Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

joi, 30 iunie 2011

Profetiile de la Celestine


„Odată ce ai aflat ce reprezintă viaţa ta, nu mai poţi şterge sau ignora această cunoaştere. Dacă vei încerca să faci altceva cu viaţa ta, vei avea mereu senzaţia unui gol.

Nu vom putea salva mediul, nu vom putea democratiza planeta şi nu-i vom putea hrăni pe săraci atâta timp cât nu renunţăm la teama de lipsuri, de sărăcie, la nevoia de-a controla, atâta timp cât nu dăruim.”

Viziunile de la Celestina

1. Descoperim din nou că trăim într-o lume extrem de misterioasă a coincidenţelor şi sincronicităţilor ce ne sunt destinate.

2. Pe măsură ce ne trezim în faţa misterului, ne vom crea o nouă viziune asupra lumii.

3. Descoperim că tot ce este în jurul nostru, toata materia, este formată şi se trage dintr-o energie divină pe care începem să o simţim şi să o înţelegem.

4. Oamenii s-au simţit nesiguri şi deconectaţi de la această sursă sacră şi au încercat să obţină energie, dominându-i pe ceilalţi.

5. Singura soluţie este să cultivăm reconectarea personală cu divinitatea, o transformare mistică care ne umple de energie şi iubire, schimbă percepţia noastră asupra frumuseţii şi ne ridică către o conştiinţă de sine mai înaltă.

6. Astfel, putem să ne eliberam de tiparul controlului şi să descoperim un adevăr specific, o misiune, pentru care suntem cu toţii aici, aceea de a ajuta umanitatea să evolueze către acest nou nivel de percepţie a realităţii.

7. În urmărirea acestei misiuni, putem descoperi intuiţia care ne va arăta unde să mergem şi ce să facem, iar dacă interpretăm corect, se vor produce sincronicităţi care vor deschide uşile misiunii noastre.

8. Când suficienţi oameni intră în acest curent evolutiv, dăruind energie către eul superior al fiecărei fiinţe întâlnite, vom clădi o nouă cultură în care vom evolua către nivele înalte de energie şi percepţie.

9. Aşa participăm la lungul drum al evoluţiei de la Big Bang la scopul ultim al vieţii: să ne energizăm trupurile, generaţie de generaţie, până când putem pătrunde într-un paradis pe care-l putem vedea în sfârşit.

sursa: (vezi şi filmul)
http://casatreziriindieni.blogspot.com/2010/03/profetiile-de-la-celestine.html

Profeţiile de la Celestine, au fost descoperite într-un manuscris scris în limba aramaică, la Templele Celestine (Templele Cereşti) din Peru. Limba aramaică este limba în care a fost scrisă o parte din Vechiul Testament. Manuscrisul datează cam din anul 600 Î.Hr. şi prezice transformări uriaşe în societatea omenească. Este vorba despre o renaştere a conştiinţei, care nu e de natură religioasă, dar e spirituală. Manuscrisul descrie cum generaţiile care s-au succedat au progresat în procesul înţelegerii, au evoluat spre spiritualitate şi spre vibraţii mai înalte. Fiecare generaţie înglobează tot mai multă energie şi acumulează deci tot mai mult adevăr, lăsînd această moştenire generaţiei următoare, care o va duce mai departe.Manuscrisul e împărţit în mai multe părţi, fiecare fiind dedicat unei anume Viziuni asupra vieţii, unui anume gen de intuiţie.

Prima viziune– Masa critică
Transformarea începe cu Prima Viziune. Începem să percepem străfulgerări dintr-un tip de experienţă alternativă. Apar momente în viaţa noastră cînd ne simţim diferiţi, mai inspiraţi, mai intenşi. Toţi căutăm mai multă împlinire în viaţa noastră şi nu ne împăcăm cu întîmplările care par să ne doboare.

A doua viziune – Un prezent mai amplu
A doua Viziune aşează conştienţa noastra prezentă într-un context istoric mai larg. Vom descoperi că viaţa înseamnă trecerea unui test spiritual. Dorinţa individului de a-şi obţine siguranţa este scopul intermediar, în aşteptarea adevărului. A doua viziune statuează această conştienţă ca pe ceva foarte real.

A treia viziune – Este vorba despre energie
A treia Viziune descrie o nouă înţelegere a lumii fizice, aduce o altă înţelegere a universului fizic. Spune că noi, oamenii, vom învăţa să percepem ceea ce înainte era o formă de energie invizibilă. Manuscrisul spune că percepţia umană asupra acestei energii începe cu o mai mare sensibilitate la frumuseţe. Percepţia frumuseţii este ca un fel de barometru care ne spune cît de aproape sîntem de percepţia propriu-zisă a energiei. A treia Viziune dezvoltă natura frumuseţii, descriind percepţia ei ca fiind cale prin care oamenii vor învăţa să vadă cîmpurile energetice. Lumea fizică, este un vast sistem energetic.

A patra viziune – Lupta pentru putere
Ne-am întrebat ce se întîmplă în interiorul fiinţei umane şi ce o face să vrea să controleze o altă fiinţă. Am aflat că atunci cînd un individ merge către un altul şi se angajează într-o conversaţie, se întîmplă următorul fapt: la sfîrşitul conversaţiei, individul se simte mai puternic sau mai slab, depinde cum a decurs interacţiunea dintre cei doi. Din acest motiv, oamenii manipulează tot timpul. Dacă avem baftă şi punctul nostru de vedere e mai tare, vom primi un impuls psihologic.
Cînd controlezi o altă fiinţă, îi iei energia.

A cincea viziune – Mesajul misticilor
A cincea Viziune spune că oamenii sînt implicaţi într-o competiţie pentru energia celorlalţi. Cînd putem să-i convingem pe alţii să fie de acord cu noi, ei se identifică cu noi şi energia lor vine către noi, făcîndu-ne să ne simţim mai puternici. Problema e că fiecare vrea să controleze şi să manipuleze alţi oameni pentru energie, pentru că simte cînd aceasta scade sub anumite niveluri.

A şasea viziune – Lumină asupra trecutului
“ Teatrul “ de control, nu permite unei “ coincidenţe”să se producă.
Primul pas în procesul de clarificare, pentru fiecare din noi, este conştientizarea deplină a propriului joc. Nimeni nu-şi poate urma cursul pînă cînd nu ne privim cu adevărat şi nu descoperim cuim manipulăm noi înşine, în căutarea energiei.

A şaptea viziune – Pe firul lucrurilor
Cum se acumulează energie ?
Primul lucru pe care trebuie să îl facem, este să ne concentrăm asupra mediului în care ne aflăm. Apoi încercăm să ne aducem aminte cum apare totul atunci cînd sîntem plini de energie. Aceasta se face amintindu-ne senzaţia unei
“ prezenţe “, frumuseţea unică a tuturor lucrurilor, mai ales a plantelor, felul în
care strălucesc şi se diferenţiază culorile, lor.

A opta viziune – Etica interpersonală
A opta Viziune vorbeşte despre cum îi putem ajuta pe cei care ne aduc
răspunsurile care le căutăm. Este descrisă o etică absolut nouă, o cale care ar Profeţiile de la Celestine
trebui să o urmeze oamenii în relaţiile lor, pentru a uşura evoluţia tuturor. Această
viziune ne arată modul în care se vor comporta oamenii, unii cu ceilalţi.
A opta Viziune dă un avertisment. Avertizează despre posibilitatea
opririi evoluţiei ! Acest lucru se întîmplă atunci cînd devii dependent de o altă
persoană !
A opta Viziune tratează felul în care oamenii trebuie să înveţe să se comporte unii cu alţii, cum să proiecteze energie asupra celorlaţi şi cum să evite dependenţa de alţii. A opta Viziune descrie un nou mod de a folosi energia în relaţiile cu oamenii în general, dar pentru a începe cu începutul, se vorbeşte despre copii.
A opta Viziunespune că atunci cînd un om învaţă să se limpezească şi
să pornească pe drumul evoluţiei, poate fi oricînd oprit, în oricare moment, de
dependenţa de o altă persoană.

A noua viziune – Viaţa care va urma
A noua Viziune este cea mai importantă dintre Viziuni, pentru că le pune pe toate celelalte într-o perspectivă unică şi ne dezvăluie adevăratul scop al vieţii. Conform celei de a noua viziuni, spre mijlocul mileniului 2001 – 3000, oamenii vor trăi printre copaci vechi de 500 de ani, în grădini enorme şi vor călători rapid la distanţă, spre zonele urbane, graţie unor incredibile minuni ale tehnologiei. Pînă atunci, mijloacele de supravieţuire – hrana, îmbrăcămintea, transportul – vor fi complect automatizate şi puse la dispoziţia tuturor. Necesităţile noastre vor fi complect satisfăcute, fără a mai fi nevoie de bani, dar nici nu vom mai fi exagerat de indulgenţi cu cei leneşi. Ghidat de intuiţie, fiecare va şti precis ce să facă şi cînd să acţioneze şi totul se va desfăşura în mod armonmios. Nimeni nu va consuma exagerat, pentru că nu va mai avea dorinţa de a poseda şi de a-i controla pe alţii, în vederea asigurării propriei securităţi.
A noua Viziune spune că în momentul în care vom începe să dăruim constant, se va întoarce spre noi, mai mult decît ceea ce dăm. Darurile noastre ar trebui să se îndrepte spre aceia care ne-au oferit adevăruri spirituale.
A noua Viziune dezvăluie destinul nostru ultim. Face ca totul să fie foarte limpede şi spune că omul reprezintă o culme a evoluţiei. Vorbeşte despre materie, care a pornit de la o formă simplă, pentru a deveni apoi din ce în ce mai complexă, adăugînd elemente noi, specii noi, cu niveluri de vibraţie tot mai înalte. Acum, ne putem mări nivelul energetic şi putem trăi toate coincidenţele în mod conştient. Acest lucru grăbeşte evoluţia, înălţînd şi mai mult vibraţia noastră.
A noua Viziune spune că dacă noi oamenii, ne vom creşte nivelul
energetic, va începe să se întîmple ceva uimitor. Grupuri întregi de oameni, ajunşi
la un anumit nivel, vor deveni dintr-o dată invizibili pentru cei care vibrează la un nivel mai scăzut. Acestora din urmă li se va părea că au dispărut, pur şi simplu,
dar cei “ dispăruţi “ vor fi tot acolo, doar că se vor simţi mult mai uşori.
Teama duce la scăderea drastică a nivelului energetic.Cu cît evoluăm mai mult, cu atît vibrăm mai sus. A noua Viziune spune că în cele din urmă, percepţia şi vibraţia noastră ne vor deschide spre unParadis care se află în faţa noastră, doar că nu-l putem vedea încă.
sursa
http://www.scribd.com/doc/27438119/Profetiile-de-La-Celestine-Sinteza

marți, 28 iunie 2011

OZN-uri printre noi

Imaginile filmate arata cinci discuri luminoase de mici dimensiuni, in timp ce se indreapta in viteza intr-o directie comuna, inainte sa dispara dupa un nor.

