tul, iar în planul sănătăţii, rinichii (apa) şi inima (foc). Pe un plan su­pe­rior, axa apă-foc reprezintă evo­luţia spirituală (tre­cerea de la individ la întreg, de la egoism la altruism, de la război la pace şi iubire).
Apa înseamnă tot ce am adunat în structura noastră profundă (sub­con­ştient, inconştient, arhetipuri), ceea ce moştenim de la părinţi, ceea ce am învăţat, dar şi fri­ca şi voinţa, iar în planul sănătăţii, rinichiul (în 2013 va fi "inflaţie” a bolilor renale) şi orga­ne­le subor­do­na­te lui, în medicina chi­neză: urechea, oasele, sfera ge­­nitală, fertilitatea. Focul, celălalt element do­minant în acest an (semnul şarpe­lui), dă direcţia de evoluţie, sim­­boli­zează spiritualitatea, sufletul, credin­ţa, bucuria de a trăi, iubirea, energia men­tală sau, cum spun chi­nezii, spi­ritul Shen. În planul sănătă­ţii, focul simbo­li­zează ini­ma şi intes­tinul sub­ţire, dar şi o a doua pe­re­che de or­gane virtuale sau funcţii: peri­card-trei focare, pre­zente în medicina chineză, şi care în fiziologia mo­der­nă cores­pund cu axul hipotalamus - hipofiză.

Aici se găsesc centrul reglărilor hormonale şi emo­ţionale, centrul foa­mei, setei, somnului, termoreglării (ast­fel se explică de ce o tulburare emo­ţională e înso­ţită de perturbarea somnului şi a poftei de mâncare). Există puncte de acupunctură care reglează hipota­la­musul şi hipofiza (fapt dovedit prin analize de labo­rator), există puncte care pot regla stă­rile emoţionale şi glandele endocrine, dar lucru şi mai important, resta­bilesc echilibrul şi pofta de viaţă, echi­li­brând somnul, pofta de mâncare şi metabolismul. În ce priveşte inima, ea nu poate fi afectată direct, căci aceasta ar însemna moartea, de aceea există pericardul, denumit şi "înţeleptul corpului”, care protejează inima de şocu­rile puternice, dând totuşi unele semne cum ar fi pal­pitaţiile şi insomnia, foarte frecvente în anul viitor, un an dificil pentru cardiaci. Inima se exprimă prin limbă şi vorbire, iar rinichiul prin ureche şi ascul­tare. Aşa ne "ridică” sau ne "coboară” vorbele, căci sufletul (adică inima) se exprimă prin energia sonoră a vorbelor, care ajunge prin urechi la rinichi (denumit şi izvorul de ener­gie al organismului, care ne dă durata vieţii). Omul echilibrat şi cu inima bună are vorbele pline de energie pozitivă şi ne încarcă organismul (ri­nichii) cu ener­gie vindecă­toa­re. Pericardul ne ajută să ne cu­noaştem mai bine pe inte­rior, acolo unde am de­po­zitat toate traumele emo­ţio­nale şi bucuriile. Trei-focare este echivalentul du­hului de viaţă care ne povă­ţu­ieşte şi ne ajută să ne inte­grăm în mediul încon­jurător. Tot trei-focare reglează metabolismul apei şi arde­rile, existând trei centri sau focare: inferior (rini­chiul şi vezica uri­nară), mijlociu (stomacul şi pan­creasul) şi superior (cord şi plămân). În funcţie de nive­lul la care se pro­du­ce tulburarea, este afectat organul corespunzător. Există chiar sindromul de congestie pe trei-focare, care se traduce prin acci­dente vasculare, infarct miocardic, insuficienţă renală. Diagnosticul de laborator poate oferi date despre aceste afecţiuni numai după ce ele s-au instalat, în timp ce în acupunctură există puncte de alarmă şi alte semne (limbă, faţă, puls), care ne spun cu mult timp înainte ce se poate întâmpla şi astfel putem preveni aceste afecţiuni.

