Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

sâmbătă, 28 septembrie 2013

Campurile de torsiune si Aura

În mod cert, fiecare posesor de monitor PC ultramodern (sau de televizor) a reuşit să simtă o serie de indispoziţii, cum ar fi: gradul ridicat de oboseală, insomnie, dureri de cap, irascibilitate, diminuarea atenţiei, dereglarea vederii, dese ameţeli, manifestări ale diferitelor boli respiratorii.
Şi toate acestea în pofida faptului că fiecare utilizator de PC tinde să respecte toate regulile "tradiţionale" de lucru la PC: să lucreze cât mai puţin timp la PC (sau să privească televizorul), să se aşeze cât mai departe de ecran, să amplaseze cât mai mulţi cactuşi şi piramide în jurul display-ului, să utilizeze mobilă specială şi confortabilă, să facă exerciţii de înviorare pentru ochi, să facă scurte pauze în timpul lucrului.
Pe baza cercetărilor şi experimentelor medicale şi clinice, efectuate pe parcursul ultimilor ani, s-a stabilit că, în timpul funcţionării monitoarelor computerelor personale, televizoarelor, telefoanelor mobile, cuptoarelor cu microunde şi a altor aparate electronice, este prezentă o componentă informaţională împotriva căreia nu este asigurată protecţia de către nici un fel de dispozitiv de protecţie cunoscut, produs anterior, şi încorporat în sistemele de protecţie (ale monitoarelor PC, televizoarelor, etc.).

Lumea actuală şi cu atât mai mult cea viitoare este greu de imaginat fără calculatoare, televizoare şi alte aparate electronice. Revoluţia industrială a dat şansa omenirii să-şi sporească în mod substanţial posibilităţile fizice şi intelectuale cu ajutorul maşinilor.
Cu ajutorul computerelor s-a deschis pentru omenire un câmp larg de acţiune, a fost accelerat progresul economic general. 

Campuri de torsiune. Torsion fields

Teoria vidului fizic a fost cea care a precedat teoria campurilor de torsiune. La vremea sa, Newton a folosit termenul de eter definindu-l ca un mediu elastic în care acţionează forţele de atracţie dintre corpuri. În anticele "Vede" (din anul 4000 î.e.n.) se vorbea despre existenţa unei paramaterii primare din care se naşte totul şi în care se întoarce totul. Putem sesiza o corespondenţă între aceste concepte.
Proprietăţile mediului de vacuum determină o autocompensarea acestuia, el fiind închis. Acest mediu nu poate fi observat întrucât suma sarcinilor pozitive este egală cu suma celor negative, iar rotaţiei de stânga a elementelor îi corespunde una de dreapta, iar masa lor în stare de repaos este egală cu zero.

Ce spun însă fizicienii despre campuri de torsiune? În prezent în prim-planul ştiinţei actuale stau teoria particulelor elementare („Teoria vidului fizic”, „Teoria câmpurilor de torsiune”, „Teoria microleptonică a câmpului" etc). Aceasta este teoria prin care savanţii explica geneza tuturor lucrurilor din lume.
Ultima realizare este formula „vidului fizic” care caracterizează şi descrie golul distorsionat şi spaţiul spiralat. Teoria campurilor de torsiune descrie naşterea din vacuum nu numai a particulelor elementare, ci şi a unor obiecte fizice mai complexe (teleportarea).

Aceste cercetări ale câmpurilor de torsiune au fost motivate de nenumăratele fenomene observate de diverşi savanţi în urma unor experimente fizice. Câmpurile de torsiune nefiind nicidecum o abstracţie teoretică care explică aceste fenomene, existenţa lor a fost demonstrată experimental.
Există generatoare de câmpuri de torsiune, instalaţii electrice, folosirea cărora ne permite să modificăm proprietăţile obiectelor materiale, de exemplu ale metalelor şi ale aliajelor. O direcţie de mare perspectivă reprezinta elaborarea generatoarelor de torsiune - mijloacelor de protecţie împotriva radiatiilor electromagnetice.