Un alt disc stralucitor - desemnat de unii drept "nava mama" - apare apoi din spatele aceluiasi nor. Acesta planeaza lent in cerc strans, in timp ce alte mici discuri trec repede pe langa el.

Fie ele mesageri extraterestri, ori efecte vizuale reusite, discurile au atras atentia multor trecatori care s-au holbat minute-n sir la cer.

Sursa: The Sun

vineri, 24 iunie 2011

Apa


miercuri, 22 iunie 2011

Profeţii necunoscute ale părintelui Arsenie Boca despre România


...Am să-ţi spun însă că Arsenie Boca făcea parte din acea categorie de oameni înţelepţi care, deşi deţin un corp fizic pe Pământ, au conştiinţa deja stabilită în Ceruri. Acel om mi-a lăsat cu adevărat o impresie foarte profundă şi puternică. Toate puterile şi forţele pe care le aveam sau le văzusem la alţii, nu valorau nici cât o nucă în faţa acelei măreţii sclipitoare, pure şi divine, care emana din fiinţa părintelui. Sfinţenia şi puterea lui de pătrundere în mintea şi sufletul omului erau extraordinare şi aceaste nu numai că se producea instantaneu atunci când te aflai în prezenţa lui, dar declanşau în propria ta fiinţă chiar un gen de bucurie şi aspiraţie care îţi determinau impulsul de a te oferi tu însuţi, în totalitate şi deliberat, cunoaşterii acelui om. Era un sentiment inefabil, care avea legături directe cu cel mai profund resort spiritual al fiinţei noastre, care este etern, pur şi indestructibil.

Metaforic vorbind, dacă asociezi calea până la acea sursă tainică din fiinţa noastră cu săpatul unei fântâni, atunci poţi să ştii că apa rece, limpede şi minunată la care vei ajunge este însăşi apa vieţii pe care o vei bea în eternitate. Arsenie Boca avea uimitoarea influenţă subtilă de a te face să intuieşti spontan prezenţa acelei ape din profunzimile fiinţei tale, cu mult înainte ca tu să ajungi la ea. În tine se năştea atunci, năvalnic şi înălţător, un sentiment copleşitor de iubire şi devoţiune şi aceasta era verificarea cea mai sigură a autenticităţii nivelului spiritual şi a harului divin la care ajunsese monahul. Datorită faptului că eu însumi aveam capacitatea de a simţi şi a cunoaşte în limite destul de largi oamenii cu care mă confruntam, mi-a fost destul de simplu să realizez nuanţele foarte fine ale radiaţiei psihice extraordinare pe care o manifesta Arsenie.

Cunoaşterea lui era instantanee şi atât de profundă, încât ea provoca în cel din faţa lui, de cele mai multe ori, adevărate trăiri catarctice, însă chiar şi aceste emoţii apăreau în conformitate cu posibilităţile şi aspiraţia fiecăruia.
Senzaţia pe care am trăit-o acolo, după ce am intrat în chilia lui, a fost aceea a unui sentiment de profunzime abisală a cunoaşterii, care nu era însă disociată de iubirea pură. Nu vreau, totuşi, să intru în domeniul abstract al unor observaţii de natură metafizică; nu cred că ţi-ar fi de prea mult folos în această fază şi nici nu ştiu dacă le-ai putea înţelege în întregime.

Părintele Arsenie era expresia vie, inefabilă, a unuia care a ajuns să trăiască cu adevărat în fericirea cea mai pură. După gradul de înţelegere şi receptivitate individuală, cei care se aflau în preajma lui puteau să resimtă ei înşişi unele crâmpeie din această fericire totală, aşa cum un diapazon vibrează singur atunci când se află lângă pianul care scoate sunetul notei caracteristice diapazonului. Influenţa subtilă benefică, răbdarea şi compasiunea pot transforma chiar şi sufletele cele mai înnegurate.

— Ne-a indicat faptul că vom găsi modalităţi potrivite de a sădi mai întâi seminţele şi apoi de a creşte şi dezvolta florile transformării spirituale ale acestui popor. Da, a precizat că vor fi publicate informaţii care vor avea un rol important în acest proces, însă aspectele secundare care au ţinut de realizarea acestui fapt, incluzând aici alegerea ta şi celelalte elemente, ţin de planificarea pe care am făcut-o eu însumi şi modul în care am gândit această acţiune.
— A spus ceva despre marea descoperire care va fi făcută şi unde anume? am insistat eu.
— Nu, nu a precizat nimic în acest sens; a spus că se va petrece în mod sigur în ţara noastră şi că va avea un impact atât de mare, încât nu mai este nevoie să ştim alte detalii. Dar a repetat de mai multe ori că va fi o luptă acerbă. Nu ştiu însă Ia ce s-a referit.

— Ideea era de a nu face paşi greşiţi tocmai în acea perioadă, în care dictatorul începuse să se simtă „încolţit", a continuat Cezar relatarea sa. Părintele Arsenie ne-a explicat apoi că Ceauşescu îl vizitase de două ori, în mare taină şi cu toate precauţiile necesare. Ultima dată venise acolo cu câteva luni în urmă. Voia să cunoască evoluţia puterii sale în stat, deoarece apăruseră deja unele semnale îngrijorătoare de instabilitate a sistemului politic, economic şi social, atât în ţară cât şi în alte teritorii ale blocului comunist. Monahul i-a specificat atunci că, dacă va continua să conducă ţara prin aceleaşi metode inumane ca şi până atunci, îşi va pierde brusc viaţa, într-un mod violent. Aflând aceasta, Ceauşescu s-a enervat cumplit şi a făcut o adevărată criză de isterie, care însă nu 1-a impresionat pe Arsenie Boca. L-a ameninţat pe părinte şi a plecat teribil de supărat şi furios. Părintele ne-a dezvăluit că ştie de faptul că i se doreşte moartea şi că acţiunile mârşave în acest sens au început imediat după întrevederea pe care a avut-o cu dictatorul. Ne-a mărturisit, de asemenea, că nu va mai dura mult timp şi va pleca spre împărăţia Tatălui Ceresc, dar că va părăsi această lume datorită unui complot mişelesc, al cărui scop va fi acela de a-1 otrăvi. Totuşi, el nu va împiedica aceasta, deoarece atunci misiunea lui spirituală pe pământ va fi deja terminată.

Apoi a scos dintr-un cufăr o carte groasă şi foarte uzată, scrisă în greaca veche, care provenea de la sfinţii creştini de la muntele Athos. „În ea, ne-a spus părintele Arsenie, se găseşte descrierea hidrei cu răsuflarea otrăvitoare, care va urmări prin toate mijloacele să împiedice lumina şi voinţa dumnezeiască. Voi trebuie să înfruntaţi cu înţelepciune această ameninţare şi înţelepciunea vă va fi dată vouă, precum şi la mulţi alţii, pentru a răpune Răul. Veţi vedea şi veţi înţelege spurcăciunea peste tot în jurul vostru: la serviciu, în magazine, în instituţiile statului, în conducerea lui şi mai ales în politică. Din nefericire, ea va intra pe furiş chiar şi în sânul bisericii, murdărind unele suflete de aici. Aproape că oamenii îşi vor pierde speranţa. Doar cei care îşi vor păstra credinţa adevărată vor fi salvaţi şi mare va fi atunci Slava lui Dumnezeu peste ei."
Apoi, părintele Arsenie a dezvoltat subiectul şi a spus că această „lucrare diavolească" nu este ceva care a apărut în vremurile noastre, ci ea durează din antichitate, de sute şi chiar de mii de ani în urmă, pregătind încetul cu încetul terenul pentru lupta finală care se apropie. Planul „lucrării diavoleşti" este minuţios şi, prin puterea banilor şi a viciilor, între care minciuna, prefăcătoria, intriga şi omorul sunt cele mai importante, cei care o săvârşesc au ajuns destul de aproape de ţelul lor principal, care este controlul şi dominarea întregii lumi. Aici, însă, părintele a făcut o afirmaţie neaşteptată, care a avut darul să ne şocheze într-o oarecare măsură. El a spus că, în mod paradoxal şi într-un interval de timp scurt, atenţia lumii se va concentra asupra ţării noastre, datorită schimbărilor extraordinare care vor avea loc şi a semnelor specifice care vor depăşi cu mult puterea limitată de înţelegere a cunoaşterii materialiste. Arsenie Boca a mai precizat că toate acestea se vor face întru voia lui Dumnezeu, pentru că totul este ciclic şi trebuie să se întoarcă de acolo de unde a pornit.


