Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

luni, 30 aprilie 2012

REVELAŢIILE LUI ISUS CRISTOS CĂTRE SUNDAR SINGH

DESPRE CUM SE ARATĂ DUMNEZEU OAMENILOR 


  Fericirea adevărată nu este determinată de ceea ce vedem cu ochii noştri fizici. Fericirea se naşte din ceea ce noi vedem cu sufletul şi cu inima noastră. Mii de oameni M-au văzut înPalestina, dar mulţi dintre ei nu au fost totuşi mai fericiţi decît cei care nu M-au văzut; mulţi M-au văzut dar nu s-au mîntuit, fiind spiritual orbi.Dumnezeu cel nemuritor şi duhurile cerului nu pot fi văzute de ochii de lut ai făpturii. Cumveţi putea vedea voi de pildă, pe Cel ce-a zidit sufletul vostru, cînd voi nu vă puteţi vedea propriul vostru suflet ? Numai cînd vi se vor deschide ochii sufletului vostru, veţi putea vedea pe Cel ce este Spirit.Acum, într-adevăr, tu Mă vezi, dar Mă vezi cu ochii sufletului, nu cu cei ai trupului. Dacă atîteamii de oameni M-au văzut în Palestina, crezi tu oare că această vedere le-a deschis tuturor ochiisufletului?... sau că prin aceasta Eu M-am făcut un om muritor? Eu M-am întrupat în aceastălume ca să răscumpăr păcatele lumii; şi cînd s-a sfîrşit această lucrare de mîntuire a oamenilor,ceea ce era pieritor în Mine s-a prefăcut în Viaţă Veşnică. De aceea, după învierea Mea, numaiaceia Mă puteau vedea, care aveau trezită vederea spirituală.În lumea aceasta sînt oameni care ştiu multe lucruri despre Mine, dar care nu Mă cunosc,adică oameni care nu au nici un fel de trăire mistică, şi nu Mă simt în sufletul lor. Ei nu au ocredinţă adevărată în Mine şi nu Mă recunosc ca Domn şi Mîntuitor. Ei sînt orbi din naştere. Înzadar îi spui unui orb cît sînt de frumoase culorile. El nu e în stare să-şi dea seama defrumuseţea lor. El va putea să-şi dea seama de frumuseţea lor numai după ce i se vor deschideochii.Aşa sînt şi cei orbi spiritual. Numai cînd un om va avea trezită vederea spirituală va putea săMă cunoască şi să înţeleagă că Eu sînt Dumnezeu cel întrupat. Cultura nu ajută la nimic aicidacă nu există şi trăirea interioară a credinţei şi iubirii de Dumnezeu.Sînt mulţi credincioşi care simt prezenţa Mea în inimile lor şi ei dobîndesc astfel viaţa şi pacea lăuntrică. Ei nu pot să Mă vadă direct, dar simt prezenţa Mea în fiinţa şi viaţa lor, şi acestsimţămînt le dă putere şi fericire.

Dumnezeu este Iubire. În orice fiinţă, dar cel mai profund în om, Dumnezeu a sădit sămînţaiubirii. Aşadar, să dăruim lui Dumnezeu. Omul trebuie să-L iubească pe Cel ce i-a creat inima,sufletul şi mintea; omul trebuie să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima sa, din tot sufletulsău şi din tot cugetul său şi nu numai pe Dumnezeu, ci tot ceea ce El a creat. Iubind peDumnezeu, omul va iubi şi toată creaţia Lui.Dacă omul nu iubeşte pe Cel ce a sădit în el puterea de a iubi, el se abate de la menireaadevărată a iubirii şi atunci aceasta se preface în egoism. Orice om care este egoist este în egalămanieră un sinucigaş.Am mai spus: "Iubeşte-l pe aproapele tău ca pe tine însuţi". Într-un înţeles mai larg,omenirea întreagă este aproapele nostru.E uşor să fii bun cu un străin, chiar dacă el îţi este vrăjmaş, cînd nu trăieşti cu el decît două-trei zile. Dar a ajunge să înţelegi şi să iubeşti ca pe tine însuţi un om care trăieşte zilnic cu tinesi-ţi pricinuieşte mereu necazuri şi supărări, este într-adevăr un lucru dificil. În ziua în care veţifi cîştigat această mare biruinţă, vă va fi uşor să iubiţi orice om ca pe voi înşivă.Cînd un om iubeşte pe Dumnezeu din toată inima sa, din tot cugetul său şi cu toată puterealui, şi pe aproapele său ca pe sine însuşi, în inima lui nu va mai putea exista nici un fel deîndoială, împărăţia lui Dumnezeu se va statornici înăuntrul său şi această împărăţie este veşnică.Curăţit prin văpaia iubirii, acest om se transformă după chipul Tatălui care este în ceruri şi carel-a zidit odinioară după propriul său chip spiritual.

Sufletul din trupul omenesc este asemenea unui pui ascuns în coaja unui ou. Dacă, printr-unmijloc oarecare, puiul dinăuntru ar afla că, dincolo de coaja lui, se întinde o lume nesfîrşită, cuflori de tot felul, cu ape şi coline fermecătoare, dacă i s-ar spune că toate acele lucruri sîntfrumoase şi că în această lume trăiesc şi părinţii lui şi că odată va locui şi el acolo, dacă i s-ar spune că va scăpa şi el odată din închisoarea oului şi va vedea toate aceste lucruri, el nu ar înţelege nimic şi nu ar crede ceea ce i s-ar povesti.Dacă i-aţi spune că într-o zi el va vedea cu ochii lui micuţi toată lumea aceasta şi că vacolinda în zbor cu plăpîndele lui aripi tot văzduhul acestei lumi, el nu va crede, şi nici o dovadănu l-ar putea convinge.Tot aşa, mulţi oameni nu cred în lumile subtile invizibile şi în Dumnezeu, pentru că ei nuvăd dincolo de învelişul de materie al corpului fizic.Imaginaţia lor, ca şi aripile plăpînde ale puiului, nu se poate avînta dincolo de graniţele judecăţii lor mărginite; ei nici măcar nu-şi pot imagina fericirea eternă pe care Dumnezeu o pregăteşte pentru mult iubiţii săi fii. Dacă puiul din ou ar zice că nu mai este nimic în afară de coaja sa, mama lui i-ar răspunde:"Ce vorbeşti tu ? Afară sînt munţii, florile şi cerul albastru". "Vorbeşti prostii, căci eu nu vădnimic din toate acestea", i-ar răspunde puiul, dar îndată ce şi-ar sparge coaja, el ar putea vedeacă cele spuse de mama sa sînt adevărate. La fel, oamenii sînt închişi în propriul trup şi, dincauza limitării lor, nu pot vedea Cerul Fericirii veşnice. Dar cînd această coajă a corpului fizicva fi înlăturată prin forţa iubirii şi a cunoaşterii, atunci se va ajunge la adevărata fericire.
Omul, făptură mărginită, are nevoie de credinţă ca să se poată înălţa să cunoască Misterul luiDumnezeu Cel Nemărginit.E cu neputinţă minţii limitate a omului să pătrundă în adîncimile tainelor lui Dumnezeu, atîtatimp cît acesta nu depune efortul de a-L cunoaşte pe Cel care l-a creat.Aici, pe pămînt, viaţa e supusă suferinţelor, nimicirii şi morţii, dar cînd ea se luminează princredinţa în Dumnezeu Cel Nemuritor, izvorul vieţii veşnice, această viaţă ajunge ea însăşiveşnică.
Eu sînt Alfa şi Omega, începutul şi sfîrşitul, zice Domnul, Cel ce este şi Cel ce era şi Cel cevine, Atotştiutorul.

Sundar Singh-Viziuni Din Lumea Spiritelor

duminică, 29 aprilie 2012

Minunile Sf.Vartolomeu, unul din cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos

Sfantul Vartolomeu (Bartolomeu) a facut parte dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus. Dupa Rusalii, sortii au hotarat ca acesta sa plece in misiune evanghelica in Siria si in Asia de Sus, ca si apostolul Filip. Uneori mergeau impreuna, alteori mergeau separat, dupa care se intalneau din nou. Vartolomeu si Filip au fost insotiti de fecioara Marimia , sora lui Filip, intr-o calatorie prin cetatile din Lidia si Misia. Toti trei au fost insultati si au suferit agresiuni din partea necredinciosilor. Au ajuns apoi in Frigia, unde locuitorii erau idolatri.

In cetatea Ierapole traiau oameni care faceau lucruri ingrozitoare, se inchinau la serpi sau la alte taratoare. Depunand eforturi uriase, misionarii crestini reusesc sa aduca multi oameni pe calea credintei. Sfintii apostoli au vindecat un orb, pe nume Stahie, si pe Nicanora, sotia mai-marelui cetatii, care fusese muscata de un sarpe veninos. Pentru ca Nicanora s-a convertit la Hristos, sotul ei s-a infuriat si a dat ordin sa fie incendiata casa lui Stahie. Apoi a intaratat locuitorii impotriva apostolilor, acestia fiind batjocoriti si dusi la inchisoare. Cand au incercat sa-i ucida, prin crucificare, s-au intamplat mari minuni. Pamantul s-a deschis si l-a inghitit pe mai-marele cetatii, ca si pe preotii idolesti. Filip si-a incredintat viata lui Dumnezeu, insa Vartolomeu a fost coborat sanatos de pe cruce, botezand pe cei ce au asistat la miracole.
Apostolul Vartolomeu a plecat apoi spre India. De-a lungul drumului, el a predicat prin toate asezarile omenesti in numele lui Hristos. A facut biserici si a propovaduit Evanghelia dupa Matei, aducand oameni la credinta. Dupa ce si-a incheiat activitatea misionara in India, sfantul a mers in Armenia, unde a botezat multa lume. A alungat si un duh rau din fiica imparatului Polimie. Dupa ce a izbavit fata de diavol, apostolul a primit in dar camile, aur, argint si margaritare de la tatal sau. Insa sfantul nu avea nevoie de bogatii si le-a trimis inapoi. Apostolul Vartolomeu i-a spus imparatului ca nu doreste decat „sa cumpere suflete, pentru a le duce „in ceruri". Polimie a fost foarte impresionat de cuvintele lui si s-a botezat. Preotii idolesti s-au maniat, din aceasta cauza, si au complotat impreuna cu fratele imparatului pentru a-l ucide pe apostol. In cele din urma, Vartolomeu a fost spanzurat cu capul in jos in cetatea Albana din Armenia. Pentru ca se bucura de suferinta si nu inceta sa il slaveasca pe Hristos, fratele imparatului a ordonat sa-i fie taiat capul. Credinciosii au pus trupul apostolului intr-o racla de argint si l-au ingropat in Albana. Sfintele sale moaste au vindecat multi oameni pana ce necredinciosii le-au aruncat in mare.
Dar apa marii l-a purtat pana in Insula Lipara, unde Episcopul Agathon, dupa o descoperire facuta in vis, a mers si l-a intampinat la marginea marii, apoi l-a luat si l-a inmormantat cu cinste in biserica. Dupa un timp, sfintele sale moaste au ajuns la Benevento, iar de acolo, la Roma.http://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/sfantul-apostol-vartolomeu-119689.html

sâmbătă, 28 aprilie 2012

ADEVARATA NOASTRA NATURA

Cine suntem si fiintam ca faptura intrupata ?
Corpul doar o simpla haina, de lumesc frecvent legata !
Iar trairea-i pe potriva; in aceasta conjuctura,
Rezemata pe trecut, viatai teama, zbucium, ura.

