Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

duminică, 1 decembrie 2013

"România e minunată!"


LA MULŢI ANII RONIA!!!

 Prinţul Charles al Marii Britanii îşi reafirmă dragostea faţă de România şi ia poziţie, încă o dată, pentru salvarea tradiţiilor şi a naturii din ţara noastră şi împotriva tăierilor abuzive ale pădurilor. Un nou semnal de alarmă venit din partea unuia dintre cei mai mari prieteni ai României, membru al Casei Regale britanice 


Chemarea sângelui

Acum deja mai bine de 2 ani, Prinţul Charles, moş­tenitorul tronului Marii Britanii, şoca opinia pu­blică internaţională printr-o apariţie surprinzătoare, în cadrul unui documentar despre România. Dar nu atât prezenţa sa în acest documentar era de natură să atragă atenţia, căci era deja binecunoscută afinitatea Alteţei Sale pen­tru România, în general, şi pentru Transil­va­nia, în spe­cial, unde avea, de altfel, mai multe pro­prie­tăţi, ci măr­turisirea, pe ton de glumă (aveau să creadă mulţi) că se trage din marele domnitor valah Vlad Ţepeş, celebrul Dracula, cum a ajuns să fie cunoscut în Occident. Ceea ce mulţi considerau a fi doar o gă­selniţă de marketing, prin care Charles şi producătorii filmului ar fi încercat să atragă atenţia englezilor asupra frumuseţilor ascunse ale României, s-a dovedit a fi, de fapt, purul adevăr. "Formula AS" a prezentat atunci pe larg, în cadrul unui reportaj-anchetă, temeiurile istorice ale legăturii de sânge dintre dinastia Windsorilor, din care face parte şi Charles, şi dinastia Basarabilor din Muntenia. Legă­tură de sânge care explică, în bună măsură, cultul şi de­votamentul fiului Reginei Elisabeta a II-a pentru Ro­mâ­nia, această ţară din "Estul sălbatic", atât de hulită de mulţi în Anglia sa natală. Nici atunci, în noiembrie 2011, la apariţia sa în primul episod din "Wild Car­pathia", nici între timp şi nici acum, când are o pre­zenţă consistentă în ultimul episod, Prinţul Charles nu a pierdut vreun prilej să facă reclamă fru­mu­seţii săl­batice a României şi să apere, cu forţa exem­plului personal, salvarea naturii şi a satului românesc tra­di­ţional. "România e o ţară minunată, cu oameni remar­cabili", afirmă, încă o dată, Prinţul Charles, în total contrast cu viziunile apocaliptice despre ţara noas­tră pe care le găseşti pretutindeni în presa britanică.

"Le suntem datori românilor"

O nouă declaraţie de dragoste a Prinţului Charles, către ţara inimii sale: Realizatorul Charles Ottley, alături de Prinţul Charles
Intitulată "Wild Forever" ("Sălbatică pe vecie", n.r.), partea a treia a documentarului "Wild Carpathia" ("Carpaţii sălbatici", n.r.), difuzată de Travel Channel pe 8 noiembrie, promovează mai multe zone din Ro­mâ­nia, printre care Cluj-Napoca, Maramureşul, Buco­vina, Munţii Făgăraş, Valea Zălanului şi Saschizul, un sat de lângă Sighişoara unde Prinţul Charles are pro­prietăţi. Interviul cu moştenitorul coroanei britanice, realizat chiar la Saschiz, e un prilej pentru acesta să-şi reafirme dorinţa de a ajuta România să-şi conserve extraordinara moştenire culturală rurală.
Întrebat de scenaristul şi prezentatorul documen­tarului, Charlie Ottley, cum poate fi conservat peisajul mitic din România, Prinţul Charles spune că "în ziua de azi, asta este o adevărată provocare. Întâi şi întâi, tre­buie convinşi oamenii de cât de preţios este acest peisaj. Trebuie să oferi protecţie în contextul dez­voltării durabile. Nu poţi opri dez­voltarea, dar cheia este să lucrezi, pe cât posibil, cu localnicii care, în nouă cazuri din zece, nu vor să vadă mediul distrus. Dar vor să găsească moduri şi oca­zii de a-şi îmbu­nătăţi viaţa păstrând tradiţiile".
O mare problemă pe care Prinţul a întâlnit-o în Ro­mânia este concepţia oamenilor că lucrurile lor vechi sunt demodate şi irelevante. "Aruncă lucrurile vechi, dar mai târziu ajung să le vadă valoarea. De multe ori, este deja prea târziu, fiindcă au dărâmat multe clădiri sau le-au modernizat excesiv. Cererea uriaşă pentru hrană şi lu­cruri trebuincioase e evi­den­tă. Dar un as­pect vital e cum abor­dezi comu­ni­tăţile lo­ca­le. Cum ajuţi su­pra­vie­ţuirea mi­ci­lor pro­prietari. Păşu­nile de aici sunt de-a dreptul unice la nivel euro­pean şi mondial. N-am mai văzut ceva asemănător, n-a mai rămas aşa ceva nică­ieri. Sunt o biju­terie din co­roana Ro­mâ­ni­ei. Poa­te oamenii nu văd asta, dar Ro­mâ­nia este o ţară mi­nu­nată. Aici trăiesc oa­meni remarcabili, ca­re nu se dau bătuţi. Aceşti oameni au trecut prin multe, au văzut multe suferinţe, iar vieţile le-au fost distruse. Le sun­tem datori să găsim o cale pentru un viitor mai bun, care să le păstre­ze cultura, tra­di­ţiile şi valorile", spune Prin­ţul Charles.