SURSA
Extras din cartea „Viitor cu cap de mort” de Radu Cinamar

marți, 21 iunie 2011

Agenda Ascunsă (Esoteric Agenda)"Exista o Planificare Ascunsa in spatele fiecarei fatete a vietii terestre despre care credeam odinioara ca este independenta. Exista grupari ale "Elitei" planetare ce guverneaza aproape fiecare organizatie politica, economica, sociala, corporatista etc., ba chiar si ONG-uri sau unele organizatii ce "se opun" sistemului. Acest film prezinta rezultatele muncii asidue si a cercetarilor unor specialisti din aceste domenii, in speranta ca expunerea acestor descoperiri va ajuta la redarea viitorului planetei proprietarilor de drept: oamenii." comentariu preluat de aici http://www.depindedenoi.ro/multimedia/36-filme/65-esoteric-agenda

Pentru mai multe detalii vizitati blogul IESIREA DIN MATRIX www.fymaaa.blogspot.com

luni, 20 iunie 2011

Explorand timpul

Timpul... Fascinanta masura a dinamicii creatiei.. Vorbim mereu despre timp dar de putine ori contemplam fenomenul pentru a ii intelege misterele.. Si atunci cand o facem, simtim ca mai este ceva acolo, dincolo de intelegerea noastra. Realizam ca ale noastre cuvinte sunt insufuciente pentru a descrie ceea ce este timpul, in esenta lui. Atunci, pentru a realiza o incursiune in timp, este util sa folosim analogii, imagini si diverse unghiuri ale perspectivei. Ceea ce incearca sa contureze insemnarea de fata.

Holograma Creatiei


Sa ne imaginam un mic punct in eternul nimic.. Acolo este un mic vizor al lui Dumnezeu, care a hotarat sa priveasca in Interiorul sau etern si sa viseze propria Maretie in infinite aspecte ale Sale. Toate culorile, vibratiile, unghiurile de perspectiva, in infinite ramificatii, au fost condensate intr-un Vis Divin.. Visul era extraordinar de frumos si Dumnezeu isi admira Creatia cu dragoste.. Totusi, desi frumusetea era fara seaman, ceva lipsea.. Era ca un tablou frumos care, in nemiscarea lui, disparea la un moment dat din ochii privitorului.. Atunci, Dumnezeu a decis sa isi exploreze Creatia din Interior, proiectand aspecte ale Sale in Holograma Infinita, dandu-i astfel viata, dinamism si mister.. Aceasta deoarece, desi toate sunt cunoscute la nivel de Creator, infinitele ramificatii ale nivelului Experientei aduc mereu ceva nou si palpitant.

Si iata cum a aparut Spatiul si Timpul, Holograma creatiei desfasurata cu energia atentiei aspectelor lui Dumnezeu ce exploreaza Maretul Sine. Prin intermediul timpului, sufletele, copiii lui Dumnezeu exploreaza multiplele configuratii spatiale ale filmului Divin, precum o holograma complexa in mediul nostru fizic poate fi explorata modificand unghiul razei de referinta.

Niveluri temporale si dinamica timpului

Invataturile ezoterice vorbesc despre trei niveluri ale dimensiunii temporale, in functie de frecventa perceptiei observatorului:
a) timpul linear
b) timpul nelinear
c) in afara timpului

Timpul linear este un flux al dinamicii existentei noastre in nivelul 3D al spatiului timp, perceput ca linear secvential, in functie de dinamica miscarii corpurilor ceresti. Sa ne aducem insa aminte ca si Pamantul era considerat la un moment dat ca fiind plat, ceea ce este chiar o aproximatie buna pe distante scurte.. Analog, timpul este in realitate nelinear, fiind o dinamica in forma de spirala, ceea ce poate fi perceput comparand modul cum simteam trecerea timpului acum cateva decenii si cum simtim acum.. Timpul se accelereaza sau, mai precis, perceptia si experienta dinamicii creatiei se accelereaza pentru umanitate.

Cum este posibil ? Sa ne imaginam un vartej in mijlocul oceanului.. Viteza apei spre centru este accelerata fata de viteza apei de la periferie.. Sa ne mai imaginam ca centrul vartejului este un portal dimensional, iar pamantul pluteste pe fluxul apei, apropiindu-se de portal.. ceea ce se intampla acum pe masura ce ne apropiem de Decembrie 2012 si de celelalte portaluri.. Evenimentele sunt accelerate, chiar daca ceasurile noastre sunt inca sincrone cu perceptia asupra miscarii corpurilor ceresti. Aceasta deoarece, masurarea timpului de catre ceasuri este ea isasi bazata pe evenimente care la randul lor se accelereaza..
Dar cum accesam noi diversele configuratii spatiale (evenimente) ? Ce se intampla intre doua scene ? Este oare Universul fizic pulsatoriu, trecand din stare fizica in stare energetica si inapoi cu o frecventa foarte mare ? Cu alte cuvinte, desi noi parem sa experimentam o continuitate, Universul este re-creat de miliarde de ori in ceea ce percepem ca o secunda ? Si atunci, care este oare dinamica spatio-temporala care permite o astfel de re-creatie ? Nu cumva este toroidul rotitor, sau spirala care curge in continuu din interior spre exterior si inapoi in interior, de infinite ori, recreand Holograma Manifesta ? Fiecare suflet interesat poate contempla pentru Sine..
Si asa ne-am putem explica descrierea timpului in unele traditii precum un sarpe care isi mananca coada. Spirala dinamica evolutiva si sfera ce contine dimensiunea se imbina creand dinamica evolutiei in spatiu timp.

Campuri de potential

Dar daca aceste configuratii spatiale / evenimente sunt re-create la fiecare moment, atunci ce guverneaza noua imagine ? Din ceea ce spune stiinta si cunoasterea ezoterica, vorbim despre campuri de potential, configuratii ale Hologramei Cosmice care se manifesta fizic datorita energiei atentiei tuturor participantilor implicati. Dar oare cum se intampla aceasta ?
Sa ne imaginam o poza care multora dintre noi ne este familiara.. Este vorba de extragerile loto care sunt televizate.Vedem un container (o sfera) in care se misca aparent haotic niste bile pe care sunt inscriprionate numerele. Vedem apoi cum din "norul" de bile, una dintre ele cade printr-un fel de palnie si ajunge intr-un tub (tunel) unde se opreste si este citita. Putem face apoi un mic efort de imaginatie asemuind bilele haotice din nor cu potentialele / campul de potential, iar bila care cade prin palnie in tunel cu manifestarea fizica (eveniment) a ceea ce a fost un potential. Cu alte cuvinte, realitatea fizica asa cum o percepem este creata printr-o serializare a unor potentiale simultane.

Secretul

Multi dintre noi am ajuns probabil sa vedem la un moment dat filmul "Secretul".. Dar care este legatura ? Daca una dintre bilele din nor (potentiale) ar deveni mai grea, nu am putea deduce oare ca ar avea sanse mult mai mari sa cada in tunel (manifestare)? Desigur ca da. Dar cum putem face un potential sa devina mai "greu" (probabil) ? Ei bine, precum filmuletul sugereaza oarecum, prin contemplarea sa ca si manifest si trairea ca si cum s-a manifestat deja (credinta). Desigur ca mai sunt si alte dinamici implicate, dar, simplificand foarte mult treburile, prin atentia si modelarea perceptiei noastre, putem crea tot ceea ce ne dorim (si este permis de contextul lumesc multidimensional). Nu suntem niste victime decat daca dorim aceasta. In mod cert sunt unii care ar dori sa credem ca aceasta este conditia umana deoarece le place acest joc. Intrebarea este cati dintre noi doresc sa joace impreuna cu ei jocul victima/agresor/salvator ?

Timpul nelinear si dincolo de timp

La nivel de suflet, vibratia cu care am fost nascuti de Dumnezeu, vedem vietile ca niste filme interactive, cu multiple secvente si ramuri pe o tema generala data. Toate fiind create deja in potential, Sufletul vede fimul colectiv al umanitatii precum un joc pe calculator in retea, cu multi participanti. Atunci cand se logheaza si intra in joc (prin incarnare) proiectand o parte din atentia sufletului acolo, sufletul intra in timp si evolueaza pe o linie temporala (joc colectiv) ce a captat atentia umanitatii, stralucind pe ecranul creatiei manifestate. Bun, dar ce se intampla cu celelalte potentiale ? Ele exista in biblioteca cosmica infinita, Akasha, precum DVD-urile cu jocuri pe care inca nu le joaca nimeni (nu au captat atentia nimanui). Si astfel avem linii temporale care stralucesc (jocuri ce au captat atentia si participarea sufletelor) si linii temporale potentiale (care inca nu au captat atentia).
Dincolo de timp sunt dimensiunile Dumnezeiesti, cand toate jocurile in infinitele lor posibilitati sunt experimentate simultan in Existenta lor, in starea de A Fi. Acolo exista geometria fara forma iar termenul de locatie isi pierde semnificatia. Este mai mult decat cuvintele pot indrazni sa atinga. Dar putem contempla Marele Mister si, o parte din Magie se va transfera constientei noastre in stari de extaz si bucurie.. Din acel moment, vom simti Prezenta Divina insotindu-ne la fiecare pas caci vom sti sa ne ajustam perceptia pentru a vedea ceea ce este pretutindeni si este totul..

Membrane temporale

Din cel mai inalt punct de vedere, nimic nu conteaza si totul conteaza. Cum putem deslusi acest paradox ? Din moment ce nimic nu cont
eaza si totul este Perfect in Creatie, noi ne alegem ceea ce conteaza in functie de experienta pe care dorim sa o avem. Uneori, "o bricheta este doar o bricheta" iar alteori... o bricheta poate intrerupe un eveniment sportiv. In era schimbarilor planetare profunde pe care le traim, din fluxul temporal dominant pana acum cateva decenii s-au desprins inca doua armonici, care preiau in totalitate forta de viata ce va continua aici. Este un mare macaz cosmic unde caile sufletelor diverg spre infinitul evolutiei. Toate legaturile fizice si spirituale care nu respecta divergenta sunt dizolvate in aparent acelasi spatiu, prin manifestarea membranelor temporale. Suflete care sunt pe cai diferite ale macazului cosmic, dar fizic sunt inca aproape vor simti membrana temporala care le indeparteaza din ce in ce mai mult. Senzatia este de nedescris in cuvinte dar poate fi imaginata ca si cum am pipai ceva cu mainile folosind manusi. Este acolo, dar nu mai este atat de aproape simturilor noastre. Sentimente de tristete si melancolie pot fi aduse la suprafata dar se vor duce cu timpul..

