Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

vineri, 31 mai 2013

Legea efortului minim

 Inteligenţa naturii funcţionează fără nici cel mai mic efort… în armonie, în iubire,
fără anxietate. Atunci când cultivăm forţele armoniei, bucuriei şi iubirii, noi putem crea succesul şi bunăstarea fără efort. O fiinţă centrată în Sine cunoaşte fără a se deplasa nicăieri, vede fără să privească şi realizează fără să înfăptuiască. Lao Tse

Această lege are la bază maniera în care funcţionează natura, fără nici cel mai mic efort, fără griji, într-o stare deplină de abandon. Acesta este principiul acţiunii minime, sau al non-rezistenţei. Altfel spus, este principiul armoniei şi iubirii. Învăţând această lecţie de la natură, noi putem să ne împlinim cu uşurinţă dorinţele.
Dacă veţi observa felul în care operează natura, veţi constata că ea merge întotdeauna în sensul efortului minim. Iarba nu se străduieşte să crească, ea creşte pur şi simplu. Peştii nu învaţă să înoate, înoată pur şi simplu. Florile nu fac eforturi ca să înflorească; înfloresc pur şi simplu. Păsările nu învaţă să zboare, ci zboară direct. Aceasta este natura lor inerentă. Pământul nu face eforturi ca să se învârtească în jurul propriei sale axe; aceasta este natura lui, să se învârtească cu o viteză ameţitoare şi să înainteze în spaţiu, pe o anumită orbită. Copiii mici sunt fericiţi în mod natural; aceasta este natura lor. Natura soarelui este să strălucească, natura stelelor să lumineze. Iar natura omului constă în a-şi realiza visele, dându-le o formă fizică, fără nici un efort şi cu cea mai mare uşurinţă.
În Ştiinţa Vedică, străvechea filosofie a Indiei, acest principiu este cunoscut sub denumirea de principiul economiei de efort, care constă în „a face mai puţin şi a realiza mai mult”. În final, omul ajunge la acel stadiu în care nu mai face nimic, dar realizează totul. Altfel spus, cea mai slabă intenţie a lui este suficientă pentru ca realizarea ei să se producă spontan. Aşa-numitele „miracole” nu sunt altceva decât expresii ale Legii efortului minim.
Inteligenţa naturii funcţionează fără efort, fără fricţiuni, în mod spontan. Ea nu este liniară, ci intuitivă, holistică şi are capacitatea de a inspira. Atunci când suntem în armonie cu natura, când suntem ferm stabiliţi în cunoaşterea Sinelui, putem folosi cu uşurinţă Legea efortului minim.
Efortul devine minim atunci când acţiunile noastre sunt motivate de iubire, căci natura este creată de energia iubirii. Ori de câte ori urmărim puterea şi controlul celor din jur, noi cheltuim energie. Atunci când urmărim banii sau puterea de dragul egoului, noi ne risipim energia urmărind iluzia fericirii, în loc să ne bucurăm de fericirea pe care ne-o oferă momentul prezent. Atunci când urmărim să obţinem bani numai pentru un profit personal, noi ne tăiem singuri fluxul de energie care comunică cu fiinţa noastră interioară, blocând astfel manifestarea inteligenţei naturii. Atunci când acţiunile noastre sunt motivate însă de iubire nu se mai produce nici o pierdere de energie. Dimpotrivă, energia noastră se multiplică atunci infinit, generând un surplus de energie de care ne putem bucura, canalizându-l pentru a crea orice dorim, inclusiv o prosperitate nelimitată.
Corpul fizic poate fi comparat cu un aparat pentru controlul energiei: el poate genera, stoca şi multiplica energia de care dispunem. Dacă învăţăm cum să generăm, să stocăm şi să ne multiplicăm energia într-o manieră eficientă, noi putem crea oricâtă prosperitate dorim. Cea mai mare cantitate de energie este consumată de atenţia egoului. Atunci când punctul de referinţă interior este egoul, când urmărim puterea şi controlul asupra celorlalţi, sau simpla lor aprobare, noi ne risipim energia într-o manieră distructivă. Dacă această energie este eliberată, ea poate fi redirecţionată şi folosită pentru a crea orice dorim. Dacă punctul de referinţă interior devine spiritul, dacă devenim imuni la critici şi netemători în faţa provocărilor, noi putem cultiva puterea iubirii, folosind în mod creator energia de care dispunem pentru a crea bunăstare şi pentru a experimenta evoluţia spirituală.

În Arta de a visa, Don Juan îi spune lui Carlos Castaneda: „… cea mai mare parte a energiei noastre se pierde în cultivarea importanţei de sine… Dacă am fi capabili să reducem o parte din această importanţă de sine, s-ar putea petrece două lucruri extraordinare. Pe de o parte, noi ne-am elibera energia de blocajul generat de ideea iluzorie a propriei noastre măreţii; pe de altă parte, am beneficia de suficientă energie pentru a… putea surprinde o parte din adevărata măreţie a universului”.

Legea efortului minim are trei componente. Este vorba de trei aspecte pe care le putem pune în aplicare pentru „a face mai puţin şi a realiza mai mult”.