Teoria vidului fizic a lui G.Şipov a permis înţelegerea, de pe poziţii noi, a structurii universului. Realitatea, a cărei parte suntem noi toţi, se compune din şapte niveluri ierarhice.
Cel mai înalt nivel al ierarhiei realităţii este "Nimicul" Absolut şi acesta reprezintă nivelul care, în cadrul teoriei vidului fizic, nu are o descriere analitică riguroasă.
Rezolvarea acestei probleme reprezintă o sarcină a teoriilor viitoare. Însă există temei de a considera că acest nivel al realităţii conţine informaţii care determină necesitatea de generare a următorului nivel al realităţii, realitate ce determină procedeul (legile) în ce mod trebuie să aibă loc această generare, care, la rândul său, determină proprietăţile următorului nivel al realităţii.
Acestui nivel următor al realităţii i-a fost dată denumirea, de către G.Şipov, de câmp de torsiune primar.
Câmpul de torsiune primar este o formă specială de existenţă a materiei şi reprezintă nişte turbioane cuantice care nu posedă energie şi nici nu transferă energie. Aceste turbioane cuantice interacţionează informaţional. În absenţa energiei de interacţiune a turbioanelor cuantice în câmpul de torsiune primar, viteza de transmitere a perturbaţiei în mediul acestui nivel poate fi egală doar cu infinit.
În câmpul de torsiune primar trebuie să fie conţinută informaţia care determină necesitatea de generare a următorului nivel al realităţii, care, de asemenea, determină procedeul (legile) privind modul în care trebuie să aibă loc această generare şi, în acelaşi timp, determină proprietăţile următorului nivel al realităţii. Acest nivel al realităţii este cunoscut în fizica modernă sub denumirea de vid fizic.
 
O parte componentă importantă a noii revoluţii în fizică a fost crearea în anii '80, în Rusia, pentru prima dată în lume, a generatoarelor de torsiune, care sunt nişte dispozitive ce generează câmpuri de torsiune statice şi radiaţii ondulatorii de torsiune. În douăzeci de ani de elaborare şi perfecţionare a generatoarelor de torsiune câteva laboratoare, care în prezent sunt reunite în structura Institutului Internaţional de Fizică Teoretică şi Aplicată (Moscova), au creat peste douăzeci de generatoare de torsiune de diferite construcţii.
Generatoarele de torsiune elaborate formează două serii de dispozitive. În prima serie intră generatoarele de torsiune care creează câmpuri de torsiune statice cu grad diferit de intensitate, cu diferite configuraţii spaţiale, cu periodicitate spaţială diferită şi cu rază diferită de acţiune.
În a doua serie intră generatoarele care creează radiaţii de torsiune ondulatorii cu intensitate diferită, cu frecvenţe diferite, cu spectre de frecvenţă diferite, cu diferite tipuri de modulaţii, cu diferite moduri de adresare a informaţiilor către diferite obiecte.
Au fost elaborate generatoare de torsiune universale care, pe lângă radiaţii ondulatorii de torsiune, pot crea câmpuri de torsiune statice şi curent de torsiune. Într-o serie de situaţii practice apare ca necesară folosirea concomitentă a generatoarelor de torsiune de tipuri diferite.

Cercetările în domeniul tehnologiilor de torsiune cuprind toate domeniile economiei, inclusiv industria, agricultura şi medicina, cât şi toate problemele legate de viaţa de toate zilele a omului.
Tehnologiile de torsiune reprezintă prevestitorii intrării omenirii în era tehnologiilor noosferice, iar acestea vor schimba viaţa noastră mai mult decât toate revoluţiile tehnico-ştiinţifice ale secolului al XX-lea. Este de importanţă primordială posibilitatea ca, prin utilizarea sumei tehnologiilor de torsiune, se pot rezolva toate problemele care au condus omenirea spre criza globală de sistem a civilizaţiei.

Aproape fiecare cultură de pe Pământ confirmă existenţa Aurei umane sau a câmpului energetic. Medicina Chineză este atestată de mii de ani şi se concentrează pe curgerea Chi-ului prin şi în jurul corpului. În India, practicanţii de Yoga se bazează pe sistemul energetic uman al Aurei şi a Chakrelor. Spiritualismul practicat în Brazilia, Filipine şi alte ţări se bazează pe energie mobila. Multe din aceste practici au o credinţă comună: atunci când energia este manipulată şi modificată, ea poate duce la schimbări în corpul fizic.
Artiştii au pictat Aura umană cu multe secole în urma. De obicei, este asociată cu regalitatea sau figurile religioase. De la începuturile Creştinismului, Iisus, Maria şi Sfinţii au fost pictaţi înconjuraţi de Aura. În pictură, Fecioara Maria este redată cu lumina ce izvorăşte din interior, cu un halo de lumină ce-i înconjoară corpul. Razele de lumină ce o înconjoară se numesc în arta religioasă "nimb" sau "lumină radiantă", iar halo-ul este numit "aureolă". Ambele sunt părţi componente ale Aurei.
În ultimii 100 de ani, oamenii de ştiinţă au descoperit ceea ce misticii şi clarvăzătorii ştiau cu secole înainte: toate fiinţele vii de pe Pământ emit energie radianta.