Momentul etern de Acum

Multe invataturi spirituale promoveaza "prezenta in moment".. Cu toate ca pare simplu, realitatea e ca nu este suficient sa fii prezent in moment pentru a avea inspiratia Divina directa si conexiunea cu Dumnezeu.. Mai este important sa stii cine esti, unde esti si unde alegi sa ajungi in calatoria in timpul secvential. Cu alte cuvinte, in adevar, momentul prezent s-ar putea considera Momentul Etern de Acum, intersectia intre timpul linear orizontal, secvential si timpul vertical, cel care contine toate potentialele noastre si conecteaza aspectele sufletului nostru pana la Dumnezeu. Intersectia celor doua axe temporale se afla in punctul de constienta a corpului nostru fizic si este un portal catre Dumnezeu, catre inspiratia si calauzirea Divina. Se afla bineinteles atat pe axa orizontala cat si pe cea verticala.. Pe axa orizontala experientele noastre au sfarsit, in vreme ce pe axa verticala traim experienta eternitatii.

Oamenii spirituali care traiesc "in prezent" numai pe axa orizontala sunt prizonierii evenimentelor din viata lor.. Isi urmeaza cu greu drumul, fiind mereu abatuti de intamplari carora le dau o importanta exagerata.. Manifesta uneori simptome precum lipsa de organizare, haosul, incapacitatea de a se sincroniza in timp cu alte persoane, datorii, probleme peste probleme care genereaza excese emotionale, tendinta constienta sau subconstienta de a plasa problemele lor celorlalti din jur deoarece... ei nu au timp..

Cei care traiesc in timpul vertical dar nu si in cel orizontal dau semne de lipsa de impamantare si greutate in relationarea cu cei din jur. Rareori au simt practic si creeaza la randul lor multe probleme..

Este imposibil sa nu fii simultan in timpul linear si nelinear, pe axa orizontala si pe cea verticala a timpului. Cu toate acestea, atentia ta poate fi captata de trecut sau de viitor. Trecutul si viitorul exista numai pe axa orizontala a timpului. Cei mai mult oameni isi petrec atentia in majoritatea timpului in trecut sau in viitor.

Cum putem fi insa in ambele axe, la intersectia lor, in momentuil prezent ce include toate potentialele ? Deoarece traim intr-o lume care ignora in majoritate axa verticala a timpului, este necesar sa avem un minim de planificare si strategie in actiunile noastre (care includ interactiunea cu cei din jur), lasand apoi Fluxul Divin sa ne poarte.. Cu alte cuvinte, cand avem o actiune (mai deosebita) de realizat, este bine sa calatorim mental pe traseul actiunii, sa exploram potentialelel si sa avem un contur elementar al modului in care am prefera sa se petreaca actiunea. Un pic de strategie si planificare. Apoi, cand intram pe fluxul actiunii, eul lumesc fiind calmat si relaxat in Prezent deoarece a parcurs mental actiunea, Eul Divin se poate manifesta si conduce actiunea intr-un mod inspirat Divin.

Cele mai profunde inspiratii Divine le primim atunci cand suntem in Moment, cu micul eu lumesc relaxat deoarece a previzualizat axa orizontala a timpului, ceea ce deschide portalul Eului Divin de pe axa verticala a timpului sa se manifeste in corpul fizic. Parcurgerea mentala si realizarea fizica a actiunii se afla pe timpul orizontal, iar observarea a ceea ce are loc in timpul realizarii actiunii, cand inspiratia Divina curge in timpul orizontal, are loc pe axa verticala, cea care da nelinearitatea sau curbura timpului. Observarea constienta de Sine si Univers este cea care ne tine in Prezentul Etern al intersectiei celor doua axe temporale.

Putem explora chiar si un model spatiu timp cu trei axe temporale, dar vom lasa aceasta pentru alta ocazie.

Amintiri alternative


Cand sufletul isi proiecteaza energia intr-un univers spatiu timp, intrand in jocul de retea al Cosmosului impreuna cu alte suflete, atentia l
ui este focalizata in general pe o linie temporala. Cu toate acestea, toate liniile temporale alternative cuprind
aspecte ale sufletului respectiv. Cand vibratia si constienta fragmentului de suflet din linia temporala dominanta creste peste un anumit nivel, reconectandu-se cu Eul Divin, cu Sufletul parinte, el are acces si la experientele aspectelor sale din liniile temporale alternative, ceea ce poate aduce confuzie la inceput. Apar in vise si in meditatie amintiri ale unor locuri si fiinte familiare, care par sa se petreaca in aceeasi era tehnologica, dar nu sunt din aceasta viata.. Exista suflete care au atentia indreptata catre mai multe linii temporale simultan, Calatori in Timp.. Ei sunt printre noi acum si au tot fost de-a lungul istoriei umanitatii.

Miracolele

Miracolele sunt in esenta acele dinamici ce genereaza evenimente ce nu se supun legitatilor fizice, asa cum le cunoastem noi acum. Miracolele vin de dincolo de timp iar calea deschiderii portalurilor catre ele o reprezinta dizolvarea iluziilor pe care le-am cultivat ca civilizatie de eoni de timp. Iluziile ca si distorsiuni de perceptie si interpretare, generate de identificarea sufletului cu lumea fizica in care traieste, ceea ce a generat identificarea cu entropia si moartea. In plus, este necesara dizolvarea tuturor atasamentelor si investitiilor emotionale in aceasta lume fizica.. Si, ca totul sa functioneze, Iubirea Neconditionata trebuie sa radieze din inimile noastre eliberate de bagajele grele pe care le-am adunat in timp.


Aceasta deoarece, toate Sufletele s-au nascut din Iubire Divina, in Perfectiune Divina.. Iata comoara ce se afla in noi, uitata intr-un ungher al inimii. Lumina lui Dumnezeu vine de dincolo de timp pentru a lumina ceea ce am ascuns adanc in suflet, speriati de ce am putea descoperi acolo.. Va aduceti aminte ?

SURSA
http://maya_ra.ablog.ro/2011-06-15/explorand-timpul.html

miercuri, 15 iunie 2011

NASA anunţă un dezastru: Fiţi pregătiţi pentru o eventuală catastrofă

Pământeni, vi se pregăteşte ceva! Un mesaj alarmist, postat pe site-ul NASA, a devenit pentru mulţi semnalul că lumea se apropie de o catastrofă. Administratorul Agenţiei Aerospaţiale le-a cerut angajaţilor să-şi pregătească familiile pentru un dezastru natural. De-aici, până la cuvântul apocalipsă, nu a mai fost decât un pas.
"Gândiţi-vă la dezastrele naturale care s-ar putea produce în zonele voastre. Gândiţi-vă la atacuri, precum cel de la 11 septembrie 2001"
Ordinul şefului de la NASA e pe cât de limpede, pe atât de înspăimântător.
"Puneţi la punct un plan de pregătire a familiei în casă. Pregătiţi o trusă de salvare!"
Înregistrarea video a fost postată pe site-ul NASA, iar angajaţii ar fi fost înştiinţaţi prin e-mail de existenţa ei. Un alt filmuleţ le explică angajaţilor ce trebuie să facă.

"Acasă, să aveţi rezerve pentru 7 zile de apă îmbuteliată, mâncare uşor de preparat şi alte lucruri esenţiale ce pot fi folosite în timpul unor întreruperi prelungite a utilităţilor şi serviciilor."
Cei de la NASA au explicat că au luat această decizie după ce, luna trecută, un exerciţiu la scară naţională a arătat că Agenţia nu e pregătită pentru dezastre. Pe internet însă, mulţi îmbrăţişează teoria că NASA ascunde venirea unei catastrofe, chiar pe 1 august. Un cutremur devastator s-ar produce atunci.
"Maşina dumneavoastră trebuie să aibă în permanenţă combustibil minimum jumătate din rezervor. Trusa de urgenţă portabilă trebuie să conţină pături, jucării pentru copil, multă apă îmbuteliată şi hrană rece"
Alţii vorbesc despre un dezastru la 29 septembrie, când o aliniere a planetelor ar putea produce un cataclism. Mai rămâne şi varianta ca un asteroid cu diametrul de 500 de metri să lovească pământul, la 8 noiembrie. Vizionarii apocalipsei cred astfel că mesajul intern de la NASA e şi pentru ei un semn că trebuie să fie pregătiţi.

"Dacă eşti aici, la NASA, acasă sau pe drum, fă-ţi rezerve pentru situaţii de urgenţă!"
sursa
http://www.antena3.ro/stiinta/nasa-anunta-un-dezastru-natural-puneti-la-punct-un-plan-de-pregatire-a-familiei-in-casa-128147.html

Pamantul va fi luminat de doi sori din 2012Pamantul ar putea fi incalzit de inca un soare, incepand cu anul 2012. Cel putin pentru o perioada de timp. Asta au descoperit astronomii de la Universitatea Queensland.
Betelgeuse, una dintre cele mai stralucitoare stele de pe cer, isi pierde din masa, indicand faptul ca va disparea si se va transforma intr-o super-nova in orice moment.

Atunci cand acest lucru se va intampla, cel putin pentru cateva saptamani, pe cer vom putea vedea doi sori.

Acest scenariu, demn de filmele SF, s-ar putea intampla in jurul anului 2012. Explozia acestei stele ar putea duce la formarea unei alteia gigant sau a unei gauri negre la o distanta de 1300 de ani lumina fata de Pamant.

Cei care vaneaza Apocalipsa trebuie sa manifeste o atentie sporita. Daca Betelgeuse va deveni o stea cazatoare, pamantul va fi presarat cu miliarde de particule din corpul celest, care insa nu vor fi daunatoare, spun cercetatorii.

Specialistii ne linistesc si spun ca temperatura nu va fi influentata in niciun fel de aparitia celui de-al doilea "soare".