Elementul foc - afecţiuni şi tratament în anul 2013
 Elementul foc ne averti­zează că anul 2013 va fi anul bolilor de inimă (cum ar fi hipertensiune arterială, ten­siune oscilantă, cardiopatie ischemică, palpitaţii, tulburări de ritm, tulburări pe circulaţia periferică); anul tulburărilor emoţionale (depresie, tristeţe, de­ze­chi­libre ale hipo­talamu­sului şi hipofizei, dereglări hor­mo­nale - tiroidă, supra­re­nale), tulburări de somn, dere­glări metabolice, oboseală cro­­nică, stres; tulburări di­gestive legate de intestinul subţire. Dacă veţi fi atenţi, veţi observa că numeroşi oa­meni se vor plânge de agra­varea afecţiunilor emoţionale şi cardiace, la începutul anului 2013.
Pentru tratament, vor putea fi folosite: acu­punc­tura, die­toterapia, fitoterapia, teh­nici de relaxare, miş­ca­rea. Există în acupunctură puncte cum ar fi C7 (Shenmen) care împreună cu VS6 (Neiguan) reglează pulsul, ten­siunea arterială şi oxigenarea mio­cardului, iar punctul P9 (plă­mân 9) reglează circulaţia arte­rială şi spasmele vas­culare. Există punctul V17, care re­glea­ză activitatea dia­fragmului, respiraţia şi coagularea sângelui, îm­pre­ună cu IG 4, având efect similar anticoagu­lantelor. Su­ferinţele inimii se mani­festă prin simptome precoce: cum ar fi palpitaţii, insomnii, amorţeli ale limbii, obo­sea­lă, apăsare în piept sau senzaţie de gol, dureri pe punc­tele de alarmă pe spate între cei doi omoplaţi (ca­re devin dureroase uneori cu ani înainte de declanşarea unei afecţiuni cardiace).
Dintre plantele autohtone, se recomandă un ames­tec de păducel, talpa-gâştii, salvie, roiniţă, salcie, pă­pădie; dintre plantele din medicina chineză şi indiană, foarte valoroase sunt arjun, cordiceps, chitosan (flui­di­fică sângele şi scade colesterolul), natokinase (deri­vat de soia cu efect anticoagulant), coenzima Q10, ome­ga 3 de sursă vegetală sau animală.
Alimentele cu gust amar (carne de oaie, orez, grâu, dovleac) sunt indicate în acest an, combinate cu ali­mente cu gust picant şi acru.
Programele de relaxare, ca gimnastica qigong sau restabilirea coerenţei cardiace, pot îmbunătăţi starea emoţională şi a inimii, căci nu există inimă sănătoasă, într-un organism stresat şi cu o minte tristă.

Elementul apă - afecţiuni şi tratament în 2013
Apa înseamnă în organism rinichiul şi sistemele subordonate, deci, în acest an, vom avea pe lângă pro­bleme renale, probleme de sănătate legate de aparatul osos (reumatism şi osteoporoză), scăderea memoriei, atacuri de panică, anxietate, tulburări în sfera genitală (endometrioză, tulburări de ciclu, chisturi ovariene, infertilitate), tulburări ale urechii (auz şi echilibru). O combinaţie de acupunctură, fitoterapie şi dietă poate ajuta la refacerea energiei pe rinichi. Pu­tem folosi puncte ca R3, R6, R7, V23, F2, care re­glea­ză echilibrul hor­monal estrogen/progesteron şi starea ovarelor şi a ute­rului, putem folosi VS6, TF5 care echilibrează hipo­tala­musul şi hipofiza, putem folosi SP4, 6 care echi­li­brează zona abdomenului inferior. Există punctul oa­selor, V11, punctul articulaţiilor, SP5, punctul muş­chilor, VB34.
Ca plante, se recomandă un amestec de ienupăr, afin, coacăz negru, coada-calului, mesteacăn, mătase de porumb, lemn-dulce; plante din farmacopeea chi­ne­ză: vitex, cordiceps, ganoderma, dong quai, gol­denseal. Alimentele recomandate sunt cele cu gust sărat cum ar fi măsline, peşte şi mazăre.