Noile instrumente ale ştiinţei au dus la noi descoperiri. Sunt foarte mulţi factori interesanţi şi aspecte ale Aurei umane pe care chiar un laborator de cercetări foarte bine dotat să nu le poate acoperi şi analiza în totalitate.
Aura unei persoane nu este doar rezultatul activităţii Pământului şi Soarelui. Noi oamenii, avem propria contribuţie, propria forţă, care se combină cu forţele externe pentru a creea Aura. De exemplu, când o persoană este relaxată, forţa virtuală centrifugă din jurul corpului fizic este foarte slabă. Când o persoană este stimulată, enervată sau anxioasă, forţa centrifugă ia amploare. Când energia unei persoane este scăzuta şi forta centrifugă este scăzuta.
Această energie poate fi măsurată şi, în prezent, ea chiar poate fi reprezentată pe film. In trecut, oamenii de ştiinţă afirmau că suntem materie solidă, care la rândul ei înseamnă particule tot solide. În zilele noastre ei descoperă cu ajutorul fizicii cuantice, că suntem creeaţi din câmpuri magnetice.
Dr. V. Hunt a studiat Aura mai bine de 20 de ani. În urma cercetărilor, a demonstrat ca nu se poate considera corpul uman un sistem organic sau ţesuturi. Corpul uman este un flux, un câmp energetic electrodinamic interactiv."
Cu alte cuvinte, suntem făcuţi din energie şi spaţiu. Energia ce ne constituie corpul este solida pentru a putea fi văzută şi atinsă. Aura este "mai uşoară", mai puţin densă, şi în concluzie nu este uşor percepută de ochiul fizic uman.

Nikola Tesla este considerat de majoritatea oamenilor drept cel mai strălucit inventator al tuturor timpurilor, tatăl electricitătii moderne. Tehnologia de transmitere radio a lui Tesla este baza tehnologiei foto a lui Kirlian. În 1890, Tesla a reuşit să obţină prima fotografie a Aurei. El a făcut fotografii Aurice întregului corp uman, folosind un dispozitiv ataşat corpului subiectului.

Astăzi, există o noua fotografie a aurei, care este considerata net superioară celei prin transfer de energie a lui Kirlian. Cunoscută sub numele de Fotografia Aurei, această tehnică produce o printare color a subiectului. Fotografia redă jumatatea superioară a subiectului, înconjurat de câmpuri colorate. Este vizibilă jumatatea superioară a corpului, deoarece activitatea aurei este mai intensă în aceasta zonă. În plus, filmarea unei secţiuni mai restrânse a corpului nostru, ne permite o mai bună observare a culorii, formei, variaţiilor şi a distribuţiei acestora.

Culoarea, forma şi mărimea Aurei indică transformări spirituale şi emoţionale. Astfel, fotografia Aurei oferă terapeuţilor şi bioenergeticienilor o unealtă cu ajutorul căreia vor recunoaşte rapid simptomele şi, pas cu pas, monitorizarea progreselor subiectului pe parcursul terapiei.
Culorile şi stările corespondente energetice sunt: roşu — veselie, portocaliu/oranj — fericire şi creativitate, galben — disciplină, albastru — sensibilitate şi solitaritate, verde — comunicare si echilibrare, violet — relaxare şi alb — spiritualitate. Fotografia obţinută este imaginea Aurei.
Deşi culorile Aurei se schimbă în funcţie de moment şi situaţie, tehnicile fotografice se înregistrează pentru analiză în orice moment. De exemplu, fotografiile realizate înainte şi după anumite influente, întotdeauna vor dezvălui transformări majore ale culorilor şi formei Aurei. Schimbările culorilor pot furniza mult mai multe informaţii decât o simplă evaluare a pielii.
Prin evaluarea vizuală a Aurei unei persoane, se poate determina starea generală de tensiune sau relaxare a individului, echilibrul dintre partea stângă şi cea dreaptă a corpului, precum şi alte detalii despre emoţiile şi starea de spirit.