Sursa foto: Huffington Post
http://stirileprotv.ro/stiri/international/pamantul-va-fi-incalzit-de-doi-sori-din-2012-cum-va-evolua-temperatura.html

luni, 13 iunie 2011

APOCALIPSA LUI IOAN - fragmente

Pentru un om aşa cum a fost autorul Evangheliei lui Ioan tot ce ştia, tot ce putea afla prin puterea lui de clarvedere îl îndreptăţea să cunoască şi să înţeleagă cel mai mare eveniment din evoluţia Pământului. Despre tot ce el a putut să dobândească prin viziunea spirituală pe care a avut-o a spus: Tot ce ştiu trebuie să ducă la înţelegerea lui Christos şi a faptelor lui. A fost în intenţia autorului Apocalipsei ca toate cunoştinţele pe care i le da ştiinţa ocultă să le folosească pentru a explica evenimentul de pe Golgota. Tot ce a putut afla din această ştiinţă ocultă a fost pentru el doar cu scopul ca această înţelepciune să o pună în slujba unei profunde înţelegeri a acestui eveniment, pe care l-a prezentat în faţa sufletelor noastre într-un mod atât de grandios. Iar noi trebuie să înţelegem ce importanţă are acest eveniment pentru noi.
Pământul nu este, fizic vorbind, decât un corp fizic şi că din el mai face parte şi un corp eteric şi chiar un corp astral, ca la orice fiinţă umană. Pământul are deci toate aceste trei corpuri.
Îl puteţi vedea înconjurat de o „aură“ şi veţi putea urmări de-a lungul mileniilor evoluţia acestei „aure“ terestre. Pământul va apărea înconjurat de tot felul de culori, la mijloc nucleul fizic şi de jur împrejur aura cu forme şi culori diferite scăldându-se în atmosfera spirituală a acestuia. Formele şi culorile sunt într-o permanentă agitaţie şi mişcare, modificându-se în decursul mileniilor. Dar vine un moment, un moment de o covârşitoare importanţă, când aura în întregime ia o altă formă şi alte culori. Pământul, văzut din exterior, apare într-o lumină nouă. Evenimentul s-a petrecut cu o rapiditate atât de mare, încât îţi spui: Din clipa aceasta, Pământul a trecut printr-o transformare fundamentală, aura terestră a fost complet modificată. Care este acel moment? Este chiar clipa când pe Golgota sângele a curs din rănile Mântuitorului, este un moment de cea mai mare însemnătate, cel mai important din toată evoluţia Pământului. Momentul când sângele a curs din rănile Mântuitorului este acelaşi când aura Pământului a luat o formă nouă. Atunci intervine o forţă complet nouă care dă evolutiei terestre impulsul cel mai puternic; tot ce am urmărit că se petrecuse până atunci nu a fost decât o pregătire.
Pentru un chimist, sângele care a curs pe Golgota este la fel cu oricare alt sânge uman. În realitate, este cu totul altceva. Evenimentul de pe Golgota a făcut ca sângele fizic să se răspândească şi spiritul care s-a degajat din el a impregnat aura Pământului cu impulsuri şi forţe noi deosebit de importante pentru evoluţia viitoare a omenirii. Acest spirit iradiază impulsuri care transformă Pământul, iar această iradiere străbate şi pe om. Numai o mică parte din ceea ce s-a inoculat atunci Pământului s-a realizat până în prezent. Oamenii vor înţelege abia de acum înainte din ce în ce mai bine ce a devenit Pământul graţie acelui moment de pe Golgota şi ce poate deveni omul în conştienţa de sine pe care a cucerit-o încă din perioada Atlantidei.
Ne întrebăm ce a dobândit omul pe Golgota. Două lucruri: conştienţa eului şi facultatea de a percepe lumea exterioară. În schimb, lumea spirituală deschisă altădată pentru el acum s-a închis. Oamenii din trecut vedeau cu adevărat fiinţele despre care ulterior au vorbit miturile şi legendele: Wotan, Mercur, Jupiter, Zeus. Noaptea, el vedea aceste entităţi, era printre ele. Dar acum, prin cele două achiziţii, poarta care ducea spre aceste entităţi spirituale s-a închis. În schimb, omul a cucerit lumea exterioară, care era în jurul lui. Spiritele şi tot ceea ce putea vedea altădată noaptea au dispărut din faţa vederii lui. Înainte, el vedea divinitatea, atunci când noaptea îşi părăsea cochilia de melc a corpului fizic; acum, pentru a o mai putea percepe, trebuia să o vadă fiind în corp, dacă îi apărea în faţă. Şi aceasta nu însemna nimic altceva decât necesitatea pentru om de a admite existenţa acestei divinităţi sub formă corporală, deoarece conştienţa umană era acum orientată spre percepţia fizică. Aceasta a creat necesitatea ca Fiinta divină să îmbrace ea însăsi o formă corporală şi să apară o singură dată în cursul evoluţiei terestre într-un corp omenese. Trebuia să apară aşa pentru că omul progresase până la această formă de percepţie şi divinitatea trebuia să se facă accesibilă aeestei percepţii, pentru ca omul să o poată cuprinde. Toate fenomenele care s-au produs de la început, în toate stadiile de evoluţie, trebuie să-şi aibă încoronarea prin acest eveniment central al întregii evoluţii terestre, eveniment care îşi va proiecta lumina asupra întregului viitor. Acest viitor se revelează în Apocalipsă, în acel eveniment care pe plan fizic se arăta prin picăturile de sânge care au curs pe Pământ, dar spiritual, prin clarvedere, apare ca ceva ce se înalţă şi transformă aura Pământului. Forţa care s-a deversat atunci s-a unit cu Pământul până în Ziua de Apoi. O dată cu această forţă, ceva cu totul nou s-a unit cu sufletul şi cu Spiritul Pământului. Ceea ce este şi numim principiul lui Christos s-a unit în acel moment, pe Golgota, cu sufletul şi Spiritul Pământului şi acesta a devenit corpul principiului lui Christos. De aceea sunt atât de adevărate, chiar în litera lor, aceste cuvinte: „Cine mănâncă pâinea mea mă calcă în picioare“*. Când omul mănâncă pâinea produsă de Pământ, el mănâncă însuşi corpul Pământului, iar acesta este corpul Spiritului Pământului care, ca Spirit al lui Christos, prin evenimentul de pe Golgota s-a unit cu Pământul. Omul merge pe acest corp al Pământului, îl calcă în picioare. Toate acestea trebuie să le luăm chiar în litera lor pentru a avea posibilitatea să înţelegem acest text în adevărul său.

* Evanghelia lui loan, cap. i 3, v. 18. Versiunea românească, traducerea Nicodim: „... dar plinească-se Scriptura, care zice: cel ce mănâncă pâne cu Mine, şi-a ridicat călcâiul asupra Mea“. Versiunea germană, traducerea Luther: „Scriptura trebuie să se împlinească: Cel ce mănâncă pâinea mea, acela mă calcă în picioare“ (N.'T.).

sursa
http://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA104/GA104_CF6.html

vineri, 10 iunie 2011

2010/2011/2012 TRINITY TRIAD - METATRON CHANNELLING Archangel Metatron Channel

"In urmatorii doi ani, dragostea pentru putere va fi treptat inlocuita de Puterea Dragostei. Va lua ceva timp dar nu va indoiti pentru ca déjà a inceput. Incepe initial in interiorul inimilor voastre si, dragilor, se intampla chiar acum.".
Archangel Metatron

"2011- Centrul Trinitatii
Archangel Metatron via James Tyberonn:

Salutari Maestrilor, sunt Metatron Lord al Luminii, si va salut pe fiecare dintre voi, individual, cu dragoste, intr-un vector al spatiului fara timp. Va imbratisez Acum pe toti cei ce cititi aceste cuvinte si va invalui in Energia Iubirii Neconditionate.

Dragi Oameni, in luna iunie 2011 va incepe o perioda de 30 de zile care aduce incheieri semnificative ale schimbarilor si transformarilor Pamantului si ale omenirii. Aceasta perioada incheie multe dintre miscarile care au inceput, cu adevarat, cu cateva luni in urma. Eliberarea acestor scenarii ale „vechii energii”, ale situatiilor si relatiilor care nu mai rezoneaza cu Noul Pamant, se va petrece atat la nivel macro cat si micro, atat pe plan global cat si pe plan individual. Va spunem ca miscarile in masa din nordul Africii si cele legate de guvernele din Orientul Mijlociu fac parte din acest „vant al schimbarii”. Veti descoperi ca, pe plan individual vor aparea din ce in ce mai des „pauze” in relatii si ca veti rupe legaturi – unele temporar, altele permanent – cu cei care poarta energii ce sunt incompatibile cu ale voastre. Aceasta actiune va fi amplificata de catre energiile Solstitiului din 21 iunie. Eclipsele reprezinta o perioada de analiza interioara, de vindecare si restructurare. O perioada de actiune pentru reglajele fine, legate de atentia acordata sinelui. Astfel, fiecare moment al acestei perioade este un dar care va permite accelerarea procesului. In primul rand, este vorba despre lucrul cu Sinele, iar eliminarea electricitatii statice va va dezvolta capacitatea de a utiliza cat mai bine acest flux important, al „vantului schimbarii”. Confruntandu-va cu unele incercari unice, aduse de aceasta miscare aveti posibilitatea ca, in final, sa castigati si sa evoluati. Dar faceti-o cu iubire. Iubirea este cheia unica. Iubirea cere putere si impecabilitatea ce vine din exprimarea sinelui adevarat. Acum este momentul! Profitati de fiecare zi !