Predicţiile anului 2013 pe luni


 Ianuarie prezintă elemente de apă şi pământ care semnifică probleme cu oasele, circulaţia şi rinichii. Se pot folosi: ceaiul de păpădie, lemn-dulce, trifoi roşu şi coada-şoricelului; puncte de acupunctură: R3, 6; VU60, 62, SP6, 8.Predicţiile sănătăţii în anul 2013 - Anul Sufletului (Anul Şarpelui de apă)

Februarie şi martie: dominanţa elementului lemn face ca problemele legate de ficat şi vezică biliară să se exacerbeze, dând dureri de cap, ameţeli, greaţă, pal­pi­taţii, tulburări de vedere, nervozitate. Ceaiuri: su­nătoare, gălbenele, armurariu, turiţă mare, anghinare; puncte de acupunctură: VB20, 34,41; VS6; F13,14.

Aprilie: elementul foc, combinat cu pământ, în­seamnă probleme de inimă, legate de tuburări diges­tive, în special, stomac, intestine şi pancreas, elemen­tul pământ influenţând şi circulaţia şi articulaţiile. Cea­iuri: păducel, talpa-gâştii, păpădie, astragalus. Puncte de acupunctură: C7; P9; IS3; V20, 21.

Mai-iunie: dominantă de foc în an de foc în­seam­nă suferinţe emoţionale şi cardiace cu risc major, la cei pre­dispuşi la accident vascular şi infarct, insomnii. Plante recomandate: usturoi, astragalus, arjun, aswagandha, ca şi coenzima Q10, resveratrol. Puncte de acu­punctură: C7, VS6, V13, V14, VC17.
Iulie: dominantă de pământ, deci - probleme cu sto­macul şi glicemia, precum şi circulaţia. Plante re­comandate: dud, fasole teci, momordica, shilajit, lemn-dulce. Puncte de acupunctură: VC12, SP4, 6, 9, S36, S44.

August-septembrie: luni cu dominantă de metal, deci - probleme respiratorii, cu intestinul gros şi imunitatea, risc de alergii. Problemele pulmonare vor putea precipita crizele cardiace. Plante recomandate: trei-fraţi-pătaţi, cimbrişor, tei, sovârv, isop, ca şi acido­filus, curcumin. Puncte de acupunctură: P7, SP4, IG4, S36, V13, V25, S25.

Octombrie: lună cu dominantă de apă şi pământ, deci - probleme în sfera genitală, osteoporoză şi reumatism, probleme cu circulaţia periferică. Ceaiuri: ienupăr, coada-calului, mesteacăn, traista-ciobanului, coada-şoricelului, ganoderma, nucă neagră. Puncte de acupunctură: R3, 6, V11, VB34, SP5, VS6.

Noiembrie-decembrie: dominantă de apă, deci - probleme cardiace legate de rinichi, probleme cu oa­sele, anxietate, oboseală. Plante: urzică, gălbenele, precum şi cordiceps, msm, extract de furnici, extract de rodie, chitosan. Puncte de acupunctură: TF5, VS6, R6, R7, SP6, 9.

Ca să putem face faţă cu bine anului 2013, nu tre­buie să uităm următoarele principii:
* să acceptăm cu bucurie tot ce ne oferă viaţa
* să-i acceptăm pe ceilalţi
* să ne iubim pe noi şi să iubim viaţa,
* să ne supunem voinţei divine
* să acţionăm şi să muncim corect şi să tră­im momentul prezent.
Şi pentru că problemele aces­tui an sunt mai ales sufleteşti şi spirituale, tra­ta­men­tul va trebui să fie unul care să acţioneze la acest ni­vel, cum ar fi acupunctura şi plantele. Acest tra­ta­ment va vindeca suferinţele şi la va preveni, în egală mă­sură, ajutându-ne să ne bucurăm de viaţă, plini de energie.

sursa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com