Semninificatia culorilor aurei
Datorita faptului că oamenii au simţul văzului foarte dezvoltat, culorile pe care le văd au un impact puternic asupra stărilor şi dispoziţiilor lor. Culorile studiate pot stimula energia, pot face extrem de fericiţi multi oameni sau chiar foarte nemultumiţi.
Fiecare individ în parte are propriile vibraţii la culori. Aura poate schimba culorile. Există un set de bază a culorilor. Acest lucru se poate modifica temporar sau chiar în mod permanent, dacă au loc experienţe majore.
Roşu: forţa voinţei, pasiune, vitalitate, dorinţă, excitabilitate, intensitate a experienţei, activitate, stres, rareori furie.
Oranj: creativitate, experienţă bogată, dorinţă, ambiţia de a avea succes, expresivitate, senzualitate.
Galben: lumina, flexibilitate, originalitate, inteligenta, claritate mentală, competiţie.
Verde: evoluţie, studiu, echilibru, perseverenţă, respect şi iubire de sine, empatie.
Albastru: comunicare, unitate, sentimente adânci, pace, dragoste spirituală, multumire.
Indigo: natura universală, clarviziune, intelectualitate profunda şi spiritualitate, cunoştinţe nelimitate.
Violet: misticitate, încântare, farmec, înţelegere spirituală profunda.
Alb: motivatie spirituala, expansivitate, rugăciune, unitate.
Auriu: Iertare, bucurie, abundenţă, libertate, încredere.


Fizica cuantică spune că suntem făcuţi din spaţiu şi unde, din particule de energie. Teoria câmpului cuantic duce conceptual mai departe şi afirmă că există câmpuri de energie care interactionează între ele, iar la fiecare interacţiune creează particule. Materia solidă este, de fapt, o energie.
Întreaga scară a câmpurilor electromagnetice sau a undelor este numită “spectru de frecvenţă”.
Parcurgând ascendent spectrul frecvenţei, următorul nivel este căldura, apoi sunetul. Fiinţele umane pot percepe sunete de până la 16.00Hz. Deasupra acestui plafon, între 500.000 — 1 milion de Hz, energia este produsă din unde foarte scurte. Energia sub formă de unde poate “călători” în spaţiu fără să aibă nevoie de cabluri. Acesta este nivelul la care sunt transmise undele radio şi de aceea, poţi recepţiona un post de radio cu o simplă antena sau una parabolică, doar prin reglarea frecvenţei aparatului.
Superioară undelor radio scurte este televiziunea — undele energetice generate de un transmiţător de televiziune care pot fi receptate de o antenă, de un satelit. Acesta este nivelul luminii vizibile — lumina pe care o poţi vedea cu proprii ochi. Spectrul culorilor vibrează de la culorile cele mai slabe până la cele mai intense: roşu, oranj, galben, verde, albastru, violet şi ultraviolet.
Printr-o coincidenţă culorile tradiţionale ale chakrei apar în aceeaşi ordine. Este destul de interesant că oamenii au asociat aceste culori specifice cu chakrele, cu multe secole înainte ca ştiinţa modernă să descopere lungimea undelor şi spectrul culorilor.
Frecvenţa Aurei este chiar deasupra luminii vizibile, deasupra nivelului de percepţie a ochilor nostri fizici. Howard şi Dorothy Sun au afirmat că energiile Aurei vibrează în jurul tuturor vieţuitoarelor, a absorbţiei solare şi a luminii atmosferice. Lumina este reflectată exact aşa cum o sferă de cristal reflectă lumina solară într-o multitudine de culori jucăuşe. Aşadar, Aura poate reflecta culorile pe care le vede psihicul, aşa cum şi curcubeul este reflecţia reală a luminii prin moleculele de apă.