Marele pericol al globalizării: să-ţi pierzi identitatea

O nouă declaraţie de dragoste a Prinţului Charles, către ţara inimii sale: Prin­ţul Charles intervievat de realizatorul Charles Ottley, în curtea casei sale din Saschiz
Prinţul Charles atrage atenţia în documentar asupra faptului că "dacă nu se păstrează vii calitatea şi integritatea care atrag oamenii datorită frumuseţii lor, şi dacă nu se ridică standardele spaţiilor de cazare şi ale ofertelor", va fi dificil pentru multe dintre locurile frumoase din România să supravieţuiască.
"Vreau să arăt ce se poate face cu aceste case pentru a fi po­trivite pentru turişti, înglobând tra­diţionalul şi modernul, deo­po­trivă. Sunt lucruri absolut speciale. Avem nevoie şi de biodiversitate, dar şi de diversitate culturală. Pe­ricolul glo­balizării în masă e dat de faptul că, înainte să-ţi dai seama, îţi pierzi identitatea culturală. Acesta e cel mai mare pericol", a mai spus Prin­ţul Charles.
Premiera de gală a celei de-a treia părţi a seriei do­cumentare "Wild Carpathia", care a avut loc la finele lunii octombrie, la Bucureşti, a fost prilejul unor noi declaraţii de dragoste la adresa României. În ca­drul evenimentului, ambasadorul Ma­rii Britanii în Ro­mâ­nia, Martin Harris, a vorbit despre film ca des­pre un proiect româno-britanic "ca­re are scopul să protejeze şi să pro­mo­veze cel mai frumos peisaj de pe conti­nentul Euro­pei". "Eu am călătorit mult în România, apreciez foar­te mult cultura, biodiversitatea şi patri­moniul Româ­niei. Apreciez şi faptul că din ce în ce mai mulţi turişti din Marea Britanie au descoperit această ţară minu­nată", a spus ambasadorul Martin Harris, precizând că are onoarea să citească mesajul unuia dintre ei, "un turist care re­vine în România în fiecare an, care are o apreciere şi o pasiune deosebită pentru România". Nu­mele turis­tului era, desigur, Prinţul Charles de Wales.
"Unul dintre motivele pen­tru care întotdeauna mi-a făcut mare plăcere să revin în România este fru­museţea naturală ex­traor­di­nară a pe­i­sajelor sale şi a pă­du­rilor săl­batice vir­gine din Munţii Carpaţi", a transmis Prinţul Charles. Tot el a avertizat, însă, că "toate acestea pot să dis­­pară cu rapiditate. În a­nu­mite zone deja este prea târziu, şi situaţia se înrău­tă­ţeşte în fiecare zi. Se esti­mea­ză că România pierde 3 hec­tare de pădure virgină pe oră. Iar jumatate din acest fe­nomen se petrece în zone ca­re ar trebui să fie pro­tejate".

Despre români, de bine

Prinţul Charles a mai ţi­nut să spună că Munţii Car­­paţi din România sunt "o comoară naturală nepre­ţu­ită, într-un continent care de mult şi-a pierdut astfel de comori sălbatice". "Ceea ce încă aveţi în România a de­ve­nit de o raritate extremă. Foarte multe ţări euro­pene au puţine sau nu le-au mai rămas deloc astfel de pă­duri. Cei mai mulţi europeni şi chiar şi mulţi dintre români nu sunt conştienţi de bogăţia unică pe care o au chiar alături de ei şi nu ştiu că aceasta este pusă în pericol. Trebuie să sensibilizăm urgent oamenii, atât pe cei tineri, cât şi pe cei bătrâni, şi asta face şi documentarul «Wild Carpathia», pentru că se referă la respectarea valorilor naturii şi a modului în care tot ce este viu se interconectează. Avem datoria să salvăm ultimele zone neatinse ale Europei, cât încă mai putem s-o facem". Alteţa Sa a subliniat şi valoarea economică a acestor ţinuturi sălbatice, afirmând că Munţii Carpaţi au "un potenţial enorm pentru turismul durabil", care poate aduce venituri mari, însă numai dacă aceştia vor fi conservaţi.
Vorbele de drag ale Prinţului Charles au fost întărite de cei doi oameni-cheie din spatele proiectului "Wild Carpathia", scenaristul şi prezentatorul Charlie Ottley, respectiv coproducătorul şi cameramanul Alasdair Grant.

O nouă declaraţie de dragoste a Prinţului Charles, către ţara inimii sale:
Saschizul, colţul de rai în care Prinţul Charles se întoarce întotdeauna cu drag
 "În ultimul episod este vorba foarte mult despre oa­meni. Cu toţii am văzut imagini uimitoare ale mun­ţilor Carpaţi şi peisaje medievale, dar românii înşişi au avut parte de multă publicitate negativă în presa britanică şi am dorit să arăt lumii ce oameni fantastici sunt", a spus Ottley. La rândul său, Grant a declarat că do­cumentarul "a fost o oportunitate incredibilă să ară­tăm lumii frumuseţea spectaculoasă a regiunilor rurale ale României şi căldura sufletească a oamenilor şi să spunem de ce este atât de important să ajutăm comu­nită­ţile care trăiesc în Carpaţi şi în regiunile încon­ju­rătoare, pentru a menţine armonia cu natura".
http://www.formula-as.ro/2013/1094/acasa-1/o-noua-declaratie-de-dragoste-a-printului-charles-catre-tara-inimii-sale-romania-e-minunata-17070
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com