Acesta-i fictivul "sine" structurat egocentrist,
Care prin acumulare totdeauna-i conformist.
Crez, concept sau teorie ii sunt sfernic permanent
Prin ele prizonier, nicand nu-i independent.

"Natura noastra reala" e cu totul diferita
N-are centru si nici margini, Ea-i Lumina Infinita.
Nu a fost nicicand creata - a fiintat dintotdeauna
Sursa fiindu=i Vesnica - asa va ramane-intruna.

In mod practic O-ntalnim cand gandirea complet tace
Mintea absolut smerita - spontan de trecut desface,
Iar in "golul psihologic" devenim universal.
de fapt suntem Infinitul si fiintam atemporal.

Puritate sacrosanta, Frumusete si Iubire,
Aceasta ne este firea - manifest dumnezeire.
In aceasta conjuctura, toti formam o unitate
Precum Toate prins-n Tot - Reala Unicitate.

Problema-i cum O-ntalnim in viata actuala?
In mod simplu si oricand - demolam starea duala!
Atentia folosita clipei drept Iluminare,
Ea de trecut ne desface ca factor de demolare.

De-acum uniti cu "ce este" - Viata-i vesnic noutate
Traim un etern prezent - firea-i drept Realitate;
Bun temei de viata noua cu alta infatisare
Cinstea si cu bunatatea in tot locu-insotitoare.

Traind la acest nivel, insistent cat mai frecvent
Destrama-vom tot trecutul - drept suprem eveniment
Visul implinidu-si rostul legat de acest Pamant
Isi continua destinul cu Divinul Legamant.

In practicarea "Cunoasterii de sine" interogatia capata o importanta esentiala. Numai punandu-ne intrebari atingem acea stare de investigatie sau studiere minutioasa in scopul descoperirii a "ceva" nemaiintalnit si aflat momentan sub mantia Necunoscutului.Eternitatea Clipei Ilie Cioara

Eternitatea clipei

Cu acest volum, autorul continuă călătoria spre adâncurile propriei fiinţe, în acea Împărăţie a Cerurilor comună tuturor ca o firească predestinare.
Mesajul Cunoaşterii de sine se îmbogăţeşte deci cu o seamă de teme noi, inerent legate de mişcarea de ansamblu a existenţei cotidiene.
Întrebarea pe care însăşi Viaţa ne obligă să ne-o punem este următoarea: Oare realizăm noi înşine această călătorie sau doar vorbim despre ea doar din auzite?
Atâta vreme cât, în această viaţă, considerăm că natura noastră de fiinţă omenească este doar complexul corp-minte, ca unic îndrumător, nu vom putea înţelege în nici un fel mesajul pe care autorul încearcă să-l transmită întregii omeniri.
Necunoscutul - sau Eterna noutate vehiculată de mişcarea Vieţii în fiecare clipă - nu poate fi întâlnit şi nici înţeles cu adevărat de mintea ştiutoare.
Aşadar, înainte de a ne aventura în acest proces de cunoaştere a „ceva” nemaiîntâlnit suntem obligaţi să realizăm starea de investigare. Căci numai în aceasta ipostază, împlinim condiţia sine qua non de fiinţă completă - corp, minte şi spirit în perfectă unitate - ca şi stare de smerenie, în care noi celule cerebrale intră în funcţiune, capabile să întâlnească şi să perceapă noutatea şi prospeţimea oferite de eterna mişcare a Viului.
Ilie Cioară: 


 “La varsta de treizeci si doi de ani, urmarit fiind de catre organele de securitate, am fost nevoit sa traiesc ascuns intr-un pod intunecat vreme de circa doi ani si jumatate. In tot acest timp am cunoscut si practicat fenomenul de dedublare sau decorporalizare. La data respectiva nu posedam nici un fel de informatii asupra unei asemenea posibilitati. Impresionat de ineditul acestui fenomen, declansat spontan, am trecut la practicarea lui prin efort de vointa si concentrare. Dupa verificarea minutioasa pe plan fizic a veridicitatii descoperirilor facute in afara corpului carnal, am trait o noua surpriza: contactul cu lumea celor decedati. Iata cateva descoperiri din acea lume, devenita pentru mine mult mai reala decat cea legata de factorul somatic. Deplasarea in acea lume - paralela cu lumea fizica - se face in functie de intensitatea dorintei. Iar relatia si comunicarea intre suflete se infaptuieste intr-un singur limbaj, si anume, gandirea. Toate lucrurile pe care ni le dorim: o bijuterie, o haina, o masina, o casa etc., le putem avea, folosindu-ne imaginatia Insa renuntam usor la ele, vazandu-le inutilitatea. Adresandu-ma unui Dumnezeu impersonal, am cerut sa mi se dezvaluie incarnarile anterioare. La solicitarea mea, mi s-a descoperit un numar de patru incarnari legate de epoci diferite. Nici una din acele incarnari nu semana cu actuala mea infatisare fizica si astrala (dedublata). In continuare, am avut posibilitatea sa cunosc cu anticipatie: intamplari, fapte si evenimente din aceasta existenta, care s-au petrecut pe parcursul a doi, trei ani cu o exactitate perfecta. Incurajat de noutatea fenomenelor pe care le traiam in mod direct, am dorit la un moment dat sa-l intalnesc pur si simplu pe Dumnezeu. Pentru mine, la acea data, Creatorul lumii era imaginea oferita de catre religia crestina. M-am nascut si am crescut privind icoana de pe perete, care reprezenta Divinitatea in ipostaza Sfintei Trinitati. Cu toate acestea, de fiecare data m-am adresat unui Dumnezeu nu sub infatisarea unui chip de om, ci, la ceva impersonal. Si, o data desprins de corpul carnal, aflat deci in corp astral, ma adresez cu o ruga fierbinte: "Doamne, vreau sa Te intalnesc. Te rog, ajuta-ma!" Am pornit ca un bolid spre slavile cerului. La scurt interval de timp de la pornire, iata ca un corp s-a desprins de mine, printr-un usor zgomot. Au urmat inca alte doua desprinderi in acelasi mod. In final, m-am oprit. Eram doar un punct luminos - ca un varf de ac sau un atom. In interior ma aflam eu, ca stare de Pura Constiinta. Nu stiu cat am stat in acea ipostaza, pe care as putea sa o numesc de asemenea stare de multumire atotcuprinzatoare. In mine nu mai era loc de nimic altceva. Apoi, fara vrerea mea, am revenit instantaneu in corpul fizic. In continuare, intelectul a preluat desfasurarea intregului fenomen si a inceput sa judece dupa propriile calapoade educationale. Dar, dupa o profunda meditatie, am inteles ca Dumnezeu era Lumina existenta in fiecare "punctisor" de pe bolta Imensitatii Universului. Acest experiment mi-a marcat, dupa aceea, intreaga existenta.”

