Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

duminică, 12 ianuarie 2014

VIZIUNILE MARIETTEI DAVIS

"Nu există mijloace potrivite prin care să comunic simțurilor externe ale omului, informații corecte despre scenele pe care le-am văzut în timp ce trupul meu se afla în somnul inconștient. Nici un mod de comunicare nu este suficient de clar pentru a oferi o imagine perfectă a ceea ce este invizibil și de necuprins de către muritori. Aceasta deoarece exprimarea omenească degradează frumusețea și perfecțiunea vorbirii cerești și corupe puritatea informațiilor pe care le transmite."

La timpul viziunilor Marietta locuia in localitatea Berlin, statul New York, SUA. Viziunile au avut loc în luna august a anului 1848 când Marietta era în vârstă de 25 de ani. Ea locuia împreună cu mama ei Nancy şi cu cele 2 surori ale ei Susan şi Sarah Ann. Mama şi surorile ei erau membre ale bisericii baptiste din Berlin, însă Marietta a frecventat biserica doar ocazional. Ea continuat să rămână într-o stare lăuntrică de îndoială şi căutare. Într-o asemenea situaţie marcată de zbucium şi dorinţa de cunoaştere i-au fost date Mariettei viziunile, care par a fi tocmai potrivite pentru o asemenea stare. În decursul zilelor cât au durat viziunile Marietta nu a putut fi trezită din starea ei specială de către nimeni, nici chiar de către medicul chemat la căpătâiul ei, dr. Emerson Hull. Dar în cele din urmă, după trecerea a 9 zile, fără ajutorul celor aflaţi în jurul trupului ei, ea a revenit la viaţă.

Marietta a povestit membrilor familiei, prietenilor, dr. Emerson Hull, păstorului bisericii J.L. Scott, ceea ce i s-a arătat în timpul viziunilor. Păstorul bisericii a fost acela care a efectuat redactarea textului, păstrând neschimbate limbajul şi stilul folosite de Marietta. Aceste persoane au mărturisit apoi că forma scrisă a relatarilor Mariettei – publicată la scurt timp după moartea ei – corespunde cu propria ei relatare verbală, cu excepţia faptului că este întrucâtva prescurtată. Relatarea Mariettei a fost tipărită mai întâi sub formă de serial într-o revistă, iar apoi sub formă de carte. Au fost tipărite pînă în prezent circa 40 de ediţii în limba engleză, majoritatea în secolul al 19-lea.

 "Apoi am văzut obiecte noi și ciudate. Cu toate acestea nu știam că, de fapt, mă îndepărtam de lumea durerii și a dezbinării omenești; nici nu înțelegeam că mi se deschidea viziunea spirituală și că ceea ce întrezăream, în mod obscur, în fața mea, era o realitate, era viața nemuritoare. Încă mi se părea că mă îndepărtez de o stare a trecutului și că mă lansez într-o mare imensă, că traversez regiuni neexplorate; învăluită de o viziune nesigură, pluteam în spațiu și percepeam un gol imens dedesubtul meu. Singură și necălăuzită, într-o vagă nesiguranță, duhul meu timid ar fi fost dispus să se întoarcă în țara umbrelor de unde plecase.
...
Pe jumătate conștientă de starea mea, cu gânduri visătoare, mi se părea ca întreb dacă există cineva familiar cu călătoria pe care o făceam, ca să mă conducă prin spațiul fără cale. Iată însă, în depărtare, și deasupra mea, am văzut coborând o lumină, care semăna cu o stea strălucitoare. În timp ce avansa,
strălucirea ei a luminat spațiul din jurul meu și ființa mea epuizată a primit viață nouă de la înviorătoarea glorie care strălucea în jurul meu. Am început să mă mișc încet, ridicându-mă, și m-am apropiat de sursa acelei lumini care îmbucura și înviora duhul meu. Pe când mă apropiam am început să descopăr forma a ceea ce părea a fi o ființă omenească glorificată; treptat imaginea a devenit mai distinctă, până când în fața mea, și mai sus de mine, se găsea un înger a cărui perfecțiune depășea cu mult cea mai înaltă imaginație pe care aș fi putut-o concepe. Imaginea aceea, mai frumoasă decât ar putea-o descrie limba omenească, se deplasa fără zgomot, apropiindu-se de mine.
...
- Acolo – a spus ghidul meu – sunt mulți din cei pe care a-i dori să-i vezi, care, îmbrăcați în haine moi și albe trăiesc în armonie. Acolo nu cad niciodată umbrele nopții, iar moartea și întunecimea nu există. Cei ce se bucură de acel locaș binecuvântat nu suferă; nici un păcat sau durere nu conturbă odihna lor liniștită. Vei învăța însă mai multe din acestea mai târziu. Trebuie să vezi întâi alte scene mai puțin îmbucurătoare. Marietta, tu știi bine că oamenii au caractere diferite. Plecarea duhului din locuința pământească, temporară și zdruncinată nu îi schimbă caracterul.  
...
Toate duhurile muritorilor, la plecarea lor din lumea fizică sunt atrase, și se asociază cu duhuri cu care se aseamănă. Cei cu caractere nesfinte și discordante sunt atrași de același fel de spirite și intră în zone acoperite de nori întunecați; iar cei care din dragoste de bine doresc asocieri curate, sunt atrași de mesageri cerești, către zona glorioasă care se află deasupra zonei intermediare. 