Primul element este acceptarea. Este suficient să ne luăm următorul angajament: „Astăzi îi voi accepta pe toţi oamenii care îmi vor ieşi în cale, toate situaţiile care se vor petrece, toate circumstanţele şi evenimentele care se vor întâmpla”. Acceptarea înseamnă să
realizăm faptul că momentul prezent este exact aşa cum trebuie să fie, pentru simplul motiv că întregul univers este aşa cum trebuie să fie. Clipa de faţă – cea pe care o experimentăm chiar acum – este rezultatul şi apogeul tuturor momentelor pe care le-am experimentat în trecut. Momentul prezent este cel care este pentru că întregul univers este cel care este. Atunci când ne luptăm împotriva momentului prezent, noi ne luptăm de fapt împotriva întregului univers. În loc să procedăm astfel, mai bine am lua decizia ca astăzi să nu ne luptăm împotriva universului, împotrivindu-ne clipei prezente. Altfel spus, acceptarea de către noi a momentului prezent trebuie să fie totală şi necondiţionată.
Lucrurile trebuie acceptate aşa cum sunt, nu aşa cum am dori noi să fie în momentul prezent. Este foarte important să înţelegem acest principiu. Noi putem dori ca lucrurile să stea altfel în viitor, dar în acest moment trebuie să le acceptăm aşa cum sunt.
Atunci când ne simţim frustraţi sau supăraţi din cauza unei persoane sau a unei situaţii, nu trebuie să uităm că noi nu reacţionăm de fapt la persoana sau la situaţia respectivă, ci la propriile noastre sentimente legate de persoana sau situaţia în cauză. Ele sunt propriile noastre
sentimente şi nu au nimic de a face cu eventuala greşeală a altcuiva. Abia atunci când vom înţelege perfect această realitate simplă vom fi pregătiţi să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce simţim şi să încercăm să schimbăm aceste sentimente. La fel, dacă acceptăm o situaţie exact aşa cum este, devenim pregătiţi să ne asumăm responsabilitatea pentru ea şi pentru toate evenimentele prin care trecem şi pe care le considerăm probleme personale.
Primul element ne conduce către cea de-a doua componentă a Legii efortului minim: responsabilitatea. La ce se referă această responsabilitate?
  

Responsabilitatea înseamnă să nu condamni pe nimeni sau nimic pentru situaţia în care te afli, nici chiar pe tine însuţi. Atunci când acceptăm circumstanţele date, situaţia care există, responsabilitatea se transformă în capacitatea de a da un răspuns creativ la situaţia dată (cea care există aici şi acum). Orice problemă conţine în sine sămânţa unor noi oportunităţi. Conştientizând acest lucru, putem porni de la momentul prezent, transformându-l într-o situaţie mai bună, mai favorabilă pentru noi.
În acest fel, orice situaţie problematică poate deveni o ocazie de a crea ceva nou şi frumos, şi orice persoană enervantă se poate transforma într-un maestru pentru noi. Realitatea nu este altceva decât o interpretare.
Dacă optăm pentru a interpreta realitatea în acest fel, vom constata că în jurul nostru există o sumedenie de maeştri şi nenumărate ocazii de a evolua. Indiferent dacă ne confruntăm cu un tiran, cu o persoană enervantă, cu un prieten sau un duşman, important este să nu ne pierdem cumpătul, să rămânem neschimbaţi: „Acest moment este exact aşa cum ar trebui să fie”. Orice relaţii am atras în viaţa noastră în clipa prezentă, ele reprezintă cu siguranţă cele de care avem cea mai mare nevoie acum. În spatele tuturor evenimentelor există o semnificaţie ascunsă, care serveşte propriei noastre evoluţii.
Cel de-al treilea element al Legii efortului minim este renunţarea la apărarea propriilor puncte de vedere, care se referă la o centrare a conştiinţei în starea de renunţare, în lipsa oricărei reacţii de apărare, ceea ce înseamnă că am transcens nevoia
de a-i convinge pe ceilalţi de propriul nostru punctul de vedere.
Dacă îi veţi observa pe cei din jur, veţi constata că ei îşi pierd 99% din timp în încercarea de a-i convinge pe ceilalţi de dreptatea lor. Dacă renunţaţi la nevoia de a vă apăra punctul de vedere veţi dobândi o stare de libertate, căpătând acces la un rezervor imens de energie pe care o risipeaţi înainte în încercarea de a-i convinge pe ceilalţi.
Ori de câte ori devenim defensivi, când îi blamăm sau îi criticăm pe cei din jur, când refuzăm să acceptăm sau să ne abandonăm clipei prezente, viaţa noastră întâmpină o anumită rezistenţă. Se ştie că atunci când ne lovim de un obstacol, dacă încercăm să-l forţăm, rezistenţa nu face altceva decât să crească.
Toată lumea cunoaşte parabola cu stejarul care a stat drept şi neclintit în faţa furtunii, rupându-se în două, în timp ce trestia mlădie s-a îndoit în faţa vântului, dar a rezistat. Renunţaţi complet să vă mai apăraţi punctul de vedere. Atunci când nu aveţi un punct de vedere de apărat, nu aveţi cum să daţi prilejul unei certe. Dacă veţi practica în permanenţă acest lucru, dacă renunţaţi să vă mai luptaţi şi să opuneţi rezistenţă, veţi putea experimenta plenar momentul prezent, ceea ce reprezintă un mare har. Cineva mi-a spus odată: „Trecutul este istorie, viitorul este un mister, iar momentul prezent este un dar”.
Dacă veţi îmbrăţişa momentul prezent, fuzionând cu el, veţi experimenta o stare incredibilă, sinonimă cu extazul, şi veţi sesiza scânteia de viaţă care există în orice fiinţă vie. Odată cu această experienţă nouă, în care tot ceea ce există în jur capătă viaţă şi vă vorbeşte, în dumneavoastră se va naşte o bucurie nouă şi vă va fi uşor să renunţaţi la teribila povară a resentimentelor, a dorinţei de apărare şi de răzbunare. Numai atunci inima dumneavoastră va deveni uşoară, senină, fericită şi liberă. În această stare de libertate dublată de fericire veţi şti în inima dumneavoastră, fără nici o îndoială, că tot ceea ce vă doriţi vă stă la dispoziţie, oricând vă doriţi, căci dorinţa dumneavoastră se va naşte dintr-o lume a fericirii, nu a anxietăţii şi fricii. Nu aveţi nevoie să vă justificaţi în faţa nimănui; va fi suficient să vă declaraţi intenţia în faţa conştiinţei dumneavoastră şi veţi putea experimenta fericirea, împlinirea, libertatea şi autonomia în fiecare clipă a vieţii dumneavoastră.
Angajaţi-vă deci să urmaţi calea non-rezistenţei. Aceasta este calea pe care merge necontenit natura, prin care inteligenţa ei se manifestă spontan, fără fricţiuni sau eforturi. În clipa în care veţi realiza minunata combinaţie între acceptare,
responsabilitate şi non-rezistenţă, tot ceea ce veţi trăi vi se va părea uşor şi lipsit de eforturi.
De îndată ce vă veţi deschide faţă de toate punctele de vedere – fără să vă ataşaţi rigid de vreunul dintre ele – visele şi dorinţele dumneavoastră vor curge în sensul dorinţelor naturii. Veţi putea emite atunci intenţiile pe care le doriţi, fără ataşament, aşteptând apoi momentul potrivit pentru ca ele să se împlinească de la sine. Puteţi fi convins că la momentul pe care universul îl consideră potrivit, dorinţele dumneavoastră se vor manifesta.
Aceasta este Legea efortului minim.
Aplicarea Legii efortului minim
Voi aplica Legea efortului minim angajându-mă să respect următoarele etape:

1. Voi practica Acceptarea. Astăzi îi voi accepta pe toţi oamenii care îmi vor ieşi în cale, toate situaţiile, circumstanţele şi evenimentele care se vor petrece. Voi urmări să conştientizez tot timpul faptul că momentul prezent este exact aşa cum trebuie să fie, căci ştiu că întregul univers este exact aşa cum trebuie să fie. Nu îmi propun să lupt cu întregul univers împotrivindu-mă clipei prezente. Acceptarea mea este totală şi necondiţionată. Accept lucrurile aşa cum sunt, nu cum mi-aş dori eu să fie.
2. Acceptând lucrurile aşa cum sunt, îmi voi asuma Responsabilitatea pentru situaţia în care mă aflu şi pentru toate evenimentele pe care le consider problematice. Ştiu că asumarea responsabilităţii înseamnă să nu condamn pe nimeni şi nimic pentru situaţia în care mă aflu (nici chiar pe mine însumi). Mai ştiu că orice problemă este simultan o ocazie, iar deschiderea faţă de ocazii îmi va permite să transform momentul prezent astfel încât să-mi aducă beneficii ulterioare mai mari.
3. Astăzi voi rămâne centrat în non-rezistenţă. Îmi propun să transcend nevoia de a-mi apăra punctul de vedere. Nu mai doresc să conving pe nimeni să-mi accepte punctul de vedere. Voi rămâne deschis faţă de toate punctele de vedere şi nu mă voi mai ataşa de nici unul.

joi, 30 mai 2013

Acceptarea prezentului este acceptarea vietii insesi

- Traim timpuri incredibile, timpuri in care tot mai multi oameni se trezesc la viata, accesand acel camp al Prezentei Divine, care ne este pus la dispozitie in momentul prezent. In acest proces de trezire a constiintei, noi suntem pregatiti sa renuntam la autodefinirea pe baza continutului gandirii noastre si sa descoperim ca suntem ceva mult mai amplu si mai maret, decat ceea ce gandim despre noi insine.


Eckhart Tolle: Da. De mii si mii de ani, am trait identificandu-ne cu mintea conditionata, din care a rezultat un simt limitat si iluzoriu al sinelui, un eu infim, care se lupta in permanenta, fiind vesnic temator, nelinistit si in conflict cu el insusi si cu ceilalti. Acum ne deschidem catre starea naturala a sinelui nostru, unificat cu Prezenta Divina – vastul taram al constiintei sau inteligenta universala insasi, in care mintea ganditoare este doar un mic aspect. Acesta este taramul pacii launtrice, din care iau nastere toate aspectele care fac ca viata sa merite a fi traita: creativitatea, pacea, vioiciunea, bucuria, iubirea.

- Fiecare din noi ne-am trezit in mod diferit la starea de neconditionare. Experienta ta a fost o trezire spontana a constiintei. Eu am trait experienta unei treziri initiale, ce a fost urmata de o calatorie care a durat multi ani, in care a trebuit sa-mi observ mintea conditionata si sa ma detasez de ea.


Eckhart Tolle: Pentru majoritatea oamenilor, acesta este un proces gradual, asemanator celui pe care l-ai parcurs tu. Aceasta dimensiune apare din lumea lor launtrica, din dorinta ei de a iesi la iveala. In ceea ce ma priveste, totul s-a intamplat brusc, la varsta de 29 de ani. Eram prins in valtoarea unei depresii suicidale, cand ma gandeam cum sa-mi curm viata. Gandul ca nu mai pot trai cu mine insumi se tot repeta in mintea mea. Apoi, dintr-o data, am constientizat ciudatenia acelui gand. Daca Eu nu pot trai cu mine insumi, trebuie sa existe doi eu: Eu si acel eu insumi, cu care nu mai puteam trai. In acel moment, constiinta mea a incetat sa se identifice cu sinele meu cel nefericit, profund conditionat si atat de coplesit de frica. Aceasta detasare a fost atat de totala, incat acel sine fals, plin de suferinta s-a naruit complet, asemenea unei jucarii gonflabile, careia i s-a scos dopul. Ceea ce a ramas a fost natura mea reala, sub forma prezentei eterne EU SUNT: constiinta in starea ei pura, premergatoare identificarii cu forma. A doua zi, m-am trezit in starea de extaz, care apare si dispare. Insa, de atunci, fluxul adanc al pacii nu m-a parasit niciodata.

- Dupa parerea ta, care este obstacolul major in cunoasterea constiintei neconditionate?

Eckhart Tolle: Sa nu poti inceta sa gandesti. Acesta este un chin cumplit, dar noi nu realizam acest lucru, fiindca aproape toti oamenii sufera din aceasta cauza. De aceea il considera normal. Acest zgomot mental continuu te impiedica sa descoperi acel taram al pacii interioare, care este inseparabil de Prezenta Divina. De asemenea, el creeaza un sine fals, care este produs de minte si care emite umbra fricii si a suferintei.

- In cazul meu, mintea mea conditionata era plina de frica. Am incercat din rasputeri sa o pun in ordine si sa ma descotorosesc de frica. Acest demers nu a facut altceva decat sa ma inhibe si mai mult si sa ma separe de viata. Doar atunci cand am reusit sa fiu in starea de pace, m-am deschis din nou catre viata.

Eckhart Tolle: Deschiderea catre viata presupune ca tu nu mai interpretezi in niciun fel momentul prezent. Aceasta este starea de libertate. Cand ii poti permite acestui moment sa fie asa cum este, fara a simti nevoia de a-l eticheta, in dorinta de a-l face sa fie altfel decat este, descatusezi enorma putere ascunsa in momentul prezent. Ea a fost dintotdeauna acolo, dar a fost ascunsa. Aceasta descatusare nu depinde de circumstantele actuale din viata ta. De fapt, multi oameni traiesc aceasta experienta, in momente in care circumstantele exterioare sunt, dupa cum se spune, rele. Motivul este pur si simplu faptul ca i-ai permis acestui moment, sa fie asa cum este.