Mesajul lui Nostradamus către Români, descifrat de Vlaicu Ionescu


Vlaicu Ionescu, a incercat sa demonstreze ca Nostradamus ar fi prevazut, printre altele, caderea regimului comunist, dezmembrarea Uniunii Sovietice, precum si puciul de la Moscova in 1991. Aceste interpretari au fost publicate in mai multe carti cu mult inainte de a se intampla, fapt ce i-a sporit lui Vlaicu Ionescu credibilitatea. S-a sustinut ca Nostradamus a prezis masacrul din noaptea Sfantului Bartolomeu a anului 1572, incendiul Londrei din 1667, instituirea Premiului Nobel, criza economica din 1929-1933, o intalnire Hitler-Franco-Mussolini, revolutia din Ungaria din 1956, asasinarea fratilor Kennedy, razboiul din Golful Persic, caderea comunismului si sfarsitul lumii, atentie, in anul 3755, dupa altii, 3797. Nu este data explicita a parjolirii planetei, ci doar presupusa data a incheierii previziunilor sale.
 Cea mai mare autoritate mondială în interpretarea operei lui Nostradamus a fost românul Vlaicu Ionescu.
Născut la 1 aprilie 1922 în Jiblea, judeţul Vâlcea, licenţiat în pictură şi muzicologie, el şi-a dedicat zeci de ani de viaţă decriptării şi interpretării "Centuriilor" şi "Profeţiilor" lui Nostradamus.
La sfârşitul anilor '60 a părăsit România, după ce făcuse şi puşcărie politică (tatăl său, preotul Duminica Ionescu, fusese duhovnicul lui Corneliu Zelea Codreanu).
S-a stabilit la New York, unde a şi murit, în 22 februarie 2002, în urma unui cancer osos. De scrierile lui Nostradamus s-a ocupat din 1976, când a publicat la Paris "Mesajul lui Nostradamus către Era Proletară".
Prin decriptarea "Centuriilor", Vlaicu Ionescu a prevăzut şi anunţat puciul din august 1991 împotriva lui Gorbaciov, căderea zidului Berlinului, ascensiunea lui Elţîn, scandalul Watergate etc.
Îl considera pe Nostradamus "cel mai mare om politic al secolului XX", iar despre metoda sa de decriptare mărturisea că e de origine divină.
În România, Vlaicu Ionescu a publicat mai multe volume, printre care "Nostradamus, profet al lumii moderne".
Datorită faptului că apar la noi persoane care iau în derîdere pe Nostradamus şi opera sa, denotînd, după caz, semidoctism, superficialitate, incultură, ateism. Ori, datorită cercetărilor lui Vlaicu Ionescu, este pusă în lumină adevărata valoare a lui Nostradamus, şi anume:
1.Nostradamus nu a fost profet, ci un prezicător, abilitat ca, prin aşa zisa scriere automată, să transmită pămîntenilor ideile dumnezeieşti de conduită, pentru ca evenimentele să nu ia o întorsătură neplăcută. Prezicerile unui profet se realizează întotdeauna, pe cînd la cele ale unui prezicător, liberul arbitru poate să le evite. Am enumerat cîteva cazuri în articole scrise în ultima vreme. Astfel, lui Henric al II-lea Nostradamus i-a  recomandat să nu participe la vreun turnir, care i-ar grăbi moartea, acesta nu l-a ascultat şi la următorul turnir a fost ucis; pe Nixon nu l-au avertizat  consilierii săi să se ferească de „watergate”, aşa după cum le atrăsese atenţia Vlaicu Ionescu, şi acesta a fost obligat să-şi dea demisia;  Ribentrop, în loc să-l avertizeze pe Hitler că sovieticii vor intra în Germania, l-a băgat pe cel care a prezis asta (Karl Kraft, un alt decodificator al operelor lui Nostradamus,) în închisoare (unde se pare că acesta a şi murit), iar Germania a păţit ce-a păţit; Gorbaciov n-a ştiut (sau a fost împiedecat să afle) că Uniunea Sovietică se va destrăma după 73 ani şi 7 luni (adică în luna iunie a anului 1991), aşa după cum atrăsese atenţia Vlaicu Ionescu, şi prezicerea respectivă, din fericire, s-a realizat. Faptul că numeroase preziceri nu s-au decodificat iar altora li s-au dat interpretări ridicole, departe de adevăr (vezi ca exemplu prezicerile lui Mario Reading sau ale lui de J. Ch de Fontbrune) se datorează faptului că aceştia nu au avut calităţile unui bun decodificator al operelor lui Nostradams. Adică:
    2- Un bun decodificator al operelor lui Nostradamus trebuia să aibă o serie de calităţi, cum ar fi: să fie un om de cultură; să cunoască istorie, astronomie, astrologie  şi mitologie; să se poată descurca în limba franceză veche. Este ceea ce a acumulat Vlaicu Ionescu în raport cu alţi decodificatori. Marea şansă a lui Vkaicu Ionescu a fost aceea că era român. Dat fiind că Dumnezeu consideră România ca fiind pământ ales şi-i acordă în prezicerile nostradamiene un spaţiu mare, în catrenele nostradamiene  se întîlnesc  adesea denumiri ca Dacia, Romanie, Roman, nume pe care alţi cercetători le considerau ca fiind legate de imperiul Roman şi de Roma. Cu privire la limba franceză veche: francezii nu o înţeleg decît cu folosirea unui dicţionar de arhaisme, pe cînd un român care cunoaşte limba franceză, o înţelege chiar şi fără ajutorul dicţionarelor. Acestea sunt motivele pentru care Nostratdamus îi acordă o atenţie aparte viitorului său decodificator, căruia îi descrie şi o parte a vieţii sale legată de această activitate.
        3. Cele 1000 de catrene, cuprinse în 10 grupe (centurii) a cîte 100 catrene, precum şi unele epistole care le însoţesc, sunt transmise de Divinitate ca îndrumar, astfel încît dacă persoana sau colectivitatea căreia i se adresează nu le respectă, face un păcat, o crimă împotriva prezicerii divine şi suportă ca urmare daunele nerespectării indicaţiilor date. Adică:
        Nostradamus  a  arătat  că  România  poate  ieşi  din  situaţia  dezastruoasă în care se află,  numai prin venirea Tribunului Vadim la Preşedenţia  României
în locul lui  Băsescu, arătate prin catrenul IV 21, catren care, aşa după cum am mai arătat are forma: *  Le   changement  sera  fort  dificile ,    * Cité ,province au change gain fera,* Coeur haut, prudent mis, chassé lui habile,* Mer, terre,peuple, son état changera.  Adică  (în traducerea lui Vlaicu Ionescu):  Schimbarea  va  fi foarte dificilă* Cu prilejul schimbării se va face cîştig oraşe, provinciiă* Cel cu inima  înaltă,  înţeleaptă  ,va  f i pus,  cel  abil  va  fi  gonit*   În ţară,pînă la mare, poporul  îşi  va  schimba  statul . Vlaicu Ionescu încercase să afle din acest catren cine va fi abilul şi cine va fi cel cu inima  înaltă.. S-a gîndit că cel gonit va fi Ion Iliescu şi spera că cel cu inima înaltă va fi preşedintele în exerciţiu la acea dată, Emil Constantinescu. Ori acesta. alături de ministrul său de externe. Adrian Severin, au trădat ţara prin Tratatul încheiat cu Ucraina, lăsînd, printre multe altele, şi Bugeacul ca teritoriu al Ucrainei. Ori acest teritoriu, ca şi nordul Bucovinei, n-au fost teritorii ucrainiene decît după cererea adresată de Hruşciov lui Stalin, în anii de după 1940, cînd a fost şeful Ucrainei, să acorde Ucrainei aceste teritorii.  Vlaicu Ionescu a reuşit, printr-o anagramare, să afle că cel gonit va fi Belial (şeful demonilor după Vechiul Testament), nu departe de adevăr, şi atît. Ori printr-o anagramare simplă. fără introducere sau omitere de litere, catrenul devine: Le changement sera fort dificile* V. ci cep orient au change gain fera* Apte CorneliuTudor mis, lie Basescu hhh* Mer, terre, peuple, son état changera,. În care (vezi Dicţionarul Francez-Român Constantin Şăineanu, ed. Scrisul Românesc .Craiova): V=voir (vezi): ci=aici: cep=viţă de vie: orient=răsărit: apte=destoinic: mis=pus: lie=drojdie, lepădătură (fig). Grupul au=o: hhh=senzaţie de silă, respingere.Atunci: *Schimbarea va fi foarte dificilă; *Vezi aici viile de la răsărit (Basarabia) ce se vor cîştiga cu prilejul schimbării* Destoinicul Corneliu Tudor va fi pus, lepădătura Băsescu va fi gonit. *În ţară, pînă la mare, poporul îşi va schimba statul. Ori dr.Corneliu Vadim Tudor, aşa după cum am arătat în articolele publicate,   este singurul care s-a pronunţat vehement în legătură cu necazurile  enumerate mai sus. Şi atunci, previziunile se vor realiza. aşa după cum am mai arătat, dacă populaţia va crede în ele şi nu va face păcatul de a nu ajuta ca această prezicere, care este dumnezeiască, să se împlinească.
       În ceea ce priveşte operele lui Vlaicu Ionescu, care apare ca un om singur în faţa istoriei: singura lucrare de referinţă existentă în limba română este “Mesajul lui Nostradamus către Români, descifrat de Vlaicu Ionescu”, apărut în două ediţii în editura ROZA VÂNTURILOR. Ar fi de mare interes să fie tradusă şi cel puţin una din lucrările lui de bază: L,historie secrete du monde (548 pagini, Edition du Felin, Paris). Poate se va găsi un cercetăror român care să-i continue opera.
Prof.univ.dr.ing. Alexandru MĂRUŢĂ

 Laureat al Premiilor Academiei Române,
Decan de onoare al Universităţii Ecologice din Bucureşti.                
Publicat în ziarul Tricolorul

Prezicerile lui Nostradamus pentru Romania.

Romania, limita a frontului estic

Norneigre, Dacia si Insula Britanica vor fi atacate de fratii cei uniti.
Un cap la Roma nascut din sange Galic.
Si armatele lor vor fi respinse pana la paduri.
Aici este vorba de operatia numita “metaplasma”: din doua nume se ia cate o parte, se pun laolalta si se formeaza un nou termen, care exprima sinteza primelor doua.
Intelesul catrenului se deseneaza cu claritate limitele pana la care au ajuns Puterile Centrale, in Primul Razboi Mondial, pe cele trei fronturi: la apus Anglia, la sud Italia si regiunea nordica a Iugoslaviei, iar la rasarit Romania.

Marile raiduri din 1944

Patruzeci si cinci de grade cerul va arde
Focul se va apropia de marea cetate noua:
Intr-o clipa, flacari mari vor izbucni si se vor intinde,
Atunci cand se va planui sa fie pusi la incercare cei din Normandia.
Orasul Ploiesti e indicat aici prin paralela 45, care trece, intr- adevar, cu o mare precizie pe langa aceasta localitate. Nici un alt oras de o anumita insemnatate din Europa nu se afla pe aceasta paralela.
Al doilea vers ne spune ca focul bombardamentelor se va apropia de “marea cetate noua”. Expresia se potriveste bine cu cetatea lui Bucur, care e una din cele mai recente capitale din Europa. Ea devine capitala doar dupa ce, la 1600 (un secol dupa moartea lui Nostradamus), Targoviste e distrus de turci.
Sa remarcam acum exactitatea datelor acestui catren. Avioanele anglo-americane au bombardat, intr-adevar, mai intai Ploiesti, pentru a cobori apoi spre Bucuresti, unde au bombardat Gara de Nord: “Focul se va apropia de marea cetate noua”.
Al treilea vers arata cum incendiul a izbucnit deodata (instant) si cum s-a intins subit pe o mare intindere (flamme esparse sautera).
In sfarsit, pentru a nu ramane nici o indoiala asupra circumstantelor istorice ale acestor atacuri, ultimul vers ne spune ca acestea se vor face cand se va planui tentativa din Normandia. Si intr-adevar, dupa cum am aratat, suprimarea sursei de petrol romanesc a fost printre principalele masuri strategice care trebuiau sa preceada invazia din Normandia.

Invazia sovietica din august 1944

Insula franca va fi poluata de Arnani,
Banda nesfarsita prin muntele Adrian:
Raul va fi trecut Hutin prin pod de plute,
Vor intra Bayonne toti strigand “Bichoro”.
Romania, aceasta insula latina izolata in oceanul slav (isle franque), va fi intinata si profanata (tholoser) de sovietici (Arnani=Nanari), acesti descedenti ai prostitutiei revolutionare comuniste.
Hoardele nesfarsite (bande infinite) vor trece muntii Transilvaniei, tintind catre Germania de rasarit si Austria, regiunea muntilor unde s-a nascut Hitler (par le mont Adrian).
Ele vor trece Nistrul (passer rivi) pe la Hotin (Hutin) printr-un pod de barci si scanduri (par pont la planque) si vor intra ca intr-o tara inamica, cu baionetele trase (bayonnntrer) si cu strigatul de lupta: “catre Bucuresti!” (tous Bichoro criant).

Romania Mare si drama Regelui Mihai

In anul cand fratii crinului vor fi in varsta,
Unul dintre ei va detine Romania Mare:
Muntii sai se vor cutremura, trecerea Latina fiind deschisa,
Mahnit va fi pentru a fi admis marsul contra puternicului din Armenia.
Se stie ca intre dinastiile din Europa se stabilisera legaturi de rudenie in cursul secolelor. Astfel, Casa de Hohenzollern poate fi privita ca sora a Capetienilor, ea insasi de origine germanica si indicata in catren prin semnul ei heraldic: crinul.
Iata cum confirmarea acestei interpretari data printr-o enigma pe cat de ingenioasa, pe atat de neasteptata. Ea e continuta in expresia “ouvers Latin passage”.
Ceea ce ne-a sugerat ca e vorba de un joc de cuvinte este schimbarea lui “t” final din “ouvert” in “s” si, de asemenea, faptul ca “latin” e scris cu litera mare, sugerand un nume propriu. Se vede astfel ca e vorba de o scurta anagrama: -s LATIN=STALIN.
Dar iata ca o noua confirmare ni se prezinta in ultimul vers. Aici Stalin e numit “fort d?Arm鮩e”, e o varianta a expresiei “le grand duc d?Arm鮩e”, cum e numit in extraordinarul catren V-94, a carui solutie in extenso se afla in paginile 504-510 din prima noastra lucrare (1976) si la paginile 303-310 ale celeilalte (1987).
In sfarsit, ni se spune ca regele Mihai va fi “fachuot; (suparat), ceea ce in limbajul nostradamian implica o grea lovitura sau o nenorocire. Mihai a fost obligat, dupa cum se stie, sa abdice, de catre Stalin in 1947, dupa ce el este cel care, impotriva planului lui Antonescu, rupe alianta cu Germania si lasa libera trecerea fortelor sovietice prin tara. Faptul de a fi participat la agresiunea lui Hitler impotriva Uniunii Sovietice nu i s-a iertat totusi. Faptul de a fi “marcher contre fort d?Arm鮩e” a fost, dupa profet, cauza caderii sale.