...
- Iată – a spus el – nenumărate sisteme planetare.
Observă aștrii rotitori, sorii, sistemele solare mișcându-se tăcut și armonios. Vasta întindere este populată cu universuri construite cu o înțelepciune infinită. Acestea sunt locuite de ființe sfinte, fericite și nemuritoare, dar care diferă unele de altele în ceea ce privește nivelul de dezvoltare și spiritualitate. 
...
- Marietta – a spus unul din îngerii însoțitori – iată pe Răscumpărătorul tău. Pentru tine El a 
suferit în trup. Pentru tine el a murit. Plină de venerație la vederea bunătății, frumuseții și dragostei Lui, m-am închinat, nefiind sigură de vrednicia închinării mele. Întinzând mâna m-a ridicat, și cu o voce care a umplut ființa mea cu bucurie de nedescris a spus:
- Bun venit copilul meu. Fiică, duh al unei rase disperate, intră pentru un timp pe porțile celor răscumpărați. Apoi adresându-se ființelor din jur, a continuat:

- Primiți-o ca pe tovarășul vostru. Și iată că adunarea închinătoare s-a ridicat cu dragoste sfântă și cu smerenie mi-au urat bun venit, ca moștenitoare a harului, și cu instrumentele acordate, corul nemuritor a intonat urarea:
Vrednic este Mielul care ne-a răscumpărat. Înălțați numele Lui toți cei sfințiți, adorați-L voi heruvimi care vă închinați în ceruri. Adorați-L căci El ne-a înălțat. Vom slăvi numele Lui, numele Dumnezeului nostru Cel Preaînalt. 
Muzica acestei rostiri delicate și armonioase s-a extins ca zgomotul multor ape, cuprinzând întreagul dom, iar după încheiere, ecoul s-a îndepărtat, ca și cum ar fi fost purtat de valuri, în atmosfera sfântă. 
...
- Când te vei întoarce, vei duce mesajul dragostei sfinte pe pământ; și la timpul hotărât, eliberată de puterea legăturilor omenești, vei veni aici, ca membră a sfintei formații.

Apoi spiritul care a coborât de la Cruce a spus:

- Marietta, ai fost călăuzită aici cu un scop înțelept, și din aceasta cauză mi se permite să te instruiesc în multe lucruri, ale pământului și cerului. Gândul întoarcerii te întristează; cu toate acestea vei merge încărcată cu bogății, bogățiile adevărului.
 ...

- Aceștia – a spus ghidul meu – sunt aleși: un patriarh, un profet, și un apostol. Ei reprezintă grupul triunitar de sfinți delegați, care vor însoți pe Fiul Omului, și vor pleca la ziua numită să adune pe cei aleși din cele 4 vânturi din cele mai îndepărtate colțuri ale pământului și ale cerului.
Cărțile pe care spiritele le țin în mână prezintă ordinea creației, răscumpărarea omului, principiile care îi guvernează pe cei ascultători, precum și veșnicia. 