- In cartea mea, eu descriu cu pasiune si detaliat simturile, fiindca ele sunt un portal pentru intoarcerea la Prezenta Divina. Odata ce oamenii se elibereaza de preocuparile vietii si isi cultiva simturile, ei se trezesc din nou la viata, capabili de a trai bucuria pura, a momentului prezent.

Eckhart Tolle: Constientizarea simturilor reprezinta o poarta de intrare in momentul prezent, in starea de prezenta. Acest lucru face ca mintea sa se linisteasca, in acel moment de constientizare profunda. Aceasta este starea de constiinta libera de gandire, iar aceasta este lucrul cel mai de pret, care ti s-a intamplat vreodata. Unii oameni traiesc aceasta experienta in mod intamplator, intr-un moment de pericol, de beatitudine sau de epuizare fizica. Acum, intelegem ca putem alege, in mod constient, sa intram in aceasta stare.


- In procesul meu de trezire, unele dintre cele mai dificile probleme cu care m-am confruntat au fost deschiderea si inchiderea, reamintirea si uitarea. Experienta starii de Prezenta EU SUNT, urmata de observarea mintii conditionate, creeaza din nou o problema dureroasa.

Eckhart Tolle: Problemele fac parte din structura profunda a mintii conditionate. Pentru a supravietui si a detine controlul, mintea are nevoie de probleme. Ea nu va recunoaste niciodata acest lucru, in mod deschis. Ea va spune: „Nu vreau sa am probleme”, dar va crea, in permanenta, probleme. Cand observi ca apar probleme, un mod rapid de reactie este sa te intrebi: Care este problema in acest moment? Apoi, sa devii foarte alert fata de realitatea acestui moment si sa vezi daca problema respectiva are vreo legatura cu realitatea prezentului.

- Si, de obicei, nu are nicio legatura! Acum, imi pot observa mintea zbuciumata, cu o mare tandrete. Cred ca o pot vedea atat de clar, pentru ca inima mea este deschisa catre ea. Am multa ingaduinta fata de aceasta minte, care vrea, cu disperare, sa ma mentina in siguranta, pana cand voi deveni suficient de constienta de faptul ca sunt in siguranta.

Eckhart Tolle: Recunoasterea faptului ca nu exista niciodata probleme in momentul prezent este o realizare revolutionara. Uneori, mintea interpreteaza gresit acest lucru. Ea spune ca tu refuzi sa recunosti realitatea, pentru ca nu te concentrezi pe aceste probleme. Capacitatea de a gestiona provocarile, este mult mai mare atunci cand atentia este totalmente in acum si nu in starea de a opune rezistenta. Prin urmare, te poti intreba: In acest moment, oare as putea face ceva? Daca raspunsul este pozitiv, atunci treci la actiune. Sau poate nu e nimic de facut in acel moment, iar atunci, momentul respectiv trebuie acceptat asa cum este el. Aceasta abordare simplifica enorm de mult viata. Provocarile nu se mai transforma in probleme, iar greutatile dispar din viata ta.

- Un alt lucru care a contribuit enorm la trezirea mea a fost faptul ca nu am opus rezistenta la ceea ce se intampla.

Eckhart Tolle: A accepta tot ceea ce apare in acest moment, este o practica spirituala esentiala. Chiar daca practici doar acest lucru, nu vei mai avea nevoie sa citesti o multime de carti sau sa inveti alte tehnici de meditatie. Acceptarea lucrurilor care apar in afara si inlauntrul tau iti ofera libertatea. Mintea conditionata iti va spune sa nu faci acest lucru, pentru ca ea crede ca opunand rezistenta, va deveni libera. Lucrurile stau exact invers. Daca opui rezistenta, te blochezi si mai mult. Cand incetezi sa crezi ceea ce iti spune mintea, realizezi ca cea mai rapida transformare poate avea loc atunci cand accepti ceea ce este, asa cum este. In acel moment, viata se poate misca liber prin tine. Mintea conditionata nu mai obstructioneaza viata.

- Cand ne referim la cultivarea momentului de acum, ne este usor sa ne gandim ca reducem la tacere mintea si credintele sale despre trecut si viitor. Acest lucru nu e de loc adevarat. Mintea este un excelent instrument, cu ajutorul caruia actionam prin viata, dar pentru cei mai multi dintre noi, ea a pus stapanire pe vietile noastre.Eckhart Tolle: Identificarea sinelui cu mintea este cea care cauzeaza suferinta. Atunci cand se intampla acest lucru, mintea capata un caracter coercitiv. Cand reusesti sa scapi de acest lucru, atunci mintea este doar un instrument minunat, care poate exprima ceea ce apare de la nivelurile cele mai profunde. In viata de zi cu zi, ai nevoie de trecut si de viitor, dar identitatea ta nu trebuie sa provina din ele. Iluzia apare atunci cand iti cauti identitatea in trecut, cand crezi ca tu esti trecutul tau. Cealalta iluzie apare cand iti cauti implinirea in viitor: Trebuie sa devin ceva anume, sa devin mai intreg; intr-o zi, voi ajunge acolo. Pana si Iluminarea poate deveni o iluzie, daca o cauti ca pe o stare viitoare. Atunci cand cultivi momentul acum, iti amintesti in continuare lucruri din trecut, dar cautarea de sine s-a detasat de aceasta reamintire. Si inca folosesti viitorul, pentru chestiuni practice. Puterea dominanta a mintii, care este reteta neimplinirii, se risipeste.

- Cu cat traiesc mai mult in acum, cu atat simt mai multa bucurie. Intregul meu corp radiaza energie, pe masura ce ma linistesc si ma deschid catre viata.

Eckhart Tolle: Eu numesc experienta pe care o traiesti tu, corp launtric. Unii oameni il numesc corp de Lumina. Este o senzatie generala de insufletire, in fiecare celula a corpului. Starea de a fi in prezent nu e o stare a mintii; intreaga fiinta participa la ea.