Stalin si teroarea PCR

Toti aderentii care vor fi sustinut partidul
In favoarea celui al carui nume va fi dur si taios,
vor fi condamnati la moarte, striviti si distrusi.
Bunurile le vor fi luate prin confiscari publice,
pauperizare generala,
Niciodata poporul roman nu va fi fost atat de ultragiat.
Majoritatea aderentilor care vor fi sustinut “Partidul”: aservit lui Stalin (qui auront tenu party pour Rude en lres) vor fi condamnati la moarte (mis mort) si exterminati in inchisori si lagare de munca (saccag.
Mai toate valorile vor fi distruse (grand neanty) si toate posesiile vor fi confiscate si “nationalizate” (biens publipar fisc).
Niciodata in trecutul sau poporul roman nu va fi fost atat de umilit si urgisit (onc Romain peuple ne fut tant outrag

Colapsul blocului socialist dupa 1989

Inainte de conflict marele zid va cadea,
Un cap de stat va fi dat mortii, o moarte prea saubita si deplansa.
Noul nascut semi-perfect: caci majoritatea va inota:
Aproape de fluviu, pamantul va fi patat de sange.
Inaintea conflictului dintre seful reformator din Moscova si Ceausescu, ramas fidel totalitarismului stalinian (avant conflict), Zidul din Berlin va cadea.
Marele (tiran) roman va fi executat (le grandort). Moartea sa, dupa doar trei zile de la arestare (mort trop subite), va fi mult regretata (plainte).
Noul guvern (nay) va fi doar jumatate din ceea ce revolutia populara va fi voit (miparfaict), caci majoritatea activistilor de partid se vor mentine la putere (la plupart nagera).
La Timisoara si la Bucuresti, doua orase apropiate de Dunare (auprdu fleuve), va fi pamantul patat de sangele revolutionarilor romani (de sang la terre teinte).

 http://www.2012en.ro/2008/09/prezicerile-lui-nostradamus-pentru-romania/


vineri, 27 aprilie 2012

Clarvizionarii - Aparitia unei noi rase de oameni paranormali "X-MEN"


"Toti oamenii pot calatori in timp si spatiu ,insa acest lucru a fost uitat si a fost ascuns de catre cei care i-au castrat, de catre cei care i-au programat -limitandu-le capacitatile.." (Dan Mirahorian)
 http://www.danmirahorian.ro/

Poporul care isi dispretuieste vizionarii dispare inghitit de cei ce i-au inoculat aceasta atitudine....acest venin informational este implantat de serviciile secrete(KGB si coloana a V-a reprezentata de Biserica Ortodoxa virusata) dar si de serpi pt. a paraliza(pt. a suspenda unitatea informationala a unui neam) si pt.a predigera prada(poporul care urmeaza sa fie dizolvat in Imperiul Rasaritean ale carui planuri de marire nu au incetat din momentul initierii lor de catre Petru cel Mare)

Pierre Teilhard de Chardin spunea:
"Noi nu suntem fiinte umane care au o experienta spirituala.Noi suntem fiinte spirituale care au o experienta intr-un corp material uman"
We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having an experience in a human material body.


Edgar Cayce(1877-1945), Jeane Dixon ( 1904 – 1997) , Wolf Messing(1899-1974) sunt doar unii dintre oamenii care au vazut viitorul si care au fost consultati de liderii marilor natiuni care au decis soarta civilizatiei terestre in secolul al XX-lea.Un popor care este ancorat doar in trecut nu e pregatit sa supravietuiasca intr-o epoca de schimbari planetare si interplanetare.Trecutul si viitorul se afla in stare potentiala in prezent ,asa cum un viitor copac se afla intr-o samanta.Toate popoarele au indivizi inzestrati sa vada si sa calatoreasca in TIMP...insa doar unele, care sunt pregatite conceptual sa supravietuiasca, pretuiesc aceste ferestre ale timpului.

Un expert in securitatea centralelor nucleare afirma intr-o emisiune pe Discovery: "Siguranta in functionare a unui anumit sistem este limitata de extinderea propriei noastre imaginatii..Daca nu suntem in stare acum sa prognozam sau sa ne imaginam toate tipurile de avarii posibile..atunci suntem dezarmati in fata accidentelor grave care pot sa apara in viitor"
Acei oameni care neglijeaza mesajele transmise de proprii lor ochi risca sa piara intr-o prapastie sau in alt accident ..
Acele popoare care-si dispretuiesc ochii subtili,vizionarii,deschizatorii de drumuri.. isi ucid viitorul(neglijarea prognozei si a planificarii este caracteristica perioadelor in care un popor se afla in criza,a unui popor care se straduieste prea mult sa supravietuiasca...sa faca fata prezentului...)


Clarvazatori de ieri si de azi - Vanga ii prezice moartea lui Ceausescu de Craciun - Accidentul misiunii Apollo 13 a fost prezis - O explicatie rationala a clarviziunii - Reactiunea viitorului: viziunea despre viitor influenteaza viitorul! - Predictii mai vechi sau mai noi, dar foarte adevarate despre civilizatia moderna in care traim - Previziuni cutremuratoare despre un viitor destul de apropiat - Fiecare om e dotat cu un rudiment de clarviziune sau "factorul Nostradamus" - De unde stia Papa Ioan Paul al II-lea despre aparitia unui mare numar de reprezentanti ai noii rase in Romania?!!Din momentul in care gandirea sa devine matura, orice om este obsedat de dorinta de a afla ce-i va aduce viitorul. De la inceputurile civilizatiei umane, cu multe mii de ani inainte de aparitia psihanalizei, a futurologiei si a prognozelor stiintifice de astazi, bazate pe simulari logico-matematice pe computer, oamenii si-au calauzit actiunile dupa sfaturile samanilor, vracilor sau ale semenilor lor daruiti de Dumnezeu cu "o vedere secunda". De altfel, sociologii si antropologii au constatat ca - in societatile primitive - descifrarea viitorului stimula puterea de concentrare mentala, curajul si succesul personal.

Istoria abunda de dovezi despre prezicatori si clarvazatori

Biblia consemneaza profetiile lui Ezechiel si Zaharia despre cucerirea cetatii Tyrului in vechime, unul dintre cele mai fortificate orase-port la Mediterana. Ezekiel prezice cucerirea Tyrului de catre Nabucodonosor, regele Babilonului, cu 250 de ani inainte ca evenimentul sa se produca (!), iar Zaharia prevesteste - la randul sau - distrugerea completa a Tyrului de catre armata lui Alexandru Macedon.

In Egiptul antic, profetia era la indemana preotilor initiati din Heliopolis. Consemnarea unei profetii din timpul faraonilor a ajuns pana la noi: papirusurile hieratice nr.1115 si 1116 din Muzeul Ermitaj din Sankt-Petersburg contin profetia preotului Neferrohu despre viitorul regatului Egiptului, in vremea faraonului Snefru, facuta la cererea expresa a acestuia.

In anul 96 d.Hr., in ziua de 16 septembrie, filosoful si magicianul Appolonius din Tyana a avut brusc, in timpul unei discutii pe care o purta in orasul Efes, viziunea uciderii la Roma a imparatului Flavius Domitian. Locuitorii Efesului au fost uluiti cand, peste cateva zile, curierii veniti din capitala Imperiului Roman au confirmat ziua si momentul in care a avut loc asasinarea imparatului, in urma unui complot de familie.

La 7 octombrie 1571, aflat la Vatican, Papa Pius al V-lea a "vazut" rezultatul bataliei de la Lepanto, in care flota Spaniei a invins flota mai puternica a turcilor, eveniment crucial in istoria Europei medievale. Autenticitatea cazului e verificata de documentele Vaticanului, in care biograful papal Catena relateaza cele de mai sus.

Cunoscutul savant si initiat suedez Emmanuel Swedenborg a avut, in timp ce se afla la Goteborg, in 1756, viziunea apocaliptica a Stockholmului in flacari, pe care o si descrie celor de langa el. In timpul celui de-al doilea razboi mondial, Wolf Messing devenise celebru pentru insusirile sale paranormale. El a prezis infrangerea lui Hitler daca va ataca URSS(lucru pt. care Hitler a pus un premiu de 200.000 Marci pe capul sau).Acelasi Wolf Messing a prezis in 1940, pe cand era la Moscova, ca - desi Stalin si Hitler au facut un tratat de neagresiune - Germania va ataca URSS.

Mai aproape de noi in timp si spatiu si poate avand un impact emotional mult mai mare, pentru ca atinge trecutul foarte recent (si inca neelucidat!) al Romaniei, din anul 1989, este asa-numitul fenomen "Vanga".

In revista Magazinul a aparut un articol scris de Ion Tugui sugestiv intitulat "Vanatoarea de vizionari"(Thursday, 06 September 2001) care ilustreaza modul in care un popor este programat sa-si ucida singur vizionarii..sa-si elimine ochii care vad mai departe in viitor... citez mai jos din articolul de mai sus care se afla la adresa :

http://www.revistamagazin.ro/content/view/1612/4/

Vanatoarea de vizionari
("Autocenzurarea capacitatilor extrasenzoriale"-nota DM)

articol scris de ION TUGUI,
 Thursday, 06 September 2001

In ultima vreme se discuta mai des despre vizionari.
Uneori suntem materialisti in exces, fara a adera insa la o filozofie preponderent materialista, fie si de sorginte marxista. Fiind dependenti in aparenta de universul materiei, de conditionarile si determinarile materiale, in clipa când ni se pare ca dintr-o observatie sau dintr-o realitate absenteaza materia, ne simtim suspendati in hau si ni se pare ca nu avem de ce sa ne sprijinim!
In ultima vreme se discuta mai des despre vizionari. Numele lor este legat mai cu seama de predictiile despre un posibil cutremur de pamânt de o intensitate catastrofala ce ar lovi Bucurestiul. Se stie ca unul din cei mai atestati vizionari contemporani este inginerul Ioan Istrate, cel care a prevazut corect seismul din martie 1977. Dar a prevazut la fel de corect si cutremutul din Turcia, din 1999, si alte evenimente telurice sau istorice.
Atât specialistii in fizica pamântului, cât si unii preoti au afirmat si au sugerat totodata ca a crede in vizionari inseamna, nici mai mult nici mai putin, decât a „asculta niste escroci”!

