Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

vineri, 6 februarie 2015

Înţelepciune şi Iubire

Înţelepciunea şi Iubirea sunt cele două coloane principale ale oricărei Civilizaţii Adevărate. Pe un taler al Balanţei Justiţiei trebuie să punem Înţelepciunea, iar pe celălalt trebuie să punem Iubirea.

Înţelepciunea şi Iubirea trebuie să se echilibreze reciproc. Înţelepciunea fără Iubire este un element distructiv. Iubirea fără Înţelepciune poate să ne conducă la greşeală. „Iubirea este Lege, dar Iubire Conştientă”.

Este necesar să studiem mult şi să dobândim cunoştinţe, însă de asemenea este urgent să dezvoltăm în noi Fiinţa Spirituală.

Cunoaşterea fără Fiinţa Spirituală bine dezvoltată în formă armonioasă în interiorul nostru, devine cauza a ceea ce se cheamă Şarlatanie.


Fiinţa bine dezvoltată în interiorul nostru însă fără cunoaşteri intelectuale de nici un fel, dă naştere la Sfinţi Stupizi.

Un Sfânt Stupid are Fiinţa Spirituală foarte dezvoltată, însă cum nu are cunoaşteri intelectuale, nu poate să facă nimic pentru că nu ştie cum să facă.

Sfântul Stupid are puterea de a face, dar nu poate face, pentru că nu ştie cum să facă.

Cunoaşterea Intelectuală fără Fiinţa Spirituală bine dezvoltată produce confuzie intelectuală, perversitate, orgoliu etc. etc.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, mii de oameni de ştiinţă lipsiţi de orice element spiritual, în numele ştiinţei şi al umanităţii, au comis crime înspăimântătoare cu scopul de a face experimente ştiinţifice.

Avem nevoie să ne formăm o puternică Cultură Intelectuală, însă fantastic de bine echilibrată cu adevărata Spiritualitate Conştientă.

Avem nevoie de o Etică Revoluţionară şi de o Psihologie Revoluţionară, dacă este adevărat că dorim să dizolvăm Eul pentru a dezvolta în noi Fiinţa Spirituală legitimă.

Este lamentabil că din lipsă de Iubire oamenii îşi utilizează intelectul în mod distructiv.

Elevii şi elevele au nevoie să studieze ştiinţe, istorie, matematici, etc., etc., etc.

Este nevoie să se dobândească Cunoaşteri Vocaţionale, cu scopul de a fi utili semenilor.

A studia este necesar. A acumula cunoştinţe de bază este indispensabil, însă Frica nu este indispensabilă.

Mulţi oameni acumulează cunoştinţe din Frică; le este frică de viaţă, de moarte, de foame, de sărăcie, de ce se va spune etc. şi din acest motiv studiază.

Trebuie să se studieze din iubire pentru semenii noştri, cu dorinţa de a-i servi mai bine, însă niciodată nu trebuie să se studieze din Frică.

În viaţa practică am putut verifica că toţi acei elevi care studiază din Frică, mai devreme sau mai târziu se transformă în şarlatani.

Avem nevoie să fim sinceri cu noi înşine, pentru a ne auto-observa şi a descoperi în noi înşine toate procesele Fricii.

Nu trebuie să uităm niciodată în viaţă că Frica are multe faze. Uneori Frica se confundă cu Curajul. Soldaţii pe câmpul de luptă par foarte curajoşi, însă în realitate se mişcă şi luptă datorită Fricii. Sinucigaşul de asemenea pare la prima vedere foarte curajos, dar în realitate este un laş căruia îi este frică de viaţă.

Orice şarlatan în viaţă pare să fie foarte curajos, dar în fond este un laş.

Şarlatanii îşi folosesc profesia şi puterea în mod distructiv atunci când le este Frică. Exemplu: Castro Ruz din Cuba.

Noi nu ne pronunţăm niciodată împotriva experienţei vieţii practice, nici împotriva cultivării intelectului, însă condamnăm lipsa Iubirii.

Cunoaşterea şi experienţele vieţii se dovedesc a fi distructive atunci când lipseşte Iubirea.