Este atat de important ca fiecare dintre voi sa inteleaga si sa realizeze deplin, cat este de de important fiecare moment pe care il traiti in aceste energii accelerate pentru Cosmos, pentru Noul Pamant si pentru voi. Exista intr-adevar o noua energie pe planeta – si aceasta energie cauta sa va activeze si mai mult constiinta si coeficientul de lumina. Si, Iubitilor, capacitatea voastra de a purta mai multa Lumina, va sporeste capacitatea de a exprima iubirea. Acea Iubire incepe nu numai prin acceptarea, ci prin iubirea adevarata a Sinelui Divin. Incepeti sa intelegeti cat de frumosi sunteti cu adevarat si Iubiti Oamenii – asta este foarte important, in aceste vremuri ale Inaltarii. Cu totii purtati in voi puterea lui Dumnezeu si va cerem sa-i permiteti acestei recunoasteri, acestei acceptari reinnoite de sine, acestei IUBIRI imaculate, sa se reverse asupra voastra. Este dreptul vostru stabilit din nastere si e minunat. Voi redescoperiti acest extaz al Iubirii Imaculate, prin intermediul meditatiilor, deoarece, odata cu noua energie, se petrece o expansiune tranzitionala. Va deschideti acum spre perceperea clara a importantei vietilor voastre – nu numai pentru Pamant, ci si pentru intregul Cosmos. O da, lucrul asta este atat de adevarat! Au existat intotdeauna oameni care s-au indoit, negativistii care au spus ca Inaltarea nu se va intampla niciodata, ca omenirea nu va putea sa treaca niciodata de aceasta sacra absolvire catre constiinta superioara. Dar voi ati reusit asta; Inaltarea este acum o certitudine absoluta. Se manifesta! Se desfasoara cu adevarat, de doua decenii încoace si majoritatea dintre voi nu isi recunoaste meritul, in faptul ca voi ati condus-o catre realitate. Multi dintre voi inca nu inteleg ca lucrarea pe care ati facut-o de ambele parti ale voalului, in ultimii 25 de ani, a schimbat Pamantul pe care v-ati nascut, conducandu-l catre o frecventa si o paradigma complet diferite. Voi sunteti raspunzatori pentru asta si omenirea nu intelege inca ce ati facut sau cat de mult vi se datoreaza din aceasta realizare. Maestrilor, lucrarea voastra este adevaratul motiv pentru care multi dintre voi citesc acum aceste cuvinte, transmise dintr-o alta dimensiune.

Asadar, acordati-mi onoarea de a va vorbi despre luna urmatoare si despre restul anului 2011. Asta, pentru ca ati devenit mult mai puternici decat va dati seama. Ati facut un salt cuantic… si, indiferent cate zile au mai ramas din anul 2011, ceea ce va asteapta este cu adevarat un an de salt! Este anul Saltului Cuantic !

Echinoctii si solstitii, in 2011

Acestea reprezinta, de fapt, catalizatorii si declansatorii Inaltarii. Aceste zile foarte puternice ar trebui folosite pentru rugaciuni de grup, pentru vindecare, eliberare si incheiere, pentru meditatie si autoanaliza profunda. Solstitiile si echinoctiile ramase din urmatorii doi ani sunt complexe si inflacarate de multiple insertii holografice – atat pentru Inaltarea omenirii, cat si a planetei. Va asiguram ca aceste evenimente astronomice sunt infinit mai puternice decat echinoctiile si soltitiile din mileniile trecute. Adunati aceste zile – si puterea Constiintei de Grup va inflori exponential. In plus, 2011 va avea o combinatie extrem de rara de eclipse codificate complex. in 2011 sunt in total 6 eclipse si 3 dintre ele vor avea loc in cele 30 de zile dintre 1 iunie si 1 iulie. Aceasta perioada va fi accentuata de solstitiul din iunie.

„Triada Eclipselor” de la jumatatea anului. Puternica Triada a eclipselor de la jumatatea anului va avea loc astfel:

(1) 1 iunie (2) 15 iunie (3) 1 iulie

Cele trei eclipse au loc exact la 15 zile diferenta. Este vorba despre doua eclipse partiale de soare care incadreaza o eclipsa totala de luna. Aproape ca nu ai timp sa-ti tragi sufletul , asa ca fiti gata pentru o calatorie in forta. Toate acestea sunt accentuate de solstitiul extrem de puternic, din 21 iunie. Chiar daca cele doua eclipse „exterioare” ale Triadei sunt eclipse de soare partiale, sa nu credeti ca energiile lor sunt diminuate de faptul ca nu sunt eclipse totale. Energia tuturor celor 3 va fi extrem de puternica si va fi resimtita la intreaga putere, indiferent daca ele sunt vizibile sau nu, din locul in care va aflati pe planeta. Energia va inconjura globul si il va afecta pe fiecare dintre voi. Prima eclipsa de luna, din 1 iunie, constituie inceputul si energia combinata a celor trei evenimente si va alcatui un camp care se extinde din punct de vedere energetic, pe o perioada care cuprinde trei zile inainte si trei zile dupa incheirea eclipsei.

Energiile

Tiparul energetic al Triadei se refera la eliberare, vindecare si reconstructie.

1 iunie :

Eliberare si curatare, eliberarea vechilor tipare energetice. Tiparele pot fi inradacinate, chiar ascunse.

15 iunie :

Vindecarea prin acceptare sau Confruntarea Incercarii si actiunea in aliniere cu SINELE adevarat.

1 iulie:

Putere si Completarea „noului eu”. Nu numai prin vizualizarea calitatilor si evenimentelor pe care doriti sa le creati, ci si prin trecerea directa la actiunile necesare pentru materializarea acestora.

Solstitiul de vara (sau de iarna, dincolo de Ecuator) constituie amplificarea fluxului energetic al tuturor acestor evenimente. In 2011 acest solstitiu adauga o energie unica, ce atrage dupa sine un portal catre 11.11.11.

Portalul catre 11-11-11

Acumularea de energie si sustinerea datorata solstitiului se extind cu 14 zile inainte si 14 zile dupa evenimentul din 21 iunie.

Aceasta este una dintre energiile cele mai generoase ale anului 2011 si constituie portalul catre accelerarea Cristalina, din 11.11.11
Prin urmare, voi toti cei aflati pe plan terestru va gasiti acum in cadul uni camp de imersiune al unei energii cristaline incredibile. Ca rezultat, corpurile voastre aurice devin, prin inductie, energie extrema, aflata in miscare. Este energia manifestata ca dorinta exprimata si, astfel lucrarea voastra atrage dupa sine o frecventa noua, chiar mai fina.

Imaginati-va ca daca veti lua vitamine pentru corpul fizic, acestea trebuie sa fie unele care sa fie absobite de corp, pentru a genera stare de bine si sanatate mai buna. Acelasi lucru este valabil pentru Tranzitia Cristalina, frecventele si energiile acesteia reprezinta intr-adevar vitamine de expansiune a Luminii, pentru corpul de Lumina.

Rezonanta cristalina va inconjoara astfel incat va permite sa absorbiti in campul vostru energetic, simetriile sale pure, transferandu-le, transformandu-le si amplificandu-le in munca voastra, in dorintele voastre, in implinirea voastra si in toate caile care ating Pamantul si omenirea.

Portalul Datei Triple

Portalul Datei Triple din 11 noiembrie 2011, va fi cea mai puternica zi a anului. Mase de oameni vor forma o retea umana, care se va lega la Energia Cosmica ce se acumuleaza in ultimele etape ale activarii Retelei de Cristal 144 (deoarece are 144 de fatete. Vom reveni cu alte articole. Nota Editurii). Pe 11.11.11 Cristalele Atlante Conducatoare vor activa mai departe trezirea initiala a Comunicatiei Multidimensionale Cristal, din Vortexul Cristal.

Trezirea va recoda secvential, cele 12 Discuri Solare de Aur din jurul planetei.

Aceste discuri sunt activate sub forma a douasprezece spirale. Ele emit o energie Divina a campului zero, a iubirii pure si neconditionate si un cod de Lumina, care poate exista doar in dimensiunile a cincea si mai sus.

Pe 11.11.11 Discul Solar si Vortexul Cristal se vor activa sub Muntele Pinnacle din Arkansas si asta va completa energia Vortexului Arkansas si va crea reteaua noilor coduri ADN, pe intreaga planeta.

Discurile Solare de Aur reprezinta ADN, tiparul pentru campul cristalin unificat in Tranzitia Cristalina a planetei. Intr-adevar, ele sunt reprogramate de si in cadrul Retelei Cristaline 144!

Discurile Solare de Aur vor emite o spirala cu 12 spire, ale carei energii spiralate vor servi drept prototip al ADN ului, pentru aspectul cristalin prin intermediul retelei 144.

Intr-adevar, ele corespund capacitatii Pamantului de a se regenera si se a se reforma singur, devenind ca aspect, modelul pentru ADN sau tiparul pentru Noul Pamant. Ele sunt spirale energetice. De fapt sunt mai mult spirale decat discuri, dar sunt vazute ca niste discuri.

Acum, cand Inaltarea voastra se incheie, veti avea mai mult acces la aspectele voastre multi-dimensionale. De fapt, pentru unii dintre voi, Inaltarea a avut deja loc in mare parte, in termeni multidimensionali. Intelegeti?

Acum Pamantul si Omenirea vor avea nevoie de Tranzitia Cristalina, pentru a-si dezvolta energia. Asadar, voi sunteti cei care o atrageti. Va va ajuta in multe scopuri – poate mai multe decat va puteti imagina.

Va schimba modul in care corpul omenesc primeste lumina soarelui. Va va asista in transformarea luminoasa translucida, a corpului fizic uman. Va decalnsa tranzitia corpului uman de la cel bazat pe carbon, la cel bazat pe siliciu. Va modifica necesitatile nutritionale al fizicului uman. Va proteja magnetosfera Pamantului, prin devierea meteoritilor si a cometelor, va micsora efectele razelor gamma din atmosfera Pamantului. Va iesi la iveala printr-un efort natural si stiintific, constituind rezultatul natural al retelei cristaline 144 complete.

Eclipsele din 2011

Dragi Maestri, combinatia 4:2 dintre eclipsele de soare si de luna intr-un singur an, in 2011, este destul de rara. asa ca este vorba despre un plan Divin aflat in desfasurare. Va spunem ca Eclipsele reprezinta ocazii de energizare a schimbarii.

Dragilor, eclipsele din 2011 reprezinta ocazia voastra de a intreprinde orice schimbari pe care le considerati necesare, in cursul vietii voastre individuale si colective. Acestea pot fi abordate cel mai bine prin sincronizarea lor prin intermediul contemplatiei si trecerii in revista, care sunt posibile cu ocazia echinoctiilor si solstitiilor.