Un blam socant, exprimat de buni stiutori de carte, care cu o siguranta imprudenta se expun aruncând calificative dezonorante si ignorante. Este greu de crezut ca, spre exemplu, specialistii in fizica pamântului, care n-au reusit niciodata sa prevada un cutremur dar, compensatoriu, sunt prezenti cu o statistica a cutremurelor consemnata dupa ce evenimentul a avut loc, sa nu stie ca toate evenimentele terestre, istorice sau telurice, au fost prevazute de vizionari inainte ca ele sa se exprime pe scena realitatii.
Daca predictia medium-ului român Aurel Teodor Tinculescu, din anul 1957, in care se spune: „Comunismul se va prabusi si destrama numai atunci când se vor acumula destule greseli”, ar fi fost popularizata, fireste ca autorul ar fi fost etichetat drept escorc sau nebun. Dar vizionarul a avut dreptate si nu analistii politici. La fel putem spune si despre vizionarul Ioan Istrate, azi tinta unor atacuri de neinteles când se stie ca el este acela care a prevazut cu exactitate seismul din 1977 si ca in timpul predictiilor lui popularizate Securitatea ii pregatea internarea intr-o clinica de psihiatrie, iar dupa cutremur, ofiterii care se ocupasera de el au fost destituiti!
Specialistii de la institutia care se ocupa de evenimente telurice, cum sunt cutremurele de pamânt, au preconizat un cutremur major abia in anii 2005-2006("pe care l-au amanat in 2007 si apoi in 2010" nota DM), care ar afecta Capitala tarii. Dar, cum spuneam, aceasta institutie, cu toata aparatura din dotare, nu a reusit sa prevada clar un cutremur ci doar sa-l inregistreze si sa comunice dupa ce evenimentul a avut loc; oamenii iau in seama vizionarii si le solicita predictiile. Pe buna dreptate, Ioan Istrate, „anatemizat” in ultimul timp de specialisti si de teologi("care ne manipuleaza prin culpabilizare si reintorc poporul Roman in inchisoarea dogmelor din Evul Mediu la comanda KGB si celor care au hotarat ca ideologia marxist -leninista trebuie inlocuita in toate tarile foste comuniste cu "opiumul" pt. mase"-nota DM), mi-a marturisit ca se retrage din contactul cu presa si alte mijloace mass-media. Dumnealui sustine ferm ca un cutremur foarte violent va avea loc in acest an 2001(" tinand cont de faptul ca marile evenimente sunt anuntate cu zeci de ani inainte este posibil ca in mesajul primit de d-l Ioan Istrate sa fie vorba despre data de 2007, septembrie 16, asa cum a reiesit dintr-o progresie realizata in 29 iulie 2007"-nota DM), fara a-l data „exact”, precum o facuse in anul 1977. Fara a-mi asuma raspunderea unei datari, voi consemna aici datele calendaristice critice vizualizate de Ioan Istrate pentru prima jumatate a lunii septembrie: 7, 8 si 14, 15, 16. Cu remarca speciala ca data de 16 septembrie a fost vizualizata de vizionar intr-un chenar negru. Aceste date coincid de altfel si cu „fazele critice” ale Lunii. Initial, vizionarul afirmase ca un cutremur puternic va avea loc in a 250-a zi a anului 2001("este posibil sa fie de fapt 2007" nota DM), estimare deja cunoscuta, fiind consemnata si in cartea „România si lumea in timp, trecut, prezent si viitor”, aparuta in anul 1999. Dupa afirmatia lui Istrate, „toate evenimentele pe care le-a vizonat mediumnic, s-au intâmplat de-a lungul timpului cu precizie”. Vânatoarea de vizionari mi se pare abuziva si neavenita. Capacitatile vizionare sunt specifice unor supradotati extrasenzorial, si nu apartin unor fantezii psihopate sau escrocilor! Intelept este sa le luam in seama cu constiinta ca aparitia unor Hitler si Stalin pe scena istoriei au fost prevazute de Nostradamus si nu de istorici!


articol de Dan Mirahorian

http://ioanistrate.multiply.com/journal/item/18?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

joi, 26 aprilie 2012

Soarele va răci Pământul

Schimbarea uluitoare care se poate petrece în mai puţin de o lună .

Cercetătorii japonezi au descoperit că vom fi martori la inversarea polului nord magnetic al Soarelui, dar se va petrece şi un fenomen foarte ciudat: vor apărea patru poli magnetici.

Potrivit Sott Soarele va intra într-o perioadă în care îşi va reduce activitatea, fapt ce va genera temperaturi mai mici pe Terra. Cercetătorii de la Observatorul Astronomic Naţional din Japonia au studiat activitatea solară din ultima perioadă şi au ajuns la concluzia că ceea ce se petrece acum pe suprafaţa Soarelui se aseamănă cu perioada de 70 de ani din secolul al XVII-lea în care temperaturile înregistrate au fost cu 2,5 grade Celsius mai mici decât media normală.
Mai mult, japonezii au observat schimbări neobişnuite în câmpul magnetic al Soarelui. De regulă, polii se inversează o dată la 11 ani. În 2001, polul nord magnetic al Soarelui a devenit polul sud magnetic, iar această inversare va începe în luna mai a acestui an, mai devreme decât prevăzuseră oamenii de ştiinţă.

Prin această nouă deplasare a polilor, se va crea o structură cu patru poli magnetici pe Soare, cu doi noi poli magnetici în vecinătatea ecuatorului astrului.
Potrivit observaţiilor date publicităţii de cercetătorii Bob Wilson şi David Hathaway de la NASA, se poate ajunge chiar la o structură de opt poli la nivelului Soarelui, care este capacitatea maximă de contorsionare a câmpurilor magnetice solare, după care se revine la structura iniţială, de doi poli.

Vezi aici cum are loc migrarea polilor magnetici:
 


Sursa:
http://www.sott.net/articles/show/244466-Sun-May-Soon-Have-Four-Poles-Say-Researchers

miercuri, 25 aprilie 2012

Este timpul ca "Inelul Puterii" să fie aruncat şi distrus în "Muntele Fermităţii"!Benjamin Fulford, 17 aprilie 2012

Lupta pentru controlul sistemului financiar global şi, prin aceasta, asupra viitorului planetei a ajuns la un impas temporar ; Comitetul celor 300 lupta pentru a se menţine la putere, chiar daca restul lumii continuă să facă presiuni pentru infiinţarea unui sistem financiar echitabil, liber şi deschis, controlat de către oamenii oneşti de pe planetă.
Situaţia a ajuns în punctul în care o acţiune fizică împotriva acestui Comitet (în principal sub formă de arestări în masă), a devenit unica masura pe care o consideram posibilă si eficienta.
O problemă, desigur, se face resimtita atunci cand vorbim despre asa-numitul "inel al puterii", adica acea pozitie "din varful piramidei" în care un singur individ are controlul final in ceea ce priveste crearea şi distribuirea de bani.
Totusi, asa cum am aflat de la guvernul elveţian, precum şi din alte surse nu mai există la ora actuala nici un M1. Nu mai ramane decat ca cineva, la fel ca in "Stapanul Inelului", sa ia acest "inel al puterii" si sa il topeasca in "Muntele Fermitatii" pentru a se asigura ca aceasta planeta, precum si locuitorii ei, nu vor mai trece niciodata prin aceasta sclavie oribila a datoriei continue si nejustificate!
Au fost multe întâlniri la nivel mondial săptămâna trecută, iar toate au vizat exact realizarea acestui lucru.
În Japonia, un reprezentant al Societatii Dragonului Alb s-a întâlnit cu Eijiro Katsu, un important pion din Ministerul Finanţelor, precum şi cu guvernatorul Bancii Japoniei, Masaaki Shirakawa joia trecuta, pentru a discuta despre ce ar trebui facut cu privire la sumele astronomice plasate în interiorul Federal Reserve Board, precum si in calculatoarele "Euroclear" de catre facţiuni concurente.
Răspunsul primit a aratat că ei vor ca Japonia să meargă mai departe şi sa începa utilizarea fondurilor pentru beneficiul planetei, dar că , simultan, autorităţile japoneze ar trebui sa dea dovada de precautie in toate actiunile lor... Cu alte cuvinte: ei s-au asigurat că sunt pe partea câştigătoare şi totodata si-au pastrat si o portita de scapare, in caz ca ceva nu merge cum trebuie.
Comitetul celor 300 a încercat să încaseze 600.000 miliarde dolari sub forma de obligaţiuni, prin intermediul Dr. Zvonko Berdik-Albert, supranumit "Preşedintele şi Director Executiv al Trezoreriei Economiei si Finanţelor Mondiale". Ei au susţinut că reprezintă familia Regala a Societatii Dragonului, compusa din familii regale asiatice, dar, asa cum am raportat saptamana trecuta, s-a dovedit ca aceasta a fost o încercare a Comitetului celor 300 de a pretinde ca reprezinta Asia. Oricum, reprezentantul lor a încetat orice contact cu Societatea Dragonului Alb si cu guvernul japonez.
Pe de alta parte, Neil Keenan si Keith Scott au emis o somaţie de stopare împotriva preşedintelui bancii UBS, Kaspar Villiger şi a unui agent din Singapore cu numele de Alex Ling Lee Soon, care au fost prinşi încercând să pună mâna pe fondurile Familiei Dragonului.
La scurt timp după aceea premierul britanic David Cameron a încercat, de asemenea, să pună mâna pe bani, dar a fost pus la punct. Keenan si Scott actioneaza în numele unei aliande de 134 de natiuni care sunt reprezentate de un grup elveţian.
Între timp, situaţia în zonele economice controlate de cabala oculta malefica devine din ce in ce mai rea, pe zi ce trece. De exemplu, pieţele financiare din Europa au fost zguduite serios saptamana trecuta, in ciuda faptului ca lideri cum ar fi Nicolas Sarkozy şi Angela Merkel sustin ca totul merge foarte bine.
Situaţia reală în Europa este, după cum urmează: Guvernul elen are datorii în valoare de 800 % din PIB-ul lor, iar economia Greciei s-a redus cu 5 % anul trecut. Rata şomajului în Spania este de 23 %, în timp ce rata şomajului în rândul tinerilor este de 50 %. Economia portugheză este de aşteptat să scadă cu 5 % in acest an. Datoria Italiei este de 2,7 ori mai mare decât a tarilor PIIGS (Portugalia, Irlanda, Italia, Grecia şi Spania). In acelaşi timp, creditorul lor principal, sistemul bancar german, are o rata de indatorare de 32 la 1.
Spus in termeni simpli, sistemul European controlat de Cabala bancara malefica este în stare de faliment. Iar acest lucru înseamnă că locuitorii Europei sunt pe cale de a fi eliberati din robia datoriei.
În SUA, de asemenea, instituţii, cum ar fi Goldman Sachs, JP Morgan, etc. sunt deja niste stafii, comparativ cu vremurile lor de "glorie", iar directorii lor executivi sunt în mod constant înconjurati de avocaţi şi de gărzi înarmate.
De asemenea, am primit rapoarte din trei surse diferite, de la trei agenţii de informaţii separate (MI6, CIA şi NSA), care spun ca Bush, Clinton şi alţi lideri Cabalisti si-au pregătit un loc de refugiu în Bahamas.
Cautarile cu Google Earth au evidenţiat două locaţii separate, cu piste de avion situate lângă un grup de locuinţe ultra-luxoase de tip complex, specifice oamenilor bogati. Una dintre Insule a avut o stea uriaşă a lui David pe ea vizibila foarte clar din satelit.
Cu toate acestea, surse din Pentagon ne-au transmis foarte clar ca acestor cabalisti malefici nu li se va permite să părăsească Statele Unite, până când se vor fi confruntat cu sistemul de justiţie. Aceleasi surse spun ca 800 de bancheri au demisionat deja şi ca multe arestări au avut deja loc.
În China, de asemenea, există semne de schimbare majoră. Aşa cum s-a arătat mai înainte, toţi conducatorii de varf, cum ar fi XI Xinping, care ar fi trebuit să preia guvernul în acest an, au dispărut din paginile site-ului oficial de ştiri al guvernului, Xinhua, în aprilie.
În mod clar poate fi acum confirmat că a avut loc acolo un fel de lovitură de stat, chiar dacă agentiile oficiale de stiri din Vest sunt în continuare axate doar pe Bo Xilai. Ancheta in cazul Bo ne arata ca lucrurile depasesc cu mult simpla lui persoana.
În Japonia de asemenea, Yakuza si forţele de dreapta aliate cu Societatea Dragonului Alb devin nerăbdători şi fac planuri de a-i reţine pe conducatorii cheie ai Cabalei oculte pentru interogatoriu. Schimbările majore istorice sunt din ce în ce mai evidente !