...
-Marietta – a continuat ea – iată germenii nemuririi. Am privit, și iată că în fața mea s-a deschis interiorul unui templu frumos împodobit. În poziție circulară, așezate una peste alta, se aflau nișe. În fiecare se odihnea un spirit de copilaș. În fața fiecăruia se afla un înger însoțitor, a cărui sarcină este să pregătească spiritul-germene pentru viața superioară, veșnică, de sfântă utilitate. Îngerul suflă peste el, și fiecare suflare face ca viața și capacitatea lui să se extindă, căci suflarea este dragoste și inspirație sfântă, deoarece viața îngerului este la Dumnezeu, a cărui Duh de viață pătrunde toți îngerii din ceruri. 
În timp ce intram am văzut că copilașii, pe măsură ce ating un nivel mai ridicat al conștiinței și privesc la îngerul care se apleacă asupra lor, au un zâmbet expresiv și sunt fericiți. 
 ...
Viziunea iadului
În acel moment o străfulgerare galben-verzuie a deranjat cavoul cu întunerecul acelui loc adânc și în timp ce aceasta dispărea, în jurul meu au apărut fantome groaznice, fiecare fiind înconjurată de pasiune nesfântă. Atât de bruscă a fost schimbarea, și atât de înfricoșătoare efectele ei asupra mea, încât m-a cuprins groaza și disperarea; apoi la apariția acelor stafii nenaturale m-a cuprins o teroare și mai înspăimântătoare, și m-am întors pentru a căuta refugiu în brațele călăuzei mele, dar iată, nu am găsit-o. Nu îmi rămâne nici un mijloc de a vă transmite nici cea mai slabă idee despre agonia acelui moment, văzându-mă singură în acel loc îngrozitor. La început m-am gândit să mă rog, dar într-o clipă, întreaga desfășurare a vieții mele mi-a apărut în față. Atunci am exclamat:
- O, dacă aș avea o singură oră pe pământ! Un timp cât de scurt pentru pregătirea sufletului, pentru a-i asigura compatibilitatea cu lumea spirituală.
 ...

Năucită, gata de a abandona orice speranță de a scăpa de acolo, am stabilit că era ultima vedere a cupei necazului meu, din care băusem deja până la agonie, și care n-ar fi putut fi golită toată
veșnicia, când iată, deodată, l-am văzut pe Mântuitorul întinzându-și brațele către mine, în timp ce din buzele Sale, ca o muzică sfântă s-a revărsat frumoasa și cuceritoarea frază: “Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.”
Cât de mare a fost contrastul, când din mijlocul norului s-a arătat acea Ființă glorioasă, înconjurată de o strălucire ca a soarelui. Încrustată în suprafața rotitoare a discului de lumină care Îl încadra și care se mișca liniștit dar repede, am văzut reprezentarea adevăratei relații dintre Răscumpărătorul divin și universul luminii, unde sfinții îngeri locuiesc, precum și profunda incompatibilitate dintre propria mea natură, și acea sferă de lumină, viață, armonie și dragoste. 

...
 Pentru orice inimă doritoare Dumnezeu a pregătit un loc în cer. Iar cei ce caută Il vor găsi pe Domnul, un ajutor la nevoie. Cei pe care i-ai văzut se găsesc în elementul în care s-au complăcut pe când erau în trup. După cum cel ce cade de la mare înălțime trebuie să suporte durerea rănilor, tot așa cel ce trăiește și moare în păcat, își primește răsplata. Aceasta este legea existenței.

 
Domnul îi dă Mariettei o misiune

Apoi dintr-un nor a coborât Isus și punându-și mâna pe capul meu, mi s-a adresat spunând:
- Copilă, există un scop înțelept privitor la întoarcerea ta. Fii credincioasă misiunii tale. Spune așa cum poți, ceea ce ai văzut și auzit. Împlinește-ți misiunea și la timpul hotărât, îngerii te vor întâlni la poarta morții, și te vor duce la locașul tău din Împărăția păcii. Nu fi tristă; harul Meu te va susține. În suferințele tale vei fi ajutată. Apoi un înger i-a dat Domnului un pahar de aur pe care El l-a dus la buzele mele. Am băut și am fost umplută cu viață nouă, și putere de a suporta separarea; m-am aplecat și m-am închinat Lui; cu mâna Sa dreaptă m-a ridicat și a spus:
- Copilă a suferinței din lumea întristată, ești răscumparată, ești binecuvântată pe veci. Fii credincioasă, iar când viața ta de pe pământ se va termina, vei intra în bucuria Domnului tău. A pus în mâna mea o ramură de măslin și a spus:
- Du-o pe pământ, după cum ai fost instruită. Din nou și-a pus mâna pe capul meu, iar în duhul meu au pătruns lumină și dragoste.


sursa

VIZIUNILE MARIETTEI DAVIS
Cartea fiind tradusă doar partial anexez mai jos cartea în engleză pentru cei care sunt interesaţi şi de capitolele lipsă:
Scenes Beyond the Grave
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com