Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

vineri, 30 mai 2014

Secretul Divinitatii

Încă nu ai realizat ce fiinţă minunată eşti pentru că eşti prea ocupat/ă să cauţi mereu în exteriorul tău ceva mai mare şi mai puternic ca tine care să-ţi împlinească dorinţele. Ţi-ai creat dumnezei din orice şi ţi-ai cedat energia slujindu-i pentru ca ei să-ţi împlinească cererile.
Toţi te învaţă cum să te porţi, ce să spui şi ce să gândeşti, iar tu le accepţi crezând că, la capătul tuturor acestor aşa zise metode, îl vei descoperi pe Dumnezeu care realizează dorinţe. Dumnezeu nu are nevoie de restricţiile tale pentru a ţi se revela, El este întru tine, nu-l mai căuta în afara ta.
Dorinţele tale sunt personale, Dumnezeu ţi-a dat putere, descoper-o şi foloseşte-o pentru a-ţi împlini visele.
Omule, caută divinitatea nu mesagerul perfect.
Divinitatea reprezintă acea componentă a sufletului fiinţelor umane benefice,  caracterizată de densitatea luminică specifică dimensiunii 12, altfel spus, este ceea ce unii numesc SPIRIT, alţii SINE, alţii SFÂNTUL DUH şi nicidecum nu se referă la ceva exterior ţie, nu este o construcţie asumată altcuiva, ci face parte din fiinţa ta. Această divinitate nu ţine cont de sex şi de religie, ea se manifestă atât cât tu îi permiţi prin ceea ce gândeşti, spui sau faci. Intre divinul din tine şi structura ta fizică se regăsesc mai multe structuri cu densităţi şi caracteristici proprii, dar toate se hrănesc din ceea ce divinul emană către ele.
Prin ceea ce tu gândeşti şi prin ceea ce tu simţi, faci ca, tot acest flux de energie benefică, să-şi urmeze cursul firesc sau să se blocheze determinând apariţia diverselor suferinţe pe care medicina modernă le atribuie factorilor externi fiinţei umane.
Secretul suprem al divinităţii il reprezintă nemurirea. Da, nemurirea, această componentă a sufletului uman benefic, divinul din tine, este cel care determină nemurire tuturor celorlalte structuri inferioare,inclusiv longevitatea celulelor fizice ce compun corpul tău. Vindecarea vine din această caracteristică a divinităţii pe care tu o deţii în structurile tale superioare.
Moartea nu este altceva decât eliberarea divinului de structura fizică pentru că nu se mai poate manifesta prin ea. Într-un cuvânt eşti capabil să te vindeci şi eşti capabil de nemurire, iar cea mai înaltă realizare a fiinţei umane este transformarea trupului în templul Sfântului Duh şi, odată realizată această transformare, apare longevitatea şi nemurirea structurii fizice.
Eşti o entitate deosebită, doar divinul din tine este de ajuns să-ţi aducă energia vieţii ce este nemuritoare în tine, nu o mai ceda altora prin convingerile de orice fel de care ai fost atras.
Îţi este mai uşor să crezi în ceva exterior, dar nu te-ai săturat să cedezi din tine pentru ca alţii să prospere? Vine timpul schimbării în conştiinţa umană. Adevărul este în tine, învaţă să-L manifeşti.
Omul a cucerit toate visele pe care şi le-a creat, începe să construieşti acest vis al nemuririi şi al tinereţii veşnice şi curând va deveni o normalitate. 
 Te-ai îndepărtat de propriul ţel al vieţii construind ţeluri false departe de idealul divinului din tine.
Idealul începe cu descoperirea divinităţii şi continuă cu construcţia templului în care El sălăşluieşte, fiind nemuritor.
Asp. IO Dragoş Scîntei
 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com