Egoul obişnuieşte să pună stăpânire pe experienţele şi cunoştinţele intelectuale în absenţa a ceea ce se cheamă Iubire.

Egoul abuzează de experienţe şi de intelect când le utilizează pentru a se întări.

Dezintegrând Egoul, Eul, Eu Însumi, experienţele şi intelectul rămân în mâinile Fiinţei Intime şi orice abuz devine în acest caz imposibil.

Orice elev trebuie să se orienteze spre Drumul Vocaţiei şi să studieze foarte profund toate teoriile care relaţionează cu Vocaţia sa.

Studiul, intelectul nu dăunează nimănui, însă nu trebuie să abuzăm de intelect.

Avem nevoie să învăţăm să nu abuzăm de minte. Abuzează de Minte cine vrea să studieze teoriile diferitelor vocaţii, cine vrea să facă rău altora cu Intelectul, cine exercită violenţă asupra Minţii altora etc., etc., etc.

Este necesar să se studieze materiile profesionale şi materiile spirituale pentru a avea o Minte Echilibrată.

Este urgent să se ajungă la Sinteza Intelectuală şi la Sinteza Spirituală, dacă dorim cu adevărat o Minte Echilibrată.

Profesorii şi profesoarele din şcoli, colegii, universităţi etc., trebuie să studieze profund a noastră „Psihologie Revoluţionară” dacă doresc cu adevărat să-şi conducă elevii pe Calea Revoluţiei Fundamentale.

Este necesar ca elevii să dobândească Fiinţa Spirituală, să dezvolte în ei înşişi Fiinţa Adevărată, pentru ca să iasă din şcoală transformaţi în indivizi responsabili şi nu în şarlatani stupizi.

La nimic nu serveşte Înţelepciunea fără Iubire. Intelectul fără Iubire produce doar Şarlatani.

Înţelepciunea în ea însăşi este Substanţă Atomică, Capital Atomic, care trebuie să fie administrată doar de către indivizi plini de Iubire Adevărată.

Ca un fulger în mijlocul furtunii, între tunetul secolelor, istorie şi ideologii, apare în plin secol XX figura extraordinară, ieşită din comun, a unui personaj unic, cunoscător al celui mai profund ERMETISM PRACTIC şi al insondabilelor doctrine metafizice orientale şi occidentale.

Dacă este sigur că, în termeni alchimişti, toate fiinţele umane şi toate rasele nu suntem decât evoluţia materiei prime cosmice, care se reciclează continuu în oul NATURII, căutând în mod sârguincios în infinitele sale reveniri si distilări roade noi şi sublime, traduse în OAMENI SOLARI sau PIETRE FILOZOFICE VII, este de asemenea sigur că SAMAEL AUN WEOR este pentru această generaţie şi pentru viitoarele generaţii milenare un minunat exponent al acestor misterioase forţe electrice, spermatice şi ignice, care la intervale foarte mari apar precum mitici Prometei din sânul SACRULUI SPAŢIU ABSTRACT ABSOLUT, pentru a aduce, precum Olimpicul HERMES, mesaje noi şi incontestabile conţinând cele mai exaltate secrete ale Cosmosului şi ale locuinţelor enigmatice ale fiilor focului.

Da, Samael Aun Weor (VERB DIVIN conform tradiţiei kabalistice fonetice si JUSTIŢIA LUI DUMNEZEU conform ortodoxiei textelor ebraice), s-a reîntors pentru a străbate din nou valurile existenţei, sferele Aeonilor, rondurile de cristalizare a materiei, pentru a se întrupa cu ajutorul pântecului cosmic într-un vehicul uman, cu destinul legat de această stranie planetă unde oamenii au uitat de existenţa lui Dumnezeu şi s-au delimitat cu rea voinţă de principiile ce guvernează legile care au dat naştere Universului şi tuturor lucrurilor existente în el, cu degenerarea specifică ce aduce după sine ignoranţa şi stigmatul fatal al vidului animic şi fizic.


http://www.samael.org/idiomas/rumano/paginas/2_compendio_doctrinario/4-parametros_educacionales/4_Wisdom%20and%20love.htm


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com