Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

miercuri, 29 august 2012

Originea mea este Spirit

Christos, 
cheia de la
poarta vieţii

Viaţa Universală
În noi este viaţa. Viaţa este Spiritul din care a luat fiinţă tot ceea ce există. 
Prin urmare, tot ceea ce este, are o origine spirituală.
Spiritul este lumină care curge. El iradiază întreg universul, sferele luminoase ale cerurilor pure precum şi materia care ne este vizibilă. Spiritul, lumina care curge, hrăneşte şi menţine, constant, cu puterile vieţii, toate formele Fiinţei, ale infinitului.


Dumnezeu este Spirit.
Dumnezeu este lumina care curge. 
El este viaţa impersonală care a creat şi care crează totul, care însufleţeşte şi menţine totul cu suflul Său.
Dumnezeu este viaţa universală care curge, activând de-a pururi, existenţa infinită, Eu Sunt-ul. Omul este copilul lui Dumnezeu. Noi am luat fiinţă din Dumnezeu, din viaţă.
Sufletul nemuritor în care acţionează viaţa noastră originară şi veritabil, se află în învelişul exterior, în corpul fizic. Corpul nostru material este compus din celule, sufletul nostru este compus din particule spirituale.
Suntem legaţi de Dumnezeu, de eternul Spirit, prin intermediul nucleului central al sufletului nostru. Puterile divine ale vieţii ne parvin prin nucleul central al sufletului. Ele curg în particulele sufletului şi, de aici, în celulele şi organele corpului nostru terestru.
Lumina care curge pornind de la Spiritul etern înzestrează cu putere vitală sufletul şi corpul nostru fizic.
Avem nevoie de puterile ieşite din Dumnezeu, din viaţă. Dacă ştim că Dumnezeu este Spirit, eternă lumină  care curge şi dacă ne lăsăm umpluţi de această lumină, atunci, în timpul interiorizării, puterile lui Dumnezeu se revarsă în noi.

În timpul interiorizării, vrem să ne deschidem forţelor divine.
Luăm poziţia de orientare conştientă spre curentul divin. Ne aşezăm cât mai drept pe un scaun, de preferinţă adaptat taliei noastre, pe un scaun care să nu fie nici prea tare, dar nici prea moale. Încercăm să nu ne sprijinim şi să ne menţinem cât mai drept. Ne ţinem, deasemenea, capul drept. Picioarele nu sunt încrucişate unul peste celălalt, tălpile sunt aşezate pe sol una lângă cealaltă. Punem dosul palmelor deschise pe coapse, palma deschisă fiind orientată, astfel, către cer. Tragem, apoi, palmele spre partea superioară a coapselor, la nivelul încheieturii şoldului, lăsându-le, în acelaşi timp, destinse, ceea ce ne va întinde spatele şi mai mult.
În această poziţie orientată şi conştientă, intensificăm fluxul de forţe spirituale în noi.
Nu ne mai gândim, acum, la lumea exterioară, ne consacrăm, în întregime, câmpului de energie interior, Spiritului care curge de-a pururi.
Lăsăm să curgă în noi, profund, gândurile acestui text pregătitor ieşit din Spiritul lui Dumnezeu. Lăsăm puterile lui Dumnezeu, cărora ne adresăm în timpul interiorizării, să acţioneze în noi.
În timpul interiorizării, nu ne propunem să analizăm cuvintele textului, ci primim în noi puterile divine care acţionează în Cuvânt. Puterile divine vor să devină active în particulele sufletului şi în celulele corpului nostru.
Dacă sufletul are o vibraţie înaltă, atunci sufletul şi omul pot absorbi şi mai profund gândurile interiorizării. Sub efectul forţelor de vibraţie tot mai înalte care stimulează sufletul şi omul, omul găseşte cărarea perfecţiunii.
Ne consacrăm, acum, interiorizării. Să absorbim, conştient, fiecare frază şi să o lăsăm să vibreze în noi.