Acţiunile, gândurile şi emoţiile sunt toate prezente în Aura. Cu cât devenim mai conştienti de propria Aură, cu atat putem să învaţam mai multe despre noi şi să evoluam aşa, cum nici măcar n-am visat.
Aurele sunt flexibile, deoarece sunt în permanentă schimbare. Mărimea, culoarea, textura şi densitatea sunt relative şi se pot schimba în funcţie de starea spirituala şi de încercările la care ne supune viaţa.
Dr. V. Hunt, cercetător stiintific la UCLA, a observat că femeile tind să aibă o energie mai puternică în partea superioara a corpului, iar bărbaţii au Aura mai pronunţată în jurul jumătăţii inferioare. Este fapt dovedit, că oamenii care se gândesc deseori la viitorul lor, îşi deplasează Aura în faţa. Cei care îşi petrec mai mult timp amintindu-şi trecutul, sau care nu vor să-şi planifice viitorul, au energia concentrată în partea din spate a corpului.
Unele Aure pot fi mai largi decât altele, unele pot fi mai rotunjite sau pot avea forma unui ou. Nu există Aure tipice, deoarece fiecare dintre noi suntem diferiţi. Aura se poate extinde spre exterior mai mult sau mai puţin. Unii oameni au Aura cât o casa!
Oamenii cu Aure restrânse tind să se piardă în mulţime la petreceri şi la alte evenimente sociale. Îşi strâng Aura atât de tare în jurul corpului fizic ca să nu fie observaţi, iar cei cu Aure largi pot domina într-o întâlnire, sunt puternici si mereu in centrul atentiei.
Imaginile mentale se pot creea în minte, ca apoi să fie transferate câmpului energetic din jurul corpului fizic, Aurei. Dacă un om isi imagineaza că se va îngrăşa, invariabil va stoca undeva această imagine. Apoi, ori de câte ori se va uita în oglindă, subconştientul lui va vedea imaginea negativă şi o va întări.
Acesta este motivul pentru care multe persoane se îngraşă după o cură de slăbire. Imaginile mentale negative pe care şi le creează despre propria persoană se întăresc, se înrădăcinează atât de tare în subconştient, încât le este foarte greu să scape de ele.
În propria Aură, noi putem înmagazina atât imagini pozitive, cât şi imagini negative. Noi ne proiectăm gândurile sau imaginile mentale în exterior, în lume. Realitatea "de afară", cea din exteriorul nostru, este creeată pe baza acestor proiecţii. Dacă Aura conţine energia imaginilor produse de oamenii răi, atunci se atrag exact acele persoane.

Dr. V.Hunt a început să studieze Aura la Universitatea California din Los Angeles. Laboratorul "Câmpurilor Energetice" pe care-l conducea a găzduit mulţi studenţi cu abilităţi de clarvăzători, pacienţi cu probleme psihice şi multi alţii.
Dr. Hunt a patentat o tehnică cu ajutorul electrozilor standard EMG folosiţi pentru a detecta modificările din câmpul bioelectric pe porţiuni de piele situate deasupra punctelor chakrelor.
Dr. Hunt a descoperit că modificările culorilor Aurei observate de mediumuri au corespuns cu cele înregistrate de electrozii EMG. Culorile Aurei au fost asociate cu diferite unde înregistrate la nivelul punctelor chakrelor. În acest fel, Dr. Hunt a demonstrat că Aura şi chakrele lucrează împreună în câmpul energetic uman.
Dr. Hunt a mai măsurat frecvenţa şi amplitudinea energiei în chakre, în timpul şi după exercitiul fizic: "După aprox 600 de ore de înregistrare în diferite situaţii, am descoperit că fiecare persoană are un câmp energetic unic, predictibil şi repetabil, ce se poate caracteriza prin măsurarea culorii, a cantităţii de energie, prin suprafeţe dominante ale corpului şi prin complexitatea modelului spectrului.
Câmpurile fiecărei persoane au arătat porţiuni unde energia „curgea” mai liber, mai fluid, în timp ce pe alte suprafeţe, aceasta era blocată".
Potrivit părerii Dr. Hunt, Aura umană, suferă modificări înaintea corpului fizic: "Prin înregistrarea undelor emise de creier, am descoperit că oscilaţia tensiunii arteriale, contracţiile musculare şi ale pericardului se produc în câmpul energetic, înaintea oricăror alte modificări în alte aparate sau sisteme ale organismului uman".
SURSE
http://valerievhunt.com/ValerieVHunt.com/Valerie_Hunt_Bio.html
http://www.torser.com/ro/index.aspx
http://www.opiniatimisoarei.ro/revolutionarii-folosesc-torser-impotriva-atacurilor-psihotronice/08/01/2012
http://www.lumeamisterelor.com/rubrici/minunile-credintei/marturii-si-intimplari-adevarate-despre-torser/
Dreptul la replica "Evenimentul zilei"
Gen.Dr. Emil Strainu despre TORSER
Oreste despre TORSER. Dreptul la replica
http://www.evz.ro/detalii/stiri/andra-se-dezice-de-escrocherie-1044575.html
http://aristocle.wordpress.com/2013/01/19/torser-tehnologie-quasi-fractalica-pentru-echilibrarea-portofelului/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com