Ordinea perfecta

Unii dintre voi spuneti si simtiti ca „Totul se rezolva asa cum trebuie, totul este intr-o ordine perfecta.” Dar, Maestrilor, acest concept este intr-un fel un paradox si, asemenea unei carti de joc, este cu capul in jos, de oriunde l-ati privi. Intelegeti?

Dintr-o perspectiva superioara, totul este intr-o ordine perfecta – dar din perspectiva omenirii aflate in dualitate, nu este! Daca nu ar fi nevoie de lectii, atunci nu ar mai fi nevoie de ceea ce numiti reincarnare.

Trebuie numai sa priviti in jur, pentru a intelege ca acest calvar al omenirii pe Pamant este departe de a fi perfect. Intr-adevar, nu va functiona perfect, pana cand nu veti face voi asta !

Aceasta se aplica atat la nivel micro, cat si la nivel macro. Este mult de gestionat si multe de revizuit. Toate se vor intampla, Maestrilor, la timpul lor.

Incheiere

Dragi Oameni, in incheiere doresc sa exprim, fara echivoc, faptul ca eu si Taramul Angelic avem un rol special in a va sprijini – mult mai mult decat puteti intelege. Asta, pentru ca si voi sunteti Dumnezei creatori, scantei ale Divinului, care devin flacari violete ale Toate cate sunt.

Va iubim pe fiecare dintre voi, pe toti si, dincolo de voaluri, voi sunteti parte din noi.

Rotim o spirala de Lumina, cu onoare si apreciere pentru voi si va transmitem aceasta energie, fiecaruia dintre voi, in momentul „ACUM”, in care cititi aceste cuvinte. O puteti simti, deschideti-va inima sa primiti ceea ce va trimitem in iubire.

Va onoram sincer, acum cand treceti in ultimii doi ani ai Inaltarii Cristaline a Pamantului. Va spunem ca Inaltarea Pamantului este cea care va determina miscarea masei critice a Inaltarii oamenilor, in doua sau trei secole. Totul va fi liber consimtit si ales. Cu timpul, nu va mai exista razboi mondial sau foamete in masa.

Stiti ca, pe 21 decembrie 2012, Pamantul se Inalta si astfel este posibila Inaltarea omenirii .

Dar nu va asteptati ca Pamantul in 3D, pe care il vedeti in jurul vostru, sa urmeze instantaneu. Asta se va petrece pe parcursul a trei secole – numai ca energia extinsa a Transformarii Cristaline, pe care voi o numiti Inaltare, va permite tranzitia omenirii… pe rand, inima cu inima.

In urmatorii doi ani, iubirea de putere va incepe sa fie inlocuita de puterea iubirii. Nu va indoiti de asta, pentru ca deja a inceput. Aceasta transformare are loc inima cu inima, in interiorul fiecaruia dintre voi. Astfel ca trebuie sa FITI schimbarea pe care vreti sa o vedeti!

Acum voi creati un viitor al Inaltarii … si va spunem ca aceasta perioada de trei secole trece cat ati clipi. Va salutam. Sunteti pe calea cea buna!

In faţa voastra de afla o trezire si o incheiere incredibile. 2011 este un timp pentru revizuire omnipotenta, eliberare, recalibrare si restructurare. Este cu adevarat un timp al accelerarii, amplificarii si sarbatorii. Fiecare dintre voi a avut o contributie – si veti parasi planeta cu mai multa lumina decat atunci cand ati intrat. Ati facut-o cum ati vrut. In Iubire. Va invit sa simtiti bucuria, pentru ca ati castigat-o!

Sunt Metatron si va impartasesc aceste Adevaruri. Sunteti Preaiubiti! Si asa este….

sursa

http://www.earth-keeper.com/romanian53.htm

marți, 7 iunie 2011

"Asistam la sfarsitul unei lumi si, poate, la nasterea uneia noi" - Ervin Laszlo

"Sfarsitul timpurilor" in viziunea unor savanti - Ervin Laszlo, Stanislav Grof si Peter Russell, in dialog cu Horia Turcanu

Stiinta contemporana acrediteaza profetiile legate de sfarsitul lumii. Nu va fi, insa, un final de existenta, ci o uriasa schimbare de constiinta. Anul 2012, un punct critic al istoriei . ...
Ervin Laszlo
"Asistam la sfarsitul unei lumi si, poate, la nasterea uneia noi"

Ervin Laszlo este filosof si scriitor. Fost profesor de filosofie, stiinta sistemelor si futurologie la universitati celebre din SUA, Europa si Orientul Indepartat. A scris vreo 70 de carti al caror subiect este faptul ca traim intr-un univers in care suntem interconectati intre noi si conectati miraculos la toate elementele realitatii. A fost de doua ori nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace. Este fondatorul Consiliului Inteleptilor Lumii, care reuneste cei mai faimosi oameni de stiinta ai planetei, fondatorul Clubului de la Budapesta si al Grupului de Cercetare Generala a Evolutiei, membru al unei liste lungi de institutii academice si universitare din intreaga lume. Traieste in Toscana, pe un deal, intr-un sat minuscul, intr-o casa care, acum vreo 200 de ani, era o capela manastireasca. Parintii lui erau din Transilvania. De la Cluj.

- Vorbiti despre o lume a carei schimbare este iminenta sau va disparea. Ce inseamna acest lucru?
- Inseamna ca ne indreptam catre cea mai mare transformare din istoria omenirii. Si daca vrem sa nu disparem, sa continuam sa existam pe aceasta planeta si sa ne dezvoltam, trebuie sa reanalizam notiunile de univers, fiinta umana, progres si dezvoltare. E tarziu, dar trebuie sa aflam cine suntem. Lumea pe care am construit-o, ca reflexie a felului in care vedem noi universul si pe noi insine, nu se mai poate sustine in nici un fel. Trebuie reformat totul, lumea business-ului bazata pe exploatarea nebuneasca a resurselor si pe supra-productie, politicile industriale care conduc la dezastru ecologic, la incalzirea globala si la cresterea periculoasa a nivelului oceanului planetar. Politicile economice internationale care au fragmentat lumea in prea saraci si prea bogati, care au condus la mase imense de emigranti care fug de foame si de epidemii. Politicile militare care consuma resurse inimaginabile in folosul unor structuri financiare. Lumea se afla in pragul unui colaps economic, social si politic care genereaza haos si violenta. Este o lume pe care noi am creat-o si care acum se prabuseste.
- Ce legatura au prognozele stiintifice cu profetiile despre anul 2012?
- Exista mai multe surse esoterice ale unor profetii despre "sfarsitul timpului", dar cea mai interesanta si cea mai precisa este calendarul Maya alcatuit de preoti-astronomi in secolul 15 si a carui reprezentare sapata in piatra este arhicunoscuta. Acest calendar acopera intervale uriase de timp calculate cu o precizie care ii uluieste pe astronomii contemporani. Sfarsitul "celei de-a Patra Lumi" a fost calculat de mayasi la data de 21 decembrie 2012, iar in fapt, tinand cont de ajustarile intre calendare, ar fi vorba despre 28 octombrie 2011. Acest lucru nu inseamna neaparat un sfarsit, ci mai curand o transformare fundamentala a lumii in care traim. O transformare care a inceput deja. Oameni foarte avizati afirma ca avem de-a face cu o renastere a umanitatii pe un nou nivel spiritual, asta daca cumva planeta nu va fi prea distrusa pana atunci. Aceasta data coincide cu profetiile mistice ale mai multor sisteme spirituale, cum ar fi cel al indienilor Hopi, cel Vedic, islamic sau Kabala evreiasca. In esenta, este vorba despre incheierea unui an galactic de aproape 26 de mii de ani si inceputul unuia nou. Filosoful mistic Terence McKenna a elaborat matematic modelul unei asa-numite "unde a timpului" si a aratat care au fost timpuri din istoria planetei in care aceasta unda a determinat innoiri fundamentale si schimbari dinamice enorme. Este interesant ca o perioada de mari schimbari in aceasta curba a timpului s-a petrecut in perioada Revolutiei Neolitice (15.000 i.Hr.), atunci cand s-au nascut agricultura si primele asezari umane, urmatoarea a fost in jurul anului 500 i.Hr., timpul marilor figuri mistice ale istoriei ca Lao-Tzu, Platon, Zoroastru, Budha si altii. Intuiti deja ca aceasta curba confirma evenimente care se petrec deja in lume si culmineaza din nou cu decembrie 2012. Interesante sunt si confirmarile din astronomie, care indica pentru 2012 mari perturbari ale activitatii solare. Daca magnitudinea lor va fi confirmata de realitate, atunci sistemele energetice terestre vor inregistra pagube de miliarde de dolari, iar refacerea sistemelor va dura intre 5 si 10 ani. La sfarsitul anului 2008 NASA anunta descoperirea unei gauri in campul magnetic al pamantului de zece ori mai mare decat cea estimata, ceea ce confirma calculele despre schimbarea polaritatii magnetice a planetei in jurul aceleiasi date a anului 2012. Nici o profetie nu este infailibila si nici o predictie stiintifica, dar aici avem de-a face cu date care sunt semnificative in context. Daca luam in considerare si tendintele actuale din societate, politica, economie etc., atunci trebuie sa consideram sfarsitul lui 2012 cel putin drept un punct critic in istoria umanitatii.
- Vorbiti despre o schimbare fundamentala la nivelul constiintei. Ce fel de Constiinta ar fi aceea care sa schimbe lumea? Si cum ar putea fi lumea noua?
- Mistici, filosofi, lideri spirituali si sociologi au dat raspunsuri interesante la aceasta intrebare: ce fel de constiinta ar fi urmatorul stadiu al umanitatii? Cred ca un raspuns sugestiv il ofera misticul american Richard Bucke care vorbeste despre o constiinta cosmica, depasind ceea ce numim in zilele noastre "constiinta de sine". In esenta, in zilele noastre stiinta re-descopera cu mijloacele ei ceea ce misticii si vizionarii au stiut dintotdeauna despre Univers, si anume faptul ca Universul este viu, constient si ca ceea ce suntem noi cu adevarat este mult mai mult decat a crezut stiinta de viziune mecanicista. Noi nu suntem fiinte separate unele de altele, ci comunicam intre noi si cu intregul Univers pe niveluri infinit de complexe, pe care abia incepem sa le intelegem. ...
O noua lume, cladita de un nou nivel de constiinta, ar fi cladita pe respectul fata de celalalt si fata de univers, care este viu, o lume ecologica, ale carei sisteme sunt orientate catre natura, catre a simti mai mult decat catre a avea si a face, in care celalalt nu mai este perceput ca adversar, ci ca un partener. Este o lume in care umanitatea traieste armonic cu mediul, constienta ca este o parte a universului viu. Este greu de trasat harta unui alt nivel de constiinta, dar o alta privire asupra universului genereaza un alt fel de stiinta, un alt fel de medicina, un alt fel de invatamant, relatii sociale etc. Important este ca schimbarea a inceput deja, chiar daca nu toti isi dau seama si chiar daca nu avem garantia ca nu e prea tarziu.
Stanislav Grof
"Singura solutie este intoarcerea catre interior"