Kauilapele ne anunţă că acest nou articol de la Benjamin Fulford confirmă cele spuse de David Wilcock şi Drake: acţiunile promise au început! Aceste arestări au loc chiar în aceste zile.

Idei principale:

- războiul pentru controlul asupra sistemului financiar global, şi - prin acesta - al viitorului planetei, a ajuns la o cotitură importantă;
- situaţia este de aşa natură încât singura măsură posibilă şi eficace împotriva Cabalei este o acţiune fizică;
- conform surselor din guvernul elveţian, în aceste momente nu există nicio persoană care să aibe control deplin asupra creării şi distribuirii banilor;
- Comitetul celor 300 a încercat să încaseze bani de pe urma unor obligaţiuni guvernamentale în valoare de 600.000 de miliarde USD... travestindu-se în "societatea regală a familiei dragonului" şi susţinând că ei reprezinta Asia;
- Neil Keenan şi Keith Scott au transmis oficial o Notă de blocare a conturilor împotriva preşedintelui băncii elveţiene UBS Kaspar Villiger şi a unui "om de afaceri" din Singapore... care au încercat să pună mâna pe banii Familiei Dragonului;
- la scurt timp după aceea, prim-ministrul britanic David Cameron a încercat şi el să pună mâna pe aceşti bani, dar a fost îndepărtat;
- situaţia economică în ţările controlate de Cabala criminală devine din ce în ce mai proastă în fiecare zi;
- spus pe şleau, sistemul bancar controlat de Cabala Europeană este practic falit, iar asta înseamnă că popoarele Europei vor fi în curând eliberate de scalvia datoriilor;
- există de asemenea rapoarte din trei (3) surse diferite (MI6, CIA şi NSA) cum că familiile Bush, Clinton şi alţi conducători principali ai Cabalei s-au pregătit să fugă pentru un timp în Bahamas;
- surse din Pentagon spun însă foarte clar că acestor membri ai Cabalei nu li se va permite să părăsească teritoriul SUA înainte de a ajunge în faţa completului de judecată la tribunal;
- aceleaşi surse anunţă că deja 800 de bancheri au demisionat şi deja au început arestările;
- în China există semne de schimbări majore... este clar că poate fi confirmată acum un fel de lovitură de stat, deşi mass-media de propagandă a Cabalei se focalizeaza numai asupra subiectului "Bo Xilai";
- deja sunt evidente numeroase schimbări istorice majore;
- în Japonia, Yakuza şi forţele de dreapta s-au aliat cu Societatea Dragonului Alb... şi fac planuri pentru izolarea şi reţinerea "marionetelor" japoneze ale Cabalei, pentru interogatorii;

Adresa acestui articol original AIM este http://roaim.net.tc/?a=articles&p=522

RUGĂCIUNE CĂTRE ARHANGHELI PENTRU DESCHIDEREA CHAKRELOR


 
Aceasta este o rugăciune pe care o puteţi rosti oricât de des atunci când doriţi să vă conectaţi la energiile Arhanghelilor şi a Fiinţelor Înălţate. Fiecărei chakre îi este atribuit câte un Arhanghel sau o Fiinţă Înălţată:

Îl invoc pe Arhanghelul Mihail să mă asiste în deschiderea
şi susţinerea chakrei mele rădăcină. Îţi mulţumesc, Arhanghele Mihail, pentru că mă ajuţi să mă ancorez în această lume. Îţi mulţumesc că mă ajuţi să aleg în viaţă calea minimei rezistenţe pe măsură ce mă apropii de împlinirea scopului meu. Îţi mulţumesc, Arhanghele Mihail.

Îl invoc pe Arhanghelul Metatron să mă asiste în deschiderea şi susţinerea chakrei mele sacrale. Îţi mulţumesc, Arhanghele Metatron, pentru că mă ajuţi să îmi recunosc nevoile fizice şi emoţionale. Te invoc să mă asişti oridecâte ori sunt în dezechilibru. Îţi mulţumesc că îmi aduci aminte să aleg bucuria în fiecare zi a vieţii mele. Îţi mulţumesc, Arhanghele Metatron.

Îl invoc pe Arhanghelul Uriel să mă asiste în deschiderea
şi susţinerea chakrei mele solare. Îţi mulţumesc, Arhanghele Uriel, pentru că îmi aduci aminte să îmi folosesc puterea. Te invoc ca să mă ajuţi să-mi reamintesc cum trebuie să respir. Îţi cer să îmi întăreşti conexiunea cu Sursa oricărei forme de viaţă. Cu ajutorul tău mă străduiesc în fiecare zi să elimin frica din gândurile mele. Îţi mulţumesc că în sfârşit înţeleg cine sunt cu adevărat. Îţi mulţumesc, Arhanghele Uriel.

Îl invoc pe Arhanghelul Rafael să mă asiste în deschiderea şi susţinerea chakrei inimii mele. Îţi mulţumesc, Arhanghele Rafael, pentru că îmi aduci aminte că Iubirea şi Lumina Sursei este o parte din mine la fel cum şi eu sunt o parte din Ea. Acceptând mai multă Iubire şi Lumină, mă umplu până la revărsare şi aleg să împărtăşesc acea lumină şi altora. Te invoc să mă asişti în vindecarea şi lăsarea în urmă a tot ce nu aparţine celei mai Înalte Lumini.

Îl invoc pe Arhanghelul Gabriel să mă asiste în deschiderea şi
susţinerea chakrei gâtului meu. Îţi mulţumesc, Arhanghele Gabriel, pentru că îmi reaminteşti să îmi exprim adevărul şi să-mi onorez necesităţile proprii. Te invoc ca să mă ajuţi să discern când este potrivit să iau cuvântul şi când e mai bine să ascult. Aleg acum să văd adevărul, să îmi exprim adevărul, să simt adevărul care este adevărat în fiecare zi a vieţii mele. Îţi mulţumesc, Arhanghele Gabriel.

O invoc pe Shekinah ( Duhul Sfânt ), manifestarea feminină a Sursei, să mă asiste în deschiderea şi susţinerea chakrei frunţii mele. Îţi mulţumesc Shekinah că mă asişti în dobândirea cunoaşterii spirituale şi a intuiţiei, în creşterea puterii care îmi aparţin prin drept. Te chem să-mi aduci aminte că şi ceilalţi oameni întâlniţi zilnic au deasemenea un scop anume în viaţă. Recunosc că ei sunt o parte din Divin, ceea ce îi face şi o parte din mine, aşa cum suntem Unul cu toţii. Îţi mulţumesc, Shekinah.

Invoc Lumina Christică să mă asiste în deschiderea şi susţinerea chakrei coroanei. Îţi mulţumesc Lumină Christică pentru această conexiune permanentă cu lumina care mă străbate, tot mai intensă în fiecare zi. Acum îi permit acelei lumini să îmi vindece toate aspectele sufletului meu. Te chem să mă ajuţi să împărtăşesc şi altora această lumină strălucitoare în fiecare zi în timp ce păşesc pe drumul vieţii mele. Recunosc că sunt conectat în permanenţă la Sursă şi aleg să păşesc prin acea lumină într-un mod mai conştient.
 Îţi mulţumesc, Lumină Christică.
http://luminadiniubire.blogspot.com/2012/02/rugaciune-catre-arhangheli-pentru.html

Shekinah inseamna “prezenta lui Dumnezeu” si se refera la aspectul feminin al Sfintei Treimi. Este energia care sfinteste din interiorul dimensiunii materiei, sau Sfantul Duh. Shekinah este manifestarea vizibila a prezentei divine. Intr-un pasaj al Vechiului Testament a aparut ca si norul care calauzea copii lui Israel in desert.
La evrei unul din numele traditionale ale lui Dumnezeu este Shekinah, si, in mod interesant, este un substantiv de gen feminin. Multi evrei o vedeau ca si mama sau aspectul feminin al lui Dumnezeu. Scribii timpurii (mai tarziu numiti rabini) au adaugat-o pe Shekinah in vedetele biblice unde verbul shakhan este folosit in legatura cu Dumnezeu. Shakhan inseamna, literar, “a salaslui” sau “a trai cu”, sau chiar “a-si stabili cortul”. Shekinah inseamna Dumnezeul-care-salasluieste-inauntru, si s-a manifestat la inceput dupa distrugerea Templului lui Solomon in 587 inainte de Hristos, special pentru a prolifera speranta unui popor pierdut intr-un amar exil. Pentru a consola un Israel in Diaspora, a rasarti prezenta confortanta, iertatoare si loiala a lui Shekinah. In Talmud se spune “Au fost exilati in Babilonia, Shekinah cu ei. Au fost exilati in Egipt, Shekinah cu ei”. Si se spune in Plangerile 1,5 “Copii ei sunt placati in captivitate”, si imediat dupa, (1,6), “Din Sion splendoarea ei a plecat”. (A se observa folosirea “ei” pentru Dumnezeu si “splendoare” , care este de asemenea unul din modurile de a descrive pe Shekinah). Alti termeni cu reperire la Shekinah sunt “gloria” si “radianta”, ea fiind norul din timpul zilei si stalpul de foc in timpul noptii care a condus pe Israeliti prin salbaticia din Sinai. Este de asemenea in stransa legatura cu traditia Sophia in Biblia Evreiasca (Vechiul Testament) in Proverbe si in alte carti. Sophia (un substantiv feminin grecesc) este aspectul Intelepciunii lui Dumnezeu. Ca Invatator de Intelepciune Iisus a fost in foarte stransa legatura cu traditia Sophia.
Shekinah pana la urma a devenit un termen interschimbabil cu Sfantul Duh in Iudaism si Crestinism. Este adesea reprezentata ca o pasare sau un porumbel. In Crestinism Sfantul Duh este vazut ca si Avocatul (Mijlocitorul), Ghidul si Consolatorul (Ioan 14:16 si Fapte 9:31), si putem observa clar originile iudaice ale acestei Traditii. De asemenea exista o legatura mai directa cu traditia Evreiasca a lui Shekinah, ca si Sf. Paul, fostul Fariseu, marturiseste natura Sfantului Duh de a “salaslui inlauntru” prin faimosul sau pasaj in Romani 8: “Dar tu nu esti in carne; tu esti in Spririt, pentru ca Spiritul lui Dumnezeu salasluieste in tine.”(Romani 8:8) . Esista chiar o traditie universalista in cateva scrieri Evreiesti Midrash: “Chem cerul si Pamantul pentru a marturisi ca, orice ai fi, Gentil(Strain) sau Israelit, barbat sau femeie, sclav sau servitor, conform faptelor pe care le savarseste, asa va salaslui Sfantul Duh deasupra lui.”Aceasta este o reminescenta a scrierilor lui Ioan despre afirmatiile (invataturile) lui Iisus catre Nicodim, cand Iisus a spus: “Vantul [Spiritul] sufla unde alege sa o faca…” (Ioan 3:8), adica, Santul Duh va servi toate popoarele, nu doar Crestini sau Evrei. Paul de asemenea ofera o notiune similara in Galatei 3:28 “Nu mai esista Evreu sau Grec, nu mai esista sclav sau om liber, nu mai esista barbat sau femeie; pentru ca toti sunteti unul intru Hristos Iisus.” Si, este bine stabilit faptul ca Paul si Ioan in mod frecvent il echivalau pe Iisus Hristos cu Sfantul Duh, precum rezulta in pasajele din Romani 8 si pasajele lui Paraclete ale lui Ioan 14-16.

Chemati-o pentru alinare, pentru sfatuire, pentru binecuvantare si pentru calauzire. Ea va raspunde doar prin iubire si lumina radianta.

http://petrosolovastru.multiply.com/journal/item/2

marți, 24 aprilie 2012

Dan Puric - învata sa conduci

Permisul auto
Dumnezeu, iubindu-ma, ma tot pune la felurite încercari ca sa nu ma plictisesc.
Asa a fost ai cu soferia. Ne-am luat si noi masina.
Atunci mi-a zis sotia ca ar fi bine sa-mi iau permis si eu, ca cine stie, s-ar putea sa fie nevoie vreodata sa sofez.
Pentru mine, lucrul asta a venit prea tarziu, si m-am dus la prima lectie de soferie cu emotii de liceean, la un PECO, unde trebuia sa ma intalnesc cu instructorul.
Tremuram rau pe marginea trotuarului, ca la bacalaureat, si il asteptam. Cel mai bun lucru era ca omul nu ma cunostea.
A venit cu o Dacia de pe vremea lui Ceausescu, careia, cand i-a pus o frana, chiar în fata mea, i-au sarit suruburile pe jos. Le-a adunat tacticos si le-a pus la locul lor, ignorandu-ma.
Era mecanicul absolut, la întalnirea cu imbecilul absolut. 


Locul mortului.
Nea Ilie era plin de vaselina si avea un fes slinos pe cap. M-a citit din prima, si-a dat seama cu cine are de-a face.
Daca m-ar fi cunoscut, mi-ar fi spus: «Vai, maestre, ce onorat sunt sa va fiu eu instructor!»
Cand mi-a zis, fara sa se uite la mine: «Ba, asta e cheia!», am înghetat.
«Fii atent, a continuat el, ambreiajul este tata, frana este mama, iar acceleratia este copilul tampit care alearga pana ce da cu capul în prima masina.»
Absolut genial!
Apoi îmi spune scurt: «Treci în locul meu!»
Eu, speriat: «Lasa-ma, nene, ca n-am mai pus în viata mea mana pe asa ceva».
El: «Ba, tu nu te-ai saturat sa stai pe locul mortului si sa te conduca toti tampitii?»
Si atunci m-am gândit sa strig si eu la poporul roman:
«Popor roman, nu te-ai saturat sa stai pe locul mortului si sa fii condus de toti tampitii?»
Era o adevarata resuscitare, domnule!
Si îmi tot repeta: «Hai, hai, învata sa conduci!»
Ceea ce a urmat a fost incredibil. M-a scos direct în trafic.
si eu trebuia sa am mana pe volan, pe chei, pe schimbatorul de viteze, si sa ma uit în cele doua oglinzi, dar si în ochii lui.
«Unde te duci, maaa? Nu vezi unde ma bagi? O calci pe baba aia! Nu te uiti în spate? Vezi, baa, ca intra ala în tine!»
Si m-a tinut asa, de înghetam si transpiram tot, doua zile la rand! Nu mai eram sanatos! Nici un rol, în viata mea, nu m-a solicitat atat de mult, si nu m-a adus într-o asemenea stare.
În a treia zi s-a linistit de tot.
Statea batranul cu o mana pe volan si cu fesul pe ochi.
Dormea, domnule!
«Inseamna ca am început sa conduc bine», mi-am zis.
 
Crucea Sfântului Andrei.
Nu l-ati vazut pe Puric, disperatul, intre Maestrul sau dormind si traficul din Bucuresti.
Si, tarandu-ma incet-incet, am trecut pe langa un cimitir. Atunci Maestrul a deschis ochii:
«Ba, vezi? Aici e o fosta eleva de-a mea!»
Mie mi-a înghetat coloana vertebrala.
«In cimitir?»
«Pai da! Nu e singura, e cu sotul!»
«Cum a ajuns acolo?»
«Tot asa, ba, ca si tine, nu a oprit la Crucea Sfantului Andrei, aia pe unde trece trenul. Pai, baa, cand vezi o cruce, nu te opresti si te inchini? Treci ca animalul? Ce-o fi cu graba asta, ca tot acolo ajungi!»
Omul asta m-a crestinat pe mine, teologul lui peste.
Avea dreptate! Cand vezi Crucea Sfantului Andrei, te uiti în dreapta si nu crezi nici macar în ala de-ti face semn cu steagul, ca e tara plina de prosti.

Vei învata sa conduci cand vei sti sa te feresti de prosti, nu cand vei sti legea!!!"

luni, 23 aprilie 2012

MĂRTURISITORII

"Dumnezeu o vrut să facă sfinţi cu comunizmul ista, mulţi sfinţi o făcut Dumnezeu printr-înşii..."
 (Părintele Selafiil de la Noul Neamţ)

“Cândva, au mărturisit un crez, iar mulţi au plătit cu viaţa pentru aceasta. „Acum, ne veghează din împărăţia cerurilor”, cum spune titlul unui capitol din această carte şi cum însuşi Hristos a făgăduit celor care aveau să-i urmeze învătătura. Cândva, au fost ocărâşi şi înjosiţi cum un om cu mintea întreagă nici nu-şi poate închipui. Acum, sunt cinstiţi în biserici şi mănăstiri din toată lumea, asemenea unor sfinţi, precum şi sunt. Cândva, au fost călcaţi în picioare, iar trupurile lor, aruncate în gropi necunoscute. Acum, osemintele lor, pe care se văd încă urmele schingiuirilor, izvorăsc mir şi fac minuni. Aşa a hotărât bunul Dumnezeu să răsplătească celor care, drept răspuns pentru chinurile îndurate, au zis, asemenea martirului Mircea Vulcănescu pe patul morţii:
„Să nu ne răzbunaţi.”  

MĂRTURISITORII . Minuni. Mărturii. Repere. vorbesc nu doar despre povestea lor din temniţele comuniste ori de după eliberarea unora dintre ei din închisoare, ci şi despre mărturia pe care chiar Dumnezeu o dă pentru ei prin harul revărsat asupra celor care le cinstesc moaştele.

Ediţie îngrijită de Ciprian Voicilă 
Carte apărută cu binecuvântareaÎnalt Preasfinţitului Arhiepiscop Justinian Chiraal Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului

http://www.ortodoxtv.com/filme-video/sfintii-inchisorilor-1-pr.moise.php 

duminică, 22 aprilie 2012

NATO cauta în România legendara apa a nemuririi
Fara indoiala ca serviciile de informatii ale NATO, cea mai puternica alianta politico-militara din toate timpurile, sunt mereu pe faza. Astfel se explica cum au aflat de apa cu proprietati curative care tasneste dintr-o stanca pe coclauri putin umblate din muntii aflati la 13 km de Comarnic, pe Valea Prahovei, din izvorul Sapte Bolovani, cunoscut mai bine doar de cativa padurari.
Izvorul Sapte Bolovani, vizitat de experti ai Atlanticului de Nord
Expertii NATO din Berlin s-au aventurat in primavara anului trecut pana la Bolovani, recoltand apa in niste recipienti, continut ce a aratat, in urma unor analize sofisticate de laborator, ca lichidul nu contine deloc nitrati, fiind cel mai pur din Europa.
In decembrie 2006, compania FURRY INFOR SRL din Campina a concesionat prin licitatie izvorul si terenul aferent de la Bolovani, pe o perioada de 49 de ani. Directorul firmei respective i-a declarat ziaristei Laura Pistol de la „Ziua": „Nici nu am castigat bine licitatia - asta se intampla la inceputul acestei luni - si ne-am pomenit cu o scrisoare prin care ni se propunea o colaborare. Reprezentantii NATO doreau ca noi sa imbuteliem si sa distribuim apa de la Bolovani trupelor aflate in misiune pe teritoriul tarii noastre.
Proiectul va fi demarat in vara anului viitor, iar in prima faza va trebui sa cumparam utilaje pentru captarea si transportul apei din munte. Acest lucru presupune montarea unei conducte de 15 km care sa strabata intreaga zona muntoasa.
 Investitia va ajunge la cel putin un milion de euro. Apoi, in etapa a doua, vom construi pe DN 1, la kilometrul 108, o fabrica moderna de imbuteliere".
Investitia poate redresa simtitor bugetul local si rata somajului din orasul Comarnic. In afara de gradul exceptional de puritate a apei de la izvorul Sapte Bolovani, despre proprietatile curative ale lichidului pentru diverse maladii nu se stie aproape nimic.
Cu totul altfel stau lucrurile in zona numita SAPTE IZVOARE de pe versantul estic al muntilor Bucegi, pe Valea Ialomitei, intre Lacul Bolboci si Scropoasa, cu cele de la Sapte Izvoare, aflat la circa 7 km de Herculane, pe drumul spre Baia de Arama, sau cu Izvorul Tamaduirii de la Sambata de Sus, de la Poalele Muntilor Fagaras. Pentru a radiografia proprietatile curative ale apelor respective trebuie sa coboram cu opt milenii intr-o istorie care ne va rezerva in viitor multe surprize.
Nucleul spiritual al contestatului Imperiu Pelasgic
Nicolae Densusianu, membru corespondent al Academiei Romane la sectiunea istorica, si-a petrecut 40 de ani din viata pentru a dovedi, in 1913, in monumentala sa lucrare „Dacia prehistorica” , ca suntem stramosii celui mai mare imperiu din istoria omenirii – Imperiul Pelasgic.
DACIA PREISTORICa indica un nucleu spiritual al Imperiului Pelasgic, perimetrul cuprins intre Portile de Fier, Muntii Bucegi si Muntii Buzaului. In afara de izvorul de la Sambata de Sus, care nu se afla in respectivul perimetru, celelalte doua locatii mentionate sunt. Densusianu, plecand de la rationamentul ca termenul „Coloanele lui Heracles (Hercule)” reprezinta numai un simbol legat de templul legendarului erou semizeu, localizeaza extrema de vest a Centrului spiritual neolitic al pelasgilor la Portile de Fier, nu departe de statiunea Baile Herculane. Cu prilejul construirii in cooperare romano-iugoslava la Portile de Fier a cunoscutei hidrocentrale, a fost scoasa la iveala o asezare urbana veche de 80 de secole. Este vorba de LEPINSKI-VIR, descoperita pe malul sarbesc, care a fost mutata, portiune cu portiune, pe o platforma speciala aflata la 20 de metri deasupra nivelului Dunarii. Aceasta descoperire locala, neindeajuns de cunoscuta marelui public, a echipei de arheologi din tara vecina, condusa de D. Strejovic, constituie o dovada de necontestat ca civilizatia europeana nu isi are geneza in cea din Orientrul Apropiat. In 1968, s-a stabilit ca asezarea avea trei straturi de cultura, un urbanism dezvoltat, cu o deosebita dezvoltare artistica vadita in „protorealismul” sculpturilor, iar studiul scheletelor duce la concluzia ca acestea apartin unui tip european robust, varianta a lui Cro-Magnon, dar specialistii sunt de parere ca a avut si precursori. „Urbea” era prevazuta cu doua axe principale, fiind o inovatie extraordinara, locuintele, de dimensiuni iesite din comun pentru perioada respectiva, erau captusite cu o tencuiala hidrofuga. Casele sunt dispuse intr-o perfecta simetrie, toate avand forma trapezoidala, sau mai precis sectiune tronconica de 60 de grade, care se putea realiza numai prin cunostinte matematice precise, in opinia academicianului Nicolae Teodorescu.

Cu cele opt milenii vechime, Lepinski-Vir e cu 1.160 de ani mai „batrana” decat prima asezare urbana din istoria omenirii, atestata arheologic in apropierea Ierihonului, „orasul preistoric” de la Portile de Fier fiind in plina inflorire cand Sumerul nici nu exista. Nu este exclus ca varianta Cro-Magnonilor de langa Herculane sa se fi tratat de intinderi musculare si de lovituri la oase in mofetele naturale cu apa care atinge 80º in unele locuri, de pe Valea Cernei, pe marginea soselei de la Herculane la Baia de Arama, zona cunoscuta de mosi-stramosi ca Sapte Izvoare. La mijlocul anilor ’80, un batran staroste de ciobani din Vama Strunga de pe Valea Ialomitei, Baci Farcas, a istorisit unor turisti cateva legende sacre ale dacilor, legende care coborau la stra-strabunicii acestora in timpuri imemoriale; o piatra (probabil un meteorit – n.n.) a cazut din inaltul cerului, aprinzand o parte din padurea din muntii de basm, un singur om avand curajul sa se apropie de roca infricosatoare si sa o duca in pestera sa, fiind folosita la iscarea focului si la iluminat, apoi la vanatoare. Proprietatile sale erau magice: stapanea timpul si dirija destinele.
Brusc, au disparut si piatra, si posesorul ei, dar acesta aparea cateodata in plina noapte ca o aura luminoasa care lua forma unui batran. Cu timpul, oamenii au inceput sa ii aduca ofrande ciudatei aratari numite de Baci Farcas Zeul Necunoscut sau Zeul din Grota. Pornind de la maxima ca orice legenda are un sambure de adevar, Strabon din Amaseia, cel mai important geograf al antichitatii, scria in al doilea deceniu al erei noastre despre preotii sau „profetii” pelasgi ca acestia erau oameni atotstiutori, priceputi la interpretarea viselor, a oracolelor si a semnelor divine, locuind in lacasuri subterane, „Katagoian” sau „Kagoian”. Povestitorul si-a depanat in continuare legenda, mentionand ca Zeul din Grota a devenit Mos Timp, pentru ca acesta, fiind nemuritor, putea sa stapaneasca timpul.

In ciclul de legende de la Vama Strunga se numara si cea a lui Zamolxis, cel ales de Steaua-Mama, care a dat nastere Pietrei Sacre, sa fie initiat din randul celor mai destoinici geto-daci liberi. La porunca Duhului Pietrei Sacre din Muntele Ascuns, Zalmoxis a colindat lumea larga, singura cale spre a intelege puterea pietrei. La plecare, Sfinxul, paznicul cu chip de granit al Triunghiului Sacru si a Pietrei Sacre, l-a povatuit: „Timpul este prietenul tau. Inca nu-l poti stapani, dar el te asteapta sa inveti asta “. Intors in patrie, Zamolxis a inceput sa propovaduiasca printre geto-daci despre intelepciune, credinta si suflet si, impartind dreptatea, fapte ce au ajuns la urechile regelui care l-a numit Mare Preot. Dupa sute de ani, Zamolxis a fost coborat in inima muntelui, devenind zeu nemuritor, iar dupa alte sute de ani, un ostean care a pazit toata viata hotarele Daciei a fost transformat in OMU, cel mai inalt munte pentru eternitate, „prevestind prin mugetul de bucium al vantului cand dusmanii se apropie de tara lui draga”.
Dupa foarte multi ani, functia de Mare Preot trecuse la mai multi alesi de ursitoare, pana la Deceneu, inzestrat si el de Zamolxis cu darul nemuririi. La un an dupa ce Decebal murise in luptele cu cotropitorii romani, geto-dacii au trimis un sol la Zamolxis, care era primit numai daca avea sufletul curat, dovedit prin ritualul de a fi aruncat in sus cazand in sulite, iar atunci cand cel ales murea pe loc, se considera ca este cel ales. Apoi, insusi Deceneu s-a dus la Zamolxis sa obtina iertarea geto-dacilor, care se abatusera de la dreapta credinta.
Lasand la o parte legendele care s-au transmis pe cale orala timp de milenii pana in zilele noastre, sa trecem in revista ce spun istoricii despre „miezul” celor relatate.
Herodot, supranumit si parintele istoriei, declara ca getii se cred nemuritori, iar cei care pier se duc la Zamolxis sau Gebeleizis, o fiinta divina. Comentand „soliile” periodice, din patru in patru ani, la Zamolxis, Mircea Eliade, unul dintre cei mai mari specialisti ai istoriei religiilor, concluzioneaza ca sacrificiul „reactualiza raporturile directe dintre geti si zeul lor”. Geograful Strabon scrie ca Zamolxis s-a retras pe culmea muntelui sacru Kogaion, in apropierea unui rau cu apa limpede. Dupa unii cercetatori, KOG-A-ION insemna „Capul Magnificului” , fiind si denumirea Bucegilor. Aici se afla si Pestera Ialomitei, pe langa care trece raul cu apa limpede si Sfinxul romanesc, situate pe platoul din apropierea cabanei Babele.
 Ceausescu era foarte interesat de Tinerete Fara Batranete
Ceausescu a fost informat ca exista o sursa de apa foarte pura, cunoscuta de peste doua mii de ani, care se gaseste in zona initiatica a dacilor din Bucegi, scrierile antice pomenind de apa miraculoasa din care a baut Zamolxe(Zamolxis) inainte de a deveni zeu. Mai mult, ca exista un simbol al celor sapte izvoare pe scuturile dacice. Este chiar zona de care am vorbit, de pe versantul estic al masivului Bucegilor, apa ciudata de aici constituind obiectul unui studiu de laborator inca din 1927, studiu continuat in perioada interbelica de catre academicianul Gheorghe Murgeanu si de catre o societate franceza. Testele au dovedit ca apa de la „Sapte Izvoare” are toti indicatorii calitativi, un standard superior tuturor surselor de apa cunoscute in lume, numarul bacteriilor fiind zero, ca si poluarea cu azotati si azotiti. Ceausescu a fost placut impresionat ca, in urma ultimelor studii facute la Hidrotehnica, in zona Cheilor Zanoagei, la Izvoarele Ialomitei ar exista un nucleu energetic pozitiv al nemuririi. Camil Roguski, care a fost arhitectul de interior al familiei Ceausescu vreme de cateva decenii, isi aminteste ca in fiecare zi se aducea o cisterna de apa plata de la Campulung, folosita numai la spalarea vaselor, cu toate ca la casa principala din Primaverii exista un put adanc de o suta de metri, cu apa pura. In consecinta, Ceausescu a cerut ca perimetrul in care se afla SAPTE IZVOARE de la Scropoasa sa fie inchis circuitului turistic si sa se limiteze accesul la datele cercetarilor.
Anomaliile magnetice, de la extaz la agonie
Dr. ing. Ion Olteanu declara in vara anului 2003 pentru cotidianul Libertatea ca dosarele de la „Sapte Izvoare” au fost redeschise in 1990, iar testele moderne confirma ca apa izvoraste dintr-o grota, unde se afla un imens lac subteran, cu un debit de 4.000 litri/secunda. Izvoarele sunt intr-adevar unele dintre cele mai pure surse naturale de apa plata din lume, datorate unor anomalii ale magnetismului Terrei, inca nestiindu-se cauza si efectele ce le pot avea anomaliile respective asupra organismului uman. Gheorghe Marmureanu, directorul Institutului National de Fizica a Pamantului, a precizat recent ca, in urma studiilor de cercetare a rocilor, ultima inversare a polilor magnetici a avut loc acum 780.000 de ani. Conform cotidianului Ziarul, unii cercetatori situeaza fenomenul la sfarsitul anului 2012, marcat de schimbarile dramatice de climei, iar radiatiile solare mult mai puternice sunt o consecinta ce va afecta in special persoanele care simt campul electromagnetic al Pamantului, respectiv paranormalii.
Investigatiile facute de noi au dus si la descoperirea partii pline a paharului, deoarece exista un dispozitiv caruia, din motive de publicitate, nu ii dam numele, care, combinand elemente de radionica si organicitate, focalizand un flux energetic extrem de puternic asupra unui subiect, are efecte benefice asupra unor maladii, apa distilata isi schimba gustul, iar plantele tratate cu apa incarcata de respectivul aparat cresc remarcabil mai repede decat celelalte plante.
Un alt loc unde ar trebui cercetat efectul benefic al anomaliilor magnetice este Izvorul Tamaduirii de la Sambata de Sus, de la poalele Fagarasilor, unde incepand din secolul al XVI-lea crestinii ortodocsi au descoperit un izvor cu proprietati miraculoase. De atunci, mii de credinciosi suferind de boli psihice, printre care depresiile si epilepsia, si-au gasit videcarea.
Revenind la Sapte Izvoare de la Cheile Zanoagei, un grup de cercetatori bucuresteni a intocmit un proiect de captare si imbuteliere a apei „sacre” si totodata, in cooperare cu consiliile locale, cu cateva organizatii nonguvernamentale din strainatate si cadre ale Universitatii Valahia din Targoviste, au demarat actiunea de realizare in partea estica a Masivului Bucegi a unui „antipolis”.
Mai precis, o statie-pilot in care sa se testeze o forma de civilizatie rurala, cu diminuarea factorilor urbani nocivi, dar cu pastrarea unor cuceriri ale civilizatiei citadine, cum ar fi internetul si telefonia mobila. Vorbim de apa pura, care necesita sute de milioane de euro, bune de investit intr-o tara membra UE, unde, in mileniul trei, comune intregi din judete precum Tulcea sau Vaslui sunt lipsite complet de surse obisnuite de apa potabila, sau aceasta nu se poate folosi din cauza poluarii. Festivismul sarbatoririi Zilei Mediului a trecut neobservat de omul de rand, in conditiile in care toti suntem vinovati intr-o mica sau mare masura de poluare.

sursa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com