- Vara trecuta, cand am ascultat conferinta ta, am incetat sa-ti ascult cuvintele si m-am deschis catre acest corp de Lumina.

Eckhart Tolle: Atunci cand cineva vorbeste din starea de liniste, cuvintele poarta o transmisie de energie, o vibratie. Este ca si cum cuvintele ar fi pe planul al doilea. Cunoasterea este transmisa de energia pe care o poarta cuvintele sau, mai degraba, de linistea din spatele cuvintelor.

- Care ar fi mesajul tau de final al acestui interviu?

Eckhart Tolle: Oamenii spun ca e greu sa traiesti in acum, dar lucrurile stau exact invers. Calea normala este dificila si nu a trai in acum. Acceptarea prezentului este acceptarea vietii insesi, fiindca momentul de acum este inseparabil de viata. Asadar, nu va faceti un dusman din momentul de acum. Imprieteniti-va cu el. Cu alte cuvinte, acceptati fiecare moment si tot ceea contine el, ca si cand ar fi alegerea voastra. Imediat, viata va incepe sa lucreze in favoarea si nu impotriva voastra. Apoi, priviti miracolul pe care il dezvaluie viata!

Interviu realizat de Mary O’Malley – consilier si profesor de spiritualitate in Kirkland, Washington, si autor al cartii Belonging to Life: The Journey of A wakening 
(Sa-i apartii vietii: Calatoria trezirii).Sursa: prietenul Santosh Sumito via http://drumuricatretine.wordpress.com via newsletter Editura For You

Puterea Prezentului - interviu cu Eckhart Tolle

miercuri, 29 mai 2013

Lucrurile sunt într-o permanentă schimbare - nimic nu e cu adevărat "bătut în cuie"

Există tipare în mintea noastră care ne opresc să acceptăm că toate lucrurile sunt într-o permanentă schimbare, ne împiedică să acceptăm că fenomenele naturii (sau de oricare alt tip) nu se desfășoară neapărat așa cum credem (sau cum am învățat la școală), ne împiedică să acceptăm că nimic nu e cu adevărat "bătut în cuie". Posibil că asta se întâmplă din motivul că un anume grup de științe au fost numite "exacte" și asta duce cu gândul la lucruri care rămân neschimbate.
În afara faptului că lucrurile sunt oricum în continuă schimbare, în fizică (de exemplu) par să fie uitate două lucruri pe care le consider importante:
1. Teoriile sunt bazate pe presupuneri. Pentru a explica un fapt observat experimental, se propune o ipoteză (presupunere bazată pe observatia experimentală) iar verificarea ei în mod repetat, prin experimente duce la formularea unei teorii. Odată acceptată, o teorie devine bază a altei teorii și așa mai departe. De reținut totuși cuvântul "ipoteză" (presupunere).
2. Sistemele și fenomenele au fost și sunt studiate prin intermediul unor modele. Un model este o reprezentare reală sau abstractă a unui sistem sau fenomen fizic care permite studiul proprietăților sale cunoscute sau presupuse și aflarea altor proprietăți necunoscute. Modelul este asemănător cu obiectul modelat dar este o simplificare a originalului care păstrează doar elementele esențiale ale acestuia, celelalte fiind neglijate. Vă puteți imagina că alegerea elementelor esențiale de cele ce pot fi neglijate este pasul care face ca modelul să se îndepărteze de obiectul sau fenomenul modelat. Utilizarea modelelor este motivată de faptul că sistemele sau fenomenele reale conțin mult prea multe elemente variabile ceea ce complică excesiv studiul acestora sau chiar îl face imposibil.
Sunt încă multe lucruri care de-a lungul vremii au făcut ca majoritatea oamenilor să creadă că științele "exacte" sunt singurele care vor rămâne "exacte" ceea ce a alimentat rezistența multor oameni la schimbări de mentalitate. Deoarece am găsit un discurs extrem de concis și argumentat al lui Rupert Sheldrake despre cele 10 dogme care au blocat știința mă bucur să vă invit să îl urmăriți. 
Vizionare plăcută!

marți, 28 mai 2013

Buncărul secret al Bisericii Scientologice

În conformitate cu afirmaţiile reporterului John Sweeney de la BBC, în deşertul din zona statului New Mexico ar exista o construcţie a Bisericii Scientologice, despre care se spune că ar conţine un mesaj foarte complex pentru o civilizaţie extraterestră, un gen de desen asemănător cu unele reprezentări din lanurile de cereale („crop circles”). Această construcţie s-ar afla lângă mult mediatizata localitate Roswell. Se mai spune că această reprezentare complexă, acest „mesaj” special conceput pentru reprezentanţii unei civilizaţii din spaţiu, nu ar putea fi văzut într-o formă coerentă decât de la mare înălţime.
Scientologii au construit o enormă „catedrală a vieţii extraterestre” sub pământ. John Sweeney şi-a dedicat mulți ani cercetării şi studierii acestui mister, legat de „catedrala extraterestră”, construită de Biserică Scientologică în zona respectivă. Investigaţiile sale îndelungate s-au concretizat într-o carte recentă, numită „Biserica fricii”, în care el descrie destul de amănunţit acea construcţie ce a costat o sumă fabuloasă.

Controversata Biserica Scientologică a fost fondată în anul 1952 de către Ron Hubbard şi ea promovează ideea că oamenii sunt nemuritori, iar sufletele lor se reincarnează în ciclul nesfârşit al Universului. Conceptul nu este nou, el fiind comun majorităţii religiilor autentice şi mai ales celor din Orient. Ceea ce deosebeşte însă Biserica Scientologică de doctrina altor curente religioase este istoria care stă la baza formării ei. În conformitate cu statutul ei formator, se pare că o fiinţă extraterestră, numită Xenu, a adus la un moment dat câteva miliarde de alte fiinţe pe planeta noastră în nave cosmice asemănătoare ca formă cu avioanele DC8 şi că acea ființă ar opera în continuare într-o uriaşă facilitate subterană, la mare adâncime sub deşertul din New Mexico.

Baza subterană este precum un buncăr imens, construită în anii ’80, suficient de solidă pentru a face faţă unui holocaust nuclear la nivelul întregii planete şi totodată protejată de uşi de oţel extrem de masive. Experţii spun că desenul ciudat care a fost realizat pe vârful muntelui îi va ghida pe conducătorii Bisericii Scientologice atunci când aceştia se vor reîntoarce din spaţiu, pentru a găsi supravieţuitorii cultului iniţiat de Ron Hubbard pe Pământ, după Armaghedonul nuclear care se va declanşa pe planeta noastră, zice-se, la un moment dat.
Coordonatele muntelui pe care este reprezentat ciudatul model sunt:

35°31’32.22″ N / 104°34’21.42″ V.
Conform cu declaraţiile reporterului BBC, Baza Trementina este localizată sub muntele de la Mesa Huerfanita, la nord de localitatea Roswell (New Mexico). Lui Sweeney i s-a interzis pătrunderea în facilitatea subterană; el pretinde că persoana care îl însoţea acolo a primit mai multe apeluri misterioase pe telefon, provenind din baza subterană, în timp ce ei se aflau într-un motel din localitatea din apropiere. Fostul scientolog Chuck Beatty a declarat ziarului The Sun ca respectivul templu şi enormele reprezentări de pe munte sunt
destinate mai mult vizitatorilor extratereştri şi mai puţin membrilor Bisericii: „Singurul motiv pentru care aceste învăţături secrete au fost plasate şi securizate adânc în interiorul pământului este acela că, în eventualitatea în care totul la suprafaţa planetei este distrus – de pildă, în urma unui devastator război nuclear, ori în urma unui cataclism cosmic -, cineva din spaţiu ar dori să localizeze acel loc şi să afle că toate acele cunoştinţe şi informaţii se afla acolo.”
 Un articol publicat de catre ziarul britanic The Sun arata cum Sweeney a vizitat buncarul si a intervievat fosti membri ai Bisericii Scientologice.
Sweeney a discutat cu Kirsty Alley si Juliette Lewis in anul 2007. "Cred ca este ceva foarte ciudat referitor la o biserica daca aceasta construieste o catedrala enorma, dar apoi se ascunde departe de toata lumea".
"Ceea ce ma preocupa este ca Scientologia afirma ca vrea un statut religios in Marea Britanie. Dar regulile religiilor noastre trebuie sa fie deschise si oneste in legatura cu credintele lor.
Acest loc (din desert -n.red.) este o dovada fizica a faptului ca ei cred in extraterestri. As vrea sa-i vad pe Tom Cruise si John Travolta cum explica ei de ce ascund acest loc de oameni", au spus sursele citate.
Simbolurile din desert, vazute de sus, apar ca doua cercuri care se intrepatrund, iar in centru au doua diamante.
"In secolul al XXI-lea, toata lumea are dreptul sa creada in ceva sau in nimic. Dar nu tot ce se pretinde a fi o religie este o religie. Ar putea fi, de exemplu, un cult de spalare a creierelor", au conchis sursele citate.

In lume exista nenumarate buncare secrete, bine ascunse, atat guvernamentale, cat si private. Aceste buncare subterane sunt extrem de bine pazite, deoarece in interiorul lor sunt depozitate documente secrete, aur, bani sau diamante.
Multe dintre buncare sunt impresionante, avand sisteme de securitate sofisticate, bazate pe ultimele noutati din domeniul tehnologic, relateaza Listverse.

Buncarul mormonilor

Buncarul mormonilor apartine Bisericii lui Iisus Hristos a Sfintilor din Zilele din Urma si este construit in interiorul unei stanci uriase din Little Cottonwood Canyon, Utah, SUA.
Buncarul rezista la o explozie nucleara si este din otel, iar usile sunt proiectate sa fie complet etanse. Se presupune ca in interior exista inregistrari si documente ale bisericii.

Buncarul Pionen

Buncarul Pionen este un centru sapat intr-un munte din Stockholm, Suedia. Aici exista spatii securizate care au fost inchiriate diverselor corporatii interesate, printre care si WikiLeaks, fondata de Julian Assange.
Buncarul are o usa de 40 de centimetri grosime, care permite accesul intr-un tunel. Adapostul rezista la o bomba cu hidrogen.

Buncarul JP Morgan

Unul dintre cele mai sigure buncare este cel al companiei JP Morgan and Chase. Acesta se gaseste la cinci etaje sub nivelul strazii din cartierul Manhattan din New York. Este considerat cel mai mare buncar care depoziteaza aur din lume.
Locul unui alt buncar al bancii a ramas secret pana in martie 2013, cand Zerohedge l-a descoperit la Londra, aflat sub birourile unei firme.

Arhivele secrete ale Vaticanului
Exista nenumarate teorii ale conspiratiei in jurul Bisericii Catolice, referitoare la aceste arhive secrete. Se considera ca daca publicul ar avea acces in arhivele secrete ale Vaticanului, atunci toate tainele Bisericii ar fi dezvaluite.
Desigur, oficialii catolici spun ca nu este nimic clandestin in interiorul buncarului secret al arhivelor. Buncarul este pazit 24 de ore din 24 de Garda Pontificala elvetiana. Se spune ca exista depozite uriase de-a lungul a mai mult de 80 de kilometri, in care sunt tinute in secret documente care dateaza inca din secolul al VIII-lea. 


Buncarul Bisericii Scientologice

Biserica Scientologica este o alta religie care are un buncar de nepatruns si invaluit in mister. Acesta se gaseste intr-un complex subteran dintr-un desert din New Mexico. In interiorul buncarului exista casete din titan care contin discuri din aur inscriptionate cu invataturile fundamentale ale bisericii. Buncarul rezista la o bomba cu hidrogen.

Buncarul de la Germantown

Aici a existat o mina abandonata care a fost transformata, in timpul Razboiului Rece, intr-un buncar subteran secret. Ea s-a deschis in anii '50 si a oferit adapost documentelor diferitelor companii.
Buncarul rezista unor explozii nucleare si nimeni nu are voie sa patrunda in interior, fara doua forme de identificare. Adapostul are sapte nivele si este ingropat la cateva sute de metri in munte.

Buncarele bancilor din Elvetia

Elvetia este tara care dispune de nenumarate buncare secrete, deoarece bancile din intreaga tara ofera clientilor avantajul unui anonimat complet. In timp ce cutiile de depozit sunt foarte bine pazite, reala protectie vine datorita confidentialitatii pe care o practica bancile.
O mare parte dintre clienti bancilor nu sunt cetateni elvetieni. Incalcarea intimitatii este foarte rara, iar legea elvetiana este deosebit de stricta in ceea ce priveste confidentialitatea din sectorul bancar.

Buncarul de diamante de la Antwerp
Acesta este cel mai impenetrabil buncar de diamante din lume. Chiar si asa, in anul 2003, aici a avut loc un uimitor jaf de diamante. Buncarul a fost construit initial pentru o colectie a 1.500 de comercianti de diamante, care detineau aproximativ 70% din diamantele din lume.
Fondatorii au facut eforturi foarte mari pentru a asigura echipamente de securitate performante, inclusiv detectoare de caldura, radare Doppler, senzori seismici, campuri magnetice si un sistem de blocare care are peste 100 de milioane de posibile combinatii.
In plus, usa are o greutate de 3 tone si este construita din otel masiv, fiind nevoie de 12 ore de foraj pentru a o penetra.

Cu toate aceste sisteme de securitate, un grup de hoti italieni, cunoscut sub numele de "Scoala din Torino", a furat diamante si alte obiecte de valoare de 100 de milioane de dolari. Prada nu a fost niciodata gasita, insa politia a arestat un suspect, Leonardo Notarbartolo, pe baza unor dovezi ADN gasite la locul faptei. 

surse
http://listverse.com/2013/04/03/10-highly-guarded-vaults/
http://www.edituradaksha.ro/articles/view/buncarul-secret-al-bisericii-scientologice-din-america-este-considerat-a-fi-catedrala-fiintelor-extraterestre-a105
http://www.ziare.com/magazin/inedit/cele-mai-ascunse-si-bine-pazite-buncare-din-lume-1228124

luni, 27 mai 2013

„A controla Lumina astrala inseamna sa controlezi toate lucrurile; vointa unui magician talentat nu are limita in putere.” - Eliphas Levi

Eliphas Levi a fost unul dintre cei mai mari magicieni ai lumii. Desi de nationalitate franceza, nascut sub numele adevarat de Alphonse Louise Constant, el si-a luat numele evreiesc de “Eliphas Levi”, intrucat, in acea perioada, evreii erau asociati cu esenta exotica a tinuturilor indepartate, cu practicile stranii si stiinta magica. Scrierile sale sunt pline de referinte extraordinare la misterele secrete ale Talmudului, Zoharului si altor texte iudaice. Levi era de asemenea pasionat si dedicat traditiei mistice iudaice a Kabbalei. Faptul ca avea un nume iudaic era bine pentru credibilitatea sa ca savant kabbalist.
Visator si solitar, Levi a studiat la un mic seminar, Saint Nicolas du Chardonnet; acolo a studiat pentru a deveni preot, pana cand a fost eliberat de vesminte pentru ca „a predicat doctrine contrare bisericii”. Exact care sunt aceste doctrine nu este clar si este foarte probabil ca aveau de-a face cu magia sexuala.
Experienta unei necromantii
In 1854, Eliphas Levi a facut prima incercare de practicare a necromantiei, in timpul unei calatorii la Londra. O femeie misterioasa, ce pretindea ca este o adepta, l-a rugat sa conjure spiritul lui Apollonius din Tyana, marele magician antic. Fiind de acord cu acest lucru, Levi a trecut prin anumite pregatiri, care includeau doua saptamani de dieta vegetariana, o saptamana de post, care includea si meditatii despre Apollonius si conversatii imaginare cu acesta.Cand s-a simtit pregatit pentru ritual, s-a imbracat intr-o roba alba si a intrat in camera sa magica cu oglinzi pe pereti. A plasat o masa acoperita cu piele alba de miel in centrul camerei. Pe masa, a pus doua vase de metal in care a aprins focuri, ierburi si tamaie. Apoi a inceput incantatiile, care au durat douasprezece ore. I se facea din ce in ce mai frig pe masura ce intra mai adanc in ritual. Dupa douasprezece ore, podeaua de sub el a inceput sa se scuture. A vazut o aparitie intr-una din oglinzi. A cerut fantomei sa apara. La a treia cerere, a aparut un spirit gri in fata sa, subtire si trist si invaluit din cap pana in picioare intr-un giulgiu gri. Levi era infricosat si ii era foarte frig. Aparitia a atins sabia de ritual a lui Levi, facandu-i bratul sa amorteasca. Levi a scapat sabia si si-a pierdut cunostinta.Cum a povestit Levi, bratul i-a fost inflamat mai multe zile dupa eveniment. Nu a pus intrebari cu glas tare. Acestea erau fixate in mintea sa si aparitia raspundea in mod telepatic. Raspunsurile au fost „moarte” si „mort”, dar Levi nu a dezvaluit intrebarile. Levi a ramas neconvins ca l-a conjurat pe Apollonius in acel ritual particular, dar in alte ritualuri a pretins ca l-a conjurat pe Apollonius de mai multe ori.”
Cartile de magie ale lui Levi
In 1854, Levi a vizitat Anglia, unde l-a intalnit pe romancierul Edward Bulwer-Lytton, care era interesat in rozicrucianism ca tema literara, si era presedintele unui ordin rozicrucian minor. Impreuna cu Lytton, Levi a hotarat sa scrie un Tratat de Magie. Acesta a aparut in 1855, sub titlul „Dogma si Ritualul inaltei Magii”, si a fost tradus in engleza de Arthur Edward Waite ca „Magia Transcendentala”. In „Dogma si Ritualul inaltei Magii”, Levi a dedicat 22 de capitole celor 22 de carti atuuri sau Arcane Majore din Tarot. A legat toate cartile de literele alfabetului iudaic si de aspectele lui Dumnezeu. Unii experti au numit acest lucru un efort semnificativ, pe cand altii l-au facut ignorant.
Teoria luminii astrale
De asemenea, Levi a proclamat o Teorie a luminii astrale, pe baza credintei sale in magnetismul animal. In Teoria sa, lumina astrala este similara oricarei alta, o forta a vietii fluida care umple intreg spatiul si toate fiintele vii. Acest concept nu era original, ci fusese sustinut de altii in secolul al XlX-lea. Levi a afirmat: „A controla Lumina astrala inseamna sa controlezi toate lucrurile; vointa unui magician talentat nu are limita in putere.”
Alte carti oculte
Scrierile lui Levi au fost laudate ca fiind exterm de imaginative, dar nu tocmai precise. Prima si probabil cea mai importanta lucrare a sa a fost „Dogma si Ritualul inaltei Magii”, urmata de „Istoria Magiei”, „Cheia Marilor Mistere” si alte carti oculte. Levi a afirmat ca a fost influentat de un scriitor si ocultist anterior lui, Frances Barrett. La randul sau, l-a influentat pe alt scriitor si ocultist, Sir Edward Bulwer-Lytton, pe care l-a vizitat in Londra in 1861. Bulwer-Lytton a scris „Ultimele zile ale Pompeiului” si alte numeroase carti oculte, ceea ce a dus la popularizarea Magiei la sfarsitul secolului al XlX-lea. Amandoi au devenit membri ai unui grup secret, pe care este posibil sa-l fi organizat Bulwer-Lytton, unde se studia divinatia in cristal, magia, astrologia si hipnotismul.
Pana la moartea sa, Levi si-a castigat traiul din scrierile sale oculte si lectiile predate. Prin popularitatea sa, a avut un cult care l-a urmat, influentand pe altii sa-si scrie propriile carti. Ordinul esoteric al „Rasaritului Auriu” (“Golden Dawn”), fondat la Londra in 1888, a adoptat multe din magia lui Levi. Aliester Crowley, care s-a nascut in anul in care a murit Levi, a pretins ca este reincarnarea acestuia.


CITATE din Eliphas Levi
 
'Există un om mai puternic decât cel care ucide, este cel care moare salvâdu-i pe alţii."
"A nu face nimic e la fel de rău ca a face rău, dar mai laş. Cel mai de neiertat dintre păcatele mortale este inerţia."
"Nimic nu rezistă voinţei omului care ştie adevărul şi vrea binele."
"A nu gândi nimic, a nu vrea nimic, a nu iubi nimic, a nu face nimic, iată adevăratul păcat."
"Dacă Dumnezeu ar distruge infernul, oamenii ar crea altul pentru a-l sfida", ne spunea într-o zi un preot. Avea dreptate.
"Judecători ai lumi, fiţi atenţi şi gândiţi-vă la cel care vă judecă judecăţile voastre."
"Nu există decât o singură şi veritabilă putere pe pământ ca şi în cer, şi aceea este puterea binelui. Cei drepţi sunt stăpânii lumii."
"Dumnezeu este cel pe care învăţăm veşnic să îl cunoaştem. În consecinţă, cel pe care nu îl vom cunoaşte niciodată."
"Când nu pactizezi cu răul, nu trebuie să-ţi fie frică de el; când nu ţi-e frică de rău, nu ţi-e frică de moarte; ea nu are putere decât asupra răului."
"Până acum omul nu a cunoscut imperiul suprem al raţiunii, el confundă raţiunea cu raţionamentul particular."
"Să ştii deci, tu, care vrei să te iniţiezi în marile mistere, că faci un pact cu suferinţa şi că înfrunţi infernul."
"A fi bogat înseamnă a dărui, a nu dărui nimic înseamnă a fi sărac. A iubi înseamnă a trăi, a nu iubi nimic înseamnă a fi mort. A fi fericit înseamnă a te devota, a nu exista decât pentru tine înseamnă a te refuza pe tine însuţi şi a te sechestra în infern."
"Cine cunoaşte adevărata magie, nu o practică niciodată."
"Ceea ce este divin scapă aprecierii omului comun. Frumuseţea e întotdeuna simplă, adevărul pare la îndemâna oricui şi cel drept trece neobservat pentru că nu miră pe nimeni. Ordinea nu este niciodată remarcată, numai dezordinea atrage atenţia."
"Există adevăruri care rămân pentru totdeauna în mister în faţa celor slabi sau a celor proşti. Nu e niciun pericol să le dezvăluim, oricum nu le vor înţelege niciodată."
"În război ai dreptul să ucizi pentru a nu muri, dar în bătălia vieţii, cel mai sublim dintre drepturi este acela de a muri pentru a nu ucide."
 "Francmasoneria nu e puternică decât prin redutabilul secret atât de bine păzit că până şi iniţiaţii, chiar de grade foarte înalte, nu îl cunosc."
"Cu cât voinţa învinge mai multe obstacole, cu atât este mai puternică. Iată de ce Hristos a glorificat sărăcia şi suferinţa."
"Nu orice ţi se pare că e Dumnezeu e chiar Dumnezeu şi nu tot ceea ce ţi se pare a fi diavol e chiar diavol."
 "Suferinţa nu este un rău, este consecinţa şi aproape întotdeauna leacul răului."
"Viaţa ne obişnuieşte cu moartea prin somn. Viaţa ne avertizează că există o altă viaţă prin vis."
"Înainte de a spune despre un om că e fericit sau nefericit, află ce a făcut din el direcţia voinţei sale. Tiberius murea în fiecare zi, în timp ce Iisus îşi dovedea nemurirea şi divinitatea pe cruce."
"Ocultismul este frumos; el este nemuritor, el reprezintă natura şi legile ei, spiritul uman şi aspiraţiile lui, necunoscutul şi incertitudinile lui, pe care le surmontează o legitimă ipoteză."
"Răul nu are putere asupra noastră decât prin viciile noastre şi prin frica pe care ne-o inspiră. Diavolul îi urmăreşte pe cei cărora le e frică de el şi fuge din faţa celor care îl dispreţuiesc. 
Să faci bine şi să nu-ţi fie frică de nimic din acestea este arta de a-l înlănţui pe diavol." 

 "Omul este patru în unu: spiritul şi sufletul, lumina şi corpul."

Eliphas Levi în Cheia marilor mistere
si Marele arcan sau ocultismul revelat


http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Eliphas+Levi


sursa
http://www.almeea.com/eliphas-levi-cel-care-a-inventat-magia-si-ocultismul-modern/
 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com