Doctorul Stanislav Grof este unul dintre cei mai importanti cercetatori ai Constiintei din secolul XX. Este fondatorul curentului transpersonal in psihologie si acela care a reusit sa introduca spiritualitatea ca dimensiune fundamentala a psihicului omenesc, in lumea psihologiei academice. Este unul dintre pionierii studiilor privind forta vindecatoare a starilor de constiinta extinsa si creatorul unei tehnici de accesare a acestor stari, numita Respiratie Holotropica. Considerat un geniu in domeniul sau, Stanislav Grof este un om de o blandete, o simplitate si o generozitate extraordinare.

- Sunteti om de stiinta si totusi cartile dvs. infatiseaza un univers de natura spirituala. Cum se vede "criza" prin care trece umanitatea din perspectiva psihologiei?
- Una dintre transformarile fundamentale prin care trecem este una de viziune. Stiinta tindea sa se opuna spiritualitatii, considerata ca fiind de ne-dovedit, pentru ca se baza pe perceptia subiectiva. Or, subiectivitatea nu era luata in considerare, neputand fi masurata. Asa s-a intamplat ca experienta spirituala, mistica, veche de cand umanitatea, a fost exclusa din ecuatie. Dar, intre timp, stiinta incepe sa descopere ca subiectivitatea creeaza universul, la propriu. Numai ca pare tarziu. Lumea pe care am creat-o are atributele stiintei clasice, mecanice. Este o lume rece, calculata, dura, guvernata de "legi" inguste, in care oamenii sunt considerati corpuri intr-un univers de corpuri si drept urmare se simt singuri si izolati. Am creat o lume din care orice principiu mai inalt - il poti numi Dumnezeu, de pilda - a fost exclus. Suntem deci singuri, iar consecinta e frica. Compensam frica in fata unui Univers urias si gol, prin consumul compulsiv, prin a avea, a face, si cream o lume care raspunde acestui mod de a privi lucrurile. Tratam planeta asa cum ne tratam pe noi insine si pe ceilalti: ca pe ceva care trebuie supus, invins, exploatat, controlat si chiar ucis daca e nevoie, pentru satisfacerea "nevoilor". Criza prin care trece umanitatea este o criza interioara si astfel psihologica si spirituala, dar care a generat o criza exterioara atat de grava, incat pune in pericol existenta noastra ca specie. Umanitatea aflata in criza isi distruge casa si intrebarea este daca ne vom da seama la timp.
- Ce e de facut?
- In ultimii 40 de ani ani am fost implicat in cercetari asupra constiintei si am putut constata ca suferinta vine din modul de a percepe universul. Trairea unei expansiuni a constiintei conduce frecvent la transformari profunde ale individului, la reducerea semnificativa a agresivitatii, la cresterea intelegerii, a compasiunii si a tolerantei, dar, mai ales, la cresterea capacitatii de a se bucura de viata. Cu cat bucuria de a trai creste, cu atat scade credinta ca trebuie sa ai din ce in ce mai mult, si apare o spiritualitate de natura universala bazata pe ideea ca toata creatia e un tot format prin legatura profunda cu alti oameni, cu alte specii, cu natura si cu intregul univers. Nu am nici o indoiala ca aceasta transformare este nu numai posibila, dar inerenta. Suntem condamnati sa ne intoarcem la Adevar. Intrebarea este daca se va intampla acest lucru inainte sa se strice ceva de nereparat in echilibrul vietii pe planeta. Multi oameni se afla in punctul in care realizeaza esecul filosofiei de viata pe care au urmat-o si incep sa caute alternativa spirituala care echivaleaza cu o intoarcere acasa, dupa o lunga ratacire. Am fost invatati ca trebuie sa facem mereu ceva ca sa fim fericiti, ca trebuie sa indeplinim ceva, sa vanam ceva, sa avem ceva, un obiect, o pozitie sociala, un partener anume, deci ca fericirea este mereu in viitor si in exterior. Aceasta conceptie ne plaseaza intr-un provizorat permanent. Este o strategie mereu perdanta pentru ca niciodata nu ne aduce ce dorim. Singura solutie este intoarcerea catre interior si descoperirea satisfactiei existentiale in dimensiunea spirituala a existentei.
- Care ar fi primul pas?
- Uneori acest prim pas il face fiinta noastra, prin declansarea unei crize psiho-spirituale. Psihologia oficiala a tratat aceste crize drept crize psihotice, patologice si le-a suprimat cu medicamente dure, sub diagnostice neclare, dar in realitate, fiinta noastra interioara declansa un mecanism de auto-vindecare, de auto-reglare in fata unei situatii in care lumea interioara ajungea sa fie in divergenta cu restul universului. Acum, intreaga umanitate se afla intr-o stare de urgenta spirituala care pune sub semnul intrebarii o intreaga perspectiva asupra vietii si descopera ca modul materialist de a vedea lumea nu este suficient. Asa se explica intoarcerea catre meditatie, catre spiritualitate, catre credinta, catre medicina naturista si holistica, interesul imens pentru psihologia transpersonala. Omenirea pare ca face singura acest pas. Pentru fiecare dintre noi vine timpul sa privim in interior cu onestitate, atunci cand simtim "criza". Criza este semnul transformarii, ceva trebuie sa moara, pentru ca apoi sa renasca. La nivelul unei persoane, dar si la nivelul intregii umanitati.
- Vorbiti despre transformarea umanitatii ca despre o chestiune de timp. Ce crede despre anul 2012 un cercetator al Constiintei ca Stanislav Grof?
- Este un subiect care ma pasioneaza pentru ca orice profetie are legatura cu o stare de constiinta extinsa. Au existat dintotdeauna mijloace pentru ca profetii, samanii, preotii, misticii sa intre in asemenea stari. Toate sistemele mistice ale planetei vorbesc despre aceeasi realitate. Asa se face ca profetiile tuturor continentelor despre "sfarsitul timpurilor" sunt aceleasi, inclusiv in crestinism, unde "apocalipsa", etimologic, inseamna nu sfarsit, ci "ridicarea valului". Profetiile mayase sunt remarcabile, nu pentru ca spun ceva nou, ci pentru extraordinara precizie a sistemului lor astronomic si astrologic, calculat pe miliarde de ani inapoi in timp, dar care se opresc pe o anumita data a anului 2012. Faptul ca misticii lumii, separati de mii de kilometri si uneori de mii de ani in timp, vad aceleasi lucruri in incursiunile lor spirituale, este deja extrem de interesant pentru un cercetator al constiintei ca mine. Dar cand descoperi ca de fapt, un intreg calendar intins pe milioane de ani este de fapt un algoritm de evolutie al Constiintei, vazut ca esenta a universului, acest lucru este senzational. Nu incape nici o indoiala. Cunoasterea mayasa despre natura universului, a constiintei si a timpului depaseste cunoasterea stiintifica de azi. La acea data astronomica precisa, la care se trece intr-un nou ciclu galactic si cosmic, mayasii vorbesc despre sfarsitul timpului. Dar timpul, asa cum incepem sa ne dam si noi seama astazi, este creatia Constiintei. Sfarsitul timpului este, dupa parerea mea, sfarsitul unui tip de perceptie, sfarsitul unei lumi asa cum o cunoastem noi: o lume a violentei si a lacomiei, egotica, corupta, sfasiata de conflicte. Dupa parerea mea, mayasii vorbesc deci despre un proces de moarte/renastere, o transformare interioara masiva a umanitatii, dincolo de care timpul liniar nu mai exista, asa cum nu exista in starile de constiinta extinsa, sau in relatarile marilor mistici. Pentru mine, cel mai important argument provine din propriile mele cercetari. Foarte pe scurt, am constatat ca starile prin care trece constiinta omeneasca sunt legate in mod sincronic de evenimentele cosmice. Am lucrat cu experti in domeniu si am ajuns la concluzia ca evenimentele interioare si cele cosmice se reflecta total intre ele. Relatia intre Univers si Constiinta este o ecuatie. Universul este Constiinta. Evenimentele astronomice sunt intr-o relatie profunda cu evenimentele interioare ale constiintei omenesti individuale si colective, astfel ca, pentru mine, cu elementele pe care le am, nu incape nici un dubiu ca schimbarile majore au inceput deja si ca lumea acestui secol va fi spirituala sau deloc.
"O schimbare a Constiintei este o schimbare a felului in care privim lumea. Cartile lui Stanislav Grof sau Ervin Laszlo sunt dintre acelea care au puterea de a ne schimba viziunea."

sursa
http://www.formula-as.ro/2009/895/planete-culturale-30/sfarsitul-timpurilor-in-viziunea-unor-savanti-ervin-laszlo-stanislav-grof-si-peter-russell-in-dialog-cu-horia-turcanu-11869
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com