Interiorizare
Originea mea este Spirit.
În mine se află şi acţionează plenitudinea Atot-Puternicului.
Adevărata mea viaţă este iubirea.
Puterea eternă a lui Dumnezeu care curge este iubirea care dăruie.
Iubirea este esenţa mea originară.
Iubirea există veşnic.
Iubirea este izvorul, Spiritul creator care m-a creat, care insuflă viaţă în tot ceea ce este.
Iubirea se revarsă în minerale, în plante şi animale.
Iubirea se revarsă în toate sufletele şi în toţi oamenii.
Iubirea se revarsă în fiinţa mea adevărată.
Eu sunt iubire ieşită din Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire.
Prin gânduri şi cuvinte nobile, mă înalţ spre operele eterne ale lui Eu Sunt, ale Divinităţii care domneşte etern.
Puterile Eternului curg în mine.
Puterile iubirii îmi arată drumul spre originea sinelui meu adevărat.
Eu sunt din iubirea eternă universală.
Eu sunt iubire ieşită din Dumnezeu.
În Dumnezeu nu există altceva decât iubire.
Afirm în mine iubirea ieşită din Dumnezeu:
Eu sunt iubirea şi viaţa ieşită din Dumnezeu.
În mine acţionează puterile creatoare ale regnurilor mineral, vegetal şi animal.
Eu sunt o parte a Marelui Întreg.
În fiecare particulă a sufletului meu se revarsă Spiritul Tatălui meu.
Atot-Puternicul însufleţeşte fiecare atom.
Puterile sufletului meu respiră în ritmul Spiritului care se revarsă etern.
Spiritul lui Dumnezeu îmi insuflă viaţa.
Eu sunt viaţa, fiinţa care domneşte de-a pururi.
Viaţa creatoare şi eternă se revarsă prin sufletul meu şi prin corpul meu terestru.
Mă regăsesc în eterna conştiinţă a lui Eu Sunt, puterea care dăinuie din eternitate în eternitate.
Eu sunt existenţă eternă, nemuritoare.
Inundat de puterea divină, mă recunosc ca un copil al infinitului.
Infinitul intră în sufletul meu şi în forma mea de existenţă terestră.
Mă îndrept spre puterea interioară, spre lumina care curge.
Primesc puterile vieţii universale.
Inspir suflul Divinităţii.
Inspir iubirea care curge de-a pururi.
Inspir înţelepciunea divină, puterea care se împlineşte în mine etern.
Eu sunt un copil al vieţii universale.
Timpul şi spaţiul dispar, divinul Eu Sunt devine mai puternic în mine.
Aripile iubirii mă ridică deasupra gândurilor lumii pământeşti, spre câmpiile conştiinţei divine aflate în afara timpului şi spaţiului, până la Eu Sunt.
Veşnicia din afara timpului şi spaţiului se împlineşte în mine.
Respiraţia mea devine uşoară, diafană.
Fiinţa mea este umplută de putere şi de lumină.
Eu sunt viaţă veşnic existentă.
Eu sunt Spirit ieşit din Spiritul Său.
Eu sunt lumină ieşită din lumina Sa.
Eu sunt existenţă în afara timpului şi spaţiului.
Eu sunt viaţă eternă în Dumnezeu, iubirea.
Lumina curge prin mine dinspre izvorul lui Dumnezeu care nu poate fi împovărat.
Ea îmi hrăneşte sufletul şi celulele corpului pământesc.
Mă simt liber, dezlegat de tot ceea ce se întâmplă în timp şi în spaţiu.
Desprins de lumea gândurilor, mă hrănesc cu puterile ieşite din izvorul etern, Dumnezeu.
Izvorul limpede al Eternului imi răzbate în suflet şi în fiecare din celulele corpului meu.
Aripile iubirii mă poartă spre izvorul iubirii şi al înţelepciunii.
Simt: eu sunt de origine divină.
Simt: eu sunt copilul Celui Prea-Înalt.
Afirm în mine puterile vieţii.
Afirm în mine Împărăţia lui Dumnezeu.
Primesc în mine viaţa, puterea revărsătoare a iubirii divine.
Infinitul respiră prin mine.
Simt: eu sunt liber.
Sufletul meu este descătuşat, eliberat de timp şi spaţiu.
Eu sunt Spirit ieşit din Spiritul Său, lumină ieşită din lumina Sa.
Eu sunt putere ieşită din puterea Sa.
Eu sunt totul în totul: viaţa în El şi viaţa în mine.
Eu sunt în Tine, o, Doamne, şi Tu eşti în mine, o, Spirit etern al Tatălui meu.
Viaţa universală este viaţa mea.
Eu sunt existenţă eternă, eu sunt nemuritor.
Eu sunt iubire din iubirea Sa.
Eu sunt.

Mai rămânem un anumit timp în liniştea interioară, în această stare înaltă de conştiinţă.
Ne regăsim, încet, nivelul de conştiinţă obişnuit. Ne observăm suflul, observăm cum intră şi iese. Astfel, reluăm contactul cu tot ceea ce ne înconjoară. Rămânem, totuşi, ferm hotărâţi să ne ordonăm viaţa, pentru a pune în practică, în "lumea temporală", conţinutul cuvintelor date de Spiritul lui Dumnezeu.
Ne ridicăm gambele şi mişcăm picioarele, ne întindem picioarele, le îndoim şi le reaşezăm pe sol.
Înălţăm braţele, ne ridicăm, ne întindem corpul, mişcăm mâinile şi degetele.
Coborâm lent braţele şi reluăm poziţia de orientare conştientă.
Mişcăm umerii, efectuăm cu ei mişcări de rotaţie, înainte şi înapoi, facem mişcări circulare cu capul, de mai multe ori la stânga apoi la dreapta.
Reluăm, acum, contactul conştient cu tot ceea ce ne înconjoară: iubirea curge de peste tot spre noi.
Odihnind în Dumnezeu, Atot-Puternicul, viaţa ar trebui să urmeze un curs ordonat. Doar astfel interiorizarea devine eficientă.
Prin exerciţiu spiritual şi prin punerea în practică a cuvintelor ieşite din Spiritul lui Dumnezeu, sufletul şi omul acced la o vibraţie înaltă. În acest mod, sufletul şi corpul fizic se stabilizează pe acest nivel de vibraţie, ceea ce ne permite să urmăm Drumul Interior cu mai multă bucurie şi mai conştient.
Vom realiza această interiorizare o dată pe zi, dimineaţa, orientându-ne astfel, pentru ziua care începe, spre viaţa noastră adevărată.

Un salut în Dumnezeu!

Dumnezeu se adresează din nou omenirii prin gură profetică şi că Spiritul Christosului lui Dumnezeu reînnoieşte şi aprofundează învăţăturile lui Isus din Nazareth-corespunzător celor anunţate:  
Mai am multe să vă spun, dar încă nu le puteţi duce. Dar când va veni El, Spiritul Adevărului, El vă va conduce în Adevărul deplin. ( Ioan 16, 12)


sursa
http://f1.grp.yahoofs.com/v1/gHo8UENGJZlE7G3zSvcdXrUzzQ1cJ7GI8DAux_msTzypJXqdJ0jB9yXPX5vlAwqNhWmCrZOt0GKoD0qAqfninzMURo7XSFLiwBM/Extrase%20din%20Drumul%20Interior%20-%20Primul%20curs.pdf
Viata Universala –
www.universelles-leben.org
http://www.universelles-leben.org/cms/ro
http://www.universelles-leben.org/